Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 405 příspěvků vloženo, 1133 editováno a 753 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Alfons XIII.

Alfonso XIII de España

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Alfonso XIII Alfonso XIII
  Jméno:
  Given Name:
  - -
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Alfonso León Fernando María Jaime Isidro Pascual Antonio de Borbón y Habsburgo-Lorena
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  kapitángenerál, polní maršál Captain General, Field Marshal
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  Král Španělska King of Spain
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  17.05.1886 Madrid /
  17.05.1886 Madrid /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  28.02.1941 Roma /
  28.02.1941 Roma /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  Král Španělska King of Spain
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  es.wikipedia.org

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/22960#611363Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Alfonso XIII Alfonso XIII
  Jméno:
  Given Name:
  - -
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Alfonso León Fernando María Jaime Isidro Pascual Antonio de Borbón y Habsburgo-Lorena
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  DD.MM.RRRR generálkapitán
  DD.MM.1828 polní maršál
  DD.MM.RRRR Captain General
  DD.MM.1828 Field Marshal
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  17.05.1902-14.04.1931 Velitel : Velitelství armády

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  17.05.1902-14.04.1931 Commander : Army Headquarters

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  17.05.1886
  Rádový reťaz Kráľovského a vznešeného Španielskeho rádu Karla III
  Collar of the Royal and Distinguished Spanish Order of Carlos III
  Collar de Real y Distinguida Orden Espanola de Carlos III
  -


  17.05.1886
  Řád Isabely Katolické - rytíř velkokříže
  Order of Isabella the Catholic - Knight Grand Cross
  Real Orden de Isabel la Católica - Caballeros Gran Cruz
  -
  Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804]

  17.05.1886
  Řád zlatého rouna
  Order of Golden Fleece
  Orden vom Goldenen Vlies
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád černé orlice
  Order of the Black Eagle
  Schwarzer Adlerorden
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád Čestné legie 1. třída
  Order of Legion of Honour 1st Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád slona
  Order of Elefant
  Elefantordenen
  -
  Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918]

  DD.MM.RRRR
  Řád routové koruny
  Order of Rue Crown
  Hausorden der Rautenkrone
  -
  Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918]

  DD.MM.RRRR
  Domácí rytířský řád Sv. Huberta
  Order of St Hubert
  Hausritterorden vom Heiligen Hubertus
  -


  DD.MM.RRRR
  Podvazkový řád
  Order of Garter (K.G.)
  Order of Garter (K.G.)
  -


  DD.MM.RRRR
  Královský Řád Serafínů
  Royal Order of the Seraphim
  Kungliga Serafimerorden
  -


  DD.MM.RRRR
  Sardinia-Piedmont : Řád zvěstování
  Order of Most Holy Annunciation
  Ordine supremo della Santissima Annunziata
  -


  DD.MM.RRRR
  Řetěz řádu Chryzantémy
  Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum
  大勲位菊花章頸飾 / だいくんいきっかしょうけいしょく
  -
  Poznámka:
  Note:
  - 17.05.1886 - Gran maestre de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa
  - Sovereign Military Order of Malta
  Zdroje:
  Sources:
  es.wikipedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/22960#611456Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Král Alfons XIII.


  doba vlády: 1886-1931
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/22960#87000Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Následník španělského trůnu se narodil po smrti svého otce, Alfonse XII. 17. května 1886 a po celou dobu jeho nezletilosti vládla jeho matka Marie Kristina, dcera rakouského arcivévody Karla Ferdinanda. Státní politiku řídil pevnou rukou zkušený ministerský předseda Cánovas.


  V době jeho dospívání se Španělsko měnilo doslova před jeho očima. Jeho již tak zredukovaná koloniální říše se prakticky rozpadla po ztrátě Kuby a Filipín v důsledku národně osvobozeneckého boje a završené porážkou v španělsko-americké válce. V samotném Španělsku rostl počet obyvatel měst, kam přicházeli rolníci vyhnaní z půdy i zástupy vracejících se emigrantů. Na předměstích vyrůstaly chudé čtvrti plné chudých nádeníků a lidí bez práce. Za této situace nebylo překvapením, že v zemi rozbujel radikalismus a anarchistické hnutí, jehož hlavním prostředkem byl teror zaměřený proti vlastníkům půdy, továren a státní moci. Obětí organizovaného násilí se v roce 1897 stal i Cánovas. Anarchisté podnikli také pumový útok proti svatebnímu průvodu krále Alfonse XIII., když se v roce 1906 ženil s vnučkou královny Viktorie - Viktorií Evženií.


