Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 349 příspěvků vloženo, 1053 editováno a 339 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Radetzky von Radetz, Johann Joseph Wenzel

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Radecký z Radče Radetzky of Radetz
  Jméno:
  Given Name:
  Jan Josef Václav John Joseph Wenceslaus
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Jan Josef Václav Radecký z Radče
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  polní maršál Field Marshal
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  hrabě Count
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  02.11.1766 Třebnice
  02.11.1766 Trebnice
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  05.01.1858 Miláno
  05.01.1858 Milan
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  - -
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Schmidt-Brentano, Antonio: Kaiserliche und k.k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv, 2006
  en.wikipedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/28478#349284Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Radecký z Radče Radetzky of Radetz
  Jméno:
  Given Name:
  Jan Josef Václav John Joseph Wenceslaus
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Jan Josef Václav Radecký z Radče
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  03.02.1786 podporučík
  11.11.1787 nadporučík
  DD.06.1794 rytmistr
  19.05.1796 major
  01.05.1799 podplukovník
  05.11.1799 plukovník
  01.09.1805 generálmajor
  01.06.1809 polní podmaršál
  18.02.1829 generál jezdectva
  17.09.1836 polní maršál
  03.02.1786 Junior Lieutenant
  11.11.1787 Senior Lieutenant
  DD.06.1794 Cavalry Captain
  19.05.1796 Major
  01.05.1799 Lieutenant Colonel
  05.11.1799 Colonel
  01.09.1805 Major General
  01.06.1809 Lieutenant Field Marhal
  18.02.1829 General of the Cavalry
  17.09.1836 Field Marshal
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:

  01.08.1784-DD.MM.RRRR kadet, kyrysnický pluk Caramelliho č. 2
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR pobočník polního maršála Lacyho
  DD.MM.1792-DD.MM.RRRR pobočník polního podmaršála Beaulieuho

  01.08.1784-DD.MM.RRRR Cadet, Cuirassier Regiment "Caramelli" No. 2
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR aide-de-camp to Field Marshal Lacy
  DD.MM.1792-DD.MM.RRRR aide-de-camp to Lieutenant Field Marshal Beaulieu
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note
  Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804]

  18.08.1801
  Řád Marie Terezie rytíř
  Order of Maria Theresia Knight
  Maria Theresia Orden Ritter
  -
  Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804]

  08.04.1810
  Řád Marie Terezie komandér
  Order of Maria Theresia Commander
  Maria Theresia Orden Kommandeur
  -


  08.09.1813
  Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
  Order of St. Anne 1st Class with Swords
  Орден Святой Анны I степень с мечами
  -


  10.10.1813
  Řád Sv. Jiří 3. třída
  Order of St. George 3rd Class
  Орден Святого Георгия 3-й степени
  -


  22.10.1813
  Řád Leopolda velkokříž
  Order of Leopold Grandcross
  Leopold-Orden Großkreuz
  -


  DD.MM.1814
  Řád Sv. Vladimíra 1. třída s meči
  Order of St. Vladimir 1st Class with Swords
  Орден Святого Владимира 1-я степень с мечами
  -


  DD.MM.1814
  Řád Sv. Alexandra Něvského
  Order of St. Alexander Nevsky
  Орден Святого Александра Невского
  -
  Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918]

  DD.MM.1814
  Vojenský řád Maximiliana Josefa velkokříž
  Military Order of Maximilian Joseph Grand Cross
  Militär Max-Joseph-Orden Grosskreuz
  -


  DD.MM.1814
  Armádní kříž 1813/14
  Army Cross 1813/14
  Armeekreuz 1813/14
  -


  05.04.1816
  Řád Sv. Ludvíka velkokříž
  Order of Saint Louis Grand Cross
  Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis Grands-croix
  -
  Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918]

  DD.MM.1816
  Řád zähringenského lva velkokříž
  Order of the Zähringen Lion Grand Cross
  Orden vom Zähringenen Löwen Grosskreuz
  -
  Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866]

