>> Nasadenie vojakov OS SR v misiách ES a EÚ

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 498 příspěvků vloženo, 1408 editováno a 2574 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

>> Nasadenie vojakov OS SR v misiách ES a EÚ

  Avatar
  Vojaci OS SR v misiách ES a


  prebiehajúce operácie
  ukončené operácie
  EUFOR - ALTHEA
  EUMM
  EUNAVFOR Med - SOPHIA
  CONCORDIA
  AMIS II
  EUTM  Európska únia sa na zachovaní mieru a posilňovaní medzinárodnej bezpečnosti podieľa tzv. Petersberskými operáciami pod svojím vedením. Základným východiskom týchto mierových operácií je spoločná európska bezpečnostná a obranná politika. Na ich zabezpečenie sa EÚ rozhodla vybudovať vlastné nástroje a kapacity. S týmto cieľom prijala rozhodnutie vytvoriť nové politické a vojenské orgány zaručujúce ich kontrolu a strategické riadenie, ako aj vybudovať vojenské kapacity rýchleho nasadenia. V rámci uvedeného procesu prebieha intenzívna diskusia o spôsobe spolupráce medzi EÚ a NATO. Na vybudovanie európskych vojenských kapacít vytýčili európske krajiny na Helsinskom samite tzv. Hlavný cieľ – do konca roka 2003 dosiahnu spoločnými silami schopnosť rýchlo nasadiť 50 až 60-tisíc vojakov do operácií v rámci celého spektra Petersberských operácií. To sa im aj čiastočne podarilo Mierové operácie EÚ sa podľa svojho obsahu delia na:
  - humanitárne a záchranné operácie (Humanitarian and Rescue Tasks)
  - operácie na udržanie mieru (Peacekeeping Tasks)
  - operácie bojových síl v krízovom manažmente, vrátane udržania mieru (Tasks of Combat Forces in Crisis Management including Peacekeeping).


  Prameny:
  www.mosr.sk
  www.lietadla.com
  mesačník Obrana
  magazín Slovak armed forces
  kniha V službách mieru
  ročenky ministerstva obrany
  archív autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/39509#150059Verze : 4
  MOD
  Avatar
   
  názov misie: ECMM - European Community Monitor Mission
  (Pozorovateľská misia Európskeho spoločenstva)
   
  miesto pôsobenia: štáty bývalej Juhoslávie
  typ jednotky: vojenský pozorovateľ
  termín pôsobenia: 01.01.1993 - 31.12.2000
  popis misie: Slovensko začalo svoju činnosť v pozorovateľskej misii Európskeho spoločenstva 1. januára 1993. Jej veliteľstvo sa nachádzalo v Sarajeve a pozorovatelia pôsobili na území štátov bývalej Juhoslávie: Bosny a Hercegoviny, ale aj Chorvátska, Srbska, Čiernej Hory, Kosova, Albánska a Macedónska. Slovensko v misii obsadzovalo dve miesta, jeden pozorovateľ bol zaradený v Skopje a druhý v Bitole v Macedónsku. Pozorovatelia plnili úlohy podľa potrieb misie čo znamená, že ich pôsobenie nebolo viazané na jedno miesto. Cieľom monitorovania boli situácie v pohraničných oblastiach Macedónska a Kosova, Srbska a Kosova a Kosova s Albánskom. Nemenej dôležitý bol i monitoring prípravy, priebehu a implementácie výsledkov prezidentských, parlamentných a komunálnych volieb v Macedónsku, Bosne a Hercegovine, Kosove, Srbsku a Čiernej Hore a v Albánsku. Misiu, v decembri 2000 premenovali na EUMM (operácia Európskej únie).
  výzbroj:
  veliteľ: 01/1993 - 08/1993 pplk. Daniel BAVOLÁR
  08/1993 - 08/1994 pplk. Jozef MARGUŠ
  08/1994 - 10/1995 pplk. František ULBRIK
  10/1995 - 03/1996 pplk. Jozef MARGUŠ
  03/1996 - 10/1996 pplk. Ján SEDLIAČIK
  10/1996 - 10/1997 pplk. Radomír JAŠŠ
  10/1997 - 10/1998 pplk. Jozef KOTLÁR
  10/1998 - 10/1999 pplk. Emil PODHRADSKÝ
  10/1999 - 08/2000 pplk. Karol ŠNÍDL
  10/2000 - 12/2000 pplk. Ľubomír ORSAG
  fotografia:

