Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 229 příspěvků vloženo, 1040 editováno a 254 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Poslanci Národního shromáždění 1946 - 1948

  Avatar
  Postupně bych rád do sekce Přehledy umístil seznamy všech českých a slovenských zákonodárců v letech 1918 - 1948. K některým jsem ovšem i přes největší úsilí nesehnal žádné nebo pouze kusé životopisné informace. Tyto osoby označím silně a kurzívou a budu rád za jakékoliv doplňující informace.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/36159#134763Verze : 0
  Avatar
  26.5.1946


  Po jedenácti letech se v Československu konaly parlamentní volby, jež však není možné označit za zcela svobodné: části občanů bylo totiž na základě retribučních dekretů upřeno volební právo (šlo o cca 250 – 300 tisíc voličů) a počet stran byl administrativním rozhodnutím omezen na čtyři v Českých zemích a čtyři na Slovensku. Zůstaly zachovány principy poměrného zastoupení a vázaných kandidátek, nebyla však obnovena druhá komora parlamentu a věková hranice aktivního i pasivního volebního práva byla snížena z 21 na 18 a z 30 na 21 let. Účast ve volbách byla vysoká. Ve výsledcích se odrazily zkušenosti a zážitky z předmnichovské republiky a okupace. S převahou zvítězili komunisté. KSČ dosáhla vůbec nejlepšího volebního výsledku, jakého se kdy v demokratických volbách v Evropě podařilo komunistům dosáhnout - 40,17 % hlasů a 93 mandátů. Komunistická předvolební propaganda, kterou řídil nacistický odborník Paul Steinmüller, kterého si strana vypůjčila z vězení, neuváděla jediné zprofanované komunistické heslo, naopak mluvila o demokracii. Říkala to, co chtěli lidé slyšet – nejvíce útočila proti Němcům. Podařilo se jí též oklamat venkov a bývalé agrárníky, kterým slibovala příděly půdy, a proto nejvíce bývalých agrárníků volilo právě KSČ. Československá strana národně socialistická získala 23,66 % hlasů a 55 mandátů, Československá strana lidová 20,23 % hlasů a 46 mandátů a Československá sociální demokracie 15,59 % hlasů a 37 mandátů. Na Slovensku zvítězila s převahou Demokratická strana (61,43% hlasů a 43 mandátů) před Komunistickou stranou (30,47 % hlasů a 21 mandátů), Stranou slobody (3,73 % a 3 mandáty) a Stranou práce (3,11 % a 2 mandáty). Výsledky parlamentních voleb nesplnily očekávání zejména národních socialistů, kteří sice obsadili ve volbách druhou pozici, ovšem se ztrátou téměř jednoho milionu hlasů na KSČ. Velké zklamání jim přinesly zejména výsledky voleb v Praze, kterou národní socialisté pokládali za svou doménu. Ani jejich záměr s přijetím bývalých agrárníků do strany se nesetkal s větším úspěchem. Také ostatní české strany prožívaly ústup z předních pozic. V lidové straně vyvolaly výsledky voleb téměř vzpouru. Podnítila ji poslankyně Helena Koželuhová, která požadovala výměnu Šrámkova vedení a aktivní, ostře kritickou politiku vůči komunistům. Její následné vyloučení z lidové strany vyvolalo značnou nespokojenost ve straně a hrozilo dokonce nebezpečí jejího rozkolu. Znatelně otřásly výsledky voleb také sociální demokracií, kde vlna kritiky mířila proti dosavadní politice vedení a proti předsedovi strany Zdeňku Fierlingerovi. Kritikové viděli hlavní příčinu porážky ve spolupráci s komunisty a vyslovili kategorický požadavek jednoznačně se od komunistů oddělit. Volby přinesly vysoké volební vítězství komunistům zejména díky jejich demagogické zemědělské politice. Volební výhru jim však ztrpčil úspěch slovenských demokratů. Úspěch Demokratické strany vedl komunisty od úvah o vyloučení této strany z Národní fronty až k následným pokusům o její rozbití. Za jednotlivé strany byli zvoleni tito poslanci:
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/36159#134764Verze : 0
  Avatar
  Komunistická strana Československa:


  Jan Abrahám


  Jan Bartuška (17.5.1908 – 27.8.1970, za války agent gestapa)


  Ladislav Blaha


  Josef Borůvka (18.12.1911 – 30.7.1979)


  František Bubník, poslanec od 5.5.1948


  Jan Buchvaldek  lékař Rudolf Bureš (14.3.1906 – 25.2.1980)


  Alexej Čepička (18.8.1910 – 30.9.1990, za války agent gestapa, po osvobození převzat jako agent NKVD, jako homosexuál donucen ke sňatku s dcerou Klementa Gottwalda, kterého měl sledovat)


  Josef Čihák


  Václav David (23.9.1910 – 5.1.1996)


  Jaromír Dolanský (25.2.1895 – 16.7.1973)


  Klement Gottwald (23.11.1896 - 14.3.1953)


  Antonín Gregor (9.9.1908 – 7.9.1986)


  Jan Harus (12.7.1892 – 15.9.1967)


  Alois Hložek


  Anežka Hodinová – Spurná (12.1.1895 – 1.4.1963, od roku 1952 předsedkyně Výboru československých žen)


  Ivan Holý


  Oleg Homola (1921 – 2001)


  Josef Horn


  Alfons Hykl


  Václav Chleborád


  Josef Jägerman  Josef Janouš


  František Jaroš


  Václav Juha  Josef Juran (12.2.1885 – 26.12.1963)


  Alfréd Kaleta


  Josef Kapoun


  Bohumil Klícha  Augustin Kliment (3.8.1889 – 22.10.1953, od 1952 předseda ÚRO)


  Karel Kliment


  Jaroslav Kokeš


  Jaroslav Kolář, poslanec od 11.9.1947  Václav Kopecký (27.8.1897 – 6.8.1961)


  Rudolf Koštejn


  Ladislav Koubek (1887)  František Krajčír (12.6.1913 – 16.5.1986)


  Josef Krosnář (19.10.1891 – 25.12.1968)


  Jaromír Kubánek


  Gerard Langer


  Václav Lavička, poslanec od 29.1.1947  Jaroslav Ledl (23.4.1892 – 27.12.1974)


  Božena Machačová – Dostálová (25.9.1903 – 20.5.1973)


  Olga Maršálová, poslankyně do 10.12.1946


  Vladimír Matula, poslanec do 6.6.1947


  Karel Mestek (za války agent gestapa)


  František Mráz


  František Musil  Zdeněk Nejedlý (10.2.1878 – 9.3.1962)


  Josef Nepomucký (12.10.1897 – 8.4.1972)


  Václav Nosek (26.9.1892 – 22.7.1955)


  šéfredaktor Rudého práva Vilém Nový (16.5.1904 – 1.3.1987)


  Ivan Olbracht (6.1.1882 – 30.12.1952)


  Václav Pašek (12.4.1903 – 14.11.1968)


  Jindřich Pešák


  Antonín Podzimek  Vladimír Procházka (12.9.1895 – 25.6.1968, 1951 – 52 velvyslanec v USA)


  Zdeněk Půček


  Milan Reiman (? – 8.12.1949 sebevražda ve vězení, poslanec do 23.8.1947


  Jan Rych


  Václav Sládek  Rudolf Slánský (31.7.1901 – 3.12.1952)


  Josef Smrkovský (26.2.1911 – 15.1.1974)


  Jura Sosnar (20.5.1914 – 26.11.1989, za války působil jako agent gestapa), poslanec do 25.1.1948


