>> Nasadenie vojakov OS SR v misiách OBSE

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 498 příspěvků vloženo, 1408 editováno a 2574 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

>> Nasadenie vojakov OS SR v misiách OBSE

  Avatar
  Vojaci OS SR v misiách OBSE (OSCE)


  OSCE - Organisation for Security and Cooperation in Europe
  (OBSE - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe)


  prebiehajúce operácie
  ukončené operácie
  ?
  misia v Moldavsku
  KVM / OMIK
  misia v Gruzínsku

  OBSE definovala svoju bezpečnostnú politiku na samite v Helsinkách v roku 1992 pod názvom „Včasné varovanie, predchádzanie konfliktom, riešenie kríz a mierové urovnanie sporov“ a tiež v dokumente „Charta pre Európsku bezpečnosť“, prijatom na Istanbulskom samite OBSE v roku 1999. Základnou charakteristikou činnosti OBSE je, že na rozdiel od medzinárodných bezpečnostných organizácií (OSN, NATO, EÚ) nedisponuje vlastnou medzinárodno-právnou subjektivitou ani mocenskými nástrojmi na sankcionovanie správania sa účastníckeho štátu, ktorý porušuje spoločne prijaté záväzky. OBSE sa preto nemôže efektívne podieľať na zastavení a riešení konfliktov, ktoré prekročili hranice ozbrojených stretov. Na druhej strane má pomerne široký vnútorný priestor pre aktivity, ktoré jednotlivé členské štáty nepovažujú za cudziu intervenciu, ohrozujúcu ich štátnu zvrchovanosť, suverenitu a vlastnú moc.
  To dovoľuje OBSE vystupovať v úlohe sprostredkovateľa pri riešení sporných otázok medzi štátnou autoritou a zástupcami etnických menšín. Preto sa OBSE programovo zameriava na:
  - preventívnu diplomaciu,
  - na riešenie konfliktov v počiatočnom štádiu,
  - kontrolu zbrojenia a odzbrojovania,
  - posilňovanie ľudských práv a pravidiel trhového hospodárstva,
  - monitorovanie dodržiavania bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv a dohôd,
  - riešenie otázok etnických menšín a problémov medzietnického napätia,
  - trvalú prítomnosť v krízovej oblasti.
  Podieľať sa na jednotlivých operáciách sú oprávnené všetky účastnícke krajiny OBSE.


  Výber do misií OBSE má isté špecifiká. Napríklad v tom, že jednotlivé krajiny v nich nemajú zaručenú účasť, organizácia robí prísny výber zo žiadateľov pochádzajúcich z členských krajín podľa ich schopností a skúseností.


  Prameny:
  www.mosr.sk
  mesačník Obrana
  magazín Slovak armed forces
  kniha V službách mieru
  kniha Vojenské misie
  ročenky ministerstva obrany
  www.bleskovky.sk
  archív autora
  www.osce.org
  pplk. Adrián Melega
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/37546#141544Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  názov misie: OSCE Mission to Moldova
  (Misia OBSE v Moldavsku)
   
  miesto pôsobenia: Moldavsko
  typ jednotky: vojenský pozorovateľ
  termín pôsobenia: 14.09.1998 - 21.11.2002
  popis misie: Úlohou misie bolo vytvárať podmienky na rokovania konfliktných strán a podporovať ustálenie pomerov v snahe presadiť suverenitu Moldavskej republiky. Slovensko bolo v misii zastúpené vždy jedným dôstojníkom, ktorý ako člen štábu kontroloval plnenie mierových dohôd, pomáhal vytvárať podmienky na politické vyriešenie konfliktu a vykonával dohľad nad sťahovaním ruských vojsk z územia tohto štátu.
  výzbroj:
  veliteľ: 13.09.1998-30.09.1999 - plk. Alojz MIKUŠIAK
  01.10.1999-27.09.2000 - pplk. Rastislav RABATIN
  28.09.2000-26.03.2001 - pplk. Jozef KOTLÁR
  27.03.2001-DD.09.2001 - pplk. Marian KAPITÁŇ
  DD.MM.2001-21.11.2002 - pplk. Jozef GRIČ
  fotografia: -
  straty: -
  fotogaléria: -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/37546#229738Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  názov misie: OSCE Kosovo Verification Mission
  (Kontrolná misia OBSE v Kosove)
   
  miesto pôsobenia: Kosovo
  typ jednotky: vojenský pozorovateľ
  termín pôsobenia: DD.MM.1999 - 08.06.1999
  popis misie: Úlohou verifikačnej misii OBSE v Kosove bolo overovať dodržiavanie ľudských práv a prímeria po stiahnutí sa ozbrojených síl Juhoslávie z tejto juhosrbskej provincie. V misii pôsobili štyria príslušníci ASR, ktorí po rozpustení misie pokračovali v transformovanej misii OBSE v Kosove (OMIK).
  výzbroj:
  veliteľ: MM/1999 - 06/1999 - kpt. Ivana MIELCOVÁ
  fotografia: -
  straty: -
  fotogaléria: -   
  názov misie: OMIK - OSCE Mission in Kosovo
  (Misia OBSE v Kosove)
   
  miesto pôsobenia: Kosovo
  typ jednotky: vojenský pozorovateľ
  termín pôsobenia: 09.06.1999 - DD.06.2001
  popis misie: Misia OBSE v Kosove nadviazala na misiu KVM a bola ustanovená pod vedením UNMIK1). V misii pôsobili v roku 1999 štyria príslušníci ASR a od júna 2000 dvaja príslušníci ASR, ktorých úlohou bolo, okrem iného, aj zabezpečenie demokratického a bezpečného priebehu miestnych volieb. Slovensko ukončilo svoje pôsobenie v misii v júni 2001.
  výzbroj:
  veliteľ: 06/1999 - MM/2000 - kpt. Ivana MIELCOVÁ
  06/2000 - 06/2001 - kpt. Adrián MELEGA
  fotografia:

  straty: -
  fotogaléria: -  1) UNMIK - United Nations Interim Administration Mission in Kosovo - Dočasná správa OSN v Kosove
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/37546#229737Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  názov misie: OSCE Mission to Georgia
  (Misia OBSE v Gruzínsku)
   
  miesto pôsobenia: Gruzínsko
  typ jednotky: vojenský pozorovateľ
  termín pôsobenia: 14.06.2000 - 01.02.2005
  popis misie: Slovenská republika bola od júna 2000 zastúpená v misii jedným slovenským dôstojníkom. Ten plnil pozorovateľské úlohy na hraniciach medzi Gruzínskom, Čečenskom a Ingušskom. Jeho činnosť pozostávala v leteckom hliadkovaní, hliadkovaní na motorovných vozidlách a v pešom hliadkovaní v horskom teréne v nadmorskej výške 2000 až 4000 metrov nad morom. Náročný charakter činnosti si vyžadoval fyzicky disponovaných jednotlivcov najmä z hľadiska pôsobenia v horskom teréne v zimnom období. Slovenský vojenský pozorovateľ pôsobil v operácii do 1. februára 2005.
  výzbroj:
  veliteľ: 06/2000 - 06/2001 pplk. Anton FILLO
  06/2001 - 11/2002 pplk. Svetozár BOHUŠ
  03/2003 - 12/2004 mjr. Ladislav CINGEL
  12/2004 - 02/2005 npor. Stanislav SIKEL
  fotografia:

  straty: -
  fotogaléria: -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/37546#229739Verze : 0
  MOD