  straty: -
  fotogaléria: -   
  názov misie: EUMM - European Union Monitoring Mission
  (Pozorovateľská misia EÚ)
   
  miesto pôsobenia: štáty bývalej Juhoslávie
  typ jednotky: vojenský pozorovateľ
  termín pôsobenia: 01.01.2001 - 21.12.2007
  popis misie: Misia vznikla v januári 2001 premenovaním misie ECMM na misiu Európskej únie. Slovensko stiahlo svojich dvoch dôstojníkov 21. decembra 2007.
  výzbroj:
  veliteľ: 01/2001 - 06/2001 pplk. Ľubomír ORSAG
  10/2001 - 01/2003 pplk. Emil PODHRADSKÝ
  03/2003 - 02/2006 pplk. Marián ÁČ
  03/2006 - 05/2007 pplk. Jozef KOTAS
  05/2007 - 12/2007 kpt. Michal MIŠKAJ
  fotografia:

  straty: 19.06.2001 pplk. Ľubomír ORSAG
  fotogaléria: -
   
  miesto pôsobenia: Gruzínsko
  typ jednotky: vojenský pozorovateľ
  termín pôsobenia: 02.02.2009 - trvá
  popis misie: Cieľom misie je monitorovať politický vývoj v Gruzínsku, voľný pohyb osôb, tovarov a služieb, návrat vnútorne presídlených osôb a dodržiavanie ľudských práv. Misia sa pri tom sústreďuje na politické a bezpečnostné aspekty humanitárnej situácie a obnovovanie štruktúr civilnej správy. 2. februára 2009 bol do monitorovacej operácie vyslaný dôstojník OSSR, ktorý vykonáva priestorový monitoring a je zodpovedný za prípravu hlásení pre velenie misie.
  výzbroj:
  veliteľ: ?
  fotografia:

  straty: -
  fotogaléria: -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/39509#167519Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  názov misie: EUFOR (ALTHEA) - European Union Force in Bosnia and Herzegovina
  (Sily EÚ v Bosne a Hercegovine - operácia ALTHEA)
   
  miesto pôsobenia: Bosna a Hercegovina
  typ jednotky: štábni dôstojníci
  termín pôsobenia: 04.12.2004 - trvá
  popis misie: Do operácie ALTHEA, ktorej cieľom je vojenskou prítomnosťou zabrániť nepokojom v krajine, boli vyslaní aj dôstojníci OSSR. Od decembra 2004 slúžia štyria slovenskí dôstojníci na veliteľstve operácie v Sarajeve. Podieľajú sa na úlohách operačného charakteru, i na úlohách v oblasti plánovania, analýz, prípravy cvičení, či zabezpečenia sprievodu návštev dôležitých osôb.
  výzbroj:
  veliteľ: 12/2004 - 12/2005 pplk. Ján BUDA
  12/2005 - 12/2006 pplk. Miroslav DEMKO
  12/2006 - 01/2008 mjr. Miroslav BELANSKÝ
  01/2008 - 01/2009 pplk. Milan KUKUK
  01/2009 - 01/2010 pplk. Gustáv MARKOVIČ
  01/2010 - 07/2010 mjr. Miroslav BELANSKÝ
  07/2010 - 01/2011 mjr. Peter ÁCS
  02/2011 - MM/RRRR pplk. Rudolf HERICH
  fotografia: -
  typ jednotky: strážna čata
  termín pôsobenia: 10.01.2006 - 17.12.2010
  popis misie: Od januára 2006 pôsobila v operácii 35-členná slovenská strážna čata. Jej úlohou bolo zabezpečenie ochrany veliteľstva MNTF-N1) v Tuzle na základni Eagle a to strážením, kontrolou na stanovištiach a sprevádzaním konvojov. Od júna 2006 sa počet nasadených vojakov zvýšil na 40. Od 1. júla 2007 došlo opäť k poklesu počtu vojakov a presťahovaniu jednotky na základňu Butmir 2 pri Sarajeve. Čata plnila úlohu vnútornej ochrany veliteľstva IPU2) vykonávaním mobilného hliadkovania na patrolovacej ceste, pozorovaním priestoru, obsadzovaním strážnych veží a kontrolou vstupu osôb a vozidiel do priestorov tábora na hlavnej bráne. Strážna čata v operácii pôsobila do decembra 2010.
  výzbroj: samopal vz. 58, Mercedes triedy G, Tatra 815 VVN 6x6
  veliteľ: 01/2006 - 07/2006 por. Ján BALCIAR
  07/2006 - 01/2007 kpt. Martin GUTTEN
  01/2007 - 07/2007 por. Juraj ANTOL
  07/2007 - 01/2008 por. Peter JANKAJ
  01/2008 - 07/2008 npor. Radoslav TVERDÍK
  07/2008 - 01/2009 npor. Martin ŠEPÍK
  01/2009 - 07/2009 npor. Richard KRIVOČENKO
  07/2009 - 01/2010 por. Juraj KOSTRÁB
  01/2010 - 07/2010 npor. Roman SUSTRIK
  07/2010 - 12/2010 npor. Roman HALÁS
  fotografia:

  typ jednotky: vrtuľníková jednotka
  termín pôsobenia: 19.02.2009 - 03.06.2009
  popis misie: Od februára do konca mája 2009 pôsobila v operácii aj 33-členná vrtuľníková jednotka, ktorá disponovala dvomi vrtuľníkmi Mi-17M. Jednotka zabezpečovala vrtuľníkovú prepravu osôb a materiálu a podľa potreby vykonávala prieskumné, monitorovacie a špeciálne lety. Počas nasadenia jednotka splnila 59 operačných úloh, vykonala 359 letov, pri ktorých bolo prepravených 1405 osôb (z toho 112 VIP) a 49 ton materiálu.
  výzbroj: Mi-17M, Talet 30
  veliteľ: 02/2009 - 06/2009 - mjr. Ladislav MALÁK
  fotografia:

  typ jednotky: styčné a pozorovacie tímy (LOT)
  termín pôsobenia: 03.01.2011 - trvá
  popis misie: 3. januára 2011 bola do operácie vyslaná 7 členná prípravná skupina, ktorej úlohou bolo pripraviť priestory k nasadeniu LOT3), ktoré sa uskutočnilo v februári 2011. Od februára 2011 bol kontingent tvorený 33 príslušníkmi OSSR, ktorí boli rozdelení do troch LOT3) tímov dislokovaných v mestách Sarajevo, Višegrad a Foča. Ich úlohou bolo monitorovanie bezpečnostnej situácie, kontakt s obyvateľmi a organizáciami a demonštrácia prítomnosti bezpečnostných jednotiek. Logistiku kontingentu zabezpečovali ďalší štyria členovia NSE4). A napokon štyria slovenskí vojaci tiež slúžili vo vedúcej pozícii na regionálnom veliteľstve RCC-S5) na základni Butmir pri Sarajeve. Ich úlohou bola koordinácia aktivít v južnom regióne, udržiavanie kontaktu s miestnymi orgánmi a komunikácia s veliteľstvom celej operácie. Spolu teda v štruktúrach LOT3) slúžilo 41 slovenských vojakov. Začiatkom septembra 2012 boli regionálne veliteľstvá RCC-S5) transformované na nové koordinačné centrum LCC6), ktorého veliteľom sa stal slovenský dôstojník. Od septembra 2012 tak v LCC6) slúžia traja slovenskí vojaci, v NSE4) rovnako traja slovenskí vojaci a v LOT3) ďalší 24 príslušníci OSSR. Počas roka 2013 sa počet vojakov slúžiacich v NSE4) zvýšil na štyroch a neskôr na 5.
  výzbroj: NISSAN PATHFINDER
  veliteľ: 01/2011 - 02/2011 kpt. Jozef KRIŠTOFÍK
  02/2011 - 12/2011 pplk. Ján ŠALÁTA
  MM/RRRR - 12/2012 pplk. Róbert ZEBEGNEY
  12/2012 - MM/2013 pplk. Radoslav MAŠLANKA
  MM/2013 - MM/RRRR pplk. René HÁZ
  MM/RRRR - MM/RRRR pplk. Ladislav KISEL
  MM/RRRR - 08/2017 pplk. Ľuboš MURČEK
  08/2017 - MM/RRRR pplk. Daniel DRAGANOVSKÝ
  fotografia:

  typ jednotky: vojenskí policajti
  termín pôsobenia: 21.10.2015 - ?
  popis misie: Od októbra 2015 slúžia na základni Butmir pri Sarajeve aj dvaja slovenskí vojenskí policajti slúžiaci v rámci jednotky IMP7). Koncom júna 2016 boli do misie vyslaní ďalší dvaja vojenskí policajti, ktorí vykonávajú bezprostrednú spravodajskú ochranu príslušníkov OS SR nasadených v misii.
  výzbroj:
  veliteľ:
  fotografia:
  straty: 14.02.2018 mjr. Peter PAVLOVSKÝ
  fotogaléria: https://galerie.valka.cz/showgallery.php/cat/932  1) MNTF-N - Multinational Task Force North - Mnohonárodné účelové zoskupenie síl - Sever
  2) IPU - Integrated Police Unit - Zjednotená policajná jednotka
  3) LOT - Liaison and Observation Team - Styčný a pozorovací tím
  4) NSE - National Support Element - Národný podporný prvok
  5) RCC-S - Regional Coordination Centre South - Regionálne koordinačné centrum - Juh
  6) LCC - LOT Coordination Centre - Koordinačné centrum LOT3)
  7) IMP - International Military Police - Medzinárodná vojenská polícia (operácie EUFOR-ALTHEA)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/39509#229745Verze : 6
  MOD
  Avatar
   
  názov misie: EUNAVFOR Med (SOPHIA) - European Union Naval Force Mediterranean
  Námorné sily Európskej únie v Stredozemnom mori
   
  miesto pôsobenia: Stredozemné more
  typ jednotky: vojenskí policajti
  termín pôsobenia: 05.08.2017 - trvá
  popis misie: Do námornej operácie EÚ v oblasti stredomoria boli začiatkom augusta 2017 vyslaní desiati Slovenskí vojenskí policajti. Vojaci pôsobia na lodi nemeckého námorníctva ako dva päťčlenné zásahové tímy. Cieľom operácie je zastavenie, respektíve obmedzenie pašovania ľudí z afrických štátov do Európy.
  výzbroj:
  veliteľ: ?
  fotografia:

  straty: -
  fotogaléria: https://galerie.valka.cz/showgallery.php?cat=1218
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/39509#549577Verze : 6
  MOD
  Avatar
   
  názov misie: CONCORDIA
   
  miesto pôsobenia: Macedónsko
  typ jednotky: štábny dôstojník
  termín pôsobenia: 01.04.2003 - 15.12.2003
  popis misie: Cieľom operácie CONCORDIA bolo prispieť k stabilite a bezpečnosti v oblastiach Macedónska postihnutých konfliktom, podporiť mierové dohody a prispieť k zvýšeniu dôvery obyvateľov k štátnym autoritám a ozbrojeným zložkám. Do operácie bol nasadený dôstojník OSSR, ktorý slúžil ako spravodajský analytik a vypracovával vyhodnotenia a analýzy hodnotiace bezpečnostnú situáciu.
  výzbroj:
  veliteľ: 04/2003 - 12/2003 mjr. Miroslav DEMKO
  fotografia: -
  straty: -
  fotogaléria: -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/39509#229743Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  názov misie: AMIS II - African Union Mission in Sudan - II
  (Misia Africkej únie v Sudáne - 2)
   
  miesto pôsobenia: Sudán
  typ jednotky: vojenský pozorovateľ
  termín pôsobenia: 01.05.2006 - 30.11.2006
  popis misie: Dvaja vojenskí pozorovatelia z radov OSSR boli nasadení v rámci podpornej akcie EÚ na pomoc Africkej únii (AÚ) a jej misii v Sudáne s cieľom sledovať dodržiavanie dohody o prímerí. Slovenskí vojaci ako pozorovatelia monitorovali vojenskú a humanitárnu situáciu v Sudáne oblasti Darfúr v sektore 3 - El Genaina.
  výzbroj:
  veliteľ: 05/2006 - 11/2006 kpt. Pavol CISÁRIK
  fotografia:

  straty: -
  fotogaléria: -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/39509#229746Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  názov misie: EUTM - European Union Training Mission - Mali
  Výcviková misia Európskej únie v Mali
   
  miesto pôsobenia: Mali
  typ jednotky: výcvikoví dôstojníci
  termín pôsobenia: 06.03.2016 - 31.08.2016
  popis misie: Do operácie EÚ v Mali boli začiatkom marca 2016 vyslaní dvaja výcvikoví dôstojníci OSSR - logista a špecialista na spravodajskú podporu vojenských operácií. Jeden pôsobil na veliteľstve EUTM v hlavnom meste Bamako a druhý v tréningovom centre v Koulikoro. Vojaci pôsobili v operácii do konca augusta 2016.
  výzbroj:
  veliteľ: 03/2016-08/2016 pplk. Róbert MEDE
  fotografia:

  straty: -
  fotogaléria: -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/39509#589371Verze : 2
  MOD