  Gustav Souček


  právník Bedřich Spáčil (18.10.1898 – 24.7.1974), poslanec do 4.9.1947


  Bedřich Steiner


  Ferdinand Stopka, poslanec od 10.6.1947


  Jaroslav Süsmilich


  Jan Sutr


  František Svoboda


  Rudolf Svoboda


  Matylda Synková  Marie Syrovátková


  Pavla Šimonková


  Barbora Škrlantová  Otto Šling (24.8.1912 – 3.12.1952)


  Jindřich Šnobl, poslanec od 16.9.1947


  Karel Štekl  Josef Štětka (13.1.1885 – 24.10.1963)


  Marie Švermová (17.8.1902 – 14.2.1992)


  Marie Trojanová – Genyková


  Karel Tula


  Alois Tyll


  Jindřich Uher


  Eliška Ullrichová  Karel Václavů


  Václav Vach


  Otakar Vašek, poslanec od 3.2.1948


  František Verosta


  Josef Vítek


  Josef Vítovec, poslanec do 2.4.1948


  Antonín Vlach  Jan Vodička (10.7.1893 – 9.3.1961)


  Ludmila Weberová


  Antonín Zápotocký (19.12.1884 - 13.11.1957)


  Helena Zimáková – Zemanová


  Antonín Zmrhal (22.7.1882 – 26.11.1954)


  Josef Zuzaňák
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/36159#134778Verze : 0
  Avatar
  Československá strana národně socialistická:


  Po únoru 1948 byli popraveni Milada Horáková a Alois Jaroš, ve vězení zemřeli Ludvík Novotný a Emil Weiland, vězněno bylo 19 poslanců, mj. Bohuslav Deči, Jan Děd (odsouzen na doživotí), Prokop Drtina, Štěpán Ješ, Václav Jirásek (odsouzen na 23 let vězení), Antonie Kleinerová, Josef Lesák (krátce po únoru 1948 chycen při pokusu o odchod do exilu a uvězněn s celou rodinou, v TNP Kladno strávil rok a půl, na následky věznění zemřel jeho syn Miloš), Josef Nedoma (odsouzen na 30 let vězení), František Přeučil, Andělín Šulík (odsouzen na 25 let vězení), Vladimír Tichota, Václav Tichý a Františka Zemínová a do exilu odešli Antonín Bartoš, Alois Čížek, Julius Firt, Ota Hora, Antonín Hřebík, František Klátil, Vladimír Krajina, Hubert Ripka, Ludvík Rychtera, Leopold Slíva, Jan Stránský, Jaroslav Stránský, Jozef Ševčík, Čeněk Torn, František Uhlíř, Jarmila Uhlířová, Petr Zenkl a Jaroslava Žáčková – Bátková. S komunisty kolaborovali Václav Bolen, Gustav Burian, Josef David, Ladislav Hobza, Václav Jirásek, Karel Kácl, Štěpán Kobylka, František Křepelka, Gustav Loubal, Václav Mikuláš, Alois Neumann, Milena Šmejcová, Bohumil Urbánek a Antonín Vandrovec
  Antonín Bartoš (12.9.1910 – 13.12.1998)


  Václav Bolen (3.2.1887 – 17.12.1963)


  Adolf Bouchal, poslanec od 22.1.1948


  Stanislav Bubník, poslanec od 8.5.1948


  Gustav Burian


  starosta Poděbrad Josef Caňkář  Alois Čížek (24.12.1905 – 13.12.1990 Francie)


  Josef David (26.2.1884 – 21.4.1968)


  Bohuslav Deči


  Jan Děd  Prokop Drtina (13.4.1900 – 16.10.1980), poslanec do 26.2.1948


  Július Firt (17.11.1897 – 27.5.1979 USA, 1950 – 65 ředitel československého vysílání RFE)


  matematik Václav Hlavatý (27.1.1894 – 11.1.1969 USA), poslanec od 10.4.1946


  Ladislav Hobza


  Ota Hora (26.11.1909 – 1.12.1997 Kanada)


