Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 311 příspěvků vloženo, 950 editováno a 303 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Lomský, Bohumír

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Lomský Lomský
  Jméno:
  Given Name:
  Bohumír Bohumír
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Bohumír Lomský
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  armádní generál Army General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  Ing. M.Sc.
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  22.04.1914 České Budějovice / 22.04.1914 České Budějovice /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  18.06.1982 Praha / 18.06.1982 Prague /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  Ministerstvo národní obrany, ministr Ministery of National Defence, Minister
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)

  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
  Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
  forum.csla.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/33289#427652Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Lomský Lomský
  Jméno:
  Given Name:
  Bohumír Bohumír
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Bohumír Lomský
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.1925-DD.MM.1933 Reálne gymnasium, České Budějovice
  DD.MM.1925-DD.MM.1933 Reálne gymnasium, České Budějovice
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.1934-DD.MM.1936 Vojenská akademie
  DD.MM.1946-DD.MM.1947 Vojenská akademie Generálního štábu Moskva
  DD.MM.1934-DD.MM.1936 Military Academy
  DD.MM.1946-DD.MM.1947
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.10.1944 major
  DD.MM.1945 podplukovník
  DD.MM.RRRR plukovník
  01.12.1949 brigádní generál
  03.10.1950 divisní generál
  08.12.1953 generálplukovník
  05.11.1959 armádní generál
  01.10.1944 Major
  DD.MM.1945 Lieutenant-General
  DD.MM.RRRR Colonel
  01.12.1949 Brigadier General
  03.10.1950 Division General
  08.12.1953 Colonel General
  05.11.1959 Army General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  DD.03.1943-DD.03.1943 Velitel : 1. československý polní prapor
  05.05.1944-01.10.1944 Náčelník štábu : 1. československý armádní sbor
  01.10.1944-17.04.1945 Náčelník štábu : 1. československý armádní sbor
  17.04.1945-15.05.1945 Náčelník štábu : 1. československý armádní sbor
  15.05.1945-25.05.1945 Náčelník štábu : 1. československá armáda
  21.08.1947-01.10.1949 Velitel : 1. oddělení (operační) hlavního štábu
  01.10.1949-01.12.1949 Velitel : 2. divise
  01.12.1949-01.10.1950 Velitel : 2. divise
  15.09.1950-03.10.1950 Náčelník štábu : 1. vojenský okruh
  03.10.1950-DD.07.1951 Náčelník štábu : 1. vojenský okruh
  15.08.1951-DD.09.1953 Velitel : Vojenská technická akademie
  24.04.1956-05.11.1959 Velitel : Ministerstvo národní obrany
  05.11.1959-23.04.1968 Velitel : Ministerstvo národní obrany

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  DD.03.1943-DD.03.1943 Commander : 1st Czechoslovak Field Battalion
  05.05.1944-01.10.1944 Chief of Staff : 1st Czechoslovak Army Corps
  01.10.1944-17.04.1945 Chief of Staff : 1st Czechoslovak Army Corps
  17.04.1945-15.05.1945 Chief of Staff : 1st Czechoslovak Army Corps
  15.05.1945-25.05.1945 Chief of Staff : 1st Czechoslovak Army
  21.08.1947-01.10.1949 Commander : 1st Department (Operating) of Headquarters of the Armed Forces
  01.10.1949-01.12.1949 Commander : 2nd Division
  01.12.1949-01.10.1950 Commander : 2nd Division
  15.09.1950-03.10.1950 Chief of Staff : 1st Military District
  03.10.1950-DD.07.1951 Chief of Staff : 1st Military District
  15.08.1951-DD.09.1953 Commander : Military Technical Academy
  24.04.1956-05.11.1959 Commander : Ministry of National Defence
  05.11.1959-23.04.1968 Commander : Ministry of National Defence

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  17.04.1943
  Řád vlastenecké války 1. stupně /1942-1943/
  Order of the Patriotic War, 1st Class /1942-1943/
  Орден Отечественной войны 1-й степени
  -


  DD.MM.1948
  Sokolovská pamětní medaile
  Commemorative Medals of Sokolov Battle
  Sokolovská pamětní medaile
  -


