Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 229 příspěvků vloženo, 1040 editováno a 254 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Vacek, Miroslav

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Vacek Vacek
  Jméno:
  Given Name:
  Miroslav Miroslav
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Miroslav Vacek
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  armádní generál Army General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  Ing. M.Sc.
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  29.08.1935 Kolín / 29.08.1935 Kolín /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  - -
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel Západního vojenského okruhu
  náčelník Generálního štábu
  ministr národní obrany
  Commander of the Western Military District
  Chief of the General Staff
  Minister of the National Defence Ministry
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)

  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/29338#427653Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Vacek Vacek
  Jméno:
  Given Name:
  Miroslav Miroslav
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Miroslav Vacek
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.1949-DD.MM.1953 Vojenská škola Jana Žižky
  DD.MM.1953-DD.MM.1956 Tankové učiliště
  DD.MM.1964-DD.MM.1967 Vojenská akademie
  DD.MM.1949-DD.MM.1953 Vojenská škola Jana Žižky
  DD.MM.1953-DD.MM.1956 Tankové učiliště
  DD.MM.1964-DD.MM.1967 Vojenská akademie
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.10.1979 generálmajor
  01.05.1982 generálporučík
  01.05.1987 generálplukovník
  01.05.1990 armádní generál
  01.10.1979 Major-General
  01.05.1982 Lieutenant-General
  01.05.1987 Colonel-General
  01.05.1990 Army General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  DD.06.1972-DD.08.1974 Náčelník štábu : 2. motostřelecká divize
  01.10.1976-01.11.1976 Velitel : 20. motostřelecká divize
  01.11.1976-DD.11.1979 Velitel : 20. motostřelecká divize
  DD.11.1979-01.10.1981 Náčelník štábu : 1. armáda
  DD.10.1981-01.05.1982 Velitel : 1. armáda
  01.05.1982-DD.09.1983 Velitel : 1. armáda
  DD.09.1983-DD.10.1985 Náčelník štábu : Západní vojenský okruh
  00.10.1985-01.05.1987 Velitel : Západní vojenský okruh
  01.05.1987-13.10.1987 Velitel : Západní vojenský okruh
  13.10.1987-03.12.1989 Velitel : Generální štáb Československé lidové armády
  03.12.1989-01.05.1990 Velitel : Federální ministerstvo národní obrany
  01.05.1990-30.06.1990 Velitel : Federální ministerstvo národní obrany
  30.06.1990-18.10.1990 Velitel : Federální ministerstvo obrany

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  DD.06.1972-DD.08.1974 Chief of Staff : 2nd Motor Rifle Division
  01.10.1976-01.11.1976 Commander : 20th Motor Rifle Division
  01.11.1976-DD.11.1979 Commander : 20th Motor Rifle Division
  DD.11.1979-01.10.1981 Chief of Staff : 1st Army
  DD.10.1981-01.05.1982 Commander : 1st Army
  01.05.1982-DD.09.1983 Commander : 1st Army
  DD.09.1983-DD.10.1985 Chief of Staff : Western Military District
  00.10.1985-01.05.1987 Commander : Western Military District
  01.05.1987-13.10.1987 Commander : Western Military District
  13.10.1987-03.12.1989 Commander : General Staff of the Czechoslovak People\'s Army
  03.12.1989-01.05.1990 Commander : Federal Ministry of National Defence
  01.05.1990-30.06.1990 Commander : Federal Ministry of National Defence
  30.06.1990-18.10.1990 Commander : Federal Ministry of Defence

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/29338#512604Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Armádní generál v.z. ing. Miroslav Vacek


  29. srpen 1935 - narodil se v Kolíně
  1950 - vstup do Československé lidové armády
  1950-1953 - studoval na Vojenském gymnáziu v Moravské Třebové
  1953-1956 - studoval v Tankovém učilišti ve Výškově, po jejím absolvování vyřazen v hodnosti poručíka
  1956-1964 - základní velitelské a štábní funkce v ČSLA
  16. dubna 1958 - oženil se - manželka Helena později se jim narodil syn Miroslav
  1964-1967 - posluchač Vojenské akademie v Brně
  1967-1974 - střední štábní funkce
  1974 - 1976 - studoval na Vojenské akademii generální štábu ozbrojených sil SSSR v Moskvě
  1976-1979 - velitelem 20. motostřelecké divize v Karlových Varech
  1. října 1979 - jmenován do první generálské hodnosti - generálmajor
  1979 - 1981 - náčelník štábu - první zástupce velitele 1. armády v Příbrami
  1981-1983 - velitelem 1. armády v Příbrami
  1. května 1982 - povýšen na generálporučíka
  1983-1985 - náčelníkem štábu - první zástupcem velitele Západního vojenského okruhu v Táboře
  1985 - 1987 - velitelem Západního vojenské okruhu
  1986-1989 - kandidátem ÚV KSČ
  1986-1990 - poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění
  1. května 1987 - povýšen na generálplukovníka
  1. listopadu 1987 - jmenován náčelníkem Generálního štábu ČSLA - první zástupce ministra Národní obrany
  3. prosince 1989 - jmenován ministrem NO
  1. května 1990 - povýšen na armádního generála
  29. června 1990 - jmenován ministrem NO ČSFR
  17. října 1990 - odvolán z funkce ministra NO ČSFR
  4.-11.12. 1990 - vedoucí československé mise dobré vůle v Iráku pro návrat zadržených čs. občanů
  17.1. - 30.11. 1991 - poradce na úseku strategického řízení FMO
  30. listopad 1991 - na vlastní žádost uvolněn ze služby ČS. armády do důchodu - armádní generál v záloze
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/29338#104119Verze : 0