Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 234 příspěvků vloženo, 1027 editováno a 268 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Viest, Rudolf

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Viest Viest
  Jméno:
  Given Name:
  Rudolf Rudolf
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Rudolf Viest
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:

  Hodnost:
  Rank:
  armádní generál in memoriam Army General In Memoriam
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  24.09.1890 Revúca / 24.09.1890 Revúca /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  DD.MM.1945 ? DD.MM.1945 ?
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  od 7.10.1944 veliteľ 1. čs. armády na
  Slovensku
  ?
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  Od 22.8.1944 bol členom delegácie londýnskej čs. vlády na rokovaní v Moskve. Tam ho zastihla správa o vypuknutí SNP. Na návrh ministra národnej obrany zo 6.9.1944 ho prezident E. Beneš 19.9.1944 menoval za vel. 1. čs. armády, velenie prevzal 7.10.1944. -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1861#366638Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Viest Viest
  Jméno:
  Given Name:
  Rudolf Rudolf
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Rudolf Viest
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.09.1905-DD.06.1909 Královská obchodní akademie, Budapest
  DD.09.1905-DD.06.1909 ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.11.1911-DD.02.1912 Škola jednoročních dobrovolníků, Graz
  DD.09.1920-DD.02.1922 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
  DD.11.1922-DD.10.1923 Válečná škola, Praha
  DD.01.1931-DD.09.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
  DD.11.1911-DD.02.1912 ?
  DD.09.1920-DD.02.1922 ?
  DD.11.1922-DD.10.1923 ?
  DD.01.1931-DD.09.1931 ?
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.10.1912 kadet rakousko-uherské branné moci
  11.11.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
  21.04.1916 podporučík srbské armády
  01.02.1917 podporučík ruské armády
  07.02.1918 poručík legií
  25.09.1918 kapitán legií
  01.05.1919 major legií
  15.07.1920 major pěchoty
  30.12.1922 podplukovník pěchoty
  01.09.1923 podplukovník generálního štábu
  04.05.1928 plukovník generálního štábu
  13.07.1933 brigádní generál
  22.01.1938 divisní generál
  01.04.1939 generál 1. triedy slovenské branné moci
  28.05.1942 odebrána generálská hodnost slovenské branné moci
  05.11.1947 armádní generál in memoriam
  01.10.1912 ?
  11.11.1914 ?
  21.04.1916 ?
  01.02.1917 ?
  07.02.1918 ?
  25.09.1918 ?
  01.05.1919 ?
  15.07.1920 ?
  30.12.1922 ?
  01.09.1923 ?
  04.05.1928 ?
  13.07.1933 Brigade General
  22.01.1938 Division General
  01.04.1939 General of 1st Class
  28.05.1942 ?
  05.11.1947 Army General in Memoriam
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  00.07.1923-00.10.1924 Náčelník štábu : 2. divise
  DD.12.1929-DD.09.1931 Velitel : Pěší pluk 23
  00.12.1931-13.07.1933 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
  13.07.1933-DD.10.1934 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
  31.10.1934-15.10.1935 Velitel : 8. pěší brigáda
  15.10.1935-30.09.1936 Velitel : 1. divise
  27.09.1938-05.10.1938 Velitel : Velitelství VI. sboru
  15.01.1940-13.06.1940 Velitel : 1. československá divise
  07.10.1944-28.10.1944 Velitel : 1. československá armáda na Slovensku

