Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 300 příspěvků vloženo, 891 editováno a 283 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Vrchní armádní velitelství [1849-1860]

Armee-Ober-Commando

  Avatar
  Vrchní armádní velitelství
  Armee-Ober-Commando  Vrchní armádní velitelství bylo zřízeno rozkazem z 16. října 1849. Sestávalo ze dvou částí - jednu tvořil generální ubytovatel a zároveň šéf operační kanceláře, druhou tvořila generální adjutantura v čele s hrabětem Grünnem, který zároveň stál v čele Ústřední vojenské kanceláře Jeho Veličenstva císaře.


  V září 1850 přibylo ke generální adjutantuře a operační kanceláři ještě organizační oddělení a při generální adjutantuře byl zřízen vojenský odbor. V roce 1852 bylo zřízeno oddělení pro vojenská vzdělávací zařízení.


  V roce 1853 bylo včleněno dosavadní ministerstvo války jako III. sekce do Vrchního armádního velitelství. Generální adjutantura se stala I. sekcí, operační kancelář II. sekcí a oddělení pro vzdělávací zařízení IV. sekcí. V čele Vrchního armádního velitelství stál arcivévoda Vilém - nejprve jako předsedající konference sekčních šéfů a posléze jako šéf Vrchního armádního velitelství. Zpočátku neměl vlastní kancelář, avšak v červenci 1854 bylo zřízeno presidiální byro.  V letech 1853-1860 bylo Vrchní armádní velitelství nadřízenou instancí pro:
  I. armádnu
  II. armádnu
  III. armádnu
  IV. armádnu  V čele tohoto ústředního vojenského úřadu stál arcivévoda Vilém. V letech 1853-1857 oficiálně jako předsedající konference sekčních šéfů vrchního armádního velitelství (Vorsitzender bei den Conferenzen der Sections-Chefs des Armee-Ober-Commandos) a v letech 1857-1860 pak jako šéf Vrchního armádního velitelství (Chef des Armee-Ober-Commandos).  V roce 1860 bylo obnoveno Ministerstvo války.  Zdroje:
  - Vojenské schematismy pro roky 1850-1860
  - archivinformationssystem.gv.at
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/43843#328987Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Struktura v roce 1850


  Nejvyšší velitel: Jeho Veličenstvo císař František Josef I.


  Generální ubytovatel a šéf Ústřední operační kanceláře Jeho Veličenstva: polní zbrojmistr Heinrich svobodný pán von Hess


     K služebním úkonům při Vrchním armádním velitelství přidělen: polní podmaršál August hrabě Degenfeld-Schonburg  Adjutantura Jeho Veličenstva
     Generální pobočníci:
     První generální pobočník Jeho Veličenstva a armádní generální pobočník: polní podmaršál Carl hrabě Grünne
     Druhý generální pobočník Jeho Veličenstva: generálmajor Friedrich Kellner von Köllenstein


     Křídelní pobočníci:
     podplukovník Vincenz Müller
     major Eugen hrabě Wrbna und Freudenthal
     major Max hrabě O'Donel
     major Heinrich Rupprecht von Virtsolog


     Pobočníci:
     rytmistr Alexander Karst von Karstenwerth
     setník August Schwarzer
     rytmistr Carl Dorner
     rytmistr Heinrich hrabě Schönfeld
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/43843#345735Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Struktura v roce 1851


  Nejvyšší velitel:
  Jeho Veličenstvo císař František Josef I.


  Ústřední vojenská kancelář Jeho Veličenstva
  přednosta: polní podmaršál Carl hrabě Grünne, první generální pobočník Jeho Veličenstva císaře a armádní generální pobočník
  přiděleni:
  generálmajor Friedrich Kellner von Köllenstein, druhý generální pobočník Jeho Veličenstva císaře
  podplukovník Vincenz Müller, křídelní pobočník Jeho Veličenstva císaře
  podplukovník Joseph von Branttem
  major ve výslužbě Joseph Sachs
  major Emerich von Babarczy
  setník Johann Friedel


