Prešov

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 418 příspěvků vloženo, 1823 editováno a 499 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Prešov

okr. Prešov

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Prešov Prešov
  Originální název:
  Original Name:
  Prešov
  Další názvy:
  Other Names:
  (1247) Epuryes, Eperyes (1248), Eperies (1272), Epperias (1474), Pressow (1773); maďarsky Eperjes; nemecky Eperies; latinsky Eperjessinum, Fragopolis.
  Nižší územní celek:
  Lower Administrative Area:
  okres Prešov Presov District
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  49°00'06.3."N 21°14'24.10"E
  Místní části:
  Local Municipalities:
  1. Mestské časti: Prešov, Nižná Šebastová, Solivar, Šalgovík,
  2. Sídliská: Duklianskych hrdinov, Mier, Mladosť, Sekčov, Sídlisko II, Sídlisko III, Šváby
  3. Ostatné časti: Cemjata, Delňa, Dúbrava, Kalvária, Rúrky, Soľná baňa, Šarišské Lúky, Šidlovec, Táborisko, Teľov, Vydumanec
  4. Osady: Išľa, Kúty, Okruhliak, Pustá dolina, Surdok
  První písemná zmínka:
  First Written Reference:
  1247
  Vojenské objekty:
  Military Objects:
  Vznik
  Established
  Zánik
  Cancelled
  Název
  Name
  DD.MM.RRRR DD.12.2011 Kasárna Antonína Zápotockého
  Barracks of Antonin Zapotocky
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Kasárna Dukelských hrdinů
  Barracks of Heroes of Dukla
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Kasárny Slovenského národního povstání
  Barracks of Slovak National Uprising
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Letiště Prešov
  Presov Airfield
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Městské kasárny
  Town Barracks
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Sokolovské kasárna
  Barrack of Sokolovo
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Staré kasárny
  Old Barracks
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
  Military Hospital
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Župní kasárny
  County Barracks
  Památky:
  Historical Sights, Places of Interest:
  Mestské opevnenie stavané od roku 1347 do začiatku 16. storočia s trojitým pásom hradieb spevnených baštami a s dvoma hlavnými bránami (Hornou a Dolnou) s barbakanmi Z hradieb sa zachovali časti múru a polygonálne bašty.
  Farský kostol gotický z polovice 14. storočia, prestavba okolo roku 1400, barokový hlavný oltár z roku 1696 s pôvodnou gotickou skriňou (1490 - 1506) s plastikami rezbára J. Weissa v štýle plastiky z dielne Majstra Pavla z Levoče.
  Domy s gotickými architektonickými detailmi, väčšinou renesančne prestavané, mnoho renesančných domov postavených okolo roku 1600 a začiatkom 17. storočia, so štítovými atikami, ktoré prešli aj do barokového obdobia.
  Rákócsziho dom renesančný, s grafitmi v štítovej atike z konca 16. storočia, rekonštruovaný v rokoch 1951 - 55
  Radnica klasicistická z rokov 1511 - 20, úplne prestavaná v roku 1780 a neobarokovo upravená koncom 19. storočia, z ktorého bola vyhlásená Slovenská republika rád - národná kultúrna pamiatka
  Kostol evanjelický neskororenesančný z rokov 1637 - 42, upravený začiatkom 18. storočia
  Kostol a kláštor františkánov pôvodne gotický, upravený v polovici 17. storočia, prestavaný v rokoch 1709-18 T. Tornyossim. Vnútorné zariadenie a oltáre sú väčšinou barokové z polovice 18. storočia.
  Kláštor z čias po roku 1671, upravený v 20. storočí
  Budova bývalého evanjelického kolégia renesančná z rokov 1666 - 68, prístavba z roku 1724, v 18. a 19. storočí nadstavená a v roku 1887 podstatne prestavaná (na nároží budovy reliéf Caraffových prešovských jatiek)
  Kostol rímsko-katolícky na kalvárii barokový z rokov 1721 - 52, v interiéri iluzívne nástenné maľby z polovice 18. storočia (J. Trtina)
  Kostol grécko-katolícky na mieste pôvodného gotického kostola karmelitánov z roku 1492 (z neho je v dnešnom kostole gotická klenba na chóre a múry veže), prestavaný a zbarokizovaný G. Urlespracherom v rokoch 1753 - 54, neskôr opravovaný a doplňovaný, na hlavnom priečelí architektonická úprava s bohatou štukovou ornamentikou a plastikami
  Dom neskorobarokový na námestí Hlavnej ulici č. 22 z rokov 1760 - 70 s bohatou štukovou výzdobou priečelia na 1. poschodí
  Bývalý župný dom z roku 1790, upravovaný v 19. a 20. storočí
  Barokové plastiky
  Budova Divadla Jonáša Záborského z polovice 19. storočia
  Verejné budovy z konca 19. a začiatku 20. storočia ä bývalý grécko-katolícky internát, bývalé evanjelické kolegiálne gymnázium, grécko-katolícky seminár a učiteľský ústav, bývalý chudobinec, synagóga, atď.)
  Budovy úradov a škôl z 20. storočia, najmä z rokov 1930 - 60
  Pomníky, pamätné tabule (náhrobník M. Moyzesa od L. Snopka z roku 1957 a pamätné tabuľa M. Moyzessa od F. Gibalu z roku 1969)
  Fontána s figurálnou kompozíciou (bronz) z roku 1956 a vysoké reliéfy na portáli psychiatrickej liečebne (pieskovec) od Otakara Čičátku z rokov 1962 - 63,
  Muzea:
  Museums:
  - Krajské múzeum
  - Múzeum vín
  -
  Osobnosti:
  Personalities:
  Datum *
  Date *
  Datum †
  Date †
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  13.03.1904   Adamovský, Július
  14.07.1904   Danielovič, Vojtech
  05.01.1905   Zadžora, Josef
  03.07.1905   Perko, Emil
  03.04.1906   - Zámocký, Vojtech
  07.09.1907   Želinský, Štefan
  13.04.1954   Bartko, František
  24.04.1961   Trochan, Marko
  28.06.1963   Navrátil, Karol
  28.01.1965   Pach, Ivan
  18.04.1965   Bujňák, Ján
    18.01.1966 Wágner, František
    27.12.2012 Kačmár, Ján
  Rodisko:
  Ján Bayer (1630 - 1674) - filozof
  Já Béreš (1894 - 1970) - zakladateľ a funkcionár FRTJ
  Jakub Bogdan (1660 - 1724) - maliar
  Janko Borodáč (1892 - 1964) - režisér SND, národný umelec
  Kornek Divald (1872 - 1931) - historik umenia
  Teodor Fuchs (1842 - 1925) - geológ a paleontológ
  Martin Hladký (1795 - 1870) - lekár, humanista
  Frigyes Kerényi-Christman (1822 - 1852) - maďarský básnik
  Július Klein (1844 - 1915) - botanik
  Ján Matej Korabinský (1740 - 1811) - geograf, historik
  Leopold Lahola (1918 - 1968) - spisovateľ, dramatik
  Koloman Majerník (1842 - 1881) - hudobník
  Ján Nepomuk de Martini (18. storočie) - botanik
  František Pulszky (1814 - 1897) - maďarský politik
  Ján Adam Raymann (1690 - 1770) - lekár
  Ján Sartorius (1656 - 1729) - filozof
  Július Török (1879 - 1963) - maliar, zberateľ ľudového umenia
  Ján Weber (1612 - 1684) - lekár, lekárnik
  Teodor Zemplényi-Zapletal (1864 - 1917) - maliar
  Gejza Žebrácky (1869 - 1951) - osvetový a muzeálny pracovník

