Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 340 příspěvků vloženo, 983 editováno a 283 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Ljalková - Lastovecká, Marie

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Ljalková - Lastovecká Ljalkova-Lastovecka
  Jméno:
  Given Name:
  Marie Marie
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Marie Ljalková - Lastovecká
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  plukovník colonel
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  03.12.1920 Horoděnka /
  03.12.1920 Horodenka /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  07.11.2011 Brno /
  07.11.2011 Brno /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  - odstřelovačka 2. pěší roty Československého polního praporu 1
  - vedoucí zdravotnice 1. tankového praporu 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR
  - sniper of the 2nd Infantry Company of the 1st Czechoslovak Field Battalion
  - chief nurse of the 1st Tank Battalion of the 1st Czechoslovak Separate Tank Brigade in the USSR
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - v roce 1953 byla částečně i z politických důvodů propuštěna z armády a byl jí přiznán plný invalidní důchod
  - in 1953, partly from political reasons, dismissed from the army and was granted full disability pension
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  www.zeny-bojujici.cz
  Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, Praha 2005, s. 176
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/33161#418719Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Ljalková - Lastovecká Ljalkova - Lastovecka
  Jméno:
  Given Name:
  Marie Marie
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Marie Ljalková - Lastovecká
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1943
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.1943
  Řád rudé hvězdy
  Order of the Red Star
  Opден Красная Звезда
  -


  DD.MM.1948
  Sokolovská pamětní medaile
  Commemorative Medals of Sokolov Battle
  Sokolovská pamětní medaile
  -


  27.10.2008
  Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
  State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
  Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
  -


  28.10.2010
  Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina
  Order of the White Lion 2nd Class Military Division
  Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/33161#418721Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Plukovnice Marie Ljalková-Lastovecká


  Odstřelovačka 1. čs. samostatné brigády v SSSR, zdravotnice 1. čsl. samostatné tankové brigády  Narodila se 3. prosince 1920 ve vsi Horoděnka u Stanislavky na Ukrajině, v rodině volyňských Čechů Petrušákových.
  Po ukončení obecné školy odešla studovat na průmyslovku do Stanislavky, ale po dvou letech studia předčasně ukončila a vrátila se do rodné vsi, kde začala pracovat jako řidička kolchozního traktoru. Poprvé byla provdána za Michala Petra Ljalka a přijala jeho příjmení.


  Na počátku války odešla s manželem a rodiči do vnitrozemí, kde se na jaře 1942, krátce poté, co se v Buzuluku začala formovat československá vojenská jednotka, přihlásila se jako dobrovolnice. Byla přidělena jako zdravotnice u náhradní roty 1. čs. samostatného praporu. Jejích pozoruhodných střeleckých schopností si povšiml velitel výcviku a doporučil Marii do speciálního tříměsíčního kurzu pro odstřelovače. Absolvovala ho jako první žena společně s V. Biněvskou a poté byla přidělena k 2. pěší rotě 1. čs. samostatného praporu. Se svojí jednotkou prodělala bojový křest v boji u Sokolova, když při protiútoku na zamrzlé řece Mže v noci z 9. na 10. března svojí automatickou puškou SVT-40 s optickým hledím zneškodnila obsluhu nepřátelského kulometu a složila pět německých samopalníků. V následujících dnech obrany Arťuchovky si zapsala na konto další desítku nepřátel. Za mimořádnou udatnost a odvahu v boji byla vyznamenána Československým válečným křížem 1939 a sovětské velení jí udělili Řád Rudé hvězdy. Současně byla povýšena do poddůstojnické hodnosti.


  V období formování 1. čs. samostatné brigády v Novochopersku se stala instruktorkou střelby v kurzu pro přípravu odstřelovačů, s nimiž následně prodělala i bojové operace při osvobozování Kyjeva a západní Ukrajiny. V té době se provdala a požádala o přeložení ke zdravotníkům. Po absolvování zdravotnických kurzů v létě 1944 v Proskurově byla přidělena jako vedoucí zdravotnice k 1. tankovému praporu 1. čs. sam. tankové brigády, se kterým prodělala karpatsko-dukelskou a na jaře 1945 jako řidička sanitního vozu i jaselsko-gorlickou operaci. Svoji bojovou cestu zakončila ve Slezsku, nedaleko Holešova, kde se pak až do podzimu 1945 zdržovala se svojí jednotkou, určenou k zajištění hranic.


  Po válce pracovala již jako rotmistryně zdravotní služby ve vojenské nemocnici v Praze a později dlouhá léta na 4. oddělení vojenské nemocnice v Olomouci. 1. března 1947 byla armádou přijata do trvalého služebního poměru a povýšena do důstojnické hodnosti. Dnes je plukovník v záloze Marie Lastovecká v důchodu a žije v Brně.


  Zdroje: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 -1945
  další: Z BUZULUKU DO PRAHY, L. Svoboda
  SMĚR PRAHA, kolektiv autorů

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/33161#119953Verze : 0
  Avatar
  Kmenové číslo: 477/ž
  Zapsána do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 3.6.1942
  Vyznamenání (dodatek):
  1948 - Sokolovská pamětní medaile
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/33161#145402Verze : 0
  Avatar
  Roku 1944 v bojích u Dukly byla těžce zraněna, dodnes jí v hlavě zůstal kus střepiny. V roce 1953 byla částečně i z politických důvodů propuštěna z armády a byl jí přiznán plný invalidní důchod.


  Jako invalidní důchodkyně pracovala více než 20 let jako průvodkyně Čedoku.  Zdroj: http://www.zeny-bojujici.cz/medailonky/82
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/33161#321708Verze : 0