  DD.MM.1817
  Řád Guelfů 1. třída
  Guelphic Order 1st Class
  Guelphenorden 1. Klasse
  -
  Sardinské království [1720-1861] / Sardinia Kingdom [1720-1861]

  DD.02.1832
  Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
  Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
  Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
  -


  DD.MM.1833
  Řád konstantiniánských rytířů sv. Jiří velkokříž
  Constantinian Order of St George Grand Cross
  Ordine costantiniano di San Giorgio gran croce
  -


  14.09.1838
  Řád železné koruny 1. třídy - velkokříž
  Order of Iron Crown 1st Class - Grandcross
  Orden der Eisernen Krone I. Klasse - Großkreuz
  -


  DD.MM.1838
  Sardinia-Piedmont : Řád zvěstování
  Order of Most Holy Annunciation
  Ordine supremo della Santissima Annunziata
  -


  DD.04.1839
  Řád Sv. Ondřeje
  Order of St. Andrew
  Орден Св. Андрея
  s brilianty


  DD.12.1845
  Řád Sv. Ondřeje s meči
  Order of St. Andrew with Swords
  Орден Св. Андрея с мечами
  -


  DD.08.1846
  Řád Sv. Jiří za vojenské zásluhy velkokříž
  Order of St George for Military Merit Grand Cross
  Ordine di San Giorgio al Merito Militare Gran Croce
  -
  Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804]

  30.07.1848
  Řád Marie Terezie velkokříž
  Order of Maria Theresia Grandcross
  Maria Theresia Orden Großkreuz
  -


  27.08.1848
  Řád Svatého Jiří, 1. třída
  Order of St George 1st Class
  Opден Святого Георгия 1-го клacca
  -
  Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804]

  03.04.1849
  Řád zlatého rouna
  Order of Golden Fleece
  Orden vom Goldenen Vlies
  -


  DD.MM.1849
  Vojenský služební odznak II. třída pro důstojníky
  Long Service Cross 2nd Class for Officers
  Militärdienstzeichen II. Kl. für Offiziere
  -


  DD.MM.1850
  Řád černé orlice
  Order of the Black Eagle
  Schwarzer Adlerorden
  -
  Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866]

  DD.MM.1850
  Řád Sv. Jiří
  Order of St. George
  St. Georgs-Orden
  -


  DD.MM.1850
  Řád slona
  Order of Elefant
  Elefantordenen
  -
  Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866]

  DD.MM.1850
  Řád Zlatého lva
  Order of Golden Lion
  Orden vom Goldenen Löwen
  -
  Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866]

  DD.MM.1850
  Řád Ludvíka velkokříž
  Order of Ludwig Grandcross
  Ludwigsorden Grosskreuz
  -
  Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918]

  DD.MM.1850
  Řád routové koruny
  Order of Rue Crown
  Hausorden der Rautenkrone
  -
  Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918]

  DD.MM.1850
  Domácí rytířský řád Sv. Huberta
  Order of St Hubert
  Hausritterorden vom Heiligen Hubertus
  -
  Papežský stát [do 1870] / Papal states [till 1870]

  DD.MM.1850
  Řád Pia IX. velkokříž
  Order of Pius IX Grand Cross
  Ordine di Pio IX Gran Croce
  -
  Papežský stát [do 1870] / Papal states [till 1870]

  DD.MM.1850
  Řád Sv. Řehoře velikého velkokříž
  Order of St. Gregory the Great Grand Cross
  Ordine di San Gregorio Magno Gran Croce
  -


  DD.MM.1850
  Řád Sv. Ludvíka velkokříž
  Order of St Louis Grand Cross
  Ordine del Merito sotto il titolo di San Lodovico Gran Croce
  -
  Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918]

  DD.07.1851
  Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
  Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
  Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
  -
  Württemberské vévodství [do 1806] / Duchy of Württemberg [till 1806]

  DD.MM.1851
  Řád za vojenské zásluhy velkokříž
  Military Merit Order Grand Cross
  Militärverdienstorden Großkreuz
  -
  Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804]

