Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 341 příspěvků vloženo, 1322 editováno a 360 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

SVK - Aligátor PVS (pojazdné veliteľské stanovište)

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Aligátor PVS Aligátor PVS
  Originální název:
  Original Name:
  Aligátor PVS
  Kategorie:
  Category:
  pojízné velitelské stanoviště mobile command post
  Výrobce:
  Producer:
  Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p., Trenčín
  Období výroby:
  Production Period:
  DD.MM.2005-DD.MM.2005 (?)
  Vyrobeno kusů:
  Number of Produced:
  ?
  Prototyp vyroben:
  Prototype Built:
  DD.MM.RRRR (?)
  Osádka:
  Crew:
  4
  Technické údaje:
  Technical Data:
   
  Bojová hmotnost:
  Combat Weight:
  6700 kg 14771 lb
  Celková délka:
  Overall Length:
  4340 mm 14ft 2,87in
  Celková šířka:
  Overall Width:
  2280 mm 7ft 5,76in
  Celková výška:
  Overall Height:
  1950 mm 6ft 4,76in
  Světlá výška:
  Ground Clearance:
  375 mm 1ft 2,76in
  Pancéřování:
  Armour:
  balistická ochrana dle:
  - STANAG 4569 Annex A Level 1
  - STANAG 4569 Annex B Level 1
  ballistic protection according to:
  - STANAG 4569 Annex A Level 1
  - STANAG 4569 Annex B Level 1
  Pohon:
  Propulsion:
   
  Typ:
  Type:
  DEUTZ BF6M 1010
  - řadový, naftový, přeplňovaný s chlazením plnicího vzduchu
  - objem: 7146 cm3
  DEUTZ BF6M 1010
  - in-line, Diesel, turbocharged with intercooling
  - swept volume: 436.1 cu in
  Výkon:
  Power:
  141 kW při 2300 ot/min 189.1 bhp at 2300 rpm
  Převodové ústrojí:
  Transmission:
  Renk
  - automatická, 6+1
  Renk
  - automatic, 6+1
  Výkony:
  Performance:
   
  Rychlost na silnici:
  Road Speed:
  120 km/h 74.6 mph
  Rychlost v terénu:
  Cross-country Speed:
  ? km/h ? mph
  Jízdní dosah po silnici:
  Cruising Range on Road:
  600 km 372.8 mi
  Jízdní dosah v terénu:
  Cross-country Cruising Range:
  ? km ? mi
  Překonávání překážek:
  Obstacles Crossing:
   
  Svah:
  Gradient:
  27 ° 60 %
  Boční náklon:
  Side Slope:
  18 ° 40 %
  Překročivost:
  Trench Crossing:
  0,8 m 31,5in
  Výstupnost:
  Vertical Obstacle:
  0,45 m 17,7in
  Brodivost:
  Fording Depth:
  - m -in
  Výzbroj:
  Armament:
  ? ?
  Vybavení:
  Equipment:
  spojovací prostředky communication equipment
  Uživatelské státy:
  User States:
  Poznámka:
  Note:
  rozvor: 2 820 mm


  1) vozidlo je obojživelné;
  - maximální rychlost plavby vpřed: 4,5-5,5 km/h
  wheelbase: 9ft 3,01in


  1) the vehicle is amphibious;
  - maximum speed in the water: 2.8-3.4 mph
  Zdroje:
  Sources:
  www.vojenskatechnika.sk
  www.voptrencin.sk
  https://forum.valka.cz/topic/postview/275239/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#330734Verze : 0
  Avatar
  ALIGÁTOR
  ľahké, rýchle, kolesové obrnené vozidlo


  ALIGATOR 4x4 PVS je predstaviteľom novej kategórie vojenských vozidiel nielen v Armáde SR, ale aj v armádach vyspelých krajín. Požiadavky na takéto vozidlá sa začali formulovať zaèiatkom 90. rokov po zániku bipolárneho rozdelenia sveta a po vypuknutí viacerých lokálnych vojnových konfliktov. Pri nasadení ťažkej obrnenej techniky sa ukázala jej nevhodnosť na plnenie špecifických úloh v takýchto konfliktoch. Jednou z hlavných požiadaviek na súčasné ozbrojené sily je schopnosť rýchleho presunu na taktickom a operačnom stupni, plná operačná schopnosť bezprostredne po dosiahnutí cieľa presunu a relatívne dlhý čas nasadenia pri nízkej úrovni logistickej podpory.


