Plzeň

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 492 příspěvků vloženo, 2018 editováno a 503 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Plzeň

okr. Plzeň-město

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Plzeň Plzen
  Originální název:
  Original Name:
  Plzeň
  Další názvy:
  Other Names:
  Pilsen
  Nižší územní celek:
  Lower Administrative Area:
  okres Plzeň-město Plzen-mesto District
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  49°44'44.79"N 13°22'30.58"E
  Místní části:
  Local Municipalities:
  Bolevec, Božkov, Černice, Doudlevice, Hradiště, Koterov, Lobzy, Litice, Nová Hospoda, Radobyčice, Skvrňany, Valcha, Bukovec, Červený Hrádek, Doubravka, Újezd, Radčice, Malesice, Dolní Vlkýš, Lhota
  První písemná zmínka:
  First Written Reference:
  976
  Vojenské objekty:
  Military Objects:
  Vznik
  Established
  Zánik
  Cancelled
  Název
  Name
  DD.MM.1937 30.09.1991 Plzeň-Bory, Letiště
  Plzeň-Bory, Airfield
  DD.MM.1939 DD.MM.1945 Letecká základna Pilsen
  Air Base Pilsen
  DD.MM.1940 DD.MM.RRRR Kasárna Slovany
  Slovany Barracks
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Kasárna protifašistických bojovníků
  Anti-Fascists Fighters Barracks
  Památky:
  Historical Sights, Places of Interest:
  gotický chrám sv. Bartoloměje
  františkánský klášter
  renesanční radnice
  Velká synagoga
  historické podzemí
  Muzea:
  Museums:
  Západočeské muzeum v Plzni
  Západočeská galerie v Plzni
  Pivovarské muzeum
  Patton Memorial Pilsen
  West Bohemian Museum in Pilsen
  Gallery of West Bohemia in Pilsen
  Brewery Museum
  Patton Memorial Pilsen
  Osobnosti:
  Personalities:
  Datum *
  Date *
  Datum †
  Date †
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  18.11.1868   Wittman, Václav
  28.02.1869   - Plzák, Josef
  02.11.1873   Hittl, Arnošt
  17.05.1876   - Bárta, Miloslav
  01.01.1881   Suchý, Václav
  03.12.1890   Matoušek, Otto
  26.07.1891   Čížek, Jaroslav
  30.10.1892   Eret, Josef
  26.03.1893   - Elbl, Josef
  15.11.1893   Němeček, Jan
  30.12.1894   Hlava, Jan
  15.01.1895   Kohout, Mikuláš
  21.03.1895   Císař, František
  28.01.1896   Paleček, Karel
  04.12.1896   Reš, Jan
  09.12.1896   von Scholz, Fritz
  19.12.1896   Švígler, Jan
  26.06.1897   Procházka, Jaroslav
  25.10.1903   - Balík, Karel
  13.11.1914   Plzák, Stanislav
  10.03.1915   Stach, Josef
  28.11.1915   Kovařík, Václav
  23.09.1920   Hofrichter, Jaroslav
    16.02.1923 Kletter von Gromnik, Ernst
    06.03.1926 - Slezáček, Vilém
  17.05.1926   - Brož, Josef
  22.12.1927   Blahník, Miloslav
  22.11.1933   - Čadek, Jan
  18.10.1937   Gabriel, Karel
    19.12.1937 - Kniha, Jan
    DD.MM.1943 Wittman, Václav
    25.02.1945 Skrzipek, Eduard
    06.05.1945 - von Majewski, Georg
    09.05.1945 Petersen, Heinrich
    02.03.1952 Vašíček, Rudolf
  11.08.1958   Bečvář, Josef
    14.04.1968 Přikryl, Vladmír
    09.09.1969 Kloud, Jan
    02.08.1977 Karger, Jan
    19.11.1978 Menclová, Dobroslava
    23.03.1982 - Pelnář, Jan
    11.07.2010 Košan, Vladimír
    19.02.2014 Štandera, Miroslav
    DD.MM.RRRR - Prokop, Jan
  Dislokované jednotky:
  Garrisoned Units:
  Datum od
  Date from
  Datum do
  Date to
  Jednotka
  Unit
  Stát
  Country
  DD.MM.1877 DD.MM.1880 Pěší pluk 11
  11th Infantry Regiment
  DD.MM.1914 DD.08.1914 19. pěší divize
  19th Infantry Division
  DD.MM.1914 DD.08.1914 37. pěší brigáda
  37th Infantry Brigade
  DD.MM.1914 DD.MM.RRRR 41. zeměbranecká pěší brigáda
  41th Landwehr Infantry Brigade
  01.06.1920 01.12.1921 Velitelství dělostřelectva 2. divise
  2nd Division Artillery Command
  25.09.1920 24.09.1938 2. divise
  2nd Division
  25.09.1920 31.12.1937 3. pěší brigáda
  3rd Infantry Brigade
  DD.09.1920 01.01.1923 Lehký dělostřelecký pluk 2
  2nd Light Artillery Regiment
  01.10.1920 24.09.1938 Pěší pluk 18
  18th Infantry Regiment
  01.10.1920 DD.03.1938 Pěší pluk 35
  35th Infantry Regiment
  15.12.1920 DD.09.1923 Vozatajská rota 2
  2nd Train Company
  25.02.1921 24.09.1938 Automobilní rota 2
  2nd Automobile Company
  01.12.1921 31.12.1937 2. polní dělostřelecká brigáda
