Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 327 příspěvků vloženo, 1084 editováno a 362 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Witzleben, Erwin von

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  von Witzleben von Witzleben
  Jméno:
  Given Name:
  Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin von Witzleben
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generál polní maršál General Field Marshal
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  04.12.1881 Wrocław* /
  04.12.1881 Wrocław* /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  08.08.1944 Berlín /
  08.08.1944 Berlin /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  veliteľ 1. armády Commander of 1. Army
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  Wrocław * - predtým Breslau, teraz časť Poľska.
  Bol popravený za účasť na spiknutí z 20. júla 1944.
  Wrocław * - before Breslau,now part of Poland.
  He was executed for participating in a conspiracy of 20 July 1944.
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_von_Witzleben
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/19724#403840Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  von Witzlebenvon Witzleben
  Jméno:
  Given Name:
  Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin von Witzleben
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  DD.MM.RRRR Fähnrich
  22.03.1901 Leutnant
  DD.MM.RRRR Oberleutnant
  DD.MM.1919 Hauptmann
  01.04.1923 Major
  01.01.1929 Oberstleutnant
  01.04.1931 Oberst
  01.02.1934 Generálmajor
  01.12.1934 Generálporučík
  01.10.1936 Generál pěchoty
  01.11.1939 Generálplukovník
  19.07.1940 Generál polní maršál
  DD.MM.RRRR Fähnrich
  22.03.1901 Leutnant
  DD.MM.RRRR Oberleutnant
  DD.MM.1919 Hauptmann
  01.04.1923 Major
  01.01.1929 Oberstleutnant
  01.04.1931 Oberst
  01.02.1934 Major General
  01.12.1934 Lieutenant General
  01.10.1936 General of the Infantry
  01.11.1939 Colonel General
  19.07.1940 General Field Marshal
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  16.10.1935-10.11.1938 Velitel : Vojenský okruh III
  16.10.1935-10.11.1938 Velitel : III. armádní sbor
  10.11.1938-26.08.1939 Velitel : Skupinové velitelství pozemního vojska 2
  26.08.1939-24.10.1940 Velitel : 1. armáda
  26.10.1940-04.02.1942 Velitel : Skupina armád D
  08.03.1942-15.03.1942 Velitel : Skupina armád D
  01.05.1941-15.03.1942 Velitel : Hlavní velitelství Západ

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  16.10.1935-10.11.1938 Commander : III Army Corps
  16.10.1935-10.11.1938 Commander : 3rd Military District
  10.11.1938-26.08.1939 Commander : 2nd Land Forces Group Command
  26.08.1939-24.10.1940 Commander : 1st Army
  26.10.1940-04.02.1942 Commander : Army Group D
  01.05.1941-15.03.1942 Commander : High Command West
  08.03.1942-15.03.1942 Commander : Army Group D

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  24.06.1940
  Rytířský kříž Železného kříže 1939
  Knight's Cross of the Iron Cross
  Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Železný kříž 1. třídy
  Iron Cross 1st Class
  Eisernes Kreuz I. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  Železný kříž 2. třídy
  Iron Cross 2nd Class
  Eisernes Kreuz II. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  - Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
  Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
  Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  - Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
  Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
  Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_von_Witzleben
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/19724#421745Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben


  nar.: 4.12.1881, Breslau (dnes Wroclaw/Poľsko)
  zomr.: 8.8.1944, Berlin-Plötzensee (obesený)
  Erwin von Witzleben, narodený v rodine s vojenskou tradíciou, navštevuje od roku 1889 vojenskú školu vo Wahlstatte a neskôr v Lichterfelde pri Berlíne. Po jej skončení je v roku 1901 povýšený do hodnosti Leutnant a slúži v jednom zo západo-pruských Grenadier-Regiment. Počas prvej svetovej vojny je dôstojníkom generálneho štábu.


  Rok po skončení vojny v hodnosti Hauptmann vstupuje do reichswehru, kde je príslušníkom rôznych jednotiek a štábov.


