Okabe, Naozaburó

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 391 příspěvků vloženo, 2135 editováno a 3251 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Okabe, Naozaburó

Naozaburo Okabe / 岡部直三郎

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Okabe Okabe
  Jméno:
  Given Name:
  Naozaburó Naozaburō
  Jméno v originále:
  Original Name:
  岡部直三郎 / おかべ・なおざぶろう
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generál General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  30.09.1887 Hirošima /
  30.09.1887 Hiroshima /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  28.11.1946 Šanghaj /
  28.11.1946 Shanghai /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel: 6. oblastní armáda
  velitel: 3. oblastní armáda
  Commander: 6th Area Army
  Commander: 3rd Area Army
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  http://sakurataro.org/db/岡部直三郎
  https://ja.wikipedia.org/wiki/岡部直三郎
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/188416#547329Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Okabe Okabe
  Jméno:
  Given Name:
  Naozaburó Naozaburō
  Jméno v originále:
  Original Name:
  岡部直三郎 / おかべ・なおざぶろう
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.03.1917-DD.MM.RRRR Tokyjská jazyková škola (ruský jazyk)
  DD.03.1917-DD.MM.RRRR Tokyo Foreign Language School (Russian)
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.09.1900-DD.MM.RRRR Armádna kadetná škola Hiroshima
  DD.MM.RRRR-25.11.1905 Vojenská akadémia
  DD.MM.RRRR-25.11.1910 Armádna delostrelecká technická škola
  13.12.1912-11.12.1915 Armádne vojnové kolégium
  DD.07.1917-DD.MM.RRRR Military Sciences (Khabarovsk)
  DD.09.1900-DD.MM.RRRR Hiroshima Army Cadet School
  DD.MM.RRRR-25.11.1905 Military Academy
  DD.MM.RRRR-25.11.1910 Army Artillery Engineering School
  13.12.1912-11.12.1915 Army War College
  DD.07.1917-DD.MM.RRRR Military Sciences (Khabarovsk)
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  26.06.1906 podporučík
  17.04.1909 poručík
  10.04.1916 kapitán
  20.07.1921 major
  02.03.1926 podplukovník
  01.08.1929 plukovník
  01.08.1934 generálmajor
  01.11.1937 generálporučík
  10.02.1943 General
  26.06.1906 Second Lieutenant
  17.04.1909 Lieutenant
  10.04.1916 Captain
  20.07.1921 Major
  02.03.1926 Lieutenant Colonel
  01.08.1929 Colonel
  01.08.1934 Major General
  01.11.1937 Lieutenant General
  10.02.1943 General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  07.12.1932-01.08.1934 Velitel : 1. sekce (výcvik) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  01.08.1934-15.03.1935 Velitel : Výskumné oddělení Armádního válečního kolegia
  08.10.1942-10.02.1943 Velitel : Armádní válečné kolegium
  10.02.1943-29.10.1943 Velitel : Armádní válečné kolegium
  29.10.1943-25.08.1944 Velitel : 3. oblastní armáda
  22.11.1944-02.09.1945 Velitel : 6. oblastní armáda

  Ručně vyplněné položky:
  26.06.1906-25.03.1909 14. pluk polného delostrelectva
  25.03.1909-12.12.1911 20. pluk polného delostrelectva
  12.12.1911-26.12.1912 Inštruktor Škola strelby polného delostrelectva
  12.12.1911-26.12.1912 výcvikový prapor Škola strelby polného delostrelectva
  26.12.1912-18.08.1916 20. pluk polného delostrelectva
  18.08.1916-DD.07.1917 pridelený k Generálnemu štábu
  01.06.1918-DD.08.1918 pridelený k Generálnemu štábu
  DD.08.1918-23.08.1920 pridelený k Vladivostocké expedičné sily
  DD.02.1919-02.06.1922 Chabarovyská tajná vojenská agentúra
  23.08.1920-02.06.1922 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
  02.06.1922-01.05.1925 vojenský atašé v Polsku
  05.05.1925-10.12.1926 4. pluk polného delostrelectva
  10.12.1926-09.12.1927 Armádne vojnové kolégium
  09.12.1927-28.04.1930 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
  28.04.1930-01.08.1931 velitel 1. pluku polného delostrelectva
  01.08.1931-23.02.1932 pridelený k Inšpektoriátu delostrelectva
  01.08.1931-23.02.1932 výskumný tean, Armádna spojovacia škola
  01.08.1931-23.02.1932 výskumný team, Armádna vodičská škola
  23.02.1932-07.12.1932 štábny dôstojník Šanghajské expedičné sily
  07.12.1932-01.08.1934 náčelník 1. sekce (výcvik) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
  01.08.1934-15.03.1935 náčelník výskumnej sekcie Armádne vojnové kolégium
  15.03.1935-01.03.1937 výkonný riaditel Armádne vojnové kolégium
  01.03.1937-26.01.1938 náčelník Sekcie všeobecných záležitostí Armádneho technického velenia
  26.01.1938-15.07.1938 náčelník štábu Severoćínska oblastná armáda
  15.07.1938-12.09.1939 velitel 1. divízie
  12.09.1939-29.09.1940 velitel Mongolskej posádkovej armády
  29.09.1940-02.12.1940 pridelený k Generálnemu štábu
  02.12.1940-08.10.1942 náčelník Armádneho technického velenia
  08.10.1942-29.10.1943 člen Najvyššej vojnovej rady
  08.10.1942-29.10.1943 Armádne vojnové kolégium velitel
  29.10.1943-25.08.1944 velitel 3. oblastnej armády
  25.08.1944-22.11.1944 velitel Severočínskej oblastnej armády
  22.11.1944-DD.09.1945 velitel 6. oblastnej armády
  28.11.1946-DD.MM.RRRR umiera na onemocnenievo vezení v Shanghai
  Automatically linked items:
  07.12.1932-01.08.1934 Commander : 1st Section (Training) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
  01.08.1934-15.03.1935 Commander : Research Department of the Army War College
  08.10.1942-10.02.1943 Commander : Army War College
  10.02.1943-29.10.1943 Commander : Army War College
  29.10.1943-25.08.1944 Commander : 3rd Area Army
  22.11.1944-02.09.1945 Commander : 6th Area Army