  Pôsobisko:
  Matej Bahil (1706 - 1761) - náboženský spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1734 - 46
  Aurel Ballo (1871 - 1940) - maliar; tu zomrel
  Ján Bocatius (1549 - 1621) - básnik, pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1594 - 99
  Jonáš Bubenka (17. storočie) - drevorytec
  Ján B òhringer (17. storočie) - pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1648 - 51
  Izák Caban (1632 - 1707) - filozof, pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1662 - 70
  Alexander Duchnovič (1803 - 1865) - rusínsky básnik a buditeľ, gréckokatolícky kňaz, pôsobil tu v rokoch 1827 - 30, 1832 - 1833, 1844 - 1845
  Samuel Dòrner (17. storočie) - pedagóg
  Lukáš Fabinus (17. storočie) - pedagóg, jazykovedec, pôsobil tu v rokoch 1672 - 84
  Gregor Fabri (1718 - 1779) - pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1748 - 79
  Stanislav Felber (1905 - 1956) - marxistický filozof, pôsobil tu v rokoch 1930 - 45
  Ján Patersonius Hain (1615 - 1675) - chirurg a gynekológ
  Izrael Hiebner (1619 - 1668) - astronóm, lekár, pôsobil tu v rokoch 1661 - 65
  Michal Hlaváček (1803 - 1885) - pedagóg, pôsobil tu v roku 1854
  Jakub Jakobeus (1591 - 1645) - humanistický básnik, pôsobil tu v rokoch 1630 - 45; tu pochovaný
  Antonín Janoušek (1877 - 1941) - predseda SRR; ľudový komisár zahraničných vecí, pôsobil tu v roku 1919
  Ján Samuel Klein (1748 - 1820) - historik, pôsobil tu v rokoch 1774 - 83
  Belo Klein Tesnoskalský (1853 - 1941) - spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1897 - 41; tu pochovaný
  Ján Korabinský (1708 - 1747) - hudobník a básnik, pôsobil tu v rokoch 1738 - 1747
  Jozef Koreň (1887 - 1969) - pedagóg, jazykovedec
  Ernest T. Krieger (1800 - 1855) - básnik
  Alexander Križka (1903 - 1955) - publicista, spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1928 - 32
  Max Kurth (1869 - 1962) - maliar
  Leopold Kohout (1857 - 1918) - hudobník
  Eliáš Ladiver (1633- 1686) - pedagóg a filozof, pôsobil tu v rokoch 1682 - 86; tu pochovaný
  Jozef Mikloši (1792 - 1841) - maliar ikon
  Mikuláš Moyzes (1872 - 1944) - hudobný skladateľ a pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1908 - 44
  Anton Prídavok (1904 - 1945) - básnik, rozhlasový pracovník, pôsobil tu v rokoch 1938 - 44; tu aj študoval
  Ján Rezik (17. storočie - 1710) - pedagóg, historik, pôsobil tu v rokoch 1684 - 89
  Ján Rombauer (1782 - 1849) - maliar, pôsobil tu v rokoch 1824 - 49; tu pochovaný
  Július Sándy (1827 - 1894) - maliar, pôsobil tu v rokoch 1867 - 68
  Michal Semian (1741 - 1812) - básnik
  Severín Skultéty (- 1600) - náboženský spisovateľ, pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1589 - 91
  Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - spisovateľ, dramatik, pôsobil tu v rokoch 1910 - 12
  Mihály Tompa (1817 - 1868) - maďarský básnik, pôsobil tu v roku 1844
  Karol Wagner (1732 - 1790) - historik, pôsobil tu v rokoch 1770 - 71
  Juraj Wernher (- 1557) - humanistický básnik, pôsobil tu v rokoch 1734 - 46

