Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 351 příspěvků vloženo, 1324 editováno a 381 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

01. Německo a Evropa 1933-37

  Avatar
  Velmi záhy po svém zvolení kancléřem A.Hitler pronáší projev určený velitelům reichsweru (německá branná moc), kde jako jeden z cílů své vlády oznamuje vytvoření životního prostoru na východ od Německa. 27.3. došlo k požáru Říšského sněmu, který vede k vydání nouzových ustanovení „na ochranu státu a národa“. Došlo tak ke zrušení základních občanských práv a byl položen právní základ ke vzniku prvních koncentračních táborů. První takovýto tábor byl založen 22.3. KT Dachau. V roce 1933 se Hitlerovi a jeho straně (NSDAP) podařilo prosadit i další zákony, které jej vynesli do pozice absolutního vládce Německa, např. Zmocňovací zákon z 24.3. a zákon zakazující zakládání nových politických stran (14.7.). Toho roku Německo vystoupilo ze Společnosti národů (19.10.), která byla předválečnou obdobou dnešní OSN a dalo tak najevo, že se nadále necítí být vázáno Versaillskou smlouvou uzavřenou po konci WW I.
  Počátkem druhého roku vlády A.Hitlera vydává říšská obranná rada usnesení o „hospodářských válečných přípravách“ (7.2.). Mezi další základní události tohoto roku lze počítat - Noc dlouhých nožů (30.6.) vedoucí k odstranění SA(Sturmabteilung) a Ernest Röhm, na této čistce se výrazně podílela konkurenční SS (Schutzstaffel). Hitlerově rodném Rakousku došlo 25.7. k nepodařenému nacionálně socialistickému puči, při kterém byl zavražděn kancléř Dollfuss. V Německu po smrti presidenta von Hindenburga (2. 8) se veškerá moc soustředí v rukách jediného muže - teď nazývaného „vůdce a říšský kancléř“. Zároveň wermacht (z iniciativy BlombergaReichnaua) skládá přísahu do rukou A.Hitlera a podrobuje se tak jeho nejvyššímu velení. Tohoto roku došlo k zformování první tankové jednotky (tankového praporu) wermachtu vyzbrojené tankem PzKfw. I.
  Rok 1935 začíná plebiscitem uskutečněným v Sársku, při kterém se 91% obyvatel vysloví pro opětovné připojení k Německu(13.1.). Göring vede koncem ledna (27.-31.1.) jednání s Polskou vládou o možné Polsko-Německé koalici namířené proti SSSR. 16.3. dochází k opětovnému zavedení všeobecné branné povinnosti a tím i k počátku znovuobnovení Německé armády. Británie uzavírá z Německem smlouvu o lodním prostoru, kde je dohodnut poměr tonáže 35:100 ve prospěch Británie. 15.9. jsou na zvláštním zasedání říšského sněmu přijaty tzv.Norimberské zákony. Itálie napadla 3.10. Habeš. Wermacht obdržel další typ tanku PzKfw. II. a vytvořil dvě tankové brigády.
  Následující rok je jednostranně vypovězena Locarnská smlouva a obsazeno nevojenské pásmo v Porýní (7.3.). Ve Španělsku se rozpoutala občanská válka (18.7.) mezi republikány a fašisty vedenými gen.Francem. Do této války na straně fašistů zasáhne i Legie Condor stejně jako pozemní jednotky a Španělsko se stane zkušební arénou pro nové německé zbraně. Ve Španělsku ovšem nejsou zkoušeny pouze německé zbraně stejně tak se v této válce objevují zbraně sovětské, československé a dalších států. 18.10. je H.Göring pověřen provedením tzv.čtyřletého plánu. Německo vede jednání o spojenectví a spolupráci z Itálií (smlouva uzavřena 25.10.) a Japonskem (smlouva uzavřena 25.11.) čímž došlo k vytvoření tzv.OSY Berlín-Řím-Tokyo. V Sachsenhausenu byl v červenci založen další koncentrační tábor.
  Roku 1937 německé tankové jednotky převzali první tanky typu PzKfw. III. a PzKfw. IV. V Buchenwaldu vznik 16.7. v pořadí již třetí koncentrační tábor. A.Hitler ve svém projevu proneseném v Říšském kancléřství odhaluje svojí agresivní politiku (5.11.).


