Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 517 příspěvků vloženo, 1298 editováno a 833 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Strauß, Adolf

generálplukovník

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Strauß Strauss
  Jméno:
  Given Name:
  Adolf Adolf
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Adolf Strauß
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generálplukovník Colonel General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  06.09.1879 Oschersleben /
  06.09.1879 Oschersleben /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  20.03.1973 Lübeck /
  20.03.1973 url=https://forum.valka.cz/topic/view/93065/Lubeck] Lübeck[/url] /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  veliteľ II. armádneho zboru
  veliteľ 9. armády
  Commander of 2. Army Corps
  Commander of 9. Army
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu. Recipient of Knights Cross.
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Strau%C3%9F
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/25966#403955Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Strauß Strauss
  Jméno:
  Given Name:
  Adolf Adolf
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Adolf Strauß
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  DD.07.1901 Leutnant
  16.06.1910 Oberleutnant
  DD.MM.RRRR Hauptmann
  01.01.1924 Major
  01.05.1929 Oberstleutnant
  01.04.1932 Oberst
  01.12.1934 Generálmajor
  01.04.1937 Generálporučík
  10.11.1938 Generál pěchoty
  19.07.1940 Generálplukovník
  DD.07.1901 Leutnant
  16.06.1910 Oberleutnant
  DD.MM.RRRR Hauptmann
  01.01.1924 Major
  01.05.1929 Oberstleutnant
  01.04.1932 Oberst
  01.12.1934 Major General
  01.04.1937 Lieutenant General
  10.11.1938 General of the Infantry
  19.07.1940 Colonel General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  15.10.1935-10.11.1938 Velitel : 22. pěší divize
  10.11.1938-26.08.1939 Velitel : Vojenský okruh II
  10.11.1939-30.05.1940 Velitel : II. armádní sbor
  29.05.1940-DD.05.1941 Velitel : 9. armáda
  DD.05.1941-DD.06.1941 Velitel : Pevnostní štáb Blaurock
  DD.06.1941-15.01.1942 Velitel : 9. armáda

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  15.10.1935-10.11.1938 Commander : 22nd Infantry Division
  10.11.1938-26.08.1939 Commander : 2nd Military District
  10.11.1939-30.05.1940 Commander : II Army Corps
  29.05.1940-DD.05.1941 Commander : 9th Army
  DD.05.1941-DD.06.1941 Commander : Fortress Staff Blaurock
  DD.06.1941-15.01.1942 Commander : 9th Army

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  27.10.1939
  Rytířský kříž Železného kříže 1939
  Knight's Cross of the Iron Cross
  Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Železný kříž 1. třídy
  Iron Cross 1st Class
  Eisernes Kreuz I. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  Železný kříž 2. třídy
  Iron Cross 2nd Class
  Eisernes Kreuz II. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  - Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
  Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
  Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  - Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
  Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
  Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Strau%C3%9F
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/25966#422362Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Generaloberst Adolf Strauß

  Narodený: 06.07.1879, Schermke/Oschersleben
  Zomrel: 20.03.1973, Lübeck  15.03.1898
  po absolvovaní kadetského výcviku v Berlin-Lichterfelde nastupuje v hodnosti Fähnrich k 132. pešiemu pluku (1.dolnoalsaský), neskôr slúži u 162. pešieho pluku Lübeck (3. hanzovný) ako pobočník u II. práporu.
  xx.07.1901
  povýšený do hodnosti poručík
  16.06.1910
  povýšený do hodnosti nadporučík
  1911
  prevelený do Kriegsakademie Berlin na kurz pre štábnych dôstojníkov

  I. svetová vojna
  1914
  Začiatok vojny ho zastihol u 162. pešieho pluku kde slúžil ako veliteľ roty
  08.10.1914
  povýšený do hodnosti kapitán a prevelený ako výstrojný dôstojník štábu 17.Reserve-Division
  1918
  je veliteľom práporu u 99. pešieho pluku (2. hornorýnsky)

