Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 406 příspěvků vloženo, 1513 editováno a 409 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Obrona Narodowa (ON)

  Avatar
  Obrona Narodowa (Národní obrana). Vojenské jednotky organizované v létech 1936-1939 dle zásad teritoriální mobilizace. Tvořili ji dobrovolníci polské národnosti, kteří nebyli zahrnuti do stavu záloh a také vojáci záloh bez přidělení. Jednalo se o nezaměstnané ze jmenných listin, které vypracovaly politicko-společenské a paramilitarní organizace loajální vůči vládě. V roce 1939 byla ON včleněna do stavu ozbrojených sil. Měla zvětšit mírový stav vojska a jeho přeškolených lidských záloh.
  ON vytvářela jednotky pěchoty a jezdectva. Základní pěší jednotkou byl prapor ON, jezdectva - eskadrona. Jezdecké eskadrony byly nazývány eskadronami "Krakusów" (Krakusů) a byly přidělovány jako divizní kavalerie do sestavy pěších divizí. Měly plnit průzkumné a zabezpečovací úkoly. Dle určení a úkolů byly tvořeny pěší prapory ON typu I, II, III, IV, "S". O typu praporu rozhodovalo množství a kvalita výzbroje i výstroje. Prapory tvořily polobrigády a brigády ON. Byly také přidělovány některým jednotkám pravidelné armády (plukům, divizím) pro plnění druhořadých úkolů -np. krátkodobá obrana v příznivém terénu. Důstojníci vyššího velitelského sboru byli vybíráni z řídícího kádru paramilitární organizace Przysposobienie Wojskowe ( Vojenská příprava). Funkci velitelů vykonávali záložní důstojníci. Příprava jednotek ON probíhala nepravidelně jako součást přípravy rot a praporů na několikadenních cvičeních Przysposobienia Wojskowego a také při cvičeních v rámci pravidelných jednotek. Vojenskou výstroj si členové ON přechovávali doma a výzbroj byla umístěna u nejbližších vojenských jednotek, na policejních stanicích nebo v ktomu určených skladech. Formování jednotek ON bylo ukončeno ke 30. květnu 1939. V jednotkách ON bylo celkem kolem 1600 důstojníků a 50 000 poddůstojníků a vojínů.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41930#164819Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Tabulkové stavy pěších praporů:
  Typ I
  16 důstojníků
  79 poddůstojníků
  325 vojínů
  373 pušek
  9 ručních kulometů
  2 těžké kulomety
  1 minomet 81mm
  34 koní
  13 koňských vozů
  2 bričky
  3 polní kuchyně


  Typ II
  16 důstojníků
  123-125 poddůstojníků
  418 vojínů
  497 pušek
  9 ručních kulometů
  3 těžké kulomety
  1 minomet 81mm
  6 granátometů 46mm
  40 koní
  1 nákladní automobil
  4 motocykly
  12 koňských vozů
  10 briček
  22 jízdních kol
  3 polní kuchyně


  Typ III
  18 důstojníků
  133 poddůstojníků
  460 vojínů
  546 pušek
  9 ručních kulometů
  3 těžké kulomety
  1 minomet 81mm
  6 granátometů 46mm
  46 koní
  1 nákladní automobil
  4 motocykly
  48 jízdních kol
  3 polní kuchyně


  Typ IV
  19 důstojníků
  138 poddůstojníků
  545 vojínů
  630 pušek
  9 ručních kulometů
  6 těžkých kulometů
  1 minomet 81mm
  3 protitanková děla vz.36 ráže 37mm (ve skutečnosti nebyla přidělena)
  70 koní
  1 nákladní automobil
  4 motocykly
  29 koňských vozů
  50 jízdních kol
  3 polní kuchyně


  Typ S
  20 důstojníků
  138 poddůstojníků
  368 vojínů
  450 pušek
  18 těžkých kulometů
  2 minomety 81mm
  3 protitanková děla vz.36 ráže 37mm
  10 signálních pistolí
  50 pistolí
  82 koní
  1 nákladní automobil
  4 motocykly
  35 kňských vozů
  7 jízdních kol
  3 polní kuchyně
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41930#166141Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Jednotky vzniklé v DOK I (Warszawa) - (Dowództwo Okręgu Korpusu - Velitelství sborového okruhu) :
  Warszawska Brygada ON ( Warszawska brigáda ON)
  velitel - płk.dypl. Józef Sas-Hoszowski
  náčelník štábu - mjr. Wacław Jastrzębski
  Brigáda nebyla nasazena jako celek. Jednotlivé prapory byly přiděleny:
  pěší prapor ON "Warszawa I" - typ IV - k ochraně předmostí na řece Wisle - Płock.
  pěší prapor ON "Warszawa II" - typ IV - k ochraně předmostí Zegrze.
  pěší prapor ON "Warszawa III" - typ IV - k ochraně předmostí Pułtusk.
  pěší prapor ON "Mazurski I" - typ IV - byl přiřazen do sestavy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii (Nowogródzka jízdní brigáda)
  pěší prapor ON "Mazurski II" - typ IV - byl přiřazen do sestavy 20 Dywizji Piechoty ( 20.pěší divize)


  Jednotky vzniklé v DOK V (Kraków):
  Cieszyńska Półbrygada ON ( Cieszyńska půlbrigáda ON)
  Prapory této půlbrigády vytvořily 202 Pułk Piechoty rez. - 202.záložní pěší pluk, který byl včleněn do sestavy 21 Dywizji Piechoty.
  Velitel pluku - ppłk Zygmunt Piwnicki
  pěší prapor ON "Bielsko" jako I.prapor - typ III
  pěší prapor ON "Cieszyn I" jako II.prapor - typ III - v sestavě praporu byly také roty "Karwina" - velitel kpt.J.Szewczyk a "Jabłonków" . Velitel praporu - mjr.Kazimierz Bełko
  pěší prapor "Cieszyn II" jako III.prapor - typ III - velitel - mjr.Włodzimierz Kuczma


  Dąbrowska Półbrygada ON:
  prapory této půlbrigády tvořily 204 Pułk Piechoty rez., který byl včleněn do sestavy 55 Dywizji Piechoty rez. (55.záložní pěší divize). Jeho mobilizace trvala až do 3.září, a nebyla prakticky ukončena. Pluk byl vyzbrojen pouze 1990 puškami, 12 těžkými kulomety, 27 ručními kulomety a 3 protitankovými děly 37mm.
  velitel pluku - ppłk. Wiktor Eichler
  pěší prapor "Dąbrowa Górnicza" jako I.prapor - typ IV - velitel - ?
  pěší prapor "Chrzanów" jako II.prapor - typ IV - velitel - ?
  pěší prapor "Olkusz" jako III.prapor - typ IV - velitel - ?


  Śląska Brygada ON :
  velitel - płk.Józef Giza (po mobilizaci byl velitelem divizní pěchoty 55.záložní pěší divize)
  prapory této brigády tvořily:
  201 Pułk Piechoty rez. ( záložní pěší pluk ) - v sestavě 55.záložní pěší divize
  velitel pluku - ppłk.Władysław Adamczyk
  pěší prapor "Zawiercie" - typ III - mjr.Rudolf Geyer
  pěší prapor "Sosnowiec" - typ III -
  pěší prapor "Oświęcim" - typ III -
  další plukovní jednotky:
  kompania zwiadu (zvědná rota) (jízdní a cyklistická četa) - kpt.Kowalski
  protitanková rota - por.Jan Wawrzyczek
  pluton pionierów (zákopnická četa) - ppor.rez.Władysław Ignatowski
  pluton przeciwgazowy (protiplynová četa) - ppor.Józef Kurek
  pluton łączności ( spojovací četa ) - st.sierż.Stanisław Czerwiński


  203 Pułk Piechoty rez. - v sestavě 55.záložní pěší divize
  velitel pluku - ppłk.Albin Rogalski
  pěší prapor "Rybnik" - typ III
  pěší prapor "Katowice" - typ III
  pěší prapor "Tarnowskie Góry" - typ III


  Samostatnou jednotku tvořil pěší prapor "Chorzów" - typ "S". Ve výzbroji měl mj. 18 těžkých kulometů a 2 minomety 81mm. Jeho 4 roty byly přiděleny k posílení jednotek pevnostních úseků "Bobrowniki", "Kochłowice"a "Chorzów".


  Podhalańska Brygada ON  Další jednotky budou průběžně doplňovány.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41930#166761Verze : 0
  MOD