  Ručně vyplněné položky:
  DD.10.1911-DD.11.1911 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 7, Klagenfurt
  DD.11.1911-DD.02.1912 vojenské studium, Graz
  DD.02.1912-DD.10.1912 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 7, Klagenfurt
  DD.08.1914-DD.11.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 5, východoevropské válčiště
  25.11.1914-25.11.1914 zajetí na východoevropském válčišti
  DD.11.1914-DD.05.1916 ruské zajatecké tábory
  DD.05.1916-DD.09.1916 velitel pěší čety 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
  DD.09.1916-DD.12.1916 nemocniční ošetřování po zranění
  DD.12.1916-DD.02.1917 velitel pěší roty 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
  DD.MM.1917-DD.MM.1917 převeden k československým vojenským jednotkám
  DD.07.1917-DD.09.1917 velitel pěší čety 6. československého střeleckého pluku
  DD.09.1917-DD.05.1918 velitel pěší čety 7. československého střeleckého pluku, Běrezaň a přesun
  DD.05.1918-DD.04.1919 velitel pěší roty 7. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
  DD.04.1919-DD.07.1919 velitel Československého výchovného tábora pro Slováky, Irkutsk
  DD.07.1919-DD.08.1919 velitel praporu 12. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
  DD.08.1919-DD.07.1920 zástupce velitele 12. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
  DD.07.1920-DD.09.1920 repatriační dovolená
  DD.09.1920-DD.02.1922 vojenské studium, Praha
  DD.02.1922-DD.11.1922 vojenský přidělenec, Budapest
  DD.11.1922-DD.10.1923 vojenské studium, Praha
  DD.10.1923-DD.09.1924 náčelník štábu 2. divise, Plzeň
  DD.09.1924-DD.11.1925 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
  DD.11.1925-DD.12.1929 vojenský přidělenec, Warszawa
  DD.12.1929-DD.01.1931 velitel Pěšího pluku 23, Trnava
  DD.01.1931-DD.09.1931 vojenské studium, Praha
  DD.09.1931-DD.10.1934 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
  DD.10.1934-DD.10.1935 velitel 8. pěší brigády, Vysoké Mýto
  DD.10.1935-DD.09.1936 velitel 1. divise, Praha
  DD.09.1936-DD.11.1937 zástupce velitele I. sboru, Praha
  DD.11.1937-DD.09.1938 zástupce velitele VI. sboru, Košice
  DD.09.1938-DD.10.1938 velitel VI. sboru, branná pohotovost státu
  DD.10.1938-DD.03.1939 člen československo-maďarské delimitační komise, Budapest
  DD.03.1939-DD.08.1939 inspektor Gererálného inšpektorátu brannej moci, Bratislava
  10.08.1939-10.08.1939 odchod do exilu
  DD.09.1939-DD.11.1939 zástupce přednosty Československé vojenské kanceláře, Paris
  DD.11.1939-DD.01.1940 zástupce přednosty Československé vojenské správy, Paris
  DD.01.1940-DD.06.1940 velitel 1. československé divise, Agde
  DD.06.1940-DD.07.1940 zástupce přednosty Československé vojenské správy, Paris a London
  DD.07.1940-DD.05.1942 státní tajemník Ministerstva národní obrany v exilu, London
  DD.05.1942-DD.08.1944 státní ministr Ministerstva národní obrany v exilu, London
  DD.08.1944-DD.10.1944 zástupce vládního delegáta pro osvobozené území, středoevropské válčiště
  DD.10.1944-DD.11.1944 velitel 1. armády, středoevropské válčiště
  03.11.1944-03.11.1944 zajat na středoevropském válčišti
  DD.11.1944-DD.04.1945 německé zajetí
  DD.04.1945-DD.MM.RRRR nezvěstný
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Automatically linked items:
  00.07.1923-00.10.1924 Chief of Staff : 2nd Division
  DD.12.1929-DD.09.1931 Commander : 23rd Infantry Regiment
  00.12.1931-13.07.1933 Chief of Staff : Land Military Command in Bratislava
  13.07.1933-DD.10.1934 Chief of Staff : Land Military Command in Bratislava
  31.10.1934-15.10.1935 Commander : 8th Infantry Brigade
  15.10.1935-30.09.1936 Commander : 1st Division
  27.09.1938-05.10.1938 Commander : Headquarters of the 6th Corps
  15.01.1940-13.06.1940 Commander : 1st Czechoslovak Division
  07.10.1944-28.10.1944 Commander : 1st Czechoslovak Army in Slovakia