  2nd Field Artillery Brigade
  30.09.1936 01.01.1938 Okrskové velitelství Plzeň
  Headquarters of the District of Pilsen
  31.12.1937 24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 2. divise
  2nd Division Artillery Command
  01.01.1938 01.04.1939 Letecká povětrnostní stanice 14
  14th Air Weather Station
  01.01.1938 24.09.1938 Posádkové velitelství Plzeň
  Garrison Command Pilsen
  31.01.1938 24.09.1938 Letka 4
  4th Flight
  00.05.1938 24.09.1938 Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 1
  AA Machine-gun Company of the 1st Bicycle Battalion
  12.09.1938 21.10.1938 Středisko hlásné služby "C"
  Reporting Service Group "C"
  24.09.1938 DD.MM.1938 Regulační komise VII
  7th Regulatory Commission
  25.09.1938 22.10.1938 Letecká povětrnostní stanice 14
  14th Air Weather Station
  26.09.1938 20.10.1938 Letecká radiogoniometrická stanice 6
  6th Air Radiogonometric Station
  26.09.1938 09.10.1938 Obrněný vlak 1
  1st Armoured Train
  27.09.1938 22.10.1938 32. hraniční oblast
  32nd Border Area
  27.09.1938 22.10.1938 Telegrafní prapor 2
  2nd Signal Battalion
  27.09.1938 22.10.1938 Velitelství dělostřelectva 32. hraniční oblasti
  Artillery Command of the 32nd Border Area
  27.09.1938 22.10.1938 Velitelství telegrafního vojska 32. hraniční oblasti
  Signal Command of the 32nd Border Area
  27.09.1938 22.10.1938 Velitelství ženijního vojska 32. hraniční oblasti
  Engineer Command of the 32nd Border Area
  13.10.1938 15.10.1938 1. oddělení /organisační/ štábu 2. divise
  1st Section /Organisational/ of the Staff of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 2. oddělení /zpravodajské/ štábu 2. divise
  2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 3. oddělení /operační/ štábu 2. divise
  3rd Section /Operating/ of the Staff of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 4. oddělení /materiální/ štábu 2. divise
  4th Section /Logistic/ of the Staff of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 Oddíl polních četníků 2. divise
  Field Gendarmes Section of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 Stan velitelství 2. divise
  Support the Headquarters of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 Velitelství 2. divise
  Headquarters of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 Velitelství dělostřelectva 2. divise
  Artillery Headquarters of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 Velitelství telegrafního vojska 2. divise
  Signal Troops Headquarters of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 Velitelství ženijního vojska 2. divise
  Engineer Troops Headquarters of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 Štáb 2. divise
  Staff of the 2nd Division
  13.10.1938 15.10.1938 Štábní jezdecká četa 2
  Staff Cavalry Platoon 2
  13.10.1938 15.10.1938 Štábní rota 2
  2nd Staff Company
  10.11.1938 31.07.1939 Pěší pluk 18
  18th Infantry Regiment
  DD.03.1939 01.05.1939 II. skupina Stíhací eskadry 333
  2nd Group of the 333rd Fighter Wing
  01.05.1939 20.08.1939 II. skupina Stíhací eskadry 77
  2nd Group of the 77th Fighter Wing
  11.04.1942 DD.05.1942 Stíhací eskadra 52
  52nd Fighter Wing
  16.04.1942 04.05.1942 II. skupina Stíhací eskadry 52
  2nd Group of the 52nd Fighter Wing
  27.04.1942 18.05.1942 5. letka Stíhací eskadry 3
  5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
  27.04.1942 18.05.1942 6. letka Stíhací eskadry 3
  6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
  27.04.1942 18.05.1942 II. skupina Stíhací eskadry 3
  2nd Group of the 3rd Fighter Wing
  11.01.1944 15.08.1944 IV. skupina Bombardovací eskadry 4
  4th Group of the 4th Bomber Wing
  DD.02.1944 09.11.1944 Admiralát Černé moře
  Admiral Black Sea
  26.07.1944 23.11.1944 IV. skupina Bombardovací eskadry 27
  4th Group of the 27th Bomber Wing
  01.09.1944 31.10.1944 IV. skupina Bombardovací eskadry 55
  4th Group of the 55th Bomber Wing
  21.11.1944 23.01.1945 Doplňovací bombardovací skupina (S)
  Replacement Bomber Group (F)
  23.01.1945 DD.02.1945 I. skupina Doplňovací bombardovací eskadry (S)
  1st Group of the Replacement Bomber Wing (F)