  DD.MM.RRRR
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Řád rudé hvězdy
  Order of the Red Star
  Opден Красная Звезда
  -
  Poznámka:
  Note:
  Původně se jmenoval Bohumír Lenc, od roku 1939 používal příjmení Lomský, oficiální změna jména povolena výnosem Zemského národního výboru v Praze dne 10. září 1945. -
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
  Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
  forum.csla.cz
  www.dukla1944.com
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/33289#510818Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Armádní generál Ing. Bohumír Lomský

  Náčelník štábu 1. čs. armádního sboru v SSSR


  Narodil se 22. dubna 1914 v Českých Budějovicích, kde také vychodil školu a vystudoval reálné gymnázium. Poté vstoupil do armády a roku 1936 úspěšně absolvoval důstojnickou školu v Hranicích. V hodnosti poručíka sloužil u pěšího 14. pluku v Košicích jako velitel čety a později roty v poddůstojnické škole. Po mnichovské kapitulaci na podzim 1938 se stal leteckým pozorovatelem a po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 byl z činné služby propuštěn a odešel do Prahy studovat na Vysokou školu chemickou. Tehdy se rozhodl pro útěk z okupované vlasti. V srpnu přešel tzv. protektorátní hranice do Polska, kde byl přijat do armády jako velitel letky v Deblinu.

  Po napadení Polska německou armádou přeletěl se svojí letkou na Volyň, kde byl Rudou armádou zajat a internován.
  V březnu 1940 vstoupil jako dobrovolník do Východní skupiny čs. armády v Orankách, kde byl v říjnu téhož roku uveden do funkce náčelníka štábu nově se formujícího 1. čs. samost. polního praporu. V únoru 1942 se s celou skupinou přesunul do Buzuluku, kde jako náčelník štábu měl na starosti organizaci a výcvik jednotky. Svých úkolů se zhostil na výtečnou a od ledna 1943 byl ve funkci zástupce velitele praporu povýšen do hodnosti kapitána. Své velitelské schopnosti prokázal v prvním boji jednotky u Sokolova počátkem března 1943, za který byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a sovětským Řádem Vlastenecké války I. stupně.

  Při formování 1. čs. samostatné pěší brigády v červnu 1943 se stal náčelníkem štábu a v této funkci prodělal s jednotkou boje o Kyjev, Bílou Cerkev a Žaškov, za které byl dekorován druhým Československým válečným křížem 1939 a Řádem Rudé hvězdy. Od května 1944 pak plnil funkci náčelníka štábu celého 1. čs. armádního sboru. V srpnu 1944 se oženil s příslušnicí sboru Marií Findejsovou, se kterou měl později tři děti. Za Karpatsko-dukelské operace byl dekorován třetím Československým válečným křížem 1939 a povýšen k 1. říjnu do hodnosti majora. Válku zakončil v dubnu 1945 v hodnosti podplukovníka.

  Po válce byl jako pomocník náčelníka hlavního štábu čs. armády vyslán na Nejvyšší vojenskou akademii v Moskvě, aby poté mohl zastávat funkci přednosty operačního oddělení hlavního štábu. Na podzim 1949 však byl z této funkce odvolán a v hodnosti brigádního generála jmenován velitelem 2. pěší divize v Sušici. V říjnu 1950 se stal náčelníkem štábu 1. VO a v srpnu 1951 byl jmenován velitelem Vojenské tankové akademie v Brně. Od září 1953 zastával funkci 1. náměstka ministra obrany a po pádu A. Čepičky se 25. dubna 1956 stal jeho nástupcem ve funkci ministra národní obrany a o dva roky později se stal členem ÚV KSČ. V listopadu 1959 byl povýšen do hodnosti armádního generála. Když vláda, které byl členem, podala v březnu 1968 demisi, odešel jako vědecký pracovník do Vojenského historického ústavu v Praze.
  Za projevení nesouhlasu s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy byl při čistkách v květnu 1970 propuštěn z armády a penzionován. Následně až do roku 1982 pracoval jako inženýr v podniku IMADOS Praha. Poté odešel do důchodu a žil v Praze, kde 18. června 1982 zemřel.

  Zdroj: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/33289#120536Verze : 0
  Avatar
  Minister národnej obrany, gen.plk. Bohumír LOMSKÝ.  Zdroj : KUČERA Jaroslav, Sloužíme lidu – Naše vojsko 1956

  gen.plk. LOMSKÝ
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/33289#406149Verze : 0