Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 340 příspěvků vloženo, 983 editováno a 282 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Fritsch, Werner von

generálplukovník

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  von Fritsch von Fritsch
  Jméno:
  Given Name:
  Werner Thomas Ludwig Werner Thomas Ludwig
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Werner Thomas Ludwig von Fritsch
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generálplukovník Colonel General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  barón Baron
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  04.08.1880 Benrath, /
  04.08.1880 Benrath, /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  22.09.1939 Varšava, /
  22.09.1939 Warsaw, /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  veliteľ OKH Commander of OKH
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Fritsch
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/19722#403685Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  von Fritsch von Fritsch
  Jméno:
  Given Name:
  Werner Thomas Ludwig Werner Thomas Ludwig
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Werner Thomas Ludwig von Fritsch
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  27.01.1900 Leutnant
  18.10.1909 Oberleutnant
  22.03.1913 Hauptmann
  16.09.1917 Major
  05.02.1923 Oberstleutnant
  01.03.1927 Oberst
  01.11.1930 Generálmajor
  01.06.1932 Generálporučík
  01.02.1934 Generál delostrelectva
  20.04.1936 Generálplukovník
  27.01.1900 Leutnant
  18.10.1909 Oberleutnant
  22.03.1913 Hauptmann
  16.09.1917 Major
  05.02.1923 Oberstleutnant
  01.03.1927 Oberst
  01.11.1930 Major General
  01.06.1932 Lieutenant General
  01.02.1934 General of the Artillery
  20.04.1936 Colonel General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  01.06.1935-20.04.1936 Velitel : Hlavní velitelství pozemního vojska
  20.04.1936-04.02.1938 Velitel : Hlavní velitelství pozemního vojska

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  01.06.1935-20.04.1936 Commander : High Command of the Army
  20.04.1936-04.02.1938 Commander : High Command of the Army

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.RRRR
  Železný kříž 2. třídy
  Iron Cross 2nd Class
  Eisernes Kreuz II. Klasse
  -


  MM.DD.RRRR
  Železný kříž 1. třídy
  Iron Cross 1st Class
  Eisernes Kreuz I. Klasse
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Fritsch
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/19722#422933Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Generaloberst Werner Freiherr von Fritsch  * 04.08.1880, Benrath
  + 22.09.1939, Varšava
  Werner Freiherr von Fritsch nastupuje službu v armáde v roku 1898, kde ako príslušník Artillerie-Regiment 25 je v roku 1900 povýšený do hodnosti Leutnant. Po absolvovaní delostreleckej a priemyselnej školy (Artillerie- und Ingenieurschule) v roku 1902, je vymenovaný v roku 1903 za adjutanta I. Abteilung, Feldartillerie-Regiments 25. V období rokov 1907 až 1910 študuje na vojenskej akadémii v Berlíne, kde je počas štúdia povýšený do hodnosti Oberleutnant a po jeho skončení v roku 1913 prevelený do Großenu.


  Počas prvej svetovej vojny pôsobí na viacerých štábnych postoch: generálny štáb 1. Garde-Infanterie-Division, generálny štáb 4. Armee, generálny štáb veliacich generálov vzdušných ozbrojených síl (Generalstab des Kommandierenden Generals der Luftstreitkräfte) a tiež v generálnom štábe VI. Reservekorps.


  Po skončení vojny prechádza do reichswehru a pôsobí v generálnom štábe najvyššieho vojenského veliteľstva ochrany hraníc Sever (Generalstab des Generalkommandos Grenzschutz Nord). V roku 1920 je prevelený na referentské miesto na ríšskom ministerstve brannej moci (Reichswehrministerium), kde sa stáva dôverníkom vrchného veliteľa Hansa von Seeckt, a od roku 1920 do roku 1922 sa zúčastňuje na znovu vybudovaní nemeckej armády. V roku 1922, ešte stále v hodnosti Oberleutnant, velí jednému z oddielov Artillerie-Regiment 5. V roku 1932 nahrádza vo funkcii veliteľa Wehrkreises III Generalfeldmarschalla von Rundstedt.


  Po vymenovaní za generála menuje ho v roku 1934 ríšsky prezident Paul von Hindenburg veliteľom Armádneho velenia (Chef der Heeresleitung), ktorá funkcia mala od roku 1935 názov Vrchný veliteľ armádnych síl (Oberbefehlshaber des Heers). Súčasne s vymenovaním je von Fritsch povýšený do hodnosti General der Artillerie. Pri výkone svojej funkcie plne podporuje vyzbrojovanie a modernizáciu armády, ale súčasne sa snaží o zachovanie odstupu medzi armádou a Adolfom Hitlerom. Dňa 20.4.1936 je povýšený do hodnosti Generaloberst. Potom, čo Hitler na porade s velením Wehrmachtu 5.11.1937 predloží svoje plány vojnového riešenia “otázky nemeckého priestoru”, pokúša sa von Fritsch presvedčiť generalitu, aby k Hitlerovým plánom zaujala odmietavý postoj. Pri svojej argumentácii sa však obmedzuje len na odbornú kritiku a rovnaký názor má už len vtedajší ríšsky minister vojny von Blomberg a určité pochybnosti ohľadom termínu a výzbroje kriegsmarine vyslovil jej vtedajší vrchný veliteľ Erich Raeder.


  V afére Wernera von Blomberg v januári 1938 videl Hitler možnosť zbaviť sa nielen samotného von Blomberga ale súčasne i kritika von Fritscha, a tiež možnosť prevziať najvyššie velenie armády. Pomohla mu intriga Hermanna Göringa, ktorý sám mal záujem o Blombergove miesto, a ktorý spoločne s Reinhardom Heydrichom zverejnil informáciu gestapa, že von Fritsch udržiaval homosexuálne styky s mladým prostitútom, a že teda predstavuje bezpečnostné riziko. Hoci von Fritsch dáva Hitlerovi čestné slovo dôstojníka, že toto obvinenie je nepravdivé, Hitler verí viac pochybnému svedkovi a von Fritscha suspenduje a následne ho spoločne s von Blombergom dňa 4.2.1938 odvoláva z jeho funkcie Vrchného veliteľa armády. Nič na tom nezmení ani skutočnosť, že dňa 18.3.1938 ríšsky vojenský súd von Fritscha spod všetkých obvinení oslobodí.


  Na základe intervencie jeho nasledovníka Walthera von Brauchitsch, preberá von Fritsch velenie Artillerieregiment 12 a počas bojov o Varšavu dňa 22.9.1939 padne. Dnes sa už môžeme len domnievať, že do nepriateľskej paľby sa vrhol úmyselne a dobrovoľne tak ukončil svoj život spôsobom hodným vojaka a dôstojníka.  zdroj:
  www.lexikon-der-wehrmacht.de
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/19722#83082Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Werner Thomas baron Ludwig Freiherr von Fritsch

  Zdroj: hi.baidu.com
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/19722#349882Verze : 0