  Po svém nástupu na trůn roku 1902 zahájil Alfons XIII. liberální reformy, které však nepřinesly očekávaný efekt. Vlády se střídaly jako houby po dešti a roku 1912 padl za oběť atentátu již druhý ministerský předseda - José Canalejas. Uklidění situace nepřinesla ani první světová válka, kdy Španělsko těžilo ze své neutrality. Hospodářský úspěch provázela hyperinflace a nárůst separatismu, zejména v Baskicku a v Katalánsku. V roce 1917 zmítaly celou zemí stávky, hrozící přerůst v násilné nepokoje. Vláda se rozhodla řešit nastalou situaci vyhlášením vyjímečného stavu a nasazením občanské Civilní gardy proti stávkujícím v Barceloně. V roce 1918 zvítězili radikálové ve volbách a hrozba občanské války a převzetí moci extrémní levicí se stalo reálnou hrozbou. Král neviděl v parlamentarismu cestu k nastolení pořádku a stability v zemi. Proto se po další vlně stávek v letech 1922 - 23 rozhodl využít nespokojenosti armády, obviňované parlamentem z porážky v Maroku v roce 1921, a nastolit vojenskou diktaturu. Role diktátora se ujal generální kapitán (vojenský guvernér) v Barceloně, generál markýz Primo de Rivera, který vynikal rázným vystupováním.


  Po převratu, provedeném v noci z 12. na 13. září 1923 byla králem jmenována desetičlenná vojenská junta. Parlament a obecní rady byly rozpuštěny, občanské svobody zrušeny, byla zavedena cenzura, do továren byly nasazeny vojenské stráže a stávky byly zakázány. Během několika týdnů skončil v Barceloně a jiných městech teror, atentáty a nepokoje, v zemi byl nastolen klid a pořádek. Zrušením celých položek státního rozpočtu dosáhl generál zlepšení stavu státních financí a stabilizoval hospodářskou situaci. Španělsko za jeho vlády těžilo ze světového ekonomického oživení, ztrojnásobilo produkci oceli a díky státnímu monopolu byla provedena elektrifikace země, zřízena telefonní síť a modernizována železnice. Byla vybudována soustava přehrad na řece Ebro a zavlažovací systém umožnil zvýšit produkci zemědělství.


  V zahraniční politice se nová vláda zprvu orientovala na Francii, s jejíž pomocí se porazit Rífskou republiku a obnovit kontrolu nad Španělským Marokem. V roce 1926 pak generál Primo de Rivera přijal Mussoliniho návrh a uzavřel s ním smlouvu o přátelsktví a arbitráži za příslib podpory španělského požadavku na získání Tangeru, což však velmoci na konferenci v Paříži o dva roky později zamítly.


  Alfons XIII. v září 1927 formálně obnovil kortesy, aby utlumil růst nespokojenosti s diktaturou a monarchií, zejména v řadách inteligence a liberálů, ale i drobných a středních živnostníků. Do roku 1929 už veškeré počáteční nadšení pro diktaturu vyprchalo a v zemi byl méně populární než generál de Rivera již jen král Alfons XIII. Dokonce i španělští grandové již žádali odvolání markýze de Rivery, jemuž kladli za vinu rostoucí radikalizaci separatistů a dosáhli v lednu 1930 jeho odvolání. Král poté do čela vlády jmenoval generála Berengueru a obnovil ústavu z roku 1876. Sílící republikánské hnutí však již nedokázal zastavit a prorůstalo i do armádních struktur. Alfons XIII. se pokusil situaci řešit jmenováním populárního admirála Aznara do čela vlády, přesto utrpěl ve volbách konaných 12. dubna 1931 drtivou porážku od republikánů. Král dva dny poté opustil zemi a odplul lodí z Cartageny do Itálie, kde mu král Viktor Emanuel III. poskytnul azyl. Počátkem prosince pak nově svolané kortesy vyhlásily ve Španělsku druhou republiku.


  Alfons XIII. nikdy neabdikoval a svá dynastická práva přenesl na svého třetího syna Juana, hraběte barcelonského - otci současného krále Juana Carlose. Zemřel v Římě 28. února 1941.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/22960#105065Verze : 0