  V roku 1935 sa Witzleben angažuje v národno-konzervatívnych kruhoch vo vnútri Wehrmachtu, ktoré chcú zachovať tradície armády, pretože zásadne odmietal politiku prispôsobovania sa armády vládnucemu nacionálno-socialistickému režimu, ktorú presadzovali Walter von Reichenau a Werner von Blomberg. Jeho odstup od národného socializmu však nemá vplyv na jeho vojenskú kariéru, nakoľko disponuje dostatočnou podporou zo strany armády. Hľadá kontakt na hnutie odporu vo Wehrmachte a podarí sa mu nadviazať kontakt s ďalšími podobne zmýšľajúcimi združených okolo Carla Friedricha Goerdelera. Patrili sem najmä General d. Inf. Georg Thomas, šéf výzbrojného a výstrojného úradu na OKH, Johannes Popitz a Ulrich von Hassel.


  V septembri/září 1938 patrí k blízkemu okruhu okolo náčelníka generálneho štábu armády Ludwiga Becka, ktorý počas sudetskej krízy kritizuje Hitlerov plán vojny proti Československu.


  Witzleben sa zúčastňuje na septembrovom sprisahaní Beckovho nástupcu Franza Haldera, ktorý plánuje Hitlerove zosadenie. Jeho úlohou, ako veliaceho generála (Kommandierender General) III. Armeekorps a vojenského veliteľa mesta Berlín malo byť zatknutie Hitlera a následné riadenie zodpovedajúcich vojenských operácií. Atentát na Hitlera Witzleben odmieta z náboženských dôvodov. Po podpísaní mníchovských zmlúv však plán sprisahania stráca na opodstatnení.


  Od augusta/srpna 1939 je Witzleben vrchným veliteľom (Oberbefehlshaber) 1. Armee. Zúčastňuje sa aj prepadnutia Poľska a dňa 24.6.1940 je v hodnosti Generaloberst vyznamenaný Rytierskam krížom (Ritterkreuz).


  Po francúzskom ťažení v roku 1940 je Hitlerom povýšený do hodnosti Generalfeldmarschall a súčasne vymenovaný do funkcie vrchného veliteľa Heeresgruppe D. Napriek takejto Hitlerovej priazni si gróf (Graf) Schwerin von Schwanenfeld, v tom čase Witzlebenov blízky dôverník, do svojho denníku poznamenal, že v roku 1940 sa Witzleben pohráva s myšlienkou zatknúť Hitlera počas vojenskej prehliadky v Paríži a postaviť ho pred súd.


  Od 1.5.1941 je Witzleben vrchným veliteľom Západ (Oberbefehlshaber West). Dňa 15.3.1942 na základe podozrenia, že je napojený na opozičné kruhy v armáde, je Hitlerom osobne preložený do zálohy (Führerreserve).


  Po prepustení z aktívnej služby Witzleben ešte viac zintenzívňuje kontakty s Beckom a jeho okolím a pripája sa k centru hnutia odporu vo wehrmachte. Aj napriek náboženským pochybnostiam súhlasí nakoniec s atentátom na Hitlera a súhlasí aj s plánom sprisahancov, že po úspešnom atentáte prevezme funkciu vrchného veliteľa wehrmachtu.


  Dňa 20.7.1944, počas operácie "Walküre", posiela Witzleben okolo desiatej hodiny dopoludnia z Berlína prvé rozkazy veliteľom armád na fronte. Po krachu atentátu sa mu ešte podarí z Bendlerblocku (sídlo OKH) ujsť, ale už na druhý deň je zatknutý a 4.8.1944 je oficiálne prepustený z armády. Národným tribunálom (Volksgerichtshof) pod predsedníctvom Rolanda Freislera je 8.8.1944 odsúdený na trest smrti, ktorý trest je vykonaný toho istého dňa vo väznici v Berlíne-Plötzensee.


  zdroj:
  www.jewishvirtuallibrary.org
  www.lexikon-der-wehrmacht.de
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/19724#90124Verze : 1
  MOD
  Avatar
  foto
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/19724#90126Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Ešte štíhly Erwin von Witzleben (uprostred) v hodnosti generálporučík odchádza z plaveckého štadióna počas XI. Olympijských hier konaných v Berlíne v roku 1936. Vľavo ríšsky kancelár Adolf Hitler, vpravo SS-Obergruppenführer Joseph "Sepp" Dietrich, Berlín, Nemecko, 05.08.1936.


  www.bundesarchiv.de

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/19724#536858Verze : 0
  MOD