Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 326 příspěvků vloženo, 1024 editováno a 326 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Gibiš, Hynek

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Gibiš Gibiš
  Jméno:
  Given Name:
  Hynek Hynek
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Hynek Gibiš
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generál V. hodnostní třídy General of 5th Rank Class
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  10.03.1871 Olešnice / 10.03.1871 Olesnice /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  31.07.1936 Dobrá Voda /
  31.07.1936 Dobrá Voda /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  ? ?
  Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  ? ?
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/23957#367329Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Gibiš Gibiš
  Jméno:
  Given Name:
  Hynek Hynek
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Hynek Gibiš
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.09.1882-DD.07.1889 Státní reálné gymnasium, Hradec Králové
  DD.09.1882-DD.07.1889 ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.11.1889-DD.02.1890 Škola jednoročních dobrovolníků, Hradec Králové
  DD.11.1889-DD.02.1890 ?
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  22.12.1890 poručík rakousko-uherské branné moci
  01.11.1896 nadporučík rakousko-uherské branné moci
  01.09.1902 výslužba
  01.11.1903 nadporučík rakousko-uherské branné moci
  01.05.1908 kapitán rakousko-uherské branné moci
  01.07.1913 výslužba
  01.08.1914 kapitán rakousko-uherské branné moci
  15.07.1917 kapitán ruské armády
  01.02.1918 kapitán legií
  01.04.1918 major legií
  21.01.1919 podplukovník legií
  25.05.1919 plukovník legií
  01.08.1919 plukovník pěchoty
  20.07.1921 generál V. hodnostní třídy
  01.01.1924 výslužba
  22.12.1890 ?
  01.11.1896 ?
  01.09.1902 ?
  01.11.1903 ?
  01.05.1908 ?
  01.07.1913 ?
  01.08.1914 ?
  15.07.1917 ?
  01.02.1918 ?
  01.04.1918 ?
  21.01.1919 ?
  25.05.1919 ?
  01.08.1919 ?
  20.07.1921 General of 5th Rank Class
  01.01.1924 Retirement
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  30.07.1917-DD.09.1917 Velitel : 3. československý střelecký pluk
  00.08.1919-10.10.1919 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Čechách
  10.10.1919-20.07.1921 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Čechy
  20.07.1921-DD.10.1921 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Čechy
  DD.10.1921-DD.12.1923 Velitel : 1. divise

  Ručně vyplněné položky:
  DD.10.1889-DD.11.1889 jednoroční dobrovolník, Pěší pluk č. 18, Hradec Králové
  DD.11.1889-DD.02.1890 vojenské studium, Hradec Králové
  DD.02.1890-DD.09.1890 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
  DD.05.1891-DD.11.1891 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
  DD.11.1891-DD.11.1901 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 9, Przemysl a Stryj
  DD.11.1901-DD.01.1902 praporní pobočník Bosensko-hercegovského pěšího pluku č. 2, Mostar
  DD.01.1902-DD.09.1902 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 9, Lwów
  DD.11.1903-DD.09.1913 důstojník velitelství Pěšího pluku č. 67, Ejpéres
  DD.08.1914-DD.09.1914 velitel Vojenské etapní stanice, Podhajce
  DD.09.1914-DD.01.1915 velitel kombinovaného zeměbraneckého praporu přemyšlské posádky, východoevropské válčiště
  DD.01.1915-DD.03.1915 velitel obranného úseku přemyšlské pevnosti, východoevropské válčiště
  24.03.1915-24.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
  DD.03.1915-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
  DD.07.1917-DD.09.1917 velitel 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.09.1917-DD.02.1918 velitel II. transportu dobrovolníků do Francie, přesun
  DD.02.1918-DD.11.1918 zmocněnec Československé národní rady, Cognac a Foligno
  DD.11.1918-DD.07.1919 náčelník štábu Velitelství československé domobrany, Galatare
  DD.07.1919-DD.08.1919 repatriační dovolená
  DD.08.1919-DD.10.1921 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Čechách, Praha
  DD.10.1921-DD.12.1923 velitel Divise 1, Praha
  Automatically linked items:
  30.07.1917-DD.09.1917 Commander : 3rd Czechoslovak Rifle Regiment
  00.08.1919-10.10.1919 Chief of Staff : Land Military Command in Bohemia
  10.10.1919-20.07.1921 Chief of Staff : Land Military Command for Bohemia
  20.07.1921-DD.10.1921 Chief of Staff : Land Military Command for Bohemia
  DD.10.1921-DD.12.1923 Commander : 1st Division

