Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 326 příspěvků vloženo, 1023 editováno a 326 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Hube, Hans Valentin

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Hube Hube
  Jméno:
  Given Name:
  Hans Valentin Hans Valentin
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Hans Valentin Hube
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generálplukovník Colonel General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  29.10.1890 Naumburg an der Saale /
  29.10.1890 Naumburg an der Saale /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  21.04.1944 Ainring /
  21.04.1944 Ainring /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  veliteľ 1. tankovej armády Commnader of 1st Panzer Army
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  Jeden z 27 držiteľov Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami, mečmi a briliantami. One of 27 recipients of Oak Leaves with Swords and Diamonds to the Knight's Cross of the Iron Cross.
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  www.lexikon-der-wehrmacht.de
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24726#400965Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Hube Hube
  Jméno:
  Given Name:
  Hans Valentin Hans Valentin
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Hans Valentin Hube
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  18.10.1909 Fähnrich
  11.08.1910 Leutnant
  25.02.1915 Oberleutnant
  27.01.1918 Hauptmann
  01.02.RRRR Major
  01.06.1934 Oberstleutnant
  01.08.1936 Oberst
  01.06.1940 Generálmajor
  08.04.1942 Generálporučík
  01.10.1942 Generál tankových jednotek
  01.04.1944 Generálplukovník
  18.10.1909 Fähnrich
  11.08.1910 Leutnant
  25.02.1915 Oberleutnant
  27.01.1918 Hauptmann
  01.02.RRRR Major
  01.06.1934 Oberstleutnant
  01.08.1936 Oberst
  01.06.1940 Major General
  08.04.1942 Lieutenant General
  01.10.1942 General of the Armoured Corps
  01.04.1944 Colonel General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  01.11.1939-13.05.1940 Velitel : Pěší pluk 3
  01.06.1940-06.08.1940 Velitel : 16. pěší divize
  01.11.1940-15.09.1942 Velitel : 16. tanková divize
  14.09.1942-17.01.1943 Velitel : XIV. tankový sbor
  05.03.1943-02.09.1943 Velitel : XIV. tankový sbor
  01.10.1943-22.10.1943 Velitel : XIV. tankový sbor
  29.10.1943-21.04.1944 Velitel : 1. tanková armáda

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  01.11.1939-13.05.1940 Commander : 3rd Infantry Regiment
  01.06.1940-06.08.1940 Commander : 16th Infantry Division
  01.11.1940-15.09.1942 Commander : 16th Tank Division
  14.09.1942-17.01.1943 Commander : XIV Tank Corps
  05.03.1943-02.09.1943 Commander : XIV Tank Corps
  01.10.1943-22.10.1943 Commander : XIV Tank Corps
  29.10.1943-21.04.1944 Commander : 1st Tank Army

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1915
  Železný kříž 2. třídy
  Iron Cross 2nd Class
  Eisernes Kreuz II. Klasse
  -


  DD.MM.1916
  Železný kříž 1. třídy
  Iron Cross 1st Class
  Eisernes Kreuz I. Klasse
  -


  01.08.1941
  Rytířský kříž Železného kříže 1939
  Knight's Cross of the Iron Cross
  Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
  -


  16.01.1942
  Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti
  Knight's Cross with Oak Leaves
  Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
  62. držiteľ Dubových ratolestí.


  21.12.1942
  Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti a s meči
  Knight's Cross with Oak Leaves and Swords
  Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
  22. držiteľ Mečov.


  20.04.1944
  Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti, s meči a brilianty
  Knight's Cross with Oak Leaves, Swords, and Diamonds
  Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillianten
  13. držiteľ Briliantov.


  DD.MM.RRRR
  Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
  Eastern Front Medal 1941-42
  Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  www.lexikon-der-wehrmacht.de
  http://www.geocities.com/~orion47/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24726#416317Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Generaloberst Hans-Valentin Hube


  Narodený : 29.10.1890, Naumburg nad Saale, Sasko-Anhaltsko
  Zahynul : 21.4.1944 Airing, časť Thundorf, Bavorsko


  Mladý Hans-Valentin Hube nastupuje po maturite, dňa 27.02.1909 v hodnosti Fahnenjunker do služby u pešieho pluku kniežaťa Leopolda z Anhaltu - Dessau (1. magdeburský) č. 26. Na jeseň skladá dôstojnícku skúšku a je povýšený do hodnosti Fähnrich (práporčík od 18.10.1909). O necelý rok neskôr je už Leutnant (poručík od 11.08.1910).


  I. svetová vojna
  Hube vo funkcii veliteľa čaty pešieho pluku č. 26 vstupuje na bojisko západného frontu a koncom augusta 1914 je poverený funkciou pobočníka u II. práporu. Dňa 20. septembra 1914 je v bojoch u Fontenay, departement Aisne, ťažko zranený. Zranenie je natoľko vážne, že lekári musia Hubemu amputovať ľavú ruku.
  Po roku liečenia a rekonvalescencie sa v decembri 1915 vracia na frontu k svojmu pluku v hodnosti Oberleutnant (nadporučík od 25.02.1915) a preberá velenie 7. roty. V lete roku 1916 pôsobí ako štábny dôstojník u štábu IV. armádneho zboru. V novembri 1916 sa vracia ako pobočník k pešiemu pluku č. 26 a v júni 1917 je dočasne poverený velením jedného s práporov pluku. Začiatkom roku 1918 je povýšený do hodnosti Hauptmann (kapitán od 27.01.1918) a prevelený ako pobočník k 13. pešej brigáde. Pôsobí aj ako štábny dôstojník u štábu 7. pešej divízie. V apríli sa opäť vracia k pešiemu pluku č. 26. Dňa 10. apríla sa mu podarí s jeho práporom odraziť útok anglických tankov. Zakrátko je ale hospitalizovaný s ťažkou otravou spôsobenou bojovými plynmi, ktoré použili Angličania počas útoku. Hauptmann Hube sa do konca vojny k svojej jednotke už nevráti.


  Weimarská republika, Reichswehr a Nemecká ríša
  Od apríla 1919 pôsobí ako veliteľ roty Freiwilligen Landesschützenkorps. Od 1. októbra slúži u Reichswehru, kde je pridelený k 17. pešiemu pluku. Dňa 1. januára 1921 je prevelený k 12. pešiemu pluku, kde pôsobí ako veliteľ roty až do apríla 1925.
  Následne nastupuje ako inštruktor výcviku dôstojníckych ašpirantov na Infanterieschule v Drážďanoch, kde od roku 1928 vyučuje taktiku. Od októbra 1932 preberá v hodnosti major velenie III. práporu 3. pešieho pluku v Osterode, Východné Prusko (dnes Ostróda v Poľsku).
  Začiatkom roku 1935 je Oberstleutnant Hube (podplukovník od 01.06.1934 ) poverený velením Výcvikového štábu pechoty v Döberitz, ktorý je neskôr premenovaný na Infanterieschule Döberitz. Hube počas svojho pôsobenia vo funkcii veliteľa školy napíše dvojdielnu príručku pechoty "Der Infanterist" a je povýšený do hodnosti Oberst (plukovník od 01.08.1936).


  II. svetová vojna
  Dňa 18.10.1939 preberá plukovník Hube velenie 3. pešieho pluku, ktorý sa reorganizoval a doplňoval po epidémii týfusu v priestore Prüm-Hillesheim v blízkosti luxemburskej hranice. Začiatkom júna 1940 je povýšený do hodnosti generálmajor a preberá velenie 16. pešej divízie, s ktorou sa zúčastňuje bojov vo Francúzsku. V auguste 1940 bolo formálne započaté rozdelenie 16. pešej divízie na 16. motorizovanú pešiu divíziu a 16. tankovú divíziu. Dňa 1.11.1940 preberá Hans Hube velenie tankovej divízie a generál Friedrich-Wilhelm von Chappius velenie pešej divízie. V decembri 1940 je poverený aj velením nemeckých tankových inštruktorov Lehrstab II., pôsobiacich pri novovznikajúcich tankových jednotkách v Rumunsku. V tejto funkcii pôsobí až do septembra 1942. Medzitým sa ako veliteľ 16. tankovej divízie zapája do invázie do Sovietskeho zväzu v rámci 1. tankovej skupiny ( od 25.10.1941 pod názvom 1. tanková armáda). V júni 1941 sa v rámci XIV. tankového zboru zúčastňuje bojov u Dubna (ukrajinsky a rusky: Дубно). O mesiac neskôr sa presúva do priestoru Žitomír (ukrajinsky a rusky: Житомир), kde bol podriadený XLVIII. tankovému zboru. V auguste je Hubeho divízia opäť podriadená XIV. tankového zboru a pôsobí v priestore Mykolajiv (ukrajinsky: Миколаїв, rusky: Никола́ев) a Umaň (ukrajinsky: Умань ). V septembri sa zúčastňuje bitky u Kyjeva, po ktorej sa v zimných mesiacoch podieľa na zabezpečení a stabilizácii obrannej línie na rieke Mius (rusky: Миус) v priestore Taganrog (rusky: Таганро́г).


  V máji sa zúčastňuje v radoch tankovej skupiny Kleist druhej bitky u Charkova a to v hodnosti Generalleutnant (generálporučík od 08.04.1942). Dňa 28. júna 1942 sa zúčastňuje operácie Fall Blau v radoch 1. tankovej armády, neskôr 6. armády vydávajúcej sa smerom k Volge a Stalingradu. Tento cieľ sa mu podarilo dosiahnuť za necelý mesiac.


