Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 363 příspěvků vloženo, 1404 editováno a 382 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pořádková policie

Order Police

Ordnungspolizei

  Avatar
  Ordnungspolizei (Orpo)
  Pořádková policie
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/303#1476Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Schéma Ordnungspolizei je poměrně dost velké na to, abych se o něm podrobněji rozepisoval. Tak jen v krátkosti - Ordnungspolizei obsahovala všechny uniformované složky německé policie - Ochrannou policii-Schupo (Schutzpolizei), Gempo (Gemeindepolizei), Protipožární policii-FSP (Feuerschutzpolizei) a četnictvo (Gendarmerie). Později (cca 1942) k nim přibyla ještě LSP (Luftschuttzpolizei), která vznikla z LSW/SHD. Další pomocnou složkou patřící pod ORPO byla Technische Nothilfe (TN).
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/303#138191Verze : 0
  Avatar
  Velitelská struktura:  - Hlavní úřad pořádkové policie
  --- Úřad I - Velitelský úřad
  ----- Odbor I
  ----- Odbor II
  ----- Odbor III
  --- Úřad II - Správa a právo
  ----- Odbor I
  ----- Odbor II
  ----- Odbor III
  --- Úřad III - Úřad hospodářské správy
  ----- Odbor I
  ----- Odbor II
  ----- Odbor III
  ----- Odbor IV
  ----- Personální oddělení
  --- Úřad IV - Technická nouzová pomoc
  --- Úřad V - Hasičské sbory
  --- Úřad VI - Koloniální policie
  --- Úřad VII - Technická akademie SS a policie


  --- generální inspektor říšské ochranné policie
  --- generální inspektor četnictva a obecní ochranné policie
  --- generální inspektor policejních škol
  --- generální inspektor hasičství
  --- generální inspektor hasičských škol, podnikových hasičských sborů a požární kontroly
  --- generální inspektor požární ochranné policie a hasičských sborů
  --- generální inspektor pro ubytovací záležitosti
  --- generální inspektor pro zdravotní záležitosti


  --- inspektor pro ideologickou výchovu
  --- inspektor pro zubní zdravotní službu
  --- inspektor vodní ochranné policie
  --- inspektor pro zbraně a přístroje
  --- Chef in K (motorová vozidla)
  --- Chef in N (spoje)
  --- Chef in L
  --- Chef in F
  --- Chef in Vet.


  --- pobočník u říšského vůdce SS
  --- pobočník u říšského ministra dr. Goebbelse
  --- pobočník u státního tajemníka dr. Stuckarta
  --- spojovací důstojník při hlavním personálním úřadu SS
  --- spojovací důstojník u šéfa spojů
  --- spojovací důstojník při Říšském svazu protiletecké ochrany
  --- spojovací důstojník při říšském ministerstvu letectví
  --- spojovací důstojník při říšském ministerstvu pro obsazená východní území
  --- spojovací důstojník při říšském ministerstvu lidové osvěty a propagandy
  --- pomocný důstojník u šéfa říšského kancléřství  --- Škola pohraniční policie, Fürstenberg
  --- velitel Technické akademie SS a policie
  --- Důstojnická škola pořádkové policie, Eberswalde
  --- Důstojnická škola pořádkové policie, Fürstenfeldbruck
  --- Důstojnická škola pořádkové policie, Oranienburg
  --- Policejní důstojnická škola, Berlín-Köpenick
  --- Policejní zbrojní škola I
  --- Policejní škola pro správní úředníky, Linec
  --- Automobilová policejní škola, Woisen
  --- Policejní škola pro tělesný výcvik, Špandava
  --- Policejní jezdecká škola, Bendsburg
  --- Policejní jezdecká škola, Rathenow
  --- Technická a dopravní policejní škola
  --- Policejní škola pro správní úředníky, Mnichov-Haar
  --- Škola vodní ochranné policie, Stetting

  Gordon WILLIAMSON: World War II German Police Units, Osprey Publishing, Oxford, 2006
  www.germanpolice.org  (rozpracováno)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/303#274623Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Před první světovou válkou v Německu neexistovaly žádné uzavřené vyšší policejní jednotky použitelné i pro jiné než čistě policejní úkoly. Blížily se tomu snad jen policejní brigády o čtyřech policejních setninách, které byly zřízeny v roce 1901 v Berlíně. Ale i v tomto případě se jednalo především o zajištění větší taktické koordinovanosti při rozsáhlejších akcích. Ekvivalent různých vojenských policejních sborů, jak je známe z jiných evropských zemí, Německo nemělo.


  Potřeba zřízení takovéhoto sboru se ukázala po roce 1918. Versailleskou mírovou smlouvou omezená říšská branná moc nebyla použitelná pro zvládnutí rozsáhlých poválečných nepokojů. V létě 1919 byla v Prusku zřízena kasernovaná bezpečnostní policie, zčásti z dostupných formací dobrovolnických sbor, tzv. freikorpsů. Vytvoření podobných uskupení v dalších německých zemích následovalo. Tato bezpečnostní policie se skládala ze skupin, oddílů a setnin. V čele těchto vojensky organizovaných policejních jednotek stály velící štáby v Berlíně, Münsteru, Kasselu, Magdeburku, Vratislavi a Královci. V čele těchto brigádních uskupení stály generálové s armádní praxí. V každém oddíle byla začleněna jedna technická setnina, která byla vybavena těžkými zbraněmi jako byly minomety a polní děla. Avšak existence těchto kasernovaných policejních jednotek nebyla akceptovatelná pro vítězné mocnosti, a tak byly v následujícícm roce zrušeny. Kompenzací byla možnost navýšit pořádkovou policii na 150 tisíc mužů, z toho 85 tisíc v Prusku. Nesměla ale existovat žádná ústřední instituce, naopak policii řídily místní (zemské) policejní správy. Těžké zbraně byly zakázány a též počet pušek či karabin byl omezen.


  Po nástupu Hitlera k moci se začala situace opět měnit. K 15. listopadu 1933 bylo v Prusku zřízeno šest inspektorátů zemské policie (Jihovýchod ve Vratislavi, Braniborsko v Berlíně, Střed v Magdeburku, Sever ve Štětíně, Západ v Düsseldorfu a Jihozápad ve Frankfurtu nad Mohanem). O něco později vznikl ještě inspektorát Východ v Královci. Ve stejný den přidělil říšský ministr vnitra některým z těchto inspektorátů charakter tzv. říšských zprostředkujících velitelství, neboť jejich pravomoc nyní zasahovala i do jiných zemí. Inspektorát ve Frankfurtu nad Mohanem byl nyní příslušný i pro Hessensko a Durynsko, štětínský pro Meklenbursko a Lübeck, magdeburský pro Anhaltsko, Brunšvicko a Oldenbursko. Další říšské zprostředkující velitelství bylo zřízeno ve Stuttgartu pro Württembersko a Bádensko. Vedle toho byla zřízena samostatná zemská velitelství V Bavorsku, Sasku a Hamburku. Tyto úřady měly v kompetenci mobilizační přípravy u policie, její vojskové vzdělávání, policejní přípravy na ochranu hranic a pobřeží a další podobné úkoly.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/303#450393Verze : 0
  MOD