  Manually added items:
  DD.10.1889-DD.11.1889 ?
  DD.11.1889-DD.02.1890 ?
  DD.02.1890-DD.09.1890 ?
  DD.05.1891-DD.11.1891 ?
  DD.11.1891-DD.11.1901 ?
  DD.11.1901-DD.01.1902 ?
  DD.01.1902-DD.09.1902 ?
  DD.11.1903-DD.09.1913 ?
  DD.08.1914-DD.09.1914 ?
  DD.09.1914-DD.01.1915 ?
  DD.01.1915-DD.03.1915 ?
  24.03.1915-24.03.1915 ?
  DD.03.1915-DD.07.1917 ?
  DD.07.1917-DD.09.1917 ?
  DD.09.1917-DD.02.1918 ?
  DD.02.1918-DD.11.1918 ?
  DD.11.1918-DD.07.1919 ?
  DD.07.1919-DD.08.1919 ?
  DD.08.1919-DD.10.1921 ?
  DD.10.1921-DD.12.1923 ?
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1898
  Jubilejní pamětní medaile 1898
  Jubilee Commemorative Medal 1898
  Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
  -


  DD.MM.1908
  Jubilejní kříž 1908
  Jubilee Cross 1908
  Jubiläumskreuz 1908
  -


  DD.MM.1914
  Vojenská záslužná medaile bronzová
  Bronze Military Merit Medal
  Bronzene Militär-Verdienstmedaille
  -
  Sardinské království [1720-1861] / Sardinia Kingdom [1720-1861]

  DD.MM.1919
  Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara důstojník (4. třída)
  Order of St. Maurice and St. Lazarus Officer (4th Class)
  Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
  -


  DD.MM.1919
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.1919
  Válečný kříž 1918
  War Cross 1918
  Válečný kříž 1918
  -


  DD.MM.1920
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  DD.MM.1923
  Řád Čestné legie 5. třída
  Order of Legion of Honour 5th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
  -


  DD.MM.1923
  Řád italské koruny komandér (3. třída)
  Order of Crown of Italy Commander (3rd Class)
  Ordine Della Corona d´Italia
  -


  DD.MM.1923
  Řád rumunské koruny 3. třída
  Order of Crown of Romania 3rd Class
  Ordinul Coroana României Comandor
  -

  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/23957#382326Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Gen. Hynek Gibiš


  Narodil se 10. 3. 1871 v Olešnici jako syn řídícího učitele Ignáce Gibiše. Po základním vzdělání vystudoval Vyšší reálnou školu v Hradci Králové. Po maturitě se rozhodl nastoupit vojenskou službu. Odveden byl v roce 1889. Od října 1890 nastoupil službu u Infanterie regiment Nr. 18 v Hradci Králové jako jednoroční dobrovolník. Po roce, v říjnu 1891, byl převelen k Infanterie regiment Nr. 9. Získal zde hodnost nadporučíka. V roce 1903 byl převelen k Infanterie regiment Nr. 67, kde byl jmenován skladištním důstojníkem a povýšen na kapitána. Zde působil až do roku 1913. Vždy vystupoval hrdě jako Čech.


  Když vypukla I. světová válka, byl hejtman Gibiš v pevnosti Przemysl v Haliči. Velel zde 2. pracovní skupině při opevňovacích pracích. Když byla pevnost Przemysl v březnu 1915 dobyta ruskou armádou, byl zajat.


  V zajetí se postupně dostal až do zajateckého tábora v Caricynu. Od prosince 1916 do července 1917 byl dokonce velitelem zajatců tohoto tábora. V zajetí dával jako Čech najevo své vlastenecké smýšlení a sympatie k československému zahraničnímu odboji proti Rakousko-Uhersku.


