Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 368 příspěvků vloženo, 1309 editováno a 372 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR

Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR -
  Název v originále:
  Original Name:
  Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1993
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  Majster
  Inštruktor
  Pamätný - zlatý
  Pamätný - strieborný
  1. trieda
  2. trieda
  3. trieda
  bez triedy
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427248Verze : 0
  Avatar
  Odznak špecialistu padákový odborník letectva


  V Ozbrojených silách SR sú zavedené aj triednostné odznaky u niektorých špeciálnych druhov vojsk.
  Jedným druhom je aj Odznak špecialistu OS SR - padákový odborník letectva


  Má šesť typov a to:


  Majster
  Inštruktor
  Pamätný
  1. trieda
  2. trieda
  3. trieda


  Základ odznaku je rovnaký a triedi sa iba podľa výzoru zlatého štítku v oblasti šnúr padáka.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#164876Verze : 0
  Avatar
  Odznak špecialistu - odborník triednosti padákového odborníka:


  Od roku 1993 bolo súčasťou profilovania prieskumných jednotiek aj cieľavedomé utváranie profesionálnej a stavovskej súdržnosti dôstojníkov, práporčíkov, poddôstojníkov a mužstva.


  V tom istom roku sa obnovili stavovské tradície a symbolika vojenských výsadkárov (symbolika bola zriadená federálnym ministrom obrany Českej a Slovenskej federatívnej republiky L.Dobrovským).


  Získanie každého zo zavedených kvalifikačných stupňov je podmienené náročnými kritériami, vymedzenými príslušnými ustanoveniami odborného predpisu Výs-3-1 Výsadková príprava.


  Zavedená symbolika, pri dodržaní zásad heraldiky, predstavuje rozovretú kupolu padáka (znak príslušnosti k výsadkovým jednotkám), orla s rozovretými peruťami (symbol Slovenska a tiež odvahy, dravosti a neohrozenosti. Orol drží v pazúroch gotický štít, na ktorom je umiestnená trojlistová vrtuľa. Napokon označenie dosiahnutého kvalifikačného stupňa odbornosti vojenského výsadkára:
  3.trieda,
  2.trieda,
  1.trieda,
  Pamätný odznak padákového odborníka,
  Inštruktor,
  Majster,


  Odznak má rozmery 70x53 mm.  Zdroj:
  - archív autora,
  - Slovenskí vojenskí výsadkári 1939-2004,(ISBN 80-89169-06-6),
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#292637Verze : 0
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysazovač mistr -
  Název v originále:
  Original Name:
  Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač majster
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1993
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
  Foto c.i. František
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427489Verze : 0
  Avatar
  Podmienky pre získanie odznaku
  Padákový odborník letectva MAJSTER  Udeľuje sa nositeľom odznaku INŠTRUKTOR, ak sú trvalo hodnotení "výborne" pri plnení všetkých funkčných povinností, pravidelne plnia plán zoskokov, výborne poznajú padákovú záchrannú a výsadkovú techniku, padákové prístroje a prípravu na ich použitie, metodiku pozemnej prípravy lietajúceho personálu na zoskok padákom, výborne ovládajú riadenia zoskokov a absolvovali predpísaný a druh zoskokov.
  Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky /1944 - 2004/

  Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra. zdroj: Zbierka odznakov autora.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427478Verze : 0
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysazovač instruktor -
  Název v originále:
  Original Name:
  Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač instruktor
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1993
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
  Foto i.c. František
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427490Verze : 0
  Avatar
  Podmienky pre získanie odznaku
  Padákový odborník letectva INŠTRUKTOR


  Udeľuje sa nositeľom odznaku 1. triedy, ak pri výkone funkcie dosahujú trvalo dobré výsledky, výborne poznajú padákovú záchrannú a výsadkovú techniku, padákové prístroje, prípravu na ich použitie a metodiku prípravy lietajúceho personálu na zoskok padákom, zastávajú pomocné funkcie pri zoskokoch a absolvovali predpísaný počet a druh zoskokov.
  Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky /1944 - 2004/

  Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra. Zdroj: Zbierka odznakov autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427479Verze : 0
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysazovač I. třídy -
  Název v originále:
  Original Name:
  Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač I. triedy
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1993
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427492Verze : 0
  Avatar
  Podmienky pre získanie odznaku


  Padákový odborník letectva 1. triedy


  Udeľuje sa nositeľom odznaku 2. triedy, ak výborne poznajú osobné a brzdiace padáky, padákové prístroje a prípravu na ich použitie, padákové záchranné systémy a ich balenie metodiku prípravy lietajúceho personálu na zoskok padákom a absolvovali predpísaný počet a druh zoskokov.
  Triednosť udeľuje veliteľ leteckej základne na návrh skúšobnej komisie pod vedením náčelníka padákovej záchrannej a výsadkovej prípravy leteckej základne.
  Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.
  Udeľuje sa vojakom, poddôstojníkom, rotmajstrom, práporčíkom a dôstojníkom, ktorí sú zaradení do funkcie s predpísanou odbornosťou, fyzicky sú spôsobilí a vykonávajú pozemnú a padákovú prípravu.  Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky /1944 - 2004/, /knižný archív autora/.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427481Verze : 0
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač II. třídy -
  Název v originále:
  Original Name:
  Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač II. triedy
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1993
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427493Verze : 0
  Avatar
  Podmienky pre získanie odznaku


  Padákový odborník letectva 2. triedy


  Udeľuje sa nositeľom odznaku 3. triedy, ak výborne poznajú osobné a brzdiace padáky, padákové prístroje a prípravu na ich použitie, metodiku pozemnej prípravy jednotlivca na zoskok padákom a absolvovali predpísaný počet a druh zoskokov.
  Triednosť udeľuje veliteľ leteckej základne na návrh skúšobnej komisie pod vedením náčelníka padákovej záchrannej a výsadkovej prípravy leteckej základne.
  Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.
  Udeľuje sa vojakom, poddôstojníkom, rotmajstrom, práporčíkom a dôstojníkom, ktorí sú zaradení do funkcie s predpísanou odbornosťou, fyzicky sú spôsobilí a vykonávajú pozemnú a padákovú prípravu.  Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky" /1944 - 2004/, /knižný archív autora/.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427483Verze : 0
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysazovač III. třídy -
  Název v originále:
  Original Name:
  Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač III. triedy
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1993
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427494Verze : 0
  Avatar
  Podmienky pre získanie odznaku


  Padákový odborník letectva 3. triedy


  Udeľuje sa po splnení pozemmnej padákovej prípravy a absolvovaní piatich zoskokov padákom, z toho troch zoskokov na priebežné otváranie a dvoch s oneskoreným otvorením padáka.
  Triednosť udeľuje veliteľ leteckej základne na návrh skúšobnej komisie pod vedením náčelníka padákovej záchrannej a výsadkovej prípravy leteckej základne.
  Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.
  Udeľuje sa vojakom, poddôstojníkom, rotmajstrom, práporčíkom a dôstojníkom, ktorí sú zaradení do funkcie s predpísanou odbornosťou, fyzicky sú spôsobilí a vykonávajú pozemnú a padákovú prípravu.  Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky" /1944 - 2004/, /knižný archív autora/.

  Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra. Zdroj: Zbierka odznakov autora.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427484Verze : 0
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysazovač bez třídy -
  Název v originále:
  Original Name:
  Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač bez triedy
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1993
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427495Verze : 0
  Avatar
  Podmienky pre získanie odznaku


  Padákový odborník letectva bez triedy - starý typ


  Udeľuje sa vojakom, poddôstojníkom, práporčíkom a dôstojníkom, ktorí sú zaradení na funkcie s predpísanou odbornosťou, sú fyzicky spôsobilí a vykonávajú pozemnú padákovú prípravu.


  Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky" /1944 - 2004/, /knižný archív autora/.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#427488Verze : 0
  Avatar
  Prvý obrázok je
  Majster


  Druhý obrázok je
  Inštruktor

  web.army.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#164877Verze : 0
  Avatar
  Tretí obrázok je
  Pamätný  Štvrtý obrázok je
  Padákový odborník letectva 1. triedy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#164878Verze : 0
  Avatar
  Piaty obrázok je
  Padákový odborník letectva 2. triedy  Šiesty obrázok je
  Padákový odborník letectva 3. triedy

  web.army.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/41946#164879Verze : 0