  DD.MM.1851
  Řád Sv. Štěpána velkokříž
  Order of St. Stephen Grandcross
  Sankt Stephans-Orden Großkreuz
  -


  DD.MM.1853
  Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
  Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
  Τάγμα του Σωτήρος
  -


  DD.MM.1854
  Řád za vojenské zásluhy 1. třída
  Order of Military Merit 1st Class
  Ordine del merito militare 1ª classe
  -


  DD.MM.1855
  Řád orla z Este velkokříž
  Order od Eagle of Este Grand Cross
  Ordine dell'Aquila Estense Gran Croce
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád bílého orla
  Order of White Eagle
  Орден Белого орла
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád červené orlice 1. třída hvězda s meči
  Order of Red Eagle 1st Class Star with Swords
  Roter Adler Orden 1. Klasse Stern mit Schwerten
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád červené orlice 2. třída s meči
  Order of Red Eagle 2nd Class with Swords
  Roter Adler Orden 2. Klasse mit Schwerten
  -
  Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861]

  DD.MM.RRRR
  Řád Sv. Ferdinanda a za zásluhy velkokříž
  Order of Saint Ferdinand and of Merit Grand Cross
  Ordine di San Ferdinando e del merito Gran Croce
  -


  DD.MM.RRRR
  Vojenský záslužný kříž 3. třída
  Military Merit Cross 3rd Class
  Militärverdienstkreuz III. Kl.
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád Sv. Josefa velkokříž
  Order of St Joseph Grand Cross
  Ordine di San Giuseppe Gran Croce
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Schmidt-Brentano, Antonio: Kaiserliche und k.k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv, 2006
  en.wikipedia.org
  www.napoleon-series.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/28478#434077Verze : 0
  MOD
  Avatar
  JAN JOSEF VÁCLAV RADECKÝ z RADČE - rakouský polní maršál


  (1766- - 1858)  Josef Václav Radecký pocházel ze staré české šlechty. Narodil se 2. listopadu 1766 v Třebnici u Sedlčan. V osmnácti letech vstoupil jako kadet do 2. pluku kyrysníků a celý svůj život zasvětil službě habsburskému domu.


  V přímých střetech na bojišti prokázal statečnost a byl několikrát raněn, ale jeho největšími přednostmi byly organizační talent, logistika a strategické myšlení. Logistické myšlení sám kladl nad přímé souboje na bitevním poli.


  Právě tyto schopnosti zaujaly slavného maršála Gideona von Laudona, který si Radeckého vybral jako svého pobočníka v rakousko - turecké válce. Po Laudonově boku se zúčastnil bitvy o Bělehrad, který kapituloval 8. října 1789.


  V roce 1796 sloužil na italském bojišti. Rakouská armáda, součást první protifrancouzské koalice, proti Napoleonovi neuspěla a Rakousko přišlo část svého území. Radecký ve válce velel ženijnímu oddílu tzv. pionýrů, jejichž činnost byla pro válku v horském prostředí, kdy bylo neustále potřeba stavět mosty a upravovat horské silnice, nepostradatelná. Tyto ženijní práce Radeckému plně vyhovovaly.


  V roce 1798 iniciovala Anglie vznik druhé protirancouzské koalice (Rakousko, Rusko, Prusko a Velká Británie). 1. 3. 1799 vyhlásila Francie Rakousku válku. Po boku Rakušanů bojovali v severní Itálii Rusové vedení generalissimem Alexandrem Suvorovem a Radeckému se dostalo pocty stát se Suvorovovým pobočníkem. Po jeho boku načerpal Radecký neocenitelné zkušenosti. Suvorovovo manévrování, rychlé přesuny, obezřetné vyhýbání riskantním bitvám a odpoutávání od nepřítele korunované na podzim 1799 přechodem švýcarských Alp, udělalo na Radeckého velký dojem a ovlivnilo jeho budoucí strategii. Spojená rusko-rakouská armáda vytlačila ze severní Itálie francouzské jednotky vedené Moreauem a MacDonaldem, ale 22. 1799 října Rusko vystoupilo z koalice a stáhlo z bojište svá vojska. V roce 1800 byl Radecký povýšen na plukovníka a bylo mu svěřeno velení nad 3. kyrysnickým plukem, se kterým bojoval proti Francouzům 3. prosince 1800 v bitvě u Hohenlindenu (východně od Mnichova), kde utrpěl zranění. Této porážce předcházel neúspěch Rakušanů i v bitvě u italského Marenga (14. června 1800). Francie a Rakousko uzavřely v únoru 1801 mír v Lunéville. Rakousko bylo nuceno odstoupit Francii území na levé břehu Rýna.