  20.04.1945 26.04.1945 III. skupina Doplňovací bombardovací eskadry 1
  3rd Group of the 1st Replacement Bomber Wing
  25.05.1945 01.11.1950 11. divise
  11th Division
  25.05.1945 01.01.1951 III. sbor
  III Corps
  25.05.1945 01.01.1951 Velitelství dělostřelectva III. sboru
  III Corps Artillery Command
  01.06.1945 01.10.1945 Dělostřelecký pluk 11
  11th Artillery Regiment
  01.06.1945 01.10.1947 Dělostřelecký pluk 152
  152nd Artillery Regiment
  01.06.1945 01.07.1945 Pěší pluk 18
  18th Infantry Regiment
  01.06.1945 01.01.1951 Velitelství dělostřelectva 11. divise
  11th Division Artillery Command
  15.09.1945 14.03.1946 Letištní peruť 6
  6th Air Base Squadron Authority Plzeň
  01.10.1945 01.10.1947 6. dělostřelecká brigáda
  6th Artillery Brigade
  01.10.1945 01.11.1950 Automobilní prapor 3
  3rd Automobile Battalion
  01.10.1945 30.09.1947 Dělostřelecký pluk 1
  1st Artillery Regiment
  01.10.1945 01.10.1947 Dělostřelecký pluk 353
  353rd Artillery Regiment
  01.10.1945 01.01.1951 Pěší pluk 18
  18th Infantry Regiment
  01.10.1945 01.09.1950 Technické učiliště
  Technical School
  01.10.1945 01.12.1948 Zbrojnice 3
  3rd Armory
  DD.MM.1945 14.03.1946 Letištní správa Plzeň
  Airfield Authority Plzeň
  14.03.1946 15.01.1951 Letecká základna 6
  6th Air Base
  14.03.1946 27.11.1950 Letištní správa
  Airfield Authority of 6th Air Base
  01.07.1946 04.09.1946 Pohotovostní pluk 2
  2nd Emergency Regiment of Corps of National Security
  04.09.1946 DD.03.1948 Pohraniční pluk 2
  2nd Border Guard Regiment of Corps of National Security
  04.09.1946 DD.03.1948 Pohraniční prapor II/2
  2nd Border Guard Battalion
  20.11.1946 20.07.1948 Letecký pluk 25
  25th Air Regiment
  01.10.1947 15.09.1950 Dělostřelecký pluk 105
  105th Artillery Regiment
  01.10.1947 01.12.1950 Dělostřelecký pluk 155
  155th Artillery Regiment
  01.10.1947 01.11.1950 Dělostřelecký pluk 2
  2nd Artillery Regiment
  01.10.1947 01.09.1948 Pěší prapor 64 /strážní/
  64th Infantry Battalion /Guard/
  01.04.1948 01.01.1951 Pohraniční prapor III
  3rd Border Guard Battalion
  00.07.1948 01.05.1950 Letecký pluk 4
  4th Air Regiment
  01.07.1949 01.01.1951 Letecký pluk 5
  5th Air Regiment
  01.10.1949 01.11.1950 Pěší pluk 11
  11th Infantry Regiment
  15.10.1949 01.11.1950 Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352
  352nd Tank Self-Propelled Artillery Regiment
  DD.MM.1949 15.09.1950 4. dělostřelecká brigáda
  4th Artillery Brigade
  01.05.1950 01.01.1951 Letecký dělostřelecký pluk 45
  45th Air Artillery Regiment
  01.05.1950 01.07.1950 Letecký pluk 6
  6th Air Regiment
  01.11.1950 01.01.1951 11. divise /pěší/
  11th Division /Infantry/
  01.11.1950 DD.05.1951 11. protiletadlový oddíl
  11th Anti-Aircraft Division
  01.11.1950 01.01.1951 Tankosamohybný prapor 11
  11th Tank Self-Propelled Battalion
  10.11.1950 01.10.1956 23. spojovací prapor
  23rd Signal Battalion
  27.11.1950 01.02.1951 6. letištní správa
  6th Airfield Authority
  01.12.1950 01.11.1955 185. protiletadlový oddíl
  185th Anti-Aircraft Division
  15.12.1950 01.01.1951 Letecký pluk 51
  51st Air Regiment
  01.01.1951 01.11.1955 11. chemická četa
  11th Chemical Platoon
  01.01.1951 01.10.1958 11. průzkumná rota
  11th Reconnaissance Company
  01.01.1951 01.11.1954 11. pěší divize
  11th Infantry Division
  01.01.1951 01.11.1991 11. spojovací prapor
  11th Signal Battalion
  01.01.1951 01.10.1951 11. tankosamohybný prapor
  11th Tank Self-Propelled Battalion
  01.01.1951 31.10.1991 11. ženijní prapor
  11th Engineer Battalion
  01.01.1951 DD.MM.1954 12. dělostřelecký pluk
  12th Artillery Regiment
  01.01.1951 09.05.1955 2. dělostřelecký pluk
  2nd Artillery Regiment
  01.01.1951 30.09.1956 23. ženijní prapor
  23rd Engineer Battalion
  01.01.1951 01.11.1954 3. armádní sbor
  3rd Army Corps
  01.01.1951 DD.MM.1951 45. letecký dělostřelecký pluk
  45th Air Artillery Regiment
  01.01.1951 DD.05.1951 5. letecký stíhací pluk
  5th Air Fighter Regiment
  01.01.1951 DD.MM.1952 51. letecký stíhací pluk
  51st Air Fighter Regiment
  01.01.1951 01.10.1956 Velitelství dělostřelectva 3. sboru