  23. augusta dosiahol Volgu severne od Stalingradu. Ďalších niekoľko dní sa musí udržať všetkými silami skoro do úplného vyčerpania zásob streliva a pohonných hmôt, pokiaľ mu nedorazí na pomoc pechota. Od 15.09.1942 preberá velenie XIV. tankového zboru. O dva týždne neskôr (01.10.1942) je povýšený do hodnosti generála tankových vojsk. Po silnom sovietskom útoku, ktorý sa začal 19.11.1942, boli o dva dni neskôr už jednotky nemeckej 6. armády obkľúčené. Nasledujúce dva mesiace bojujú Hubeho tankisti v stalingradskom kotly. Postupne prichádzajú o väčšinu techniky a stávajú sa z nich pešiaci. Koncom decembra 1942 je Hube predvolaný do hlavného stanu, aby osobne informoval Hitlera o situácii 6. armády. Hans Hube podal Vodcovi neprikrášlený obraz situácie v Stalingrade. Na druhej strane bol Hitlerom uistený o zabezpečení dostatočného zásobovania obkľúčených nemeckých vojsk. Dňa 8. januára, cestou späť do Stalingradu, sa stretáva s veliteľom Skupiny armád Don, poľným maršálom von Manstein. Informoval ho o stretnutí s Adolfom Hitlerom. Von Mansteinovi predstavil Hitlerov plán na pokračovanie zásobovania 6. armády lietadlami Luftwaffe a následnými operáciami na vyslobodenie. Hube bol poverený dohľadom nad zásobovaním 6. armády, ale prakticky nemohol nič ovplyvniť. Napriek jeho protestom bol dňa 18.01.1943 evakuovaný z letiska Gumrak ako jeden z mála vysokých nemeckých dôstojníkov. Po zničení XIV. tankového zboru je v marci poverený jeho opätovným sformovaním vo Francúzsku. Následne sa s ním presúva do Talianska. V júli a auguste 1943 je poverený velením všetkých jednotiek pozemného vojska a protivzdušnej obrany na Sicílii. Tu sa zúčastňuje obranných bojov až do 23.10.1943. Vracia sa späť na východnú frontu, kde preberá velenie 1. tankovej armády podriadenej Skupine armád Juh. V tom čase sú Nemci vytláčaní z Ukrajiny. Začiatkom roku 1944 sa 1. tanková armáda zúčastňuje obranných bojov na severozápade Ukrajiny. Hube sa snaží so svojou armádou pomôcť jednotkám uzatvoreným v Čerkaskej kapse, ale následne sa dostane 25. marca 1944 do obkľúčenia v priestore Kamenec Podolsky (ukrajinsky: Камянець-Подільський). Hubemu sa napokon podarilo 5. apríla 1944 vyslobodiť z obkľúčenia väčšinu svojich mužov, ale 1. tanková armáda stratila značnú časť svojej techniky. Tak bola na niekoľko mesiacov vyradená z účasti na väčších operáciách. Hube bol 20. apríla, už v hodnosti Generaloberst (generálplukovník od 01.04.1944), vyznamenaný za túto úspešnú operáciu Briliantmi k Rytierskemu krížu osobne Adolfom Hitlerom. Na druhý deň, keď odlietal, sa krátko po štarte vojenské lietadlo s ním na palube zrútilo asi 4 km juhozápadne od letiska Ainring u Obersalzbergu. Generál Hans Hube a všetci ostatní účastníci havárie zahynuli.  Vyznamenania :


  Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten / Rytiersky kríž rádu Železného kríža s dubovými ratolesťami, mečmi a briliantmi
  Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes / Rytiersky kríž rádu Železného kríža (p.č.405): 01.08.1941
  -Eichenlaub/dubové ratolesti k Rytierskemu krížu (p.č.62): 16.01.1942
  - Schwerter/meče k Rytierskemu krížu (p.č.22): 21.12.1942
  - Brillanten/brilianty k Rytierskemu krížu (p.č.13): 20.04.1944
  Ritterkreuz des Kgl. Preuss. Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern: rok 1917
  1914 Eisernes Kreuz I. Klasse /1914 Železný kríž I. triedy: rok1916
  1914 Eisernes Kreuz II. Klasse /1914 Železný kríž II. triedy: rok 1915
  Anhaltisches Friedrich-Kreuz
  Verwundetenabzeichen, 1918 in Silber
  Ehrenkreuz für Frontkämpfer
  Wehrmacht-Dienstauszeichnung
  / Vyznamenanie za dlhú službu v armáde
  Spange zum Eiseren Kreuz I.Klasse / Spona k železnému krížu I. triedy: 03.06.1940
  Spange zum Eiseren Kreuz II. Klasse / Spona k železnému krížu II. triedy: 24.05.1940
  Panzerkampfabzeichen in Silber
  Medaille "Winterschlacht im Osten 1941/1942”
  Kommandeurskreuz des ital. Militärordens von Savoyen
  : 06.09.1943
  Wehrmachtbericht: 17.08.1943; 31.01.1944; 09.04.1944  Zdroje:
  1. www.lexikon-der-wehrmacht.de
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Hans-Valentin_Hube, http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Hube
  3. http://www.biologie.de/biowiki/Hans_Hube
  4. http://www.geocities.com/~orion47/
  5. www.lexikon-der-wehrmacht.de
  6. Erich von Manstein, Ztracená vítězství, Vydavateľstvo JOTA, 1.vydanie, 2006, ISBN 80-7217-443-6
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24726#214787Verze : 1
  Avatar
  Hans-Valentin Hube

  Zdroj: hi.baidu.com
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/24726#350028Verze : 0