Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 406 příspěvků vloženo, 1153 editováno a 760 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Tatekawa, Jošicugu

Yoshitsugu Tatekawa / 建川美次

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Tatekawa Tatekawa
  Jméno:
  Given Name:
  Jošicugu Yoshitsugu
  Jméno v originále:
  Original Name:
  建川美次 / たてかわ・よしつぐ
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generálporučík Lieutenant General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  03.10.1880 Niigata /
  03.10.1880 Niigata /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  09.09.1945 ?
  09.09.1945 ?
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel: 10. divize
  velitel: 4. divize
  Commander: 10th Division
  Commander: 4th Division
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  http://sakurataro.org/db/建川美次
  https://en.wikipedia.org/wiki/Yoshitsugu_Tatekawa
  www.generals.dk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/184658#538850Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Tatekawa Tatekawa
  Jméno:
  Given Name:
  Jošicugu Yoshitsugu
  Jméno v originále:
  Original Name:
  建川美次 / たてかわ・よしつぐ
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-22.11.1901 Vojenská akadémia
  22.11.1906-03.12.1909 Armádne vojnové kolégium
  DD.MM.RRRR-22.11.1901 Military Academy
  22.11.1906-03.12.1909 Army War College
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  23.06.1902 podporučík
  22.11.1904 poručík
  19.06.1909 kapitán
  02.05.1916 major
  25.07.1919 podplukovník
  06.08.1923 plukovník
  08.03.1928 generálmajor
  08.08.1932 generálporučík
  23.06.1902 Second Lieutenant
  22.11.1904 Lieutenant
  19.06.1909 Captain
  02.05.1916 Major
  25.07.1919 Lieutenant Colonel
  06.08.1923 Colonel
  08.03.1928 Major General
  08.08.1932 Lieutenant General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  15.12.1924-08.03.1928 Velitel : 4. sekce (Západní zpravodajství) 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  01.08.1929-01.08.1931 Velitel : 2. kancelář (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  01.08.1931-05.02.1932 Velitel : 1. kancelář (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu

  Ručně vyplněné položky:
  23.06.1902-11.12.1905 9. pluk kavalerie
  11.12.1905-03.12.1906 Inštuktor, škola kavalerie
  03.12.1906-10.12.1909 9. pluk kavalerie
  10.12.1909-DD.08.1911 pridelený k Generálnemu štábu
  DD.08.1911-01.07.1913 Resident v UK
  01.07.1913-DD.MM.RRRR vojenský dôstojník v Britskej Indii
  15.02.1915-24.07.1918 pridelený k Generálnemu štábu
  15.02.1915-21.01.1916 Inštuktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
  21.01.1916-24.07.1918 vojenský pozorovatel v Europe
  DD.08.1916-24.07.1918 pozorovatel v UK
  24.07.1918-16.07.1920 sekretér Ministra armády?
  16.07.1920-13.09.1920 pridelený k Generálnemu štábu
  13.09.1920-09.12.1922 člen Japonskej delegácie v Lige národov
  09.12.1922-17.03.1923 pridelený k 1. pluku kavalerie
  17.03.1923-15.12.1924 velitel 5. pluku kavalerie
  15.12.1924-08.03.1928 náčelník 4. sekce (Západní zpravodajství) 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  23.01.1925-08.03.1928 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
  08.03.1928-01.08.1929 vojenský atašé v Číne
  01.08.1929-01.08.1931 náčelník 2. kanceláře (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  01.08.1931-05.02.1932 náčelník 1. kanceláře (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  05.02.1932-05.07.1932 pridelený k Generálnemu štábu (člen delegácie na konferencii o odzbrojení v Ženeve)
  05.02.1932-DD.MM.RRRR Stály repreznetant Japonska v Lige národov
  04.02.1933-18.03.1933 pridelený k Generálnemu štábu (Splnomcnený vyslanec na konferencii o odzbrojení v Ženeve)
  18.03.1933-28.06.1934 velitel 10. náhradnej divízie
  28.06.1934-02.12.1935 velitel 10. divízie
  02.12.1935-01.08.1936 velitel 4. divízie
  01.08.1936-DD.MM.RRRR Reserva
  14.09.1940-DD.03.1942 Mimoriadny a splnomocnený velvyslanec v SSSR
  Automatically linked items:
  15.12.1924-08.03.1928 Commander : 4th Section (Western Inteligence) 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
  01.08.1929-01.08.1931 Commander : 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
  01.08.1931-05.02.1932 Commander : 1st Bureau (Operations) of the Imperial Army General Staff Office

  Manually added items:
  23.06.1902-11.12.1905 9th Cavalry Regiment
  11.12.1905-03.12.1906 Instructor, Cavalry School
  03.12.1906-10.12.1909 9th Cavalry Regiment
  10.12.1909-DD.08.1911 Attached to General Staff
  DD.08.1911-01.07.1913 UK Resident
  01.07.1913-DD.MM.RRRR Military Officer to British India
  15.02.1915-24.07.1918 Attached to General Staff
  15.02.1915-21.01.1916 Military Science Instrutor, Army War College
  21.01.1916-24.07.1918 Military Observer to Europe
  DD.08.1916-24.07.1918 Observer to UK
  24.07.1918-16.07.1920 Secretary of Army Minster?
  16.07.1920-13.09.1920 Attached to General Staff
  13.09.1920-09.12.1922 Member of the Japanese Military Delegation to the League of Nations
  09.12.1922-17.03.1923 Attached to 1st Cavalry Regiment
  17.03.1923-15.12.1924 5th Cavalry Regiment Commander
  15.12.1924-08.03.1928 Head of 4th Section (Western Inteligence) 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
  23.01.1925-08.03.1928 Military Science Instrutor, Army War College
  08.03.1928-01.08.1929 Military Attaché to China
  01.08.1929-01.08.1931 Head of 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
  01.08.1931-05.02.1932 Head of 1st Bureau (Operations) of the Imperial Army General Staff Office
  05.02.1932-05.07.1932 Attached to General Staff (Geneva Conference on Disarmament Japan Representant)
  05.02.1932-DD.MM.RRRR Permanent Representative of the Japanese Army to the League of Nations
  04.02.1933-18.03.1933 Attached to General Staff (Geneva Conference on Disarmament Japan Plenipotentiary Ambassador)
  18.03.1933-28.06.1934 10th Depot Division Commander
  28.06.1934-02.12.1935 10th Division Commander
  02.12.1935-01.08.1936 4th Division Commander
  01.08.1936-DD.MM.RRRR Reserve
  14.09.1940-DD.03.1942 Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador to USSR
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  01.04.1906
  Řád Zlatého luňáka 4. třídy
  Order of Golden Kite 4th Class
  功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
  -


  01.11.1920
  Řád Vycházejícího slunce 3. třída
  3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
  旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
  -


  01.11.1930
  Řád Posvátného pokladu 2. třídy
  Order of Sacred Treasure 2nd Class
  瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
  -


  29.04.1934
  Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
  1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
  勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://sakurataro.org/db/建川美次
  https://en.wikipedia.org/wiki/Yoshitsugu_Tatekawa
  www.generals.dk

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/184658#538979Verze : 5
  MOD