  Milada Horáková (25.12.1901 – 27.6.1950 popravena), poslankyně do 10.3.1948


  Růžena Hrstková, poslankyně od 7.5.1948


  starosta ČOS Antonín Hřebík (24.2.1902 – 20.11.1984 USA), poslanec do 2.3.1948


  Alois Jaroš (11.3.1923 – 17.5.1952)


  předseda Inženýrské komory Štěpán Ješ (26.12.1895 – 3.12.1966)


  Václav Jirásek


  lékař Karel Kácl (25.1.1900 – 16.4.1989)


  Ladislav Kameníček


  novinář František Klátil (5.6.1905 – 19.3.1972 USA)


  Antonie Kleinerová (23.3.1901 – 23.8.1982)


  Štěpán Kobylka


  Václav Kolařík, poslanec od 8.5.1948  generální tajemník strany Vladimír Krajina (30.1.1905 – 1.6.1993 Kanada)


  František Křepela


  obuvník František Langr (31.5.1881 – 6.1.1948)


  Josef Lesák (21.10.1920)


  Gustav Loubal


  rolník Václav Mikuláš (9.4.1886 – 7.11.1964)


  Rudolf Morávek, poslanec od 7.4.1948


  Josef Nedoma  starosta Českých Budějovic Alois Neuman (12.3.1901 – 27.7.1977, za války působil jako agent gestapa)


  Stanislav Novák


  Ludvík Novotný


  Josef Papáček, poslanec od 6.5.1948


  František Parez  František Přeučil (9.10.1907 – 20.3.1996)


  Hubert Ripka (26.7.1895 – 7.1.1958 USA), poslanec do 26.2.1948


  Ludvík Rychtera (6.7.1906 – 18.12.1995 USA)


  Robert Samek, poslanec od 7.5.1948


  Růžena Skřivanová, poslankyně od 6.5.1948  statkář Leopold Slíva (12.11.1896 – 6.6.1986 USA)


  novinář Jan Stránský (3.12.1913 – 22.2.1998 USA)


  advokát Jaroslav Stránský (17.1.1884 – 12.8.1973), poslanec do 9.3.1948


  Jozef Ševčík (1906)


  Augustin Šíp


  Milena Šmejcová  Andělín Šulík (4.6.1901 – 23.1.1977)


  Vladimír Tichota


  Václav Tichý  Čeněk Torn (30.5.1898 – 15.2.1980 USA)


  publicista František Uhlíř (11.8.1900 – 11.9.1980 Kanada)


  učitelka Jarmila Uhlířová (25.2.1902 – 4.12.1988 USA)


  Josef Ulrych


  Bohumil Urbánek


  Antonín Vandrovec


  Emil Weiland  účetní Františka Zemínová (15.8.1882 – 26.9.1962), poslankyně do 1.3.1948


  předseda strany Petr Zenkl (13.6.1884 – 3.11.1975 USA), poslanec do 26.2.1948


  Jaromíra Žáčková – Bátková (16.1.1902 – 23.10.1991 Francie)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/36159#134781Verze : 0
  Avatar
  Československá strana lidová


  Po únoru 1948 byl popraven Stanislav Broj, ve vězení zemřeli František Hála, Rostislav Sochorec, Jan Plesl a Jan Šrámek, vězněni byli Jan Brukner, Antonín Franěk, Josef Herl (odsouzen na doživotí), František Hynek (vězněn 13 let, jeho sedmnáctiletý syn Pavel zastřelen při přechodu hranic 17.8.1950), Václav Chytil (odsouzen na 12 let vězení), Alois Janáček, Karel Procházka (doživotí), Alois Soukup, Jindřich Synek a František Štambacher a do exilu odešli Štěpán Benda, Bohumír Bunža (1949 odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti), František Desenský, Ivo Ducháček, Eduard Fusek, Bohdan Chudoba, Adolf Klimek, Helena Koželuhová, Jindřich Nermuť, Adolf Procházka a Alois Rozehnal. S komunisty kolaborovali Václav Bátěk, Jaromír Berák, Václav Chytil, František Kaďůrek, Julius Klimek, Jaroslav Kratochvíl, Norbert Pexa, Alois Petr, Josef Plojhar, Jan Sova a Emil Vojanec.
  Václav Bátěk, poslanec od 18.12.1947


