Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 399 příspěvků vloženo, 1492 editováno a 407 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

7. horská divize [1941-1945]

7th Mountain Division

7. Gebirgs-Division

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  7. horská divize 7th Mountain Division
  Originální název:
  Original Name:
  7. Gebirgs-Division
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  15.11.1941
  Předchůdce:
  Predecessor:
  99. lehká pěší divize 99th Light Infantry Division
  Datum zániku:
  Disbanded:
  08.05.1945
  Nástupce:
  Successor:
  - -
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  15.11.1941-DD.02.1942 Velitelství záložního vojska
  DD.02.1942-DD.05.1942 Armáda Laponsko
  DD.05.1942-DD.08.1942 III. armádní sbor (finský)
  DD.08.1942-DD.01.1945 XVIII. horský armádní sbor
  DD.01.1945-DD.02.1945 Armádní oddíl Narvik
  DD.02.1945-DD.04.1945 LXXXI. armádní sbor
  DD.04.1945-08.05.1945 20. horská armáda
  15.11.1941-DD.02.1942 Replacement Army Command
  DD.02.1942-DD.05.1942 Army Lapland
  DD.05.1942-DD.08.1942 III. Army Corps (Finnish)
  DD.08.1942-DD.01.1945 XVIII Mountain Army Corps
  DD.01.1945-DD.02.1945 Army Detachment Narvik
  DD.02.1945-DD.04.1945 LXXXI Army Corps
  DD.04.1945-08.05.1945 20th Mountain Army
  Dislokace:
  Deployed:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

  Velitel:
  Commander:
  15.11.1941-19.12.1941 Konrad, Rudolf (Generalleutnant)
  19.12.1941-01.01.1942 Weiß, Wilhelm (Generalmajor)
  01.01.1942-dd.06.1942 Martinek, Robert (Generalleutnant)
  dd.06.1942-22.07.1942 Krakau, August (Oberst)
  22.07.1942-10.09.1942 Martinek, Robert (Generalleutnant)
  10.09.1942-08.05.1945 Krakau, August (Generalleutnant)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  15.11.1941-25.09.1943 Schmidt, Walter (Major)
  25.09.1941-10.12.1944 Paumgartten, Zdenko von (Oberstleutnant)
  10.12.1944-15.01.1945 Siebeck, Eberhard (Major)
  15.01.1945-08.05.1945 Artmann, Alfred (Oberstleutnant)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:
  Automaticky vyplněné položky:
  15.11.1941-08.05.1945 Horský dělostřelecký pluk 82
  15.11.1941-08.05.1945 Pluk horských myslivců 206
  15.11.1941-08.05.1945 Pluk horských myslivců 218

  Ručně vyplněné položky:
  15.11.1941-08.05.1945 Pluk horské pěchoty 206
  15.11.1941-08.05.1945 Pluk horské pěchoty 218
  15.11.1941-08.05.1945 Horský dělostřelecký pluk 82
  15.11.1941-08.05.1945 Divizní jednotky 99
  Automatically linked items:
  15.11.1941-08.05.1945 206th Mountain Jaeger Regiment
  15.11.1941-08.05.1945 218th Mountain Jaeger Regiment
  15.11.1941-08.05.1945 82nd Mountain Artillery Regiment

  Manually added items:
  15.11.1940-08.05.1945 Mountain Infantry Regiment 206
  15.11.1941-08.05.1945 Mountain Infantry Regiment 218
  15.11.1941-08.05.1945 Mountain Artillery Regiment 82
  15.11.1941-08.05.1945 Division Units 99
  Čestný název:
  Honorary Name:
  -
  -
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/243#405396Verze : 1
  MOD
  Avatar
  1943  Divizní jednotky 99 Division Units 99 Divisions-Einheit 99
  protitankový oddíl 99 Anti-tank Section 99 Panzerjäger-Abteilung 99
  průzkumný oddíl 99 Reconnaissance Section 99 Aufklärungs-Abteilung 99
  horský ženijní prapor 99 Mountain Pioneer Battalion 99 Gebirgs-Pionier-Bataillon 99
  horský spojovací oddíl 99 Mountain Signal Section 99 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 99
  polní doplňovací prapor 99 Field Replacement Battalion 99 Felderstatz-Bataillon 99
  velitelství horských podpůrných jednotek 98 Commander of Mountain Division Supply Troop 98 Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 98
  administrativní služba 99 Administrative Service 99 Verwaltungsdienste 99
  zdravotnická služba 99 Medical Service 99 Sanitätsdienste 99

  Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/243#405397Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Divize vznikla pod patronací Wehrkreis XIII (Norimberk) 13.11.1941 z dosavadní 99. Lehké divize spolu s doplňky od horských doplňovacích oddílů z Bavorska, Štýrska, Korutan a Tirol.
  Její předchůdce – 99.lehká divize- vznikla přesně před rokem se stejném vojenském okrese z částí útvarů od již existujících 3., 46., 254. a 264. pěší divize. Divize se zúčastnila východního tažení v roce 1941 kde v rámci skupiny armád Jih postupovala na Žitomir a Kiev. Po stažení zpět do domácího vojenského okresu, následovala přestavba ve výcvikovém prostoru Grafenwöhr na novou 7. horskou divizi.
  Stávající pluky číslo 206 a 218 se staly horskými pluky se stejným číslováním, stejně tak i dělostřelecký pluk 82 dostal před své označení Gebirgs-, ostatní divizní jednotky obdržely divizní číslo 99.
  Po nutném výcviku a přezbrojení následovalo v lednu 1942 rozdělení divize. Jedna bojová skupina pod velením plukovníka Krakau byla přeložena do Finska a bojovala pod jménem Kamfgruppe Krakau v oblasti Hyrinsalmi. Další bojovou skupinou vedl plukovník Hoffmeister ve složení Geb.Jäg.R. 206, III./Geb.Jäg.R 218 a I./Geb.AR.82 do oblasti skupiny armád Sever a zde působila přidělena různým divizím pod jménem Kampfgruppe Hoffmeister. A tak horští myslivci bojovali v řadách 5. A 8. Jäg.D a 122. ID a zúčastnili se obrany a útoků u Ilmeňského jezera, u Koslovo, Kudrova, Jassvy, Redzy a Gridino. Až v létě 1942 byla bojová skupina uvolněna skupinou armád Sever a lodním transportem přesunuta do Finska.
  Bojová skupina Krakau mezitím uvolnila části těžce zasaženého III. finského armádního sboru mezi jezery Pjä a Top a poté se učila zvláštnostem lesní války v pralesech západně od Bílého moře. V těchto bojích byla bojová skupina podřízena 11.finské divizi.
  Když dorazil v srpnu 1942 I zbytek divize z Německa spojili se části divize opět v jeden bojový celek. 7.horská divize se spolu s divizí SS Nord stala součástí XVII. horského sboru. Sbor byl nasazen v oblasti Kiestinki.
  Horští myslivci následně bojovali v olbasti východně od Kiestinki , nejčastěji v malých bojových skupinách. Oblasti nasazení těchto lesních bojů se nacházeli zhruba 100 km západně od železnice do Murmanska. Po jejím boku bojovala 139. Horská brigáda, která se k ní přesunula 900 km na lyžích od pobřeží Severního moře přes Rovanniemi na frontu u Kiestinki.
  Situace na části fronty mezi Kiestinki a Uhtua zůstala do roku 1944 prakticky stejná. V létě 1944 se začala stale vice projevovat finská únava z války. Velení 20.horské armády začalo připravovat se svolením OKW plány na ústup německých jednotek, které vstoupili v platnost hned jak Finsko vyhlásilo neutralitu. OKW spustilo 3.9.1944 operaci “Unternehmen Birke”, která zahrnoval stažení horské armády z jižních oblastí Finska. V tomto čase se 7.horská divize nacházela na pravém křídle armády na frontě u Uhtua. Celý XVIII. horský sbor se musel odpoutat od nepřítele, Z.horská divizi kryla první fázi odpoutání. Následovaly boje na zdrženou až k bývalé finsko-sovětské hranici. Bojové skupiny divize ustupovali po cestě na Pudasjärvi, přitom ničila mosty a zaminovávala okolí cesty. Finské vesnice zůstaly nedotčeny. Finové sedosud chovali neutrálně, teprve když divize dosáhla oblasti Pudasjärvi, začaly boje s finskými svazky. Dvě finské divize, vybavené německými útočními děly, se pokusily odříznout 7.horské divizi cestu do Rovanniemi. Finové obdrželi posilu dalších dvou divizí, přepadly německé týlové jednotky a hrozili tak oblíčit 7.horskou divizi ještě před Rovanniemi. Horští myslivci se probili mezi Rudasjärvi a Rovanniemi pzmi tvrdě dotírajícími finskými svazky. Divize dosáhla Rovanniemi a podél hraniční silnice se Švédskem ustupovala dale k severu až se zastavila na norsko-finské hranici. Zde setrvala až do ledna 1945. Počátkem února bylo postavení opuštěno a divize se vydala na cestu do Narviku. Odtud v březnu 1945 následoval ústup dale na jih skrze střední a jižní Norsko. Některé bojové skupiny do konce války došly až do Osla. Vojáci 7.horské divize skončili v britském zajetí.


  Zdroje:
  Werner Haupt - Deutsche Spezialdivisionen
  James Lukas – Hitlerovy horské jednotky
  http://www.axishistory.com
  http://www.feldgrau.com
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/243#246277Verze : 0
  MOD