  Adjutantura Jeho Veličenstva
     Generální pobočníci:
     První generální pobočník Jeho Veličenstva a armádní generální pobočník: polní podmaršál Carl hrabě Grünne
     Druhý generální pobočník Jeho Veličenstva: generálmajor Friedrich Kellner von Köllenstein


     Křídelní pobočníci:
     podplukovník Vincenz Müller
     podplukovník Eugen hrabě Wrbna unf Freudenthal
     podplukovník Maximilian hrabě O'Donnel
     podplukovník Carl rytíř von Véver


     Pobočníci:
     rytmistr Alexander Karst von Karstenwerth
     setník August Schwarzer
     rytmistr Carl Dorner
     rytmistr rytmistr Alfred hrabě Königsegg zu Aulendorf
     setník Johann rytíř Fröhlich
     rytmistr Carl kníže Liechtenstein


  Generální ubytovatel armády a šéf Ústřední operační kanceláře Jeho Veličenstva:
  polní zbrojmistr Heinrich svobodný pán von Hess


  K služebním úkonům při Vrchním armádním velitelství přidělen:
  polní podmaršál August hrabě Degenfeld-Schonburg


  Vojenský odbor Vrchního armádního velitelství
  referent: generálmajor Joseph Bamberg
  přiděleni:
  major August Müller
  major Franz Philippovich von Philippsberg
  setník Joseph Dworaczek
  setník Johann Brenneis
  setník Joseph Ellerich
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/43843#345790Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Struktura v roce 1852


  Ústřední vojenská kancelář Jeho Veličenstva
  přednosta: polní podmaršál Carl hrabě Grünne, první generální pobočník Jeho Veličenstva císaře a armádní generální pobočník
  přiděleni:
  generálmajor Friedrich Kellner von Köllenstein, druhý generální pobočník Jeho Veličenstva císaře
  plukovník Vincenz Müller
  plukovník Joseph von Branttem
  major ve výslužbě Joseph Sachs
  major Emerich von Babarczy
  setník Johann Friedel


  Adjutantura Jeho Veličenstva
     Generální pobočníci:
     První generální pobočník Jeho Veličenstva a armádní generální pobočník: polní podmaršál Carl hrabě Grünne
     Druhý generální pobočník Jeho Veličenstva: generálmajor Friedrich Kellner von Köllenstein
     Joseph Bamberg, referent Vojenského odboru Vrchního armádního velitelství


     Křídelní pobočníci:
     plukovník Maximilian hrabě O'Donnel
     major Hugo von Weckbecker
     major Carl svobodný pán Boxberg     Pobočníci:
     rytmistr Alexander Karst von Karstenwerth
     setník August Schwarzer
     rytmistr Carl Dorner
     rytmistr Alfred hrabě Königsegg zu Aulendorf
     setník August kníže Windisch-Grätz
     setník Johann rytíř Fröhlich
     rytmistr Carl kníže Liechtenstein


  Generální ubytovatel armády a šéf Ústřední operační kanceláře Jeho Veličenstva:
  polní zbrojmistr Heinrich svobodný pán von Hess


  K služebním úkonům při Vrchním armádním velitelství přiděleni:
  polní podmaršál August hrabě Degenfeld-Schonburg
  podplukovník štábu generálního ubytovatele Anton Seudier


  Vojenský odbor Vrchního armádního velitelství
  referent: generálmajor Joseph Bamberg, generální pobočník Jeho Veličenstva císaře
  přiděleni:
  major August Müller
  major Franz Philippovich von Philippsberg
  setník Joseph Dworaczek
  setník Johann Brenneis
  setník Joseph Ellerich
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/43843#345797Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Struktura v roce 1853:


  Předsedající konference sekčních šéfů vrchního armádního velitelství:
  polní podmaršál arcivévoda Vilém


  I. sekce (generální adjutantura)
  šéf: generálmajor Peter Springensfeld, druhý armádní generální pobočník
  přiděleni: 11 důstojníků 2x setník 2. třídy, 7x setník 1. třídy, 2x major)
     Podatelna
     šéf: řízením pověřen plukovník ve výslužbě Anton Walz
     2x adjukt


  II. sekce (operační kancelář)
  šéf: polní zbrojmistr Heinrich svobodný pán von Hess, generální ubytovatel Jeho Veličenstva císaře a krále a armády
  přiděleno: vícero vyšších i nižších důstojníků