  Po bitvě u Zborova (2. 7. 1917), která proslavila jméno čs. dobrovolníků a hlavně svým úspěchem získala souhlas ruské vlády k dalšímu náboru Čechů a Slováků v zajateckých táborech do tvořícího se čs. vojska, byla kladně vyřízena i Gibišova přihláška. 17. 7. 1917 se tak stal dobrovolníkem čs. vojska v Rusku. Vzhledem k dosažené hodnosti v rakouské c. k. armádě byl jmenován dočasným velitelem 3. stř. pluku "Jana Žižky z Trocnova". Od 8. 7. 1917 byl dokonce jmenován dočasným velitelem celé Československé střelecké brigády. V září funkci velitele brigády předal a vrátil se na své místo dočasného velitele 3. stř. pluku. Byl také vyznamenán Křížem sv. Jiří. V říjnu 1917 byl potom odvelen do Kyjeva k formovací skupině zamýšleného přesunu čs. vojska na francouzské bojiště. Od října byl tak velitelem 2. ešalonu čs. dobrovolníků, vybraných pro přesun do Francie, kde na základě jednání T. G. Masaryka a M. R. Štefánika měli tvořit jeden ze základů zamýšleného čs. vojska ve Francii. Byl též povýšen na podplukovníka.


  Transport vyrazil 12. 11. 1917 na cestu. Boje propukající ruské občanské války zadržely transport v Čerepovci a ještě v únoru a březnu 1918 musel transport chránit železnici na Kole a Murmani před řáděním polovojenských ozbrojených tlup různých politických frakcí. Nakonec se podařilo transport lodí vypravit a v březnu 1918 tak opustil i Gibiš Rusko.


  Po neklidné a strastiplné plavbě dorazil Gibišův transport 3. 4. 1918 do Francie, do přístavu Cognac. Jeho transport se spolu s předchozím transportem čs. dobrovolníků z Ruska (transport kpt. O. Husáka) a čs. doborovolníky ze srbského vojska tvořil jádro vznikajícího čs. vojska ve Francii. Jako první byl zde postaven 21. stř. pluk. Podplukovník Gibiš byl k němu přidělen v hodnosti majora jako velitel jednoho z praporů. Absolvoval zde také zvláštní válečný kurz. Koncem května 1918 se vrátil z fronty zpět do Cognacu, kde byl až do poloviny června 1918. Potom odjel do Paříže se zvláštním úkolem k Čs. národní radě.


  28. 10. 1918 vzniká Československá republika.


  Na základě dispozic čs. zahraničního vedení odjel v listopadu 1918 z Paříže do Itálie. Zde měl organizovat tzv. domobranecké prapory z těch Čechů a Slováků v italských zajateckých táborech, kteří nevstoupili do čs. vojska před 28. 10. 1918. Jednalo se o tzv. "Druhou" armádu. Měl k tomu i jazykové dispozice, neboť mimo mateřského jazyka ovládal i němčinu, polštinu, ukrajinštinu, francouzštinu, maďarštinu a italštinu. Zastával zde tak funkci náčelníka generálního štábu Čs. domobrany. Organizoval formování, zajištění a výcvik jednotlivých čs. domobraneckých praporů. Podařilo se mu postavit 55 "domobraneckých" praporů, složených z čs. dobrovolníků ze zajateckých táborů, nyní již po 28. 10. 1918 čs. státních občanů. Obdržel také vyznamenání - Komandérský kříž italské koruny a dále Řád sv. Lazara a Mauritia.


  V prosinci 1918 obdržel rozkaz od gen. M. R. Štefánika k rychlému odesílání těchto praporů do vlasti, kde jich bylo potřeba zejména v bojích na Slovensku a k zajišťování hranic mladé republiky. Některé domobranecké prapory pak skutečně do bojů na Slovensku zasáhly.


  Dne 24. 5. 1919 byl povýšen na plukovníka. Byl jedním z mála čs. legionářů, kteří vystřídali ruskou, francouzskou i italskou frontu.


  Na jaře 1919 se plukovník Gibiš vrátil z Itálie do vlasti. Zde byl jmenován náčelníkem štábu Zemského vojenského velitelství v Brně. Následně byl přemístěn jako náčelník štábu k Zemskému vojenskému velitelství v Praze. Byl mimo dalších medailí vyznamenán i Československým válečným křížem. Účastnil se také bojů s maďarskou armádou na Slovensku, které probíhaly až do léta 1919. Dne 20. 7. 1921 byl povýšen na generála a následně jmenován velitelem 1. pěší divize v Praze. Později byl jmenován do funkce přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky. K 1. 1. 1924 byl penzionován. Dne 30. 7. 1936 zemřel general Hynek Gibiš v Praze.


  (Zdroj: J. Juza - "Čs. legionáři okresu Rychnov nad Kněžnou", Rychnov n. K. 1998)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/23957#89268Verze : 0