  3rd Corps Artillery Command
  15.01.1951 15.03.1951 6. letecká základna
  6th Air Base
  15.03.1951 DD.MM.1954 6. letištní prapor
  6th Air Base Battalion
  DD.05.1951 01.10.1955 11. protiletadlový oddíl
  11th Anti-Aircraft Division
  01.06.1951 01.11.1953 18. letecký stíhací pluk
  18th Air Fighter Regiment
  01.06.1951 01.11.1954 22. letecká stíhací divize
  22nd Air Fighter Division
  01.06.1951 15.08.1954 4. letecký stíhací pluk
  4th Air Fighter Regiment
  01.10.1951 01.10.1958 11. tankosamohybný pluk
  11th Self-propelled Tank Regiment
  01.10.1951 01.11.1955 259. protiletadlový pluk
  259th Anti-Aircraft Regiment
  01.12.1951 01.10.1953 9. letištní prapor
  9th Air Base Battalion
  DD.MM.1951 DD.MM.1953 2. letištní prapor
  2nd Air Base Battalion
  01.05.1952 31.10.1955 Radiotechnická stanice Nová Hospoda
  Electronic Station Nová Hospoda
  01.05.1952 01.11.1954 Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize
  Command Post of 22nd Air Fighter Division
  01.08.1952 26.08.1954 20. letištní prapor
  20th Air Base Battalion
  01.09.1952 DD.MM.1958 30. letištní prapor
  30th Air Base Battalion
  DD.MM.1952 01.10.1958 14. letištní prapor
  14th Air Base Battalion
  DD.MM.1952 01.12.1991 18. letištní prapor
  18th Air Base Battalion
  DD.MM.1952 01.11.1954 45. letecký dělostřelecký pluk
  45th Air Artillery Regiment
  01.01.1953 01.10.1957 12. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
  12th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
  01.01.1953 31.10.1954 22. letecká divizní opravna
  22rd Divisional Air Repair
  01.01.1953 DD.MM.1954 22. letecká spojovací rota
  22nd Air Signal Company
  01.10.1953 01.11.1955 101. protiletadlový oddíl
  101st Anti-Aircraft Division
  01.10.1953 01.11.1955 103. protiletadlový oddíl
  103rd Anti-Aircraft Division
  01.11.1954 09.05.1955 11. střelecká divize
  11th Rifle Division
  01.11.1954 01.10.1956 3. střelecký sbor
  3rd Rifle Corps
  01.11.1954 DD.MM.1959 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
  45th Artillery Reconnaissance Air Regiment
  01.11.1954 31.10.1955 61. automobilní prapor
  61st Automobile Battalion
  09.05.1955 01.10.1958 19. střelecká divize
  19th Rifle Division
  09.05.1955 01.10.1958 37. dělostřelecký pluk
  37th Artillery Regiment
  01.10.1955 01.10.1958 11. protiletadlový dělostřelecký oddíl
  11th Anti-Aircraft Artillery Division
  01.11.1955 15.08.1958 101. protiletadlový dělostřelecký oddíl
  101st Anti-Aircraft Artillery Division
  01.11.1955 15.08.1958 103. protiletadlový dělostřelecký oddíl
  103rd Anti-Aircraft Artillery Division
  01.11.1955 01.10.1958 11. četa chemické ochrany
  11th Chemical Defence Platoon
  01.11.1955 01.06.1957 185. protiletadlový dělostřelecký oddíl
  185th Anti-Aircraft Artillery Division
  01.11.1955 01.10.1956 259. protiletadlový dělostřelecký pluk
  259th Anti-Aircraft Artillery Regiment
  01.11.1955 01.10.1956 43. protiletadlový dělostřelecký oddíl
  43rd Anti-Aircraft Artillery Division
  01.10.1956 01.09.1961 171. protiletadlový dělostřelecký pluk
  171st Anti-Aircraft Artillery Regiment
  01.10.1956 DD.MM.1960 173. protiletadlový dělostřelecký pluk
  173rd Anti-Aircraft Artillery Regiment
  01.10.1956 01.09.1961 259. protiletadlová dělostřelecká brigáda
  259th Anti-Aircraft Artillery Brigade
  01.10.1956 01.10.1958 91. pontonový prapor
  91st Pontoon Battalion
  01.06.1957 15.08.1958 185. protiletadlový dělostřelecký pluk
  185th Anti-Aircraft Artillery Regiment
  01.06.1957 15.08.1958 74. protiletadlová dělostřelecká brigáda
  74th Anti-Aircraft Artillery Brigade
  01.08.1957 01.10.1958 3. letecká technická skupina
  3rd Air Technical Group
  01.10.1957 01.10.1958 12. četa pozemního zabezpečení navigace
  12th Ground Support Navigation Platoon
  01.10.1958 01.09.1961 11. průzkumný prapor
  11th Reconnaissance Battalion
  01.10.1958 01.09.1979 11. rota chemické ochrany
  11th Chemical Defence Company
  01.10.1958 01.03.1990 11. tankový pluk
  11th Tank Regiment
  01.10.1958 01.03.1992 19. motostřelecká divize
  19th Motor Rifle Division
  01.10.1958 01.09.1961 19. prapor technického zabezpečení