  V roce 1805 hrozila Anglii invaze Napoleonovy armády na Britské ostrovy, a tak se na jaře 1805 připojila k rusko-rakouské alianci a slíbila vyplatit 12 liber za každého vojáka postaveného do pole. Rakousko zverbovalo na 320 000 vojáků. V řadách 140 000 vojska arcivévody Karla Ludvíka, které se vydalo do Lombardie, podle mínění rakouského hlavního stanu nejdůležitějšího bojiště, pochodoval i plukovník Radecký. Na italské půdě slavily rakouské oddíly úspěchy a Radecký se natolik osvědčil, že byl v průběhu tažení povýšen na generála a v čele lehké brigády uštědřil protivníkovi nejednu porážku. I přes úspěchy v Itálii Rakousko válku prohrálo. Hlavní úder vedl totiž Napoleon přes Bavorsko k Vídní. Porazil Rakušany 19. října 1805 u Ulmu, obsadil Vídeň a deklasoval spojené rusko-rakouské vojsko v bitvě tří císařů 2. prosince 1805 u Slavkova.


  O čtyři roky později však poznal i Napoleon, ve velké bitvě na kontinentě dosud neporažený, chuť porážky. Mezi 21. a 23. květnem 1809 nad ním zvítězil arcivévoda Karel Ludvík u Aspern. V úseku mezi Korneuburgem a Stockerau úspěšně bránil Francouzům v přechodu na levý břeh Dunaje v čele své lehké brigády generál Radecký. Radecký byl v bitvě opět zraněn, ale odměnou za vítězství mu bylo povýšení na polního podmaršálka. Váhavostí rakouského velen bylo vítězství u Aspern promarněno a po vítězství Francouzů 5. a 6. července 1809 u Wagramu, Napoleon názorně předvedl jak se má vítězství využít. Mírové podmínky byly pro Rakousko ponižující, kromě kontribuce 85 miliónů franků, muselo Rakousko přistoupit ke kontinentální blokádě Anglie, snížit stavy vojska na polovinu a vzdát se části území.


  Po válce byl Radecký, ke své nelibosti, jmenován náčelníkem veškerého generálního štábu ubytovatelského, ale jako profesionál se ve funkci snažil co nejlépe obstát. Spojencem a oporou při armádních reformách mu byl jeho velitel z Itálie a od Aspern, arcivévoda Karel Ludvík, snad jediný vojensky i společensky vysoce postavený Habsburk příznivě nakloněný k potřebným reformám. Radecký zredukoval počet vysokých důstojníků generálního štábu na třetinu původního stavu. Byla zrušena doživotní vojenská služba, zakázány tělesné tresty a zvýšen žold. Byl kladen důraz na kvalitnější výcvik armády. Údernost vojsk měla být zvýšena zařazením menších oddílů elitních střelců, kteří operovali mimo hlavní bitevní linie vojska. Karel Ludvík v pokynech podřízeným prohlásil " trest napravuje, týrání pobuřuje ". Podle Radeckého měl mít každý voják nárok na svoji postel a plný žaludek.


