Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 234 příspěvků vloženo, 1027 editováno a 268 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Henlein, Konrad

  Avatar
  Gauleiter und Reichsstatthalter, SS-Obergruppenführer, M.d.R, Dr. h.c. Konrad Henlein  * 06.05.1898, Maffersdorf bei Reichenberg (Vratislavice na Liberecku)
  + 10.05.1945, Plzeň (samovražda)
  Konrad Ernst Eduard Henlein
  sa narodil ako syn účtovníka Konrada Henleina, ktorý bol rodákom z blízkeho Rychnova a Hedviky Dvořáčkovej, pochádzajúcej z českej rodiny, ktorá žila v obci Litoboř. Od roku 1912 študuje mladý Konrad na obchodnej akadémii v Jablonci na Nisou, aby sa tak pripravil pre úradnícku kariéru. V roku 1916 sa dobrovoľne hlási do rakúsko-uhorskej armády a získava hodnosť Fähnrich, avšak už o rok na to je na talianskej fronte v oblasti Dolomitov zajatý a zvyšok vojny trávi v zajateckom tábore na ostrove Asinara. Zajatie využíva na výučbu jazykov - učí sa anglicky a študuje spisy zakladateľa tzv. turnerského hnutia F.L.Jahna. Po skončení svetovej vojny sa vracia do Rychnova a v roku 1919 sa zamestnáva ako bankový úradník v Jablonci nad Nisou. Dňa 15.10.1925 sa stáva náčelníkom zväzu Deutscher Turnverein (ďalej DTV) v Aši. Vďaka svojim organizačným schopnostiam sa čoskoro (1931) stáva náčelníkom celého DTV. Spoločne so svojim priateľom Heinrichom Ruthom premieňa turnerské hnutie na šovinistickú organizáciu, ktorej hlavnými princípmi sú nacionalizmus, antidemokratizmus, antimarxizmus a tiež antisemitizmus. Je to práve Henlein, kto do DTV zavádza tzv. árijský paragraf, čím vylučuje z turnerského telocvičného hnutia židovské obyvateľstvo.


  Ako člen elitárskeho spolku Kameradschaftsbund, presadzujúceho stavovské učenie viedenského profesora Othmara Spanna, spoluzakladá dňa 1.10.1933 politické hnutie s názvom Sudetonemecký vlastenecký front (Sudetendeutsche Heimatsfront), ktoré sa 19.4.1935 transformuje na politickú stranu s názvom Sudetonemecká strana (Sudetendeutsche partei - SdP).


  Medzníkom v dejinách SdP, ale i v živote Konrada Henleina, sa stávajú májové parlamentné voľby v roku 1935, v ktorých jeho strana najmä vďaka malo flexibilnej politike vlády v Prahe, výraznej finančnej podpore z Nemecka a sociálnej situácii obyvateľstva Sudet, spôsobenej hospodárskou krízou získava 1.249.530 hlasov. Týmto sa z hľadiska počtu odovzdaných hlasov stáva víťazom volieb a podielom 44 mandátov získava postavenie druhej najsilnejšej politickej strany v Československu. Súčasne počas volebnej kampane stúpa počet organizovaných členov SdP z 107.785 (január 1935) na 371.315 (júl 1935), aby v roku 1938 dosiahol takmer 1,3 milióna.


  Dňa 28.3.1938 sa Henlein stretáva s Hitlerom, kde je dohodnutá základná taktika SdP - požadovať na československej vláde autonómiu Sudet s podmienkami, na ktoré by vláda nemohla pristúpiť. Konkrétne sú tieto podmienky precizované v tzv. Karlovarskom programe, nazvaného podľa zjazdu SdP v Karlových Varoch dňa 23.-24.4.1938. Pri následných rokovaniach na vládnej úrovni stupňuje SdP svoje požiadavky, pričom jediným skutočným cieľom je odtrhnutie pohraničia a jeho pripojenie k Nemeckej ríši.