  19th Technical Supply Battalion
  01.10.1958 DD.MM.1961 61. automobilní prapor
  61st Automobile Battalion
  DD.MM.1958 01.09.1969 30. letištní prapor
  30th Air Base Battalion
  01.10.1960 01.09.1963 1. vrtulníková letka
  1st Helicopter Squadron
  01.09.1961 01.02.1975 171. protiletadlový pluk
  171st Anti-Aircraft Regiment
  01.09.1961 01.09.1969 19. školní tankový prapor
  19th Training Tank Battalion
  01.09.1961 01.09.1963 2. zdravotnický oddíl
  2nd Medical Division
  01.09.1961 01.09.1975 259. protiletadlová brigáda
  259th Anti-Aircraft Brigade
  01.10.1961 01.09.1976 19. technické opravny
  19th Technical Workshop
  DD.MM.1961 01.03.1992 47. dělostřelecký pluk
  47th Artillery Regiment
  01.09.1962 01.09.1963 53. prapor pozemního zabezpečení navigace
  53rd Ground Support Navigation Battalion
  01.09.1963 01.09.1964 1. spojovací letka
  1st Air Courier Squadron
  01.09.1963 01.09.1969 53. prapor radiotechnického zabezpečení
  53rd Electronic Support Battalion
  01.09.1964 01.09.1974 1. letecká technická opravna
  1st Aircraft Technical Repair Plzen
  01.09.1964 01.09.1974 19. vrtulníková letka
  19th Helicopter Squadron
  01.09.1964 01.09.1974 321. vrtulníkový roj
  321st Helicopter Flight
  DD.MM.1966 DD.MM.1989 3. letecký stavební prapor
  3rd Air Force Construction Battalion
  01.09.1969 01.11.1985 3. letka taktického průzkumu
  3rd Tactical Reconnaissance Squadron
  DD.MM.1969 DD.07.1979 4. měřický dělostřelecký oddíl
  4th Surveying Artillery Division
  01.09.1974 01.07.1985 1. letecká vojsková opravna
  1st Air Troops Repair Plzeň
  01.09.1974 01.11.1985 1. spojovací letka
  1st Air Courier Squadron
  01.09.1974 01.07.1985 11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
  11th Air Base and Electronic Support Company
  01.09.1974 01.07.1985 11. vrtulníková letka
  11th Helicopter Squadron
  01.09.1975 01.01.1981 19. velitelská baterie
  19th Command Battery
  01.09.1976 31.10.1991 19. prapor oprav techniky
  19th Hardware Service Battalion
  DD.MM.1976 31.10.1986 2. radiotechnický pluk
  2nd Radio Technical Regiment
  01.09.1979 DD.MM.RRRR 11. prapor chemické ochrany
  11th Chemical Defence Battalion
  DD.MM.1979 31.10.1991 1. spojovací pluk
  1st Signal Regiment
  01.01.1981 31.10.1991 19. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
  19th Command and Artillery Reconnaissance Battery
  01.07.1985 01.10.1991 11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
  11th Signal and Electronic Support Company
  01.07.1985 01.10.1991 11. vrtulníkový pluk
  11th Helicopter Regiment
  01.07.1985 01.10.1991 111. letištní prapor
  111th Air Base Battalion
  01.11.1985 31.10.1992 1. letka velení a průzkumu
  1st Command and Reconnaissance Squadron
  01.11.1985 31.10.1992 1. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
  1st Air Base and Electronic Support Company
  01.11.1985 31.12.1992 1. vrtulníkový odřad
  1st Helicopter Detachment
  01.11.1985 31.12.1992 19. vrtulníkový odřad
  19th Helicopter Detachment
  01.11.1985 31.12.1992 2. vrtulníkový odřad
  2nd Helicopter Detachment
  01.11.1985 31.12.1992 20. vrtulníkový odřad
  19th Helicopter Detachment
  31.10.1986 01.03.1992 6. radiotechnická brigáda
  6th Electronic Brigade
  31.10.1988 30.11.1991 11. spojovací pluk dálkových spojů
  11th Remote Connections Signal Regiment
  DD.MM.1989 DD.MM.1991 3. letecký stavební prapor
  3rd Air Force Construction Battalion
  31.10.1991 01.03.1992 3. spojovací brigáda
  3rd Signal Brigade
  DD.01.1992 31.12.1992 64. základna ubytovací a stavební služby
  64th Accomodation and Construction Services Base
  DD.MM.1992 31.12.1992 824. železniční stavební prapor
  824th Railways Construction Battalion
  DD.MM.RRRR 01.10.1958 2. technická skupina
  2nd Technical Group
  DD.MM.RRRR DD.MM.1914 Pluk polních kanónů č. 22
  22nd Field Cannon Regiment
  Průmyslové podniky:
  Industry:
  Škodovy závody
  Vlajka:
  Banner:
  Znak:
  Coat of Arms:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  www.plzen.eu
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#389907Verze : 0
  Avatar
  Plzeň (Pilsen)