  Počas 90. rokov viacerí poprední výrobcovia vojenskej mobilnej techniky začali vývojové práce na vozidlách, ktorých spoločnými znakmi sú:
  # celková hmotnosť do 10 t,
  # vysoká balistická ochrana osádky v rámci dovolenej celkovej hmotnosti,
  # maximálna rýchlosť nad 100 km/h,
  # merný výkon motora nad 20 kW/t,
  # vysoká životnosť agregátov,
  # nízke prevádzkové náklady.


  Výsledkom týchto snažení sú vozidlá vyvinuté v posledných rokoch. Svojimi vlastnosťami sa s väčším či menším úspechom vyrovnávajú s požiadavkami armád jednotlivých krajín.


  ALIGATOR 4x4 PVS (pohyblivé veliteľské stanovište) je prvým vozidlom z rodiny vozidiel ALIGATOR 4x4. Bolo vyvinuté pre Armádu SR. Jeho úlohou je zabezpečenie spojenia na úrovni prápor, prípadne na vyšších stupňoch velenia podľa vybavenia spojovacími prostriedkami.


  Vývoj vozidla sa začal v roku 1994 a posledné vývojové etapy boli ukončené koncom roka 1999. Prototyp bol podrobený náročnému programu podnikových skúšok realizovaných na špecializovaných pracoviskách na Slovensku a v zahraničí. Ostreľovacie skúšky karosérie, kontrolné a vojskové skúšky vykonali špecialisti VTSÚ Záhorie, skúšky spojovacej a špeciálnej techniky realizoval VTÚ Liptovský Mikuláš. Skúšky na schválenie typu vozidla v zmysle "Vyhlášky MDPaT SR è. 116/1997 o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách" boli úspešne vykonané v SKTC 103 - SÚDST Žilina.


  Vozidlo absolvovalo rozsiahle skúšky jazdných vlastností a životnosti. Počas nich bolo najazdených 100 000 km, pričom agregáty hnacej sústavy len s bežnou údržbou doteraz odjazdili ešte ďalších 20 000 km v druhom prototype. Kontrolné merania na motore potvrdili jeho dobrý technický stav a potvrdzujú schopnosť najazdiť ešte ďalších 100 000 km. Porovnanie životnosti týchto agregátov s vozidlami BRDM, OT-64 a OT-65 zreteľne demonštruje generačný skok v úžitkových vlastnostiach.


  Je možné konštatovať, že vozidlo spĺňa požadované parametre. O náročnosti zadania svedčí aj to, že dnes, v čase ukončenia vývoja, patrí vozidlo medzi špičku vo svojej kategórii. V súčasnosti prebieha proces jeho zavedenia do výzbroje Armády SR.


  CHARAKTERISTIKA

  Ide o kolesové vozidlo so stálym pohonom 4x4, dosahujúce veľmi dobrú pohyblivosť v teréne aj na ceste. Kolesá sú nezávisle zavesené, odpružené vinutými pružinami s teleskopickými tlmičmi. Pancierová korba so špeciálnym obkladom je odolná voči priebojno-zápalným protipancierovým strelám kalibru 7,62 mm a črepinám ručných granátov všetkých typov.


  Filtroventilačné zariadenie umožňuje osádke pracovať v priestoroch kontaminovaných rádioaktívnymi, chemickými a biologickými otravnými látkami.


  Súčasťou zabudovanej výbavy je klimatizácia, ktorá vytvára prijateľnú teplotu v priestore osádky v rozsahu teplôt okolia od -30°C do +50°C.


  Tlak v pneumatikách môže byť centrálne riadený poèas jazdy. Na núdzový dojazd v prípade straty tlaku v pneumatikách sú kolesá vybavené dojazdovou vložkou.


  Hlavné parametre
  Osádka: 1+3
  Celková hmotnosť: 6,7 t
  Merný výkon: 21 kW/t
  Max. rýchlosť na ceste: 120 km/h
  Max. rýchlosť na vode: 5,5 km/h
  Dojazd: min. 600 km
  Šírka priekopy: 0,8 m
  Kolmý stupeň: 0,45 m
  Stúpavosť: 60 %
  Bočný náklon: 40 %
  Nájazdový uhol predný/zadný: 70°/42°
  D x Š x V: 4340 x 2280 x 1950 mm
  Svetlá výška: 375 mm


  Ďalšou vyvinutou modifikáciou je vozidlo ALIGATOR 4x4 PCM (polícia), vyvinuté podľa špeciálnych požiadaviek ozbrojených zložiek Ministerstva vnútra SR. Má za sebou náročný program skúšok, vrátane užívateľských a je pripravené na sériovú výrobu.


  Súčasný zastaraný vozidlový park Armády SR a nedostatoèné vybavenie modernými prostriedkami prieskumu boli impulzom k tomu, aby sa v spolupráci so zástupcami MO SR začal vývoj ďalšej modifikácie - ALIGATOR 4x4 PPS (prieskumné vozidlo). Táto modifikácia bude plniť aktuálne požiadavky prieskumu vo viacerých zložkách armády. Jej účelové vybavenie sa bude skladať z moderných prístrojov s podporou palubného počítača.