  Manually added items:
  26.06.1906-25.03.1909 14th Field Artillery Regiment
  25.03.1909-12.12.1911 20th Field Artillery Regiment
  12.12.1911-26.12.1912 Instructor, Army Field Artillery Fire School
  12.12.1911-26.12.1912 Instruction Battalion Army Field Artillery Fire School
  26.12.1912-18.08.1916 20th Field Artillery Regiment
  18.08.1916-DD.07.1917 Attached to General Staff
  01.06.1918-DD.08.1918 Attached to General Staff
  DD.08.1918-23.08.1920 Attached to Vladivostok Expeditionary Forces
  DD.02.1919-02.06.1922 Khabarovsk Secret Military Agency
  23.08.1920-02.06.1922 Military Science Instructor, Army War College
  02.06.1922-01.05.1925 Military Attache to Poland
  05.05.1925-10.12.1926 4th Field Artillery Regiment
  10.12.1926-09.12.1927 Army War College
  09.12.1927-28.04.1930 Military Science Instructor, Army War College
  28.04.1930-01.08.1931 1st Field Artillery Regiment Commander
  01.08.1931-23.02.1932 Attached to the Inspectorate of Artillery
  01.08.1931-23.02.1932 Research Staff, Army Communication School
  01.08.1931-23.02.1932 Research Staff, Army Driving School
  23.02.1932-07.12.1932 Staff Officer Shanghai Expeditionary Forces
  07.12.1932-01.08.1934 Head of 1st Section (Training) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
  01.08.1934-15.03.1935 Chief of Research Department, Army War College
  15.03.1935-01.03.1937 Executive Officer, Army War College
  01.03.1937-26.01.1938 Chief of General Affairs Section, Army Technical Headquarters
  26.01.1938-15.07.1938 Chief of Staff Northern China Area Army
  15.07.1938-12.09.1939 1st Division Commander
  12.09.1939-29.09.1940 Mongolia Garrison Army Commander
  29.09.1940-02.12.1940 Attached to General Staff
  02.12.1940-08.10.1942 Head of the Army Technical Headquarters
  08.10.1942-29.10.1943 Member of the Supreme War Council
  08.10.1942-29.10.1943 Army War College Commander
  29.10.1943-25.08.1944 3rd Area Army Commander
  25.08.1944-22.11.1944 Northern China Area Army Commander
  22.11.1944-DD.09.1945 6th Area Army Commander
  28.11.1946-DD.MM.RRRR Died of Illness in Shanghai Prison
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  01.11.1920
  Řád Zlatého luňáka 5. třídy
  Order of Golden Kite 5th Class
  功五級金鵄勲章 / こうごきゅうきんしくんしょう
  -


  29.04.1934
  Řád Vycházejícího slunce 3. třída
  3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
  旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
  -


  13.08.1938
  Řád Posvátného pokladu 2. třídy
  Order of Sacred Treasure 2nd Class
  瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
  -


  29.04.1940
  Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
  1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
  勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
  -


  29.04.1940
  Řád Zlatého luňáka 2. třídy
  Order of Golden Kite 2nd Class
  功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://sakurataro.org/db/岡部直三郎
  https://ja.wikipedia.org/wiki/岡部直三郎
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/188416#547343Verze : 9
  MOD