  Dňa 1.9.1938 sa Henlein opätovne stretáva na Berghofe s Hitlerom za účelom porady o ďalšej taktike proti ČSR, kde mu führer dáva príľub, že sa sám ujme riešenia sudetonemeckej otázky. Krátko na to, 6.9.1938 na straníckom zjazde v Norimbergu, vystupuje Hitler s protičeskoslovenským prejavom, na základe ktorého sa henleinovci v dňoch 12.-13.9.1938 pokúšajú o puč. Nepokoje, ktoré vyvolali boli vládnymi silami v priebehu dvoch dní potlačené a Henlein spoločne s ďalšími vedúcimi činiteľmi SdP uniká do Nemecka.


  Dňa 17.9.1938 je henleinovcami, ktorým sa podarilo utiecť do Nemecka, za pomoci nemeckej armády vytvorený Sudetonemecký dobrovoľnícky zbor (Sudetendeutsches Freikorps), ktorého cieľom sú záškodnícke akcie v čs. pohraničí.


  Pretože tlak zo strany Nemecka sa stupňuje vyhlasuje čs. vláda dňa 23.9.1938 mobilizáciu. Na riešenie vzniknutej krízy je zvolaná do Mníchova konferencia, kde ministerský predseda Veľkej Británie Arthur Neville Chamberlain a francúzsky premiér Édouard Daladier za účasti "sprostredkovateľa" Benita Mussoliniho podpisujú tzv. Mníchovskú dohodu o odstúpení pohraničných území českých krajín Nemecku.


  Dňa 1.10.1938 nemecké jednotky vstupujú do Sudet a s nimi sa vracia i Henlein. Keď Hitler výnosom zo dňa 30.10.1938 vytvára novú župu (Gau) "Sudetenland" vymenúva do funkcie jej vodcu (Gauleiter und Reichsstatthalter) práve Konrada Henleina. Je to však jediná odmena, ktorej sa mu od führera dostáva, pretože po obsadení zvyšného územia bývalej ČSR (15-16.3.1939) a vytvorení protektorátu Čechy a Morava (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren) je opomenutý pri rozdeľovaní nových funkcií a zostáva až do konca vojny vo funkcii Gauleitera.


  Krátko po obsadení čs. územia, 9.10.1938 vstupuje Henlein do SS (SS-Nr.: 310 307). Jeho SdP je dňa 5.11.1938 formálne rozpustená a splýva s NSDAP, ktorej členom sa Henlein stáva 4.12.1938 (NSDAP-Nr.: 6 600 001). Dňa 21.6.1943 je povýšený do funkcie SS-Obergruppenführer.


  Po skončení vojny je zajatý americkými jednotkami a dňa 10.5.1945 spácha v spojeneckom internačnom tábore pri Plzni samovraždu prerezaním si žíl črepinami skiel svojich okuliarov.  Vyznamenania:
  - Vojnový záslužný kríž I. stupňa bez mečov (Kriegsverdienstkreuz I. Klasse ohne Schwerten)
  - Vojnový záslužný kríž II. stupňa bez mečov (Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ohne Schwerten)
  - Odznak za zranenie 1918 v čiernom (Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz)
  - Landesorden
  - Zlatý stranícky odznak (Goldenes Parteiabzeichen)
  - Čestné meče ríšskeho veliteľa SS (Ehrendegen des RF SS)
  - Prsteň SS s umrlčou lebkou (Totenkopfring der SS)
  Pramene:
  MALÍŘ, Jan a kol.: Politické strany, Nakladatelství Doplňek, Brno 2005
  Buchvaldek, Miroslav a kol.: Československé dejiny v datech, Nakladatelství Svoboda, 1986
  NOVÁK, Otto: Henleinovci proti Československu, Naše vojsko, 1987
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/27671#121701Verze : 0
  MOD
  Avatar
  foto
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/27671#121703Verze : 0
  MOD