  Hlavným riešiteľom vývoja vozidla ako celku je spoločnosť TRANSMISIE, a. s., Martin. Na vývoji sa však významnou mierou podieľajú aj špecializované pracoviská Armády SR, pričom veľký rozsah vývojových prác na účelovom vybavení vozidla zabezpeèuje VTÚ Liptovský Mikuláš.


  Spoločnosť TRANSMISIE, a. s., Martin má pripravené alebo rozpracované aj ďalšie modifikácie a verzie, ktoré sú určené pre Armádu SR alebo pre zahraničných zákazníkov. Sú to napr. nosič PLRS IGLA, nosič rádiolokátora, ťahač mínometu, zdravotnícke vozidlo, nosič granátometu, nosič guľometu s kalibrom 12,7 mm a iné. V civilnej oblasti môžu niektoré modifikácie nájsť uplatnenie pri preprave cenín, pri zabezpeèení strategických objektov, ako sú jadrové elektrárne a pod.


  Pre nadstavby s väčšími požiadavkami na priestor a užitočné zaťaženie je pripravovaná prvá modifikácia vozidla ALIGATOR 6x6.


  zdroj : mosr
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#147667Verze : 0
  Avatar
  ALIGÁTOR 4x4 - Pohyblivé veliteľské stanovište


  - vozidlo je obojživelný kolesový transportér slúžiaci ako veliteľské stanovište na taktickom stupni velenia,


  - vozidlo umožňuje plniť úlohy vo dne, v noci a za zhoršených klimatických podmienok,


  - vozidlo má vysoké manévrovacie schopnosti, dokáže prekonávať rôzne typy umelých i prírodných prekážok a zátarás, vodné prekážky prekonáva brodením alebo plávaním,


  - vozidlo je štandardne vybavené zariadením na ochranu osádky pred účinkami zbraní hromadného ničenia,


  - vozidlo nesie prídavné pancierovanie slúžiace na ochranu osádky pred paľbou pechotných ručných zbraní, ručných granátov a protipechotných mín,


  - je prispôsobené na transport železničnou, lodnou i leteckou prepravou,
  k špeciálnej výbave vozidla patria spojovacie prostriedky na komunikáciu s nadriadeným i podriadenými stupňami velenia,


  - osádka vozidla - 4 osoby,


  - vozidlo je zavedené v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.


  zdroj: www.kerametal.sk

  www.kerametal.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#243118Verze : 0
  Avatar
  ALIGÁTOR PVS - pojazdné veliteľské stanovište. Je určené zabezpečenie spojenia na stupni prápor- brigáda. Výbavu tvoria rôzne rádiostanice a posádka má 4 členov (vodič, veliteľ a dvaja spojári).

  www.vojenskatechnika.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#109204Verze : 0
  Avatar
  vozidlo, ktore vypomahalo pri Summite Bush-Putin v Bratislave
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#109416Verze : 0
  Avatar
  U Prápora okamžitej reakcie Martin


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#109822Verze : 0
  Avatar
  ...

  www.vojenskatechnika.sk


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#110012Verze : 0
  Avatar
  Slováci v Kosove pri misii KFOR ...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#110173Verze : 0
  Avatar
  Tak takto sa "rodi" ALIGATOR PVS. (na vyrobnej linke v Martine)


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#130611Verze : 0
  Avatar
  na vystave MSPO 2002.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#135980Verze : 0
  Avatar
  Vyroba...


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#138651Verze : 0
  Avatar
  Summit Bush-Putin v Bratislave a aligátor v uliciach hlavného mesta.... ( dokonca aj čumil čumel )

  www.rol-del.net
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#138655Verze : 0
  Avatar
  Dňa 15.decembra 2005 bolo vo Vojenskom opravárenskom podniku Trenčín slávnostne odovzdaných 13 kusov vozidiel Aligátor 4x4 do užívania pozemných síl. Odovzdávania sa zúčastnili významní predstavitelia rezortu obrany a ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ako aj predstavitelia obranného priemyslu SR.


  zdroj: VePS


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#142922Verze : 0
  Avatar
  Aligátor - prístrojová doska
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#161689Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Aligátor - pohľad zo zadu
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#161691Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Aligátor - priestor vodiča a veliteľa...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#161693Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Aligátor - detaily
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#161694Verze : 0
  MOD
  Avatar
  v terene ...

  www.kerametal.sk

  www.kerametal.sk

  www,kerametal.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/30211#243134Verze : 0