  Manually added items:
  DD.10.1911-DD.11.1911 ?
  DD.11.1911-DD.02.1912 ?
  DD.02.1912-DD.10.1912 ?
  DD.08.1914-DD.11.1914 ?
  25.11.1914-25.11.1914 ?
  DD.11.1914-DD.05.1916 ?
  DD.05.1916-DD.09.1916 ?
  DD.09.1916-DD.12.1916 ?
  DD.12.1916-DD.02.1917 ?
  DD.MM.1917-DD.MM.1917 ?
  DD.07.1917-DD.09.1917 ?
  DD.09.1917-DD.05.1918 ?
  DD.05.1918-DD.04.1919 ?
  DD.04.1919-DD.07.1919 ?
  DD.07.1919-DD.08.1919 ?
  DD.08.1919-DD.07.1920 ?
  DD.07.1920-DD.09.1920 ?
  DD.09.1920-DD.02.1922 ?
  DD.02.1922-DD.11.1922 ?
  DD.11.1922-DD.10.1923 ?
  DD.10.1923-DD.09.1924 ?
  DD.09.1924-DD.11.1925 ?
  DD.11.1925-DD.12.1929 ?
  DD.12.1929-DD.01.1931 ?
  DD.01.1931-DD.09.1931 ?
  DD.09.1931-DD.10.1934 ?
  DD.10.1934-DD.10.1935 ?
  DD.10.1935-DD.09.1936 ?
  DD.09.1936-DD.11.1937 ?
  DD.11.1937-DD.09.1938 ?
  DD.09.1938-DD.10.1938 ?
  DD.10.1938-DD.03.1939 ?
  DD.03.1939-DD.08.1939 ?
  10.08.1939-10.08.1939 ?
  DD.09.1939-DD.11.1939 ?
  DD.11.1939-DD.01.1940 ?
  DD.01.1940-DD.06.1940 ?
  DD.06.1940-DD.07.1940 ?
  DD.07.1940-DD.05.1942 ?
  DD.05.1942-DD.08.1944 ?
  DD.08.1944-DD.10.1944 ?
  DD.10.1944-DD.11.1944 ?
  03.11.1944-03.11.1944 ?
  DD.11.1944-DD.04.1945 ?
  DD.04.1945-DD.MM.RRRR ?
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1916
  Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
  Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
  Орден Святой Анны 3 степень с мечами
  -


  DD.MM.1916
  Medaile za chrabrost Miloše Obiliče zlatá
  Bravery Medal Milosh Obilic Golden
  Mедаља за храброст Милош Обилић Златна
  -


  DD.MM.1919
  Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
  Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
  Орден Святой Анны 3 степень с мечами
  -


  DD.MM.1919
  Válečný kříž
  Croix de Guerre
  Croix de Guerre
  -


  DD.MM.1919
  Řád Sokola - s meči
  Order of Falcon with Swords
  Řád Sokola - s meči
  -


  DD.MM.1920
  Vojenský kříž
  Military Cross
  Military Cross
  -


  DD.MM.1920
  Válečný kříž 1918
  War Cross 1918
  Válečný kříž 1918
  -


  DD.MM.1922
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  DD.MM.1922
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.1923
  Pamětní medaile na válku 1914-1918
  Commemorative Medal for War 1914-1918
  Spomenica rata 1914-1918
  -


  DD.MM.1927
  Řád Čestné legie 5. třída
  Order of Legion of Honour 5th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
  -


  DD.MM.1928
  Pamětní medaile na válku 1914-1918
  Commemorative Medal for War 1914-1918
  Spomenica rata 1914-1918
  -


  DD.MM.1929
  Řád Jugoslávské koruny 4. třída
  Order of Yugoslav Crown 4th Class
  Orden Jugoslavenske krune 4 stepen
  -


  DD.MM.1930
  Řád polského znovuzrození 3. třída
  Order of Polonia Restituta 3rd Class
  Order Odrodzenia Polski III Klasa
  -


  DD.MM.1940
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.1941
  Válečný kříž 1939-1945
  Cross of War
  Croix de Guerre
  -


  DD.MM.1941
  Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
  Order of British Empire 3rd Class (CBE)
  Order of British Empire 3rd Class (CBE)
  -


  DD.MM.1941
  Řád polského znovuzrození 2. třída
  Order of Polonia Restituta 2nd Class
  Order Odrodzenia Polski II Klasa
  -


  DD.MM.1942
  Řád Jugoslávské koruny 2. třída
  Order of Yugoslav Crown 2nd Class
  Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
  -


  DD.MM.1944
  Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
  The Commemorative Medal of the Czechoslovak Army
  Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
  -


  DD.MM.1944
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy" I. stupeň
  Medal for Merit 1st Class
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy"" I. stupeň
  -


  DD.MM.1945
  Řád Slovenského národního povstání I. třída
  Order of Slovak National Uprising 1st class
  Rad Slovenského národného povstania I. trieda
  in memoriam


  DD.MM.1945
  Hvězda 1939-1945
  1939–45 Star
  1939–45 Star
  in memoriam


  DD.MM.1947
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  in memoriam


  DD.MM.1947
  Odznak Československého partyzána
  Decoration of Czechoslovak Partisan
  Odznak Československého partyzána
  in memoriam


  DD.MM.1948
  Bachmačská pamětní medaile
  Commemorative medal of Battle of Bachmach
  Bachmačská pamětní medaile
  in memoriam


  DD.MM.1969
  Řád rudé zástavy
  Order of Red Banner
  Řád rudé zástavy
  in memoriam


  DD.MM.1991
  Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
  Order of Milan Rastislau Stefanik, 3rd Class
  Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
  in memoriam


  30.08.1995
  Řád Ľudovíta Štúra I. třídy
  Order of Ludovit Stur 1st Class
  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  in memoriam


  DD.MM.2008
  Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
  State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
  Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
  in memoriam
  Poznámka:
  Note:
  2. 11. 1944 generáli Viest a Golian spolu so skupinou vojakov sa dostali do Pohronského Bukovca. V tejto obci boli povstaleckí generáli na druhý deň – 3. 11. 1944 – zajatí. Oboch eskortovali do Banskej Bystrice, neskôr do Bratislavy. Odtiaľ ich 10. 11. 1944 previezli do Viedne a ešte v ten istý deň do Berlína. Okolnosti ich smrti dodnes neboli objasnené.
  03.09.2007-DD.MM.RRRR po generálovi Viestovi udelený čestný názov 2. mechanizovanej brigády
  -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1861#375534Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Armádní generál in memoriam Rudolf Viest


  (24.9.1890 Revúca - 1945?)

  Rudolf Viest na narodil 24. septembra 1890 v Revúcej.
  Revúca bola mestom, kde bolo roku 1862 založené prvé slovenské gymnázium a od tohoto obdobia žila čulým národným životom. Viestova rodina patrila k tým, ktoré mali veľký podiel na pestovaní národnej kultúry a slovenského národného povedomia i v čase silnej maďarizácie.
  Keďže sa životné podmienky Viestovcov po smrti otca výrazne zhoršili, neskôr sa celá rodina presťahovala do Budapešti, kde vyštudoval Rudolfov brat Ivan a kde mal isté kontakty. Bola to jediná možnosť ako zabezpečiť štúdium aj pre ostatných.
  Rudolf Viest dostal do Budapešti, kde vyštudoval Vyššiu priemyselnú školu a po krátkom zamestnaní bol ako dobrovoľník povolaný 1. októbra 1911 do jednoročnej vojenskej služby, ktorú si odslúžil u 7. pešieho pluku v Štyrskom Hradci.
  1. augusta 1914, po vyhlásení všeobecnej mobilizácie, nastúpil na výkon vojenskej služby u 5. pešieho pluku a ako veliteľ čaty odišiel s ním na front. Dňa 24. novembra 1914 bol ako vojak rakúsko-uhorskej armády zajatý v Krakove a v auguste 1915 sa ihneď po zotavení prihlásil do srbskej armády bojovať na front. V tejto súvislosti osobitnú kapitolu v jeho živote znamenalo formovanie československých vojenských jednotiek v Rusku, kam bol neskôr na vlastnú žiadosť preložený. Sám sa podieľal spolu s ostatnými na organizácii čs. vojska v Rusku. V roku 1920 sa po rôznych útrapách vracia späť do vlasti.
  Formujúca sa ČSR znamenala ďalší zlom v jeho živote. Dňa 1. januára 1921 bol prijatý do československej armády ako dôstojník z povolania. V armáde pôsobil ako dôstojník a neskôr zastával v generálnom štábe významné funkcie.
  Mobilizácia v septembri 1938 zastihla gen. Viesta v Košiciach, kde bol od 1. decembra 1937 zástupcom veliteľa VI. zboru. Správa o mníchovskom diktáte ho zastihla 30. septembra 1938, keď na základe rozkazu sa presunul cez České Budějovice do Soběslavi, kde bolo neskôr určené veliteľstvo jeho zboru. Už vtedy sám pochopil, že politická situácia v Európe nie je dobrá a tiež to, že pre hitlerovské Nemecko je Mníchov a Československo iba začiatkom rozsiahlejšej agresie vedúcej k vojne.
  Po týchto neradostných mesiacoch bolo pre generála Viesta vyhlásenie samostatného Slovenského štátu v roku 1939 ďalším ťažkým úderom. Ešte pred zasadnutím Slovenského snemu 14. marca 1939, spolu s Jankom Jesenským, Jozefom Gregorom Tajovským a ďalšími československými legionármi, vypracoval pre snem memorandum, v ktorom protestoval proti spôsobu vyhlásenia samostatného štátu hoci vedel, že vývoj už nebude môcť ďalej ovplyvniť.
  Neskôr bol menovaný do funkcie generálneho inšpektora slovenskej armády priamo na MNO, hoci vedel, že to bude funkcia iba formálna. Hneď po rozbití Československej republiky sa pripravoval na odchod do zahraničia, kde sa hodlal aktívne zapojiť do odboja. Koncom augusta 1939 odišiel na služobnú cestu do Maďarska, z ktorej sa už nevrátil a cez Juhosláviu sa dostal do Francúzska.
  Neskôr, hoci ho Vojenský súd v Bratislave odsúdil na trest smrti za dezerciu, podieľal sa osobne na formovaní čs. vojenských jednotiek vo Francúzsku. Po porážke Francúzska boli naše jednotky postupne presunuté do Veľkej Británie a v Londýne sa Viest kontaktoval s dr. Benešom. Neskôr bola čs. vláda uznaná za regulérnu súčasť odbojových akcií. Udalosť, ktorá k tomu výraznou mierou prispela, bolo napadnutie ZSSR Nemeckom v júni 1941. Krátko potom Veľká Británia prišla s ponukou vytvorenia štátov širokej protifašistickej koalície, čo urýchlilo ako jediný možný variant boja proti fašizmu aj uznanie čs. vlády na čele s dr. Benešom. Od tohoto okamihu mohol opäť Beneš vykonávať funkciu prezidenta. Za takejto situácie sa podieľal Viest na organizovaní jednotiek vo Veľkej Británii. Podrobne pritom sledoval situáciu na frontoch 2. svetovej vojny a písal si vlastný denník o týchto udalostiach.
  Začiatok Slovenského národného povstania ho zastihol v Moskve, kam v druhej polovici augusta 1944 odletel z Londýna s československou vládnou delegáciou. Po utvorení 1. československej armády na Slovensku bol na základe rozhodnutia prezidenta Beneša a na návrh ministra národnej obrany zo 6.s eptembra 1944 menovaný za jej veliteľa. Na povstaleckom území vyvíjal nadmernú aktivitu pre to, aby zastavil postup nepriateľských jednotiek do vlasti, ale situácia sa nevyvíjala priaznivo. Po obsadení Banskej Bystrice nemeckými jednotkami 27. októbra 1944 sa povstalecké velenie stiahlo na Donovaly. Prechod cez úbočia horských masívov a zákutí nebol ľahký. Nakoniec Viest spolu s Golianom prišli po preskúmaní situácie dňa 2. novembra 1944 do obce Pohronský Bukovec, kde si chceli oddýchnuť. Vtedy ešte netušili, že celú oblasť mali Nemci dopredu dobre zmapovanú a dokonale obkľúčenú. Dňa 3. novembra 1944 ich zajali nemecké jednotky a odviedli z dediny najprv do Banskej Bystrice a potom do Bratislavy, kde ich osobne vypočúval vrchný veliteľ nemeckých okupačných jednotiek na Slovensku gruppenführer SS H. Höffle. I v týchto ťažkých situáciach sa chovali obidvaja generáli statočne. Pri výsluchoch často opakovali, že veria v porážku fašizmu. Neskôr boli prevezení do Berlína na Hlavný ríšsky úrad pre bezpečnosť a krátko na to odsúdení na trest smrti. Miesto ich likvidácie nie je doteraz známe.  (Nadpis upravil RoBoT)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1861#6990Verze : 1
  Avatar
  gen. Rudolf Viest a jeho pamätná tabuľa v Košiciach na Námestí Maratónu mieru č.1 s textom: "TU PÔSOBIL DO ROKU 1938 VELITEĽ I. ČSL. ARMÁDY, HRDINA SNP, ARM. GEN. RUDOLF VIEST, UMUČENÝ NEMECKÝMI FAŠISTAMI ROKU 1944." Autor: akad. sochár Fraňo Gibala
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1861#76009Verze : 0
  Avatar
  za mozne misto umrti tohoto generala se uvadi koncentracni tabor Flossenburg, ale ani v jednom pripade nejsou citovany verohodne zdroje.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1861#375535Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Busta Rudolfa Viesta na Námestí slobody v jeho rodisku, Revúcej


  Zdroj: vlastné foto
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1861#432570Verze : 0
  MOD