SOV - 3VBK7 (strela BK14M)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 590 příspěvků vloženo, 2626 editováno a 686 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

SOV - 3VBK7 (strela BK14M)

Náboj s kumulatívnou strelou pre T-72

  Avatar
  Náboj 3VBK7 s kumulatívnou strelou BK14M pre tank T-72 M1


  Strela BK14M sa skladá z: Tela strely s dvoma vodiacimi medenými obručami. Hlavice ktorá vytvára predstavenú vzdialenosť - distancier (vzdialenosť špičky strely od čela náplne) v ktorom je umiestnený hlavový zapaľovač. Predstavená vzdialenosť je veľmi presne stanovená v závislosti na parametroch strely, umožňuje aby lúč získal požadovanú energiu skôr než narazí na pancier. Stopovky ktorá po dobu 6 až 7 sekúnd horí červenou farbou . Nadkalibernej krídlovej stabilizácie zo šiestimi stabilizačnými krídelkami uloženými na otočných čapoch a zaistenými hliníkovými nitmi. Tento stabilizátor používa na stabilizovanie strely princíp stability šípu obdobne ako u striel OF19 a OF26.
  Trhaciu náplň tvorí A-IX-1 ( hexogen s 5% vosku ) o celkovej hmotnosti 1,76 kg. K iniciácii trhaviny sa používa piezoelektrický zapaľovač V-15. Ďalej má strela kumulatívnu vložku a v zadnej internú vložku pre zvýšenie kumulatívneho účinku . Vzdialenosť priamej streľby kumulatívnej strely je 960 m pri výške cieľa 2 m. Najúčinnejšia streľba je do vzdialenosti 1500 m. Maximálna diaľka streľby je 4000 m.


  Piezoelektrický zapaľovač V-15.


  Zapaľovač V-15 je nárazový elektromechanický zapaľovač s okamžitou činnosťou , zaisteného typu , s maskovou istotou . K odisteniu dôjde vo vzdialenosti 3 až 40 m od ústia hlavne.
  Má dve časti:
  - piezočlánok V-15PG umiestnený v hlavovej časti strely.
  - detonačné zariadenie V-15DU umiestnený v dnovej časti strely.
  Pred streľbou nevyžaduje žiadnu prípravu. Kukla piezočlánku je nesnímateľná.
  Piezoelektrický zapaľovač využíva k svojej činnosti piezoelektrický jav, pri náraze na pancier je stlačený piezočlánok , uložený v hlavovej časti, vznikne elektrický náboj, ktorý je odvedený na elektrickú rozbušku v dnovej časti. Jej iniciáciou vznikne detonačná vlna, ktorá po zosilnení iniciuje trhavinu. Piezoelektrické zapaľovače sú výhodnejšie než mechanické , predovšetkým z dôvodov vyššej rýchlosti zapaľovania a citlivosti pri veľmi šikmých dopadoch.

  Princíp kumulácie kumulatívnej strely BK14M.


  Kumulatívna strela je iniciovaná zo zadnej časti , t.j. z opačnej strany než je kumulatívna dutina. Po iniciácii rozbušky sa šíry detonačná vlna trhavinovou detonačnou rýchlosťou , až dosiahne hornú časť kumulatívnej vložky .Trhavina za detonačnou vlnou sa výbuchom premení na plynné splodiny výbuchu. Pod ich vysokým tlakom sa začne kumulatívna vložka deformovať smerom k pozdĺžnej osi. Tento dej prebieha pri tlakoch 105 MPa a rýchlosťou 2 – 5 . 103 m.s-1. Materiál kumulatívnej vložky sa za týchto podmienok chová, ako ideálna kvapalina.
  Deformovaním kumulatívnej vložky sa vytvára rýchla časť kumulatívneho prúdu – kumulatívny lúč a pomalá časť kumulatívneho prúdu – tĺk. Pre veľkosť prierazného účinku má zásadný význam iba kumulatívny lúč, ktorého vlastnosti ,t.j. dĺžka, rýchlosť, jednotková hmotnosť a spojitosť určujú veľkosť prebitia panciera.
  Kumulatívny lúč ktorý vznikol deformáciou kumulatívnej vložky u strely BK14M bude pri uhle nárazu 60 stupňov prebíjať pancier silný 150 mm.  Kumulatívny prúd tvorí (obr.8) : 1 - kumulatívny lúč

  2 - časť plynov výbuchu

  3 - deformácia časti kumulatívnej vložky

  4 - tĺk


  Kumulatívny lúč - je tvorený materiálom vnútornej vrstvy kumulatívnej vložky . Rýchlosť lúča pri náraze na pancier je 2 – 5 .103 m.s-1 . V miestach nárazu vznikajú tlaky až 105 MPa. V materiáli panciera vynikajú deformačné vlny, elastické a plastické deformácie. Teplota lúča dosahuje 300 - 600 0C. Prierazný účinok závisí predovšetkým na dĺžke kumulatívneho lúča, rýchlosti jeho jednotlivých častí a rozložením hmotnosti.
  Hmotnosť kumulatívneho lúča je závislá :
  - na vrcholovom uhle kužeľovej kumulatívnej vložky
  - na konštrukčných prvkoch kumulatívnej vložky
  - na materiály kumulatívnej vložky
  Tĺk – je zbytok deformovanej kumulatívnej vložky z ktorej sa vytvoril lúč . Nemá žiadny významný vplyv na prierazný účinok.
  Plyny výbuchu – sa podieľajú na kumulatívnom prúde. Na prierazný účinok kumulatívnej nálože sa však výrazne nepodieľajú . Ovplyvňujú ničivý účinok (tlakový a tepelný).


  Účinok kumulatívnej strely BK14M za pancierom.


  Po prerazení sa roztavený materiál kumulatívneho lúča a roztavený materiál panciera rozstrekne na kvapky, ktoré pôsobia na osádku , muníciu a objekty v uzavretom priestore svojou vysokou kinetickou energiou a zápalným účinkom. Kumulatívny lúč expanduje v uzavretom priestore a pôsobí ako explózia.
  Priestrelom vnikajú do bojového priestoru aj prúdy plynov , ktoré vytvárajú tlakovú vlnu. Vo vnútri bojového priestoru tanku sa vytvorí tlak približne 100 000 – 250 000 Pa, ktorý je však k vyradeniu osádky z boja nedostatočný. Podľa názoru odborníkov je k účinnému vyradeniu osádky z boja potrebné dosiahnuť tlak 800 000 Pa až 1 MPa.


  Výhodou kumulatívnej strely oproti protipancierovej podkalibernej je:
  - nezávislosť prierazného účinku na dopadovej rýchlosti strely, teda i na
  diaľke streľby.
  - schopnosť prenikať pancierom i pri veľmi šikmých uhloch dopadu.


  Nevýhodou kumulatívnych striel je:
  relatívne ľahká ochrana proti ich účinku predsunutými prekážkami a podstatne nižší prierazný účinok na vrstvené panciere využívajúce keramické materiály a tým i nižšia úroveň ničivého účinku za pancierom v bojovom priestore obrneného cieľa.


  1 – hlavový zapaľovač, 2 – hlavica, 3 – telo strely, 4 – tesniaci krúžok,
  5 – krúžok, 6 – stabilizačné krídla, 7 – čapy, 8 – telo strely, 9 – spáliteľná
  nábojka Ž40, 10 – tesniaca nábojnica,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40278#154217Verze : 0
  MOD