  V období 1.republiky sídlo politického a osudního okresu.


  Sčítání lidu v roce 1930: 114 704 obyvatel (z toho 105 731 osob národnosti československé, 34 osob národnosti maďarské, 6 782 osob národnosti německé, 30 osob národnosti polské, 153 osob národnosti ruské, 23 osob národnosti srbochorvatské a 722 osob národnosti židovské)


  Posádka byla ustanovena v r. 1918.


  Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
  velitelství Druhé divise (leden 1920 – leden 1938),
  velitelství Druhé pěší divise (od ledna 1938),
  velitelství Třetí pěší brigády (říjen 1920 – prosinec 1937),
  Velitelství dělostřelectva druhé divise (říjen 1920 – prosinec 1921),
  velitelství Druhé polní dělostřelecké brigády (prosinec 1921 – prosinec 1937),
  Pěší pluk 18 (od října 1920),
  Pěší pluk 35 (říjen 1920 – březen 1938),
  náhradní prapor Pěšího pluku 35 (od března 1938),
  baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 1 (červenec 1920 – říjen 1920),
  Lehký dělostřelecký pluk 2 (červenec 1920 – leden 1923),
  Dělostřelecký pluk 2 (od ledna 1923),
  náhradní baterie Minometného pluku 351 (červenec 1920 – červen 1921),
  Automobilní rota 2 (od února 1921),
  letka Leteckého pluku 1 (od ledna 1938),
  Letecká povětrnostní stanice 14 (od ledna 1938),
  Vozatajská rota 2 (prosinec 1920 – září 1923),
  Divisní zbrojnice 2 (září 1920 – duben 1922),
  Divisní zbrojní dílny 2 (září 1920 – duben 1922),
  Divisní zbrojnice 2 (duben 1922 – leden 1937),
  Odbočka sborové zbrojnice Plzeň (od ledna 1937),
  Zbrojně technický úřad u firmy Akciová společnost, dříve Škodovy závody, v Plzni (leden 1922 – červen 1936),
  Zbrojně technický úřad 1 (od června 1936),
  Vojenská stavební odbočka 2 (říjen 1920 – leden 1937),
  Divisní nemocnice 2 (březen 1922 – leden 1937),
  Sborová nemocnice 2 (od ledna 1937),
  Vojenská zásobárna 2 (říjen 1920 – duben 1923),
  Divisní zásobárna 2 (duben 1923 – leden 1924),
  Divisní proviantní sklad 2 (leden 1924 – leden 1937),
  Sborový proviantní sklad 2 (od ledna 1937),
  Velitelství evidence koňstva 2 (od října 1920),
  Velitelství evidence motorových vozidel v Plzni (únor 1921 – leden 1937),
  Doplňovací okresní velitelství Plzeň (od listopadu 1919),
  Divisní soud Plzeň (od prosince 1918),
  Brigádní soud Plzeň (od prosince 1918),
  Úřad vojenského prokurátora v Plzni (od května 1920),
  Úřad funkcionáře vojenského prokurátora v Plzni (od května 1920),
  Dělostřelecká technická škola (únor 1921 – duben 1922),
  Zbrojní škola (duben 1922 – duben 1926),
  Zbrojní učiliště (od dubna 1926).