  Študovali:
  Leopold Abaffy (1827 - 1883) - spisovateľ
  Daniel Bachát-Dumný (1840 - 1906) - spisovateľ
  Koloman Banšell (1850 - 1887) - básnik
  Július Botto (1848 - 1926) - historik
  Štefan Marko Daxner (1823 - 1892) - politik
  Mikuláš Štefan Ferienčík (1825 - 1881) - novinár, spisovateľ
  Janko Francisci Rimavský (1822 - 1905) - básnik, publicista
  Jakub Grajchman (1822 - 1897) - básnik
  Michal Miloslav Hodža (1811 - 1870) - spisovateľ, filológ
  Pavol Országh-Hviezdoslav (1849 - 1921) - básnik
  Ján Chalupka (1791 - 1871) - dramatik
  Bohuslav Klimo-Hájomil (1882 - 1952) - básnik
  Ľudovít Kossuth (1802 - 1894) - maďarský politik
  Gustáv Maršall-Petrovský (1862 - 1916) - spisovateľ
  Janko Jesenský (1874 - 1945) - spisovateľ, národný umelec
  Mária Rázusová-Martáková (1905 - 1964) - spisovateľka
  Ján Seberíny (1787 - 1857) - osvietenský spisovateľ
  Ján Simonides (1648 - 1708) - náboženský spisovateľ
  Jozef Tomášik Dumín (1900 - 1937) - básnik
  Jonáš Záborský (1812 - 1876) - spisovateľ
  Dislokované jednotky:
  Garrisoned Units:
  Datum od
  Date from
  Datum do
  Date to
  Jednotka
  Unit
  Stát
  Country
  DD.MM.1740 DD.MM.RRRR Pěší pluk Františka Lotrinského
  Franz Lothringen Infantry Regiment
  DD.MM.1914 DD.MM.RRRR 54. pěší brigáda
  54th Infantry Brigade
  01.01.1920 DD.02.1920 22. pěší brigáda
  22nd Infantry Brigade
  21.03.1920 28.06.1920 1. rota horského pěšího pluku 2
  1st Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
  21.03.1920 28.06.1920 2. rota horského pěšího pluku 2
  2nd Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
  21.03.1920 28.06.1920 3. rota horského pěšího pluku 2
  3rd Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
  21.03.1920 28.06.1920 4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 2
  4th Company /Machine-gun/ of the 2nd Mountain Infantry Regiