Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 309 příspěvků vloženo, 1204 editováno a 304 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

1. střelecký prapor [1939-1939]

1 Batalion Strzelców/1st Rifles Battalion

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  1. střelecký prapor
  1st Rifles Battalion
  Originální název:
  Original Name:
  1 Batalion Strzelców
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  24.08.1939 1)
  Předchůdce:
  Predecessor:
  1. střelecký prapor
  1st Rifles Battalion
  Datum zániku:
  Disbanded:
  03.09.1939 2)
  Nástupce:
  Successor:
  -
  -
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  24.08.1939-25.08.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
  25.08.1939-02.09.1939 Odřad „Chojnice“ 3)
  02.09.1939-03.09.1939 Skupina plk. Majewského 3)
  24.08.1939-25.09.1939 Pomeranian Cavalry Brigade
  25.08.1939-02.09.1939 Chojnice Detachment
  02.09.1939-03.09.1939 Majewski’s Group
  Dislokace:
  Deployed:
  24.08.1939-01.09.1939 Chojnice /
  01.09.1939 Chojnice (boj)-Mylof-Rytel/přesun /
  01.09.1939-02.09.1939 prostor Rytel/? /
  02.09.1939 prostor Rytel-Gutowiec-Woziwoda-Biała-Kamionka-Gacno/přesun /
  02.09.1939-03.09.1939 Gacno-Lniano/nočnípřesun /
  03.09.1939 Lniano-prostor Bramka/přesun /

  Velitel:
  Commander:
  24.08.1939-03.09.1939 Zacny, Gustaw (podpułkownik piechoty)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:

  24.08.1939-03.09.1939 1. rota 1. střeleckého praporu 4)
  24.08.1939-03.09.1939 2. rota 1. střeleckého praporu 5)
  24.08.1939-03.09.1939 3. rota 1. střeleckého praporu 6)
  24.08.1939-03.09.1939 kulometná rota 1. střeleckého praporu 7)
  24.08.1939-03.09.1939 protitanková rota 1. střeleckého praporu 8)
  24.08.1939-03(?).09.1939 průzkumná četa 1. střeleckého praporu 9)
  24.08.1939-03(?).09.1939 zákopnická četa 1. střeleckého praporu 9)
  24.08.1939-03(?).09.1939 spojovací četa 1. střeleckého praporu 9)
  24.08.1939-03(?).09.1939 hospodářská četa 1. střeleckého praporu 10)

  24.08.1939-03.09.1939 1st Company of the 1st Rifles Battalion
  24.08.1939-03.09.1939 2nd Company of the 1st Rifles Battalion
  24.08.1939-03.09.1939 3rd Company of the 1st Rifles Battalion
  24.08.1939-03.09.1939 Heavy Machine Gun Company of the 1st Rifles Battalion
  24.08.1939-03.09.1939 Anti Tank Company of the 1st Rifles Battalion
  24.08.1939-03.09.1939 Reconnaissance Platoon of the 1st Rifles Battalion
  24.08.1939-03.09.1939 Pioneer Platoon of the 1st Rifles Battalion
  24.08.1939-03.09.1939 Signal Platoon of the 1st Rifles Battalion
  24.08.1939-03.09.1939 Service Platoon of the 1st Rifles Battalion
  Čestný název:
  Honorary Name:


  Vyznamenání:
  Decorations:

  Poznámka:
  Note:
  1) Stavy praporu byly částečně doplněny už při částečné tajné mobilizaci v březnu 1939 a od července 1939 r. měl plné bojové stavy.
  2) Jako bojeschopná jednotka prapor zanikl (byl rozprášen) v důsledku únavy po boji, bezmála třídenním ústupu a po opakovaných útocích německých letadel. Pravděpodobně se jednalo o Ju 87B-1 od IV./LG 1 a II./StG 2, He 111 E od I./KG 1 a Bf-109E-1 od I.(J)/LG 2. Části rozprášených setnin byly ve dnech 3. až 4. září zajaty, některé se připojily v prostoru Bramka k obklíčeným jednotkám 9. a 27. pěší divize a po neúspěšném boji s jednotkami 3. tankové divize byly zničeny nebo rozpuštěny.
  3) Dnem utvoření Odřadu „Chojnice“ byl vyňat z podřízenosti velitele Pomořanské jezdecké brigády a zařazen do sestavy odřadu. Odřad je po ústupu z prostoru Chojnice-Rytel označován v polské historiografii jako Skupina plk. Majewského, Uskupení pěchoty plk. Majewského nebo Uskupení plk. Majewského.
  4) 1. rota svedla 1. září boj v Chojnicích a ustupovala společně s kulometnou četou na tačankách a dvěma protitankovými kanony. 03.09.1939 ztratila kontakt se zbytkem praporu a připojila se ke zbytkům 50. pěšího pluku (27. pěší divize). Po bojích na přístupu k městu Świecie byla skupina rozpuštěna a rota jako celek zanikla.
  5) Po boji v Chojnicích, po ústupu celého praporu z druhé obranné pozice u obce Rytel a po rozprášení praporu nejsou o 2. rotě žádné zprávy. Pravděpodobně byla zničena jednotkami 3. tankové divize nebo padla do zajetí.
  6) V prostoru obce Bramka pochodovala 3. září jako čelní voj praporu. Od praporu se odpojila a byla rozprášena letectvem.
  7) Jednotlivé čety byly pravděpodobně ještě před vypuknutím války přiděleny střeleckým rotám a společně s nimi zanikly. Četa na tačankách byla u 1. roty.
  8) Rota měla 6 protitankových kanonů Bofors wz.36. Ty byly pravděpodobně po dva kanony přiděleny střeleckým rotám a s nimi zanikly. 3. září byly dva kusy u 1. roty a 1 kus se přesunoval za 3. rotou.
  9) O činnosti ani zániku čety jsem v uvedených zdrojích nenašel žádné informace.
  10) Tělesový trén (společně s hospodářskou četou?) byl zničen při ústupu po rozprášení praporu.
  1) Stany baonu były od marca wzmacniane przez powoływanych na ćwiczenia rezerwistów. Od lipca 1939 r. miał pełny etat wojenny.
  2) Baon utracił zdolność bojową (został rozproszony) w wyniku przemęczenia walką, forsownych marszów i ponawianych ataków lotniczych. Prawdopodobnie był atakowany przez Ju 87B z IV(St.)/LG 1 i II/StG 2, He 111E z I/KG 1 oraz Bf 109E z I.(J)/LG 2. Część rozproszonych pododdziałów została w dniach od 3 do 4 września wzięta do niewoli, część dołączyła w rej. miejscowości Bramka do okrążonych jednostek 9 i 27 DP i po niepomyślnych próbach przebicia się do Świecia czy Grudziądza została zniszczona lub wzięta do niewoli.
  3) W dniu utworzenia OW „Chojnice“ baon wszedł w jego skład. Po wycofaniu się z rejonu Chojnic i Rytla, OW figuruje w polskiej historiografii pod nazwą Grupa płk. Majewskiego (Porwit str. 211), Zgrupowanie piechoty płk. Majewskiego (Ciechanowski str. 222) czy Zgrupowanie płk. Majewskiego (Krasucki str. 118).
  4) 1 kompania uczestniczyła w walce pod Chojnicami i wraz z plutonem ckm na taczankach oraz plutonem ppanc (2 działa) wycofywała się do rej. miejscowości Bramka, gdzie utraciła kontakt z baonem. Dołączyła do resztek 50 pp (27 DP) i po walkach z jednostkami 3 DPanc. w rej. Przysiersk-Świecie została rozwiązana.
  5) Po walce w Chojnicach i po odwrocie całego baonu z pozycji pod Rytlem do rej. Bramki miała odchodzić w kierunku na Grudziądz. Prawdopodobnie została zniszczona przez jednostki 3 DPanc.
  6) W rejonie Bramki kompania szła w straży przedniej, odłączyła się od reszty baonu i została zniszczona (rozproszona) lotnictwem niemieckim.
  7) Poszczególne plutony zostały prawdopodobnie przydzielone do kompanii strzelców. Pluton na taczankach działał z 1 kompanią.
  8) Kompania posiadała 6 armat ppanc. Prawdopodobnie jej trzy plutony (po 2 armaty) zostały przydzielone do poszczególnych kompanii strzelców i wraz z nimi zostały zniszczone. Z 1 kompanią przesuwały się 2 armaty, a za 3 kompanią jedna.
  9) O działaniach plutonu nie znalazłem w poniżej podanych źródłach żadnych informacji.
  10) Tabory zostały 3 września skierowane od Bramki na Grudziądz i zostały rozbite.
  Zdroje:
  Sources:
  Błaszczyk, Włodzimierz: 18 Pułk Ułanów Pomorskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1996
  Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982, str. 46, 66, 67, 108, 126, 131, 149, 222, 223
  Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską Cz. I Jagdflieger, Armagedon, Gdynia 2002, str. 45
  Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską Cz. II Kampfflieger, Armagedon, Gdynia 2005, str. 61
  Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską Cz. III Stukaflieger, Armagedon, Gdynia 2006, str. 47
  Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1994, str. 67, 79, 118, 119

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/210137#593446Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Velitelská sestava praporu:


  velitel praporu (dowódca batalionu) – 24.08.1939-03.09.1939 podplukovník pěchoty Gustaw Zacny 1)
  pobočník velitele (adiutant) – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán pěchoty Waldemar Klemens Glock 2)
  ubytovatel (kwatermistrz) – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán pěchoty Julian Mikołaj Richter 3)
  spojovací důstojník (oficer łączności) – 24.08.1939-03.09.1939 poručík pěchoty Zygmunt Józef Żyburt-Żyburtowicz 4)
  účetní důstojník (płatnik) – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán v záloze Józef Dziurzyński 5)
  lékař – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán dr. med. Franciszek Henryk Gesing 6)
  1. rota – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán pěchoty Kazimierz Juliusz Sochanik 7)
  2. rota – 24.08.1939-03.09.1939 poručík pěchoty Józef Hassa 8)
  3. rota – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán pěchoty Feliks Bolesław Witkowski 9)
  kulometná rota (kompania ckm) – 24.08.1939-03.09.1939 kapitán pěchoty Walerian Teodor Poniatowski 10)
  kulometná četa na tačankách (pluton ckm na taczankach) – 24.08.1939-03.09.1939 podporučík pěchoty v záloze Gerard Lange 11)
  protitanková rota (kompania ppanc.) – 24.08.1939-03.09.1939 poručík pěchoty Zygmunt Rybakiewicz 12)
  průzkumná četa (pluton zwiadowczy) – 24.08.1939-03.09.1939 podporučík pěchoty Józef Trzoska 13)
  zákopnická četa (pluton pionierów) – NN 14)
  spojovací četa (pluton łączności) – 24.08.1939-03.09.1939 poručík pěchoty Zygmunt Józef Żyburt-Żyburtowicz 4)
  hospodářská četa (pluton gospodarczy) – NN 14)


  Poznámky:
  1) (01.10.1896-27.09.1944). Po rozprášení praporu padl do německého zajetí. Zahynul v zajateckém táboře Oflag VI B Dössel, když britské bombardovací letectvo omylem zbombardovalo tábor, přičemž zahynulo 141 zajatých spojeneckých důstojníků včetně 90 polských.
  historiatomojapasja.blogspot.cz
  2) (18.10.1905-DD.MM.RRRR). 03.09.1939 padl do německého zajetí.
  Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982, str. 223
  3) (04.12.1899-DD.MM.RRRR). DD.09.1939 padl do německého zajetí.
  4) (19.03.1907-DD.MM.RRRR). V březnu 1939 byl velitelem spojovací čety praporu. Krasucki uvádí mylně kapitán v záloze Zygmunt Zyburt-Zyburtowicz. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
  5) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Nebyl bezpečně identifikován.
  6) (28.07.1903-DD.MM.RRRR). Krasucki uvádí mylně kapitán v záloze. DD.MM.1939 padl do zajetí. V seznamu zajatých je uveden jako lékař praporu Sboru ochrany pohraničí „Małyńsk″, ve kterém byl lékařem v březnu 1939. DD.09.1939 padl do zajetí. Od 20.03.1945 je v evidenci koncentračního tábora Flossenbürg.
  7) (01.11.1904-DD.MM.RRRR). DD.09.1939 padl do německého zajetí. Po ukončení války pobýval na území Německa.
  8) (07.02.1911-DD.MM.RRRR). DD.09.1939 padl do německého zajetí.
  9) (30.05.1903-03.09.1939). Padl v boji. Je pohřben ve městě Chełmno. V evidenci Polského červeného kříže je ovšem uveden jako zajatec v táborech Oflag XA a XC.
  10) (19.12.1900-DD.MM.RRRR). DD.09.1939 padl do německého zajetí.
  11) (03.10.1912-DD.MM.RRRR). Od 04.09.1939 do 01.04.1945 v německém zajetí. Po uvolnění ze zajetí byl velitelem čety strážní roty praporu B polské exilové armády v Německu. Svoji zprávu sepsal 3. prosince 1945.
  12) (18.01.1912-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu zajatých.
  13) (28.04.1915-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
  14) Ve zdrojích není uveden.

  Zdroje:
  http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
  Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1994, str. 215-216
  Lange, Gerard: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/G/2
  Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/210137#593452Verze : 1
  MOD