Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 340 příspěvků vloženo, 985 editováno a 286 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu OSSR

Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu OSSR

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic
  Název v originále:
  Original Name:
  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.2005
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  1. stupeň
  2. stupeň
  3. stupeň
  1st Class
  2nd Class
  3rd Class
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  slimo
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#467145Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupeň Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 1st Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupeň
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.2005
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  slimo
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#467148Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupeň Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 2nd Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupeň
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.2005
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#467151Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.2005
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  slimo
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#467153Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupeň
  Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 1st Class
  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupeň
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  27.07.2012 Píka, Milan
  14.08.2012 Čombor, Igor
  DD.02.2015 Klemeš, Jaroslav
  14.04.2015 Husák, Ján
  21.04.2015 Iľanovský, Ján
  27.10.2015 Klemeš, Jaroslav
  05.11.2015 Beer, Alexander
  23.03.2016 Gajdoš, Peter
  01.07.2016 Kováč, Vladimír
  21.12.2016 Gablech, Imrich
  28.09.2017 Počurek, František
  Celkem : 11
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#471691Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupeň
  Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 2nd Class
  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupeň
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.2009 Babiak, Martin
  DD.MM.2011 Čelko, Milan
  DD.MM.2012 Vývlek, Jaroslav
  04.03.2013 Počurek, František
  25.04.2018 Joch, Jindřich
  DD.05.2018 Macko, Pavel
  22.06.2018 Krištofovič, Juraj
  Celkem : 7
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#471692Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
  Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  20.02.2009 Babiak, Martin
  20.02.2009 Bella, Ivan
  20.02.2009 Fulier, Michal
  DD.MM.2009 Gajdoš, Peter
  DD.MM.2009 Čelko, Milan
  DD.MM.2010 Hirka, Ivan
  DD.MM.2010 Pokorný, Josef
  DD.MM.2010 Vývlek, Jaroslav
  DD.MM.2010 Áč, Marián
  01.06.2011 Trochan, Marko
  DD.MM.2011 Kelemen, Miroslav
  DD.MM.2011 Svoboda, Ľubomír
  10.07.2012 Počurek, František
  15.04.2013 Husák, Ján
  03.06.2013 Tvaroška, Rudolf
  26.06.2013 Maslík, Pavol
  DD.08.2013 Baránek, Juraj
  MM.05.2015 Bernát, Marián
  01.07.2016 Vojtek, Peter
  DD.MM.RRRR Filip, Marián
  DD.MM.RRRR Kuchynka, Václav
  DD.MM.RRRR Lorinc, Miroslav
  DD.MM.RRRR Zmeko, Daniel
  Celkem : 23
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#471693Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Pamätná medaila náčelníka generálneho štábu OSSR:


  Autorom medaile je Jozef Čonka.  Zdroj:
  - archív autora,

  Pamätná medaila náčelníka generálneho štábu OSSR
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#291485Verze : 0
  Avatar
  Pamätná medaila Náčelníka generálneho štábi Ozbrojených síl Slovenskej republiky:


  Schválená podoba platná od 01.01.2009.
  Zdroj:
  - Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
  - archív autora,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#293220Verze : 0
  Avatar
  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky


  § 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:


  „(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
  a) vojenské medaily
  7. Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,


  (2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.


  (4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.


  (7) Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských misiách, Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa odseku 1, ako aj vojenské medaily a čestné odznaky v rozsahu určenom ministrom podľa odseku 3 udeľuje náčelník generálneho štábu.


  (9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“


  Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:


  § 1 Stupne vojenských medailí:


  (3) Vojenské medaily Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky, Pamätná
  medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, Medaila vojenského obranného spravodajstva a Medaila vojenskej spravodajskej služby majú tri stupne, ktoré sú rozlíšené farbou stuhy a kovu.


  § 3 Podmienky udeľovania:
  (6) Vojenskú medailu Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi pri významnom životnom jubileu alebo pri skončení služobného pomeru po splnení nároku na výsluhový dôchodok alebo starobný dôchodok.
  (9) Pri rozhodovaní o udelení príslušných stupňov vojenských medailí sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské medaily sa udeľujú spravidla od nižších stupňov k vyšším stupňom.


  (10) Vojenské medaily sa udeľujú


  a) pri významných výročiach, ktorými sú:
  1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
  2. výročie Slovenského národného povstania,
  3. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
  4. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
  5. Deň obetí Dukly,


  b) pri významných výročiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky.


  § 5 Spoločné ustanovenia


  (1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.


  (2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
  o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.


  (3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.


  (4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
  návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#157759Verze : 0
  Avatar
  Pamätná medaila Náčelníka generálneho štábi Ozbrojených síl Slovenskej republiky:


  xxxx
  Pri príležitosti 10. výročia letu prvého slovenského kozmonauta do vesmíru udelil a odovzdal, v piatok 20. februára 2009 náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ľubomír Bulík Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu OS SR III. stupňa prvému slovenskému kozmonautovi plukovníkovi gšt. Ivanovi Bellovi. Pamätnú medailu udelil generál Bulík aj jeho náhradníkovi plukovníkovi Michalovi Fulierovi a ďalším adeptom užšieho výberu na let do vesmíru generálmajorovi Martinovi Babiakovi a kapitánovi Miroslavovi Grošaftovi.


  xxxx


  Zdroj:
  - rchív autora,
  - www.mosr.sk
  - sita,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#301935Verze : 0
  Avatar

  Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň - Bronzový
  AVERS + REVERS + STUŽKA
  zdroj:archiv Aukro
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/40956#509036Verze : 0