  Porážka Napoleona v Rusku v roce 1812 se stala počátkem formování nové velké protifrancouzské aliance. Po vypršení krátkého příměří, Francie podle očekávání odmítla mírové podmínky, se v srpnu 1813 se ke koalici přidalo i Rakousko, které dalo k dispozici početnou (asi 220 000) Českou armádu ( sloužili v ní vojáci různých národností ) vedenou polním maršálem Karlem Schwarzenbergem a polním podmaršálkem Radeckým jako náčelníkem jeho generálního štábu. Rakouský kancléř prosadil, pod hrozbou opuštění koalice, aby maršál Schwarzenberg převzal vrchní velení spojeneckých armád. Podmaršálek Radecký se tak stal náčelníkem generálního štábu spojených vojsk. Radecký se projevil jako vynikající dipomat,který dokázal, v rámci možností, stmelit ohromnou mnohonárodní armádu jejíž panovníci a velitelé měli často odlišné názory na vedení bojových operací i na jejich konečný cíl a vzájemně si mnohdy nedůvěřovali. Radecký byl i autorem operačního plánu tažení armád koalice, které vyvrcholilo třídenní bitvou národů u Lipska. Radecký naplánoval tažení tak,aby se do rozhodující bitvy s Napoleonovou Velkou armádou zapojila, v co možná nejkratším čase po začátku bitvy, všechna spojenecká vojska tak, aby skvělý taktik Napoleon nemohl rychlými přesuny porážet jednu spojeneckou armádu po druhé. V bojích 17.-19. října 1813 byla francouzská armáda rozhodně poražena. Radecký byl v bitvě raněn, ale po zotavení na vlastní žádost došel se spojenci až na francouzské území.


  Po Napoleonově porážce skončil Radecký na postech nedůstojných bývalého náčelníka generálního štábu spojených armád. Sloužil jako velitel divize v uherské Šoproni nebo velitel olomoucké pevnosti. Navíc se Radecký ocitnul ve finanční tísni. Už v roce 1798 se Radecký oženil s hraběnkou Františkou Kamillou ze Strasoldu. V manželství se narodilo Radeckému osm dětí. Tři dcery a pět synů. Všichni synové následovali příkladu svého otce a zvolili si vojenskou kariéru, ale žádný z nich nedosáhnul otcova věhlasu. Právě manželka Františka Kamilla byla pravděpodobně viníkem finanční krize rodiny. Žila nad poměry a nedokázala hodpodařit s rodinným majetkem.


  I s rostoucím věkem patřil Radecký k progesívním vojevůdcům. Byl zastáncem zavedení raketových střel do armádního arzenálu a rovněž se mu podařilo prosadit výstavbu vojenské železniční sítě, která spojovala velká posádková města a strategické pevnosti.


  V roce 1836 byl Radecký povýšen na poního maršála a pověřen velením Italské armády, která byla od nepokojů v roce 1831 umístěna v království Lombardsko-Benátském a měla potlačovat separatistické tendence těchto držav habsburské monarchie. Království Lombardsko-Benátské s centry v Miláně a Benátkách patřilo k nejbohatším územím pod rakouskou svrchovaností. Mělo asi 5 miliónů obyvatel a rakouský císař zde vládnul prostřednictvím dosazeného místokrále. Jmenování maršála Radeckého bylo přakvapením, bylo mu už sedmdesát let, ale v jeho prospěch hovořily dlouholeté zkušenosti z válek v tomto teritoriu.


  V revolučním rove 1848 čelila rakouská monarchie povstání v různých částech říše. Nepokoje ve Vídni přinutily císaře Františka I. slíbit zavedení konstituční monarchie. Pod dojmem oslabení Rakouska vypuklo v Miláně 18. března 1848 povstání. 24. března 1848 sardinský král Karel Albert vyhlásil Rakousku svatou válku (Guerra Santa). Několik dní bojovali Radeckého vojáci v milánských ulicích zatarasených barikádami. Po zprávách o soustřeďováni piemontské armády u hranic Lombardsko-Benátského království a pouličních bouřích v Benátkách vyklidil maršál Radecký l 23. března Milán a přesunul se k Veroně. Armády Sardinie a Piemontu v počtu asi 100 000 vojáků v několika proudech pronikly do Lombardie a Benátska. 11. června 1848 obsadili Italové výšiny u Rivoli a ohrožovali klíčový bod obrany Rakušanů ve Veroně. 25. července 1848 porazil maršál Radecký početně silnější sardinskou armádu u Custozzy a 9. srpna 1848 uzavřely obě strany mír status quo. Rakousko si podrželo Lombardii a Benátsko. Císaře Ferdinanda I. nahradil 2. listopadu 1848 František Josef I.


  Příměří dlouho nevydrželo, 12. března 1849 ho král Karel Albert I. vypověděl. Maršál Radecký tím nebyl překvapen, podobný krok předpokládal. Rychle shromáždil u Pavie 70 000 armádu, překročil Ticino a zhájil ofenzívu proti početnějšímu 100 000 vojsku protivníka. 22. března 1849 zvítězil v bitvě u Mortary, přesunul do ní svůj štáb a zahájil pochod na Novaru, 23. března 1849 rozprášil piemontskou armádu. Král Karel Albert I. abdikoval ve prospěch svého syna, savojského vévody Viktora Emanuela, a odcestoval do portugalského exilu. 26. března 1849 uzavřel maršál Radecký s Viktorem Emanuelem II. příměří.


  V roce 1850 jmenoval císař František Josef I. polního maršála Jana Josefa Václava Radeckého místodržícím v Lombardii a Benátsku. Starý maršál vládnul tvrdou rukou, obyvatelstvo považoval za nepřátele a naopak oni jeho za okupanta. Nespokojenost narůstala. Místodržitel Radecký nebyl postupem času přijatelný ani pro císaře. Při setkání v Benátkách František Josef I. poznal, že je nejvyšší čas Radeckého sesadit. Císař v dopise své matce píše, že " polní maršál strašně zestárnul a zdětinštěl ". K 1. březnu 1857 byl maršál Radecký odvolán a nahrazen císařovým bratrem arcivévodou Ferdinandem Maxmiliánem, budoucím císařem mexickým.


  Maršál Jan Josef Václav Radecký z Radče zemřel v Miláně 5. ledna 1858 ve věku dvaadevadesáti let na následky úrazu zlomeniny krčku a následnému zápalu plic. Jeho osatky byly převezeny do Vídně, kde byl podle svého přání 18. ledna 1858 pohřben ve Wetzdorfu u Vídně. Na jeho poslední cestě velel čestné jednotce osobně císař František Josef I.


  V Praze na Malé Straně byl maršálu Radeckému postaven na náměstí nesoucím jeho jméno pomník. V roce 1918 po pádu monarchie a vzniku Československé republiky, byla jeho socha odstraněna jako symbol nenáviděného Rakousko-Uherska a náměstí bylo přejmenováno na Malostranské.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/28478#99953Verze : 0
  Avatar
  Od roku 1858 až do roku 1918 stával na pražském Malostranském náměstí tento pomník maršála J. Radeckého od bratří Maxů...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/28478#100166Verze : 0
  Avatar
  Smutným faktem je snad i to, že ani současný stát se k hraběti Radeckému příliš nehlásí. Je však potěšující, když při návštěvě Vojenského muzea ve Vídni zjistíte, že Radeckému a Schwarzenbergovi je zde věnován velký prostor a společně s dalším Čechem (Moravanem) jsou prezentováni jako vojáci, zachránci říše. Památník Radeckého je zatím uložen v depozitáři muzea, ale existuje spolek pro vrácení památníku na povodní místo.


  Osobní řády velitele České armády jsou uloženy na Orlíku a se svolením knížete Schwarzenberka si jejich obrázku můžete prohlédnout zde na Valka.cz.


  Osobní řády a památky maršála Radeckého jsou uloženy ve Vídni a tak si dovolíme alespoň pro představu několik obrázků.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/28478#349309Verze : 0