  Weimarská republika a Reichswehr
  1919
  Po skončení I. svetovej vojny Strauß začína svoju službu u Reichswehru a velí 8. rote 6. pešieho pluku, neskôr velí výcvikovému práporu tohto pluku
  01.01.1924 povýšený do hodnosti major
  1924 inštruktor Infanterieschule
  01.05.1929 povýšený do hodnosti podplukovník a prevelený do štábu 6. pešieho pluku
  01.04.1932 povýšený do hodnosti plukovník
  01.10.1932 veliteľ 4.pešieho pluku

  Nemecká ríša
  01.09.1934 inšpektor Ríšskeho ministerstva obrany
  01.12.1934 povýšený do hodnosti generálmajor
  01.12.1935 Infanterieführer VI Hannover
  15.10.1935 veliteľ 22. pešej divízie (22. Infanterie-Division)
  01.04.1937 povýšený do hodnosti generálporučík
  01.11.1938 povýšený do hodnosti Generál pechoty
  10.11.1938 veliteľ II. armádneho zboru v Štetíne

  II. svetová vojna
  27.10.1939 vyznamenaný Rytierskym krížom rádu Železného kríža, priamo Adolfom Hitlerom
  30.05.1940 veliteľ 9. armády
  19.07.1940 povýšený do hodnosti generálplukovník
  15.01.1942 prevelený do Führerreserve OKH
  17.01.1945 veliteľ Festungsbereich Ost
  03.05.1945 zajatý u Ahrensböcku, prevezený do Veľkej Británie a umiestnený do vojenskej nemocnice pre zajatcov Camp 99

  Povojnové obdobie
  20.05.1946 transportovaný na ostrov Farm do zajateckého tábora Special Camp 11
  04.05.1948 Prevezený do zajateckého tábora Camp 231
  16.07.1948 Briti prevážajú Straußa naspäť do britskej okupačnej zóny v Nemecku a je internovaný v Münsterlager
  27.08.1948 predstavitelia Britskej vlády prezentujú úmysel Straußa obžalovať z vojnových zločinov spoločne s poľnými maršalmi von Rundstedtom, von Mansteinom a von Brauchitschom, konkrétne pre rozkaz o komisároch, zdravotné zabezpečenie spojeneckých zajatcov (najmä sovietskych) a ďalšie zločiny proti ľudskosti. Ale Strauß nikdy nebol postavený pred súd zo zdravotných dôvodov. Sovietska strana žiada o jeho vydanie, ale ich žiadosť je zamietnutá.
  19.05.1949 prepustený zo zajatia
  20.03.1973 zomrel vo veku nedožitých 94 rokov v Lübecku


  Vyznamenania :
  Ritterkreuz des kgl. Preuss. Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern
  1914 Eisernes Kreuz I. und II. Klasse
  /1914 Železný kríž I.aII. triedy
  Spange zum Eiseren Kreuz I. Und II. Klasse / Spona k železnému krížu I. a II. Triedy
  Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz
  Bremisches Hanseatenkreuz
  Lippisches Kriegsverdienstkreuz
  Lübeckisches Hanseatenkreuz
  K.u K. Österr. Militär-Verdienstkreuz III Klasse mit der Kriegsdekoration
  Preuss. Dienstauszeichnungskreuz
  Ehrenkreuz für Frontkämpfer
  Wehrmacht-Dienstauszeichnung I. Klasse
  Österr. Kriegs-Erinnerungs-Medaille mit Schwertern
  Ungar. Kriegs-Erinnerungs-Medaille mit Schwertern
  Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes
  / Rytiersky kríž rádu Železného kríža 27.10.1939


  Zdroje :
  http://www.historic.de/Home/home.html
  www.specialcamp11.fsnet.co.uk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/25966#210998Verze : 0
  Avatar
  Adolf Strauss


  Zdroj: hi.baidu.com
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/25966#349885Verze : 0