  Pro potřeby branné moci byly ve městě k dispozici, Velitelská budova na Husově ulici, Budova vojenských úřadů na Tylově ulici, Kasárny Prokopa Holého z roku 1825, Dělostřelecké kasárny a Kasárny Jana Sladkého Koziny z konce 19. století a Barákový tábor z let první světové války.


  Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
  Recenze knihy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#176445Verze : 0
  Avatar
  Plzeň


  Plzeň je dnes po Praze, Brnu a Ostravě čtvrtým největším městem v ČR jedná se o statutární a krajské město (okres Plzeň-město, kraj Plzeňský) v součastnosti má asi 164 180 obyvatel.
  Plzeň - město které asi nejvíce proslavilo pivo (Plzeňský Prazdroj a Gambrinus) a také jeho strojírenský průmysl (hlavně Škoda) má ovšem také svou historii. A to historii bezesporu poutavou.
  Město bylo založeno koncem 13. století (byť bezesporu tato lokalita byla osídlena již dříve a to bezesporu i ve starších obdobích) jako královské tehdy se jmenujíc Nová Plzeň. A proč právě Nová Plzeň? Inu asi 8 km od dnešní Plzně najdeme menší město Starý Plzenec (zde se vyrábí proslavený Bohemia sekt). Nicméně toto místo kdysi bývalo významnějí než dnes - vždyť zde najdeme hradiště Hůrku, která sloužila jako hradské správní centrum (dodnes se zde zachovaly dobře patrné pozůstatky mj. i nejstatrší dochovaná stavba v ČR - rotunda sv. Petra). Nicméně s nástupem prvních českých dědičných králů došlo i k rozsáhlé změně systému a to i správního - stará hradská centra začala ztrácet svůj vliv, doménu kterou mohla kontrolovat a hlavně odkuď mohla a také brala různé dávky, platy a jiné statky či práce. To svým způsobem však zdržovalo vývoj státu jako takového a popravdě panovník z toho neměl tolik abyse mu tento systém vyplácel. Do popředí se také hrnula šlechta byť se ještě nejednalo o takovou šlechtu jak ji známe dnes. Stoupal i vliv církve. Dochází k rozsáhlému zakládání měst a vesnic navíc na dosti jiných principech než tomu bylo. Tím pádem ztrácela Plzeň (dnešní Starý Plzenec) ale hlavně jeho hradní správní centrum na síle - majetky jenž zpravoval se pomalu a jistě dostávaly z jeho pravomoci. Roku 1266 Přemysl Otakar II. daroval patronátní právo nad všemi kostely v areálu hradu i jeho spravovaném okolí klášteru v Chotěšově. Na konci 13. století pak byla na výhodnějším místě založena dnešní Plzeň. Až do 15. století se v listinách dovídáme o Stáré Plzni zvané pak Starým Plzencem.


  Literatura:
  Rožmberský, P. , Novobilský, M., Královský hrad Radyně. Plzeň, 1998.[/pre]
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#230050Verze : 0
  Avatar
  Dne 26.03.1893 se zde narodil Oberst Josef Elbl
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#333091Verze : 0
  Avatar
  Tato "nová" mapa zobrazuje město Plzeň tak jak asi nejspíš vypadalo ve století 16ctém.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#230051Verze : 0
  Avatar
  Městské opevnění


  Hradba - zbytek opevnění města - nachází se a je i součástí muzea piva, které je v budově původního historického pivovárnického domu .
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#230053Verze : 1
  Avatar
  Kostel sv. Bartoloměje


  Kostel sv. Bartoloměje - jenž byl založen v 1. čtvrtině 14. stol. a dále byl přestavěn v letech 1432 - 1470. Jedná se o stavbu, která se může pochlubit tím, že není jiné vyšší stavby v ČR. Výška je 102 m.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#230062Verze : 1
  Avatar
  Další zbylá část opevnění nacházející se poblíž Západočeského muzea.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#261007Verze : 0
  Avatar
  Detaily téhož opevnění (viz příspěvěk výše).
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#261009Verze : 0
  Avatar
  Byť je to již přes šedesát let od ukončení 2. sv. války v některých městech se stále ještě dají vidět připomínky na ni nebo na dobu, kdy zde žili německy mluvící obyvatelé. V tomto případě jsem si všiml nedaleko plzeňského náměstí německo-česky psaného ukazatele k protileteckému krytu.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#261018Verze : 0
  Avatar
  Litická brána


  Vybudována ve 14. století jako jedna ze 4 městských bran. Roku 1804 byla zbořena a následně její torzo bylo zahrnuto do stavby premonstrátské církevní stavby.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#261038Verze : 0
  Avatar
  Židovská synagoga


  Nachází se v centru města nedaleko náměstí. Je největší v ČR a také jedna z mála zachovaných.
  Další fotografie si můžete prohlédnout v této galerii.


  Zdroj:
  http://www.hrady.cz/index.php?OID=2351
  Vlastní návštěva, foto vlastní.

  Interiér

  Synagoga
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#262507Verze : 1
  Avatar
  Plzeň v roce 1618  Zdroj:
  Vojenský historický ústav Praha

  Dobytí Plzně, 1618 - Mědirytina od Simona Halbmayerna (Norimberk cca 1619)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#416208Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Období:
  Period:
  Rakousko-Uhersko (1867-1918) Austria-Hungary (1867-1918)
  Jednotky a úřady umístěné v posádce:
  Units and military institutions located
  within garrison administrative boundaries:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 19. pěší divize
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 37. pěší brigády
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Místní velitelství Plzeň
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího pluku č. 35
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I a II pěšího pluku č. 35
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I., II. a IV. prapor pěšího pluku č. 35
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní těleso praporu polních myslivců č. 6
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk polních kanónů č. 22
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský proviantní sklad
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádková věznice
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 41. zeměbranecké pěší brigády
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství zeměbraneckého pěšího pluku č.7
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a II. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 7
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 7
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 7
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 5
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 19th Infantry Division Command
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 37th Infantry Brigade Command
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Local Command in Plzen
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 35th Infantry Regiment Command
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st and 2nd Machine-Gun Section, 35th Infantry Regiment
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st, 2nd and 4th Battalion, 35th Infantry Regiment
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Replacement Unit 6th Feldjäger Battalion
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 22nd Field Cannon Regiment
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Troops Hospital
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military Quartermaster Material Depot
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Garrison Prison
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 41st Landwehr Infantry Brigade Command
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 7th Landwehr Infantry Regiment Command
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st and 2nd Battalion, 7th Landwehr Infantry Regiment
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Replacement Battalion, 7th Landwehr Infantry Regiment
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Landwehr Military Hospital
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 7th Landsturm Distrikt Commando
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5th Gendarmerie Department Headquarters
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  "Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
  Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#416210Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Radnice


  Renesanční budova radnice, postavená dle plánů italského architekta Giovanniho de Statia v letech 1554 až 1559, patří k nejhodnotnějším památkám města.


  Zdroje:
  http://www.hrady.cz/index.php?OID=3055
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#524105Verze : 0
  Avatar
  Pomník "Díky Ameriko!" "Thank you America!"


  Pomník osvobození města Plzně americkou armádou roku 1945.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#524107Verze : 0
  Avatar
  Klášter redemptoristů s kostelem sv. Jana Nepomuckého


  V letech 1908 až 1911 vystavený pseudorománský kostel. V letech 1935 až 1936, při kostele postaven klášter, který je nyní využíván PČR. Samotná stavba má dvě 63 m vysoké věže. Je trojlodní stavbou o délce 50 m.


  Zdroje:
  http://www.hrady.cz/index.php?OID=1127
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#524110Verze : 0
  Avatar
  Pomník T.G. Masaryka
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#524111Verze : 0
  Avatar
  Kostel Sboru Karla Farského

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600650Verze : 0
  Avatar
  Kostel Evangelické církve metodistické - Maranatha

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600651Verze : 0
  Avatar
  Klášter františkánů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600652Verze : 0
  Avatar
  Náměstí Republiky

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600653Verze : 0
  Avatar
  Morový sloup

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600654Verze : 0
  Avatar
  Kostel sv. Anny

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600655Verze : 0
  Avatar
  Masné krámy

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600656Verze : 0
  Avatar
  Socha sv. Jana Nepomuckého

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600657Verze : 0
  Avatar
  Socha Piety

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600658Verze : 0
  Avatar
  Divadlo J. K. Tyla

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600659Verze : 0
  Avatar
  Husův chrám

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45127#600660Verze : 0