  III. sekce (správa)
  šéf: generálmajor Joseph Bamberg, generální pobočník Jeho Veličenstva císaře a krále
     1. oddělení
     přednosta: podplukovník Friedrich svobodný pán Weigelsperg
     přidělen: setník 1. třídy Adolph Pehm
     2. oddělení
     přednosta: major Stephan Victor
     přiděleni: 3x nižší důstojník
     3. oddělení
     přednosta: generál jezdectva Heinrich hrabě Hardegg-Glatz und im Machlande, generální remotní inspektor
     přiděleni: 1x generálmajor, 1x dvorní rada, 1x dvorní tajemník, 1x rytmistr 1. třídy ve výslužbě
     4. oddělení
     přednosta: Ignaz Adolph Storch, sekční rada a zároveň ředitel kanceláře
     přidělen: 1x polní válečný tajemník
     5. oddělení
     přednosta: neobsazeno
     1x dvorní rada
     přiděleni: 1x dvorní tajemník
     6. oddělení
     přednosta: polní podmaršál Carl svobodný pán Karaisl von Karais, generální výstrojní inspektor
     7. oddělení
     přednosta: nejvyšší polní lékař Johann Traugott Dreyer, doktor medicíny a chirurgie, magistr porodnictví a očního lékařství, dvorní rada
     přidělen: 1x dvorní tajemník
     8. oddělení
     přednosta: neobsazeno
     1x dvorní rada
     přiděleni: 1x setník 1. třídy, 1x setník 2. třídy, oba od zařazení u hraničních pěších pluků
     9. oddělení
     přednosta: Georg Hofmann, dvorní rada
     přidělen: Joseph Knesevich von Lersheim, dvorní tajemník
     10. oddělení
     přednosta: Franz Carl Braunitzer von Braunenthal, dvorní rada
     11. oddělení
     přednosta: August Noë, dvorní rada
     přiděleni: 1x dvorní tajemník, 1x dvorní účetní
     12. oddělení
     přednosta: generální auditor Carl Komers
     přiděleni: 1x titulární dvorní tajemník, 1x major auditor


     19x dvorní koncipista
     2x mit dem charakter dvorní koncipista
     21x konceptní adjunkt


     Výpravna
     ředitel: Raimund Herzog
     5x direkční adjunkt
     36x dvorní kancelista
     21x akcesista výpravny


     Spisovna a archiv kanceláře
     ředitel: neobsazeno
     vice-ředitel: Friedrich Klemm, pověřen řízením
     8x direkční adjunkt
     15x dvorní registrant
     7x spisový akcesista


     Kancelářní správa náhrad
     pod vrchním řízením ředitelství kanceláře
     přidělen: Eduard Martini, titulární dvorní kancelista


     Univerzální výplatní úřad
     2x univerzální válečný výplatčí
     4x válečný výplatčí oficiál


     Univerzální vojenská depozit
     ředitel: Johann Kuglmayr
     2x kontrolor
     2x oficiál


     Ředitelství vojenských církevních záležitostí
     Apoštolský polní vikář: Johann Michael Leonhard, doktor teologie, vládní rada, biskup z Diokleciánopole
     Auditor causarum a ředitel polní konzistoře: Peter Michael Richly
     1x tajemník a aktuár
     2x kancelista a kurzor


  IV. sekce (vzdělávací zařízení)
  šéf: generálmajor Joseph Bamberg, generální pobočník jeho výsosti císaře a krále
  přiděleni: 6 důstojníků (1x podporučík 2. třídy, 1x nadporučík, 2x setník 2. třídy, 1x major, 1x podplukovník štábu generálního ubytovatele)


  Přidělen k zvláštním služebním úkonům při Vojenské ústřední kanceláři jeho výsosti císaře a krále
  polní podmaršál August hrabě Degenfeld-Schonburg


  Přidělen k služebním úkonům při Vrchním armádním velitelství
  generálmajor Carl svobodný pán Schlitter von Niedernberg  Zdroj:
  Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthumes, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1853.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/43843#345730Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Struktura v roce 1854:


  Předsedající konference sekčních šéfů vrchního armádního velitelství:
  polní podmaršál arcivévoda Vilém


  I. sekce (generální adjutantura)
  šéf: generálmajor Peter Springensfeld, druhý armádní generální pobočník
  přiděleni: 9 důstojníků 1x setník 2. třídy, 6x setník 1. třídy, 2x podplukovník)
     Podatelna
     šéf: řízením pověřen plukovník ve výslužbě Anton Walz
     2x adjukt


  II. sekce (operační kancelář)
  šéf: polní zbrojmistr Heinrich svobodný pán von Hess, generální ubytovatel Jeho Veličenstva císaře a krále a armády
  přiděleno: vícero vyšších i nižších důstojníků


  III. sekce (správa)
  šéf: generálmajor Joseph Bamberg, generální pobočník Jeho Veličenstva císaře a krále
     1. oddělení
     přednosta: plukovník Friedrich svobodný pán Weigelsperg
     přidělen: setník 1. třídy Adolph Pehm
     2. oddělení
     přednosta: major Stephan Victor
     přiděleni: 5x nižší důstojník
     3. oddělení
     přednosta: generál jezdectva Heinrich hrabě Hardegg-Glatz und im Machlande, generální remontní inspektor
     generálmajor Franz Haas von Bilgen
     1x dvorní rada    přidělen: rytmistr 1. třídy ve výslužbě
     4. oddělení
     přednosta: Ignaz Adolph Storch, sekční rada a zároveň ředitel kanceláře
     5. oddělení
     přednosta: neobsazeno
     1x dvorní rada
     6. oddělení
     přednosta: generálmajor Joseph Fejérváry de Komlós-Kereszten
     1x dvorní rada
     přidělen: 1x setník 1. třídy
     7. oddělení
     přednosta: nejvyšší polní lékař Johann Traugott Dreyer, doktor medicíny a chirurgie, magistr porodnictví a očního lékařství, dvorní rada
     8. oddělení
     přednosta: Carl Friedrich Bernhard Beck, dvorní rada
     přiděleni: 1x správní setník 2. třídy
     9. oddělení
     přednosta: Georg Hofmann, dvorní rada
     10. oddělení
     přednosta: Franz Carl Braunitzer von Braunenthal, dvorní rada
     11. oddělení
     přednosta: August Noë, dvorní rada
     12. oddělení
     přednosta: generální auditor Carl Komers
     přiděleni: 2x major auditor     6x dvorní tajemník
     1x dvorní válečný účetní
     10x konceptní adjunkt


     Ředitelství vojenských církevních záležitostí
     Apoštolský polní vikář: Johann Michael Leonhard, doktor teologie, vládní rada, biskup z Diokleciánopole
     Auditor causarum a ředitel polní konzistoře: Peter Michael Richly
     1x tajemník a aktuár
     2x kancelista a kurzor


     Spisovna a archiv kanceláře
     ředitel: neobsazeno
     vice-ředitel: Friedrich Klemm, pověřen řízením
     8x direkční adjunkt
     16x dvorní registrant
     8x spisový akcesista
     3x dvorní koncipista přidělený k třídění spisů


     Výpravna
     ředitel: Raimund Herzog
     5x direkční adjunkt
     35x dvorní kancelista
     20x akcesista výpravny


     Kancelářní správa náhrad
     pod vrchním řízením ředitelství kanceláře
     přidělen: Eduard Martini, titulární dvorní kancelista


     Univerzální výplatní úřad
     1x univerzální válečný výplatčí
     1x kontrolor
     4x válečný výplatčí oficiál


     Univerzální vojenská depozitní správa
     ředitel: Johann Kuglmayr
     2x kontrolor
     2x oficiál  IV. sekce (vzdělávací zařízení)
  šéf: generálmajor Joseph Bamberg, generální pobočník Jeho Veličenstva císaře a krále
  přiděleni: 5 důstojníků (1x nadporučík, 2x setník 2. třídy, 1x major, 1x plukovník štábu generálního ubytovatele)
  Zdroj:
  Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthumes, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1854.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/43843#345815Verze : 0
  MOD