  zemědělský ekonom Štěpán Benda (1911)  Jaromír Berák (15.3.1902 – 3.12.1964), poslanec od 25.3.1948


  rolník Stanislav Broj (28.9.1901 – 23.5.1950)


  zemědělec a kovář Jan Brukner


  právník Bohumír Bunža (10.2.1908 – 27.11.1990 USA)


  rolník František Desenský (1913 – 1984)


  šéfredaktor týdeníku Obzory Ivo Ducháček (27.2.1913 – 1.3.1988 USA)


  Antonín Franěk


  podnikatel Eduard Fusek (1901 – 1996)  František Hála (20.6.1893 – 27.8.1952)


  Josef Herl, poslanec od 8.7.1946


  Jan Horák


  Alois Hořínek


  František Hynek


  Cyril Charvát  Bohdan Chudoba (21.11.1909 – 2.1.1982 Španělsko)


  Václav Chytil (3.11.1907 – 15.9.1980)


  Alois Janáček


  František Kaďůrek  generální tajemník strany Adolf Klimek (17.6.1895 – 22.3.1990 USA), poslanec do 30.3.1948


  profesor náboženství Julius Klimek (8.4.1897 – 8.2.1950)


  Josef Konvalina


  Jan Kopecký (24.4.1896 – 31.7.1974)


  Helena Koželuhová (7.5.1907 – 6.5.1967 USA), poslankyněí do 12.6.1946


  Jaroslav Kratochvíl


  František Matýsek  Jindřich Nermuť (25.2.1917 – 1.3.1990 Tasmánie)


  Josef Novák


  novinář Alois Petr (26.12.1889 – 14.12.1951)


  Norbert Pexa


  Jan Plesl (21.12.1898 – 21.8.1953)


  Josef Plojhar (2.3.1902 – 5.11.1981)


  Josef Polomský


  Adolf Procházka (5.8.1900 – 8.5.1970 USA)


  právník Alois Rozehnal (1906 – 1982)


  právník Jaroslav Řehulka (31.12.1886 – 20.1.1961)


  Rostislav Sochorec (2.7.1900 – 13.5.1948), poslanec do 30.11.1947


  Alois Soukup


  Jan Sova


  Jindřich Synek  teolog a předseda strany Jan Šrámek (11.8.1870 – 22.4.1956), poslanec do 25.2.1948


  František Štambacher


  Bohumil Štěpán


  Josef Tomášek


  Marie L. Trojanová  kněz Alois Tylínek (20.8.1884 – 27.8.1965)


  Josef Vičánek


  Emil Vojanec  Alois Vošahlík (19.8.1899 - 8.8.1946)


  František Zvěřina, poslanec od 13.9.1946
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/36159#134783Verze : 0
  Avatar
  Československá sociální demokracie


  Po únoru 1948 ve vězení zemřel Bohumil Laušman, vězněni byli Zdeněk Bezděk, Vojtěch Erban (ve vězení využíván jako agent provokatér například proti Rudolfu Slánskému či Bohumilu Laušmanovi), Vladimír Görner (odsouzen na doživotí), Jaroslav Pavlán (odsouzen na 23 let vězení) a Josef Veverka (odsouzen na doživotí), do exilu odešli Vilém Bernard, Jan Bělehrádek, Vojta Beneš, Václav Holub, Václav Majer, Jan Novotný, Miroslav Sedlák a Blažej Vilím. S komunisty kolaborovali František Bláha, Evžen Erban, Vojtěch Erban, Zdeněk Fierlinger,
  Jaroslav Hladký, Ludmila Jankovcová, Miroslav Jelínek, Oldřich John, Anna Jungwirthová, Antonín Kovář, Jaroslav Lindauer, Jan Němec, Běla Pažoutová, Pavel Sajal a František Tymeš.

  Vojta Beneš (18.5.1878 – 20.11.1951 USA), poslanec do 6.3.1948


  Vilém Bernard (5.5.1912 – 22.5.1992 Velká Británie, 1972 – 89 předseda exilové ČSSD), poslanec do 6.3.1948


  Zdeněk Bezděk


  lékař Jan Bělehrádek (18.12.1896 – 8.5.1980 Velká Británie, 1945 – 46 rektor UK)


  učitel František Bláha (9.6.1896 – 26.3.1979)


  Ladislav Cígler


  Jan Doležel  Evžen Erban (18.6.1912 – 26.7.1994, od 28.8.1943 agent gestapa, po válce převzat NKVD)


  právník Vojtěch Erban (19.8.1913 – 28.1.1981, za války získán jako agent NKVD)


  Zdeněk Fierlinger (11.7.1891 - 2.5.1976)


  novinář Vladimír Görner (18.9.1904 – 9.9.1972)


  Antonín Gottvald


  František Hatina


  Jaroslav Hladký  Václav Holub (8.8.1909 – 10.5.2004 Velká Británie)


  František Chovanec, poslanec od 5.5.1948


  Ludmila Jankovcová (8.8.1897 – 5.9.1990)


  Miroslav Jelínek


  Oldřich John (20.2.1907 – 2.8.1961)


  Anna Jungwirthová


  František Kaplan


  Antonín Kovář


  Josef Kubát  právník Bohumil Laušman (30.8.1903 – 9.5.1963)


  Jaroslav Lindauer


  Václav Majer (22.1.1904 – 26.1.1972 USA)


  Jan Němec (21.12.1913), poslanec od 17.3.1948


  Jan Novotný (25.1.1912 – 7.1.1950 Velká Británie)


  Jaroslav Pavlán


  Běla Pažoutová


  Pavel Sajal  Miroslav Sedlák (15.4.1913 – 23.1.1981 Francie)


  Ladislav Skaunic


  Čeněk Skokánek


  Jan Sluka


  Oldřich Smejkal  František Tymeš (14.10.1895 – 2.10.1968)


  Josef Veverka (4.2.1903 – 8.10.1971)


  generální tajemník strany Blažej Vilím (3.2.1909 – 26.9.1976 Velká Británie)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/36159#134785Verze : 0
  Avatar
  Komunistická strana Slovenska:


  Peter Babej


  Karol Bacílek (2.10.1896 – 19.3.1974, za války agent gestapa)


  Štefan Bašťovanský (7.2.1910 – 27.11.1952 zavražděn Stb)


  Vladimír Clementis (20.9.1902 – 3.12.1952)


  Marek Čulen (8.3.1887 – 26.12.1957)


  Július Ďuriš (9.3.1904 – 18.2.1986, za války agent gestapa)


  Michal Falťan


  Robert Gottier


  Kornel Haim, poslanec od 21.1.1948  Ladislav Holdoš (14.5.1911 – 9.9.1988)


  Gustáv Husák (10.1.1913 – 18.11.1991)


  Oskár Jeleň


  František Komzala (23.7.1898 – 9.7.1980)


  Michal Navračič


  Ladislav Novomeský (27.12.1904 – 4.9.1976)


  Ján Púll


  Viliam Široký (31.5.1902 – 6.10.1971, za války agent gestapa)


  Karol Šmidke (21.1.1897 – 15.12.1952 zavražděn Stb)


  Jozef Šoltész (1.5.1909 – 19.3.1977)


  malířka Mária Turková (4.2.1911 - 10.12.1947)


  Jozef Valo (7.3.1898 – 16.2.1978)


  František Zupka (30.6.1901 – 2.6.1976, 1950 - 52 a 1954 – 65 předseda ÚRO)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/36159#134786Verze : 0
  Avatar
  Demokratická strana


  Po únoru 1948 byli vězněni Miloš Bugár, Ján Kempný, Valentin Matrka, Jozef Staško, Ján Lichner (odsouzen na 17 let vězení), Ján Ševčík či Ján Ursíny, do exilu odešli Samuel Belluš, Štefan Blaško, Emanuel Böhm, Kornel Filo, Mikuláš Franek, Rudolf Fraštacký, Fedor Hodža, Jozef Horváth, Matej Josko, Štefan Kočvara, Martin Kvetko, Jozef Lettrich, Ivan Pietor, Jozef Staško, Pavol Viboch a Michal Zibrín. S komunisty kolaborovali Andrej Cvinček, Ján Daxner, Ján Haško, Igor Levkanič, Jozef Mjartan, Milan Polák, Titus Rožnay, Ján Ševčík, Ivan Štefánik, Viktor Zavacký a Andrej Žiak.
  Jozef Baláž


  advokát Samuel Belluš (2.10.1916 – 4.7.1998)


  publicista Štefan Blaško (1915 – 1998)


  historik Emanuel Böhm (1.2.1909 - 1990)


  Jozef Brieška  právník Miloš Bugár (25.5.1899 – 12.10.1959, italský legionář)


  kněz Andrej Cvinček (27.11.1880 – 1949)


  Ján Daxner


  Ján Ferjak


  národohospodář Kornel Filo (3.3.1901)


  právník a národohospodář Mikuláš Franek (1.12.1903 – 1968 USA)  podnikatel Rudolf Fraštacký (11.2.1912 – 19.3.1988 Kanada)


  rolník Ján Haško (26.3.1916 – 28.9.1972)


  Fedor Hodža (4.11.1912 – 17.9.1968 USA)


  Jozef Horváth (14.1.1908 – 27.11.1989 USA)


  novinář Karol Hušek (2.6.1891 – 13.2.1972)


  Matej Josko (19.6.1907 – 11.6.1969 USA)


  právník Ján Kempný (19.10.1912 - 1997)


  Štefan Kočvara (25.12.1896 – 17.10.1973 USA)


  Matylda Kulichová – Sutórisová


  Martin Kvetko (9.9.1912 – 3.6.1995)


  Jozef Lettrich (17.6.1905 – 29.11.1968)


  právník Igor Levkanič (22.1.1909 – 19.1.1962)


  Ján Lichner (14.2.1897 – 16.10.1979)


  Ludovít Linczényi


  rolník Valentin Matrka


  Jozef Mjartan (1900 – 1983)  Ivan Pietor (29.7.1904 – 5.8.1977 USA)


  Milán Polák (17.8.1897 – 2.8.1951)


  ředitel Vyšší sociálně – zdravotní školy v Nitře Titus Rožnay


  publicista Jozef Staško (17.8.1917 – 2000, nesložil poslanecký slib, takže mandát nevykonával)  Jozef Styk (19.3.1897 – 8.6.1965)


  Ján Ševčík (13.2.1896 – 6.3.1965)


  učitel Július Špánik


  právník Ivan Štefánik (9.9.1889 – 1.2.1979, 1945 – 48 předseda Nejvyššího správního soudu)


  Ján Ursíny (11.10.1896 – 8.1.1972)


  Vojtech Vagašský


  novinář Pavol Viboch (7.4.1906 – 29.5.1981 USA)


  Alexander Vido


  Jaroslav Vyškovský


  Viktor Zavacký  právník Michal Zibrín (23.9.1899 – 1968 USA)


  Andrej Žiak
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/36159#134787Verze : 0
  Avatar
  Strana slobody:


  Jozef Brúha (po únoru 1948 kolaboroval s komunisty)


  novinář Jozef Hanzel (1914, po únoru 1948 žil v exilu ve Francii)


  Tibor Šabo (po únoru 1948 odešel do exilu)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/36159#134788Verze : 0
  Avatar
  Strana práce:


  předseda strany Ivan Frlička (16.5.1893 – 18.6.1977)


  Jozef Šabršula
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/36159#134789Verze : 0