  Hlavní události v ČSR v období 1933-37
  1933
  21.-22.1. neúspěšný o fašistický puč ve Svatoplukových kasárnách v Brně – Židenicích
  16.3. Vytvořena Stálá rada, Sekretariát a Hospodářská rada tzv. Malé dohody
  9.6. schválen tzv.zmocňovací zákon, který umožňoval rozšířit pravomoce vlády na úkor parlamentu a chránit tak demokracii proti extrémistickým skupinám
  12.-15.8. se v Nitře uskutečnili oslavy 1100. Výročí založení prvního křesťanského kostela knížetem Pribinou. A.Hlinka využil těchto oslav k protivládní nacionalistické demonstraci na které vyhlásil program slovenské autonomie.
  2.10. vzniklo sudetoněmecké nacionalistické politické hnutí – Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká fronta) pod vedením K.K.Henlein
  4.10.zakázána činnost Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei a Deutsche Nationalpartei. Obě strany byly z rozhodnutí státních orgánů rozpuštěny.
  24.10. ustanovena Nejvyšší rada obrany státu
  25.10. Vydán zákon o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran. Tento zákon byl především namířen proti extrémním stranám a to jak pravicovým tak levicovým .
  1934
  7.4. sjednocením českých fašistických organizací vznikla Národní fronta pod vedením F.Mareše a R.Gajdy
  24.5. v prezidentských volbách byl již po čtvrté zvolen T.G.Masaryk prezidentem ČSR
  3.6. ČSR přistoupila k návrhu vzniku tzv.Východního paktu. Jednalo se o uskupení Francie-SSSR-ČSR založeném na principu kolektivní bezpečnosti
  9.6. ČSR uznala existenci SSSR de iure.
  21.10. K.Henlein na sjezdu Sudetendeutsche Heitsfront v České Lípě prohlásil že neusiluje o revizi hranic.
  1935
  25.4. Slučením Československé národní demokracie, Národní ligy a Národní fronty vznikla česká nacionalistická strana – Národní sjednocení. Předsedou této strany se stal K.Kramář
  26.4. došlo ke zrušení zákazu existence Deutsche Nationalpartei.
  30.4. přejmenování Sudetendeutsche Heimatsfront na Sudetendeutsche Partei na Slovensku Karpaten-deutsche Partei
  16.5. uzavřena smlouva o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR.
  19.5. volby do Národního Shromáždění vítěznou stranou se stala Sudetendeutsche Partei.
  14.11. abdikoval prezident T.G.Masaryk
  18.12. prezidentem ČSR zvolen E.Beneš
  1936
  30.4. schválen zákon na obranu státu
  12.-17.8. proběhli v Berlíne jednání mezi K.Henleinem a A.Hitlerem
  21.8. ČSR vyhlásila politiku nevměšování se do Španělské občanské války
  23.10. počátek tvorby jednotek Stráže obrany státu (SOS)
  1937
  17.2. schválena prozatímní autonomie Podkarpatské Rusi
  1.6. Německý generální štáb začal pracovat na plánu napadení ČSR - Fall Grun
  5.11. ČSR spolu s Rakouskem označeno A.Hitleremem za první vojenské cíle Německa.


  Prameny:
  Liddell Hart – Válka z druhého břehu; nakladatelství Jota, Brno 2000
  Liddell Hart – Dějiny druhé světové války; nakladatelství Jota Brno 2004
  Antonín Šnajdárek – Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích; nakladatelství Svoboda, Praha 1968
  František Čapka – Dějiny Zemí Koruny České v datech; nakladatelství Libri, Praha 1999
  www.valka.cz
  forum.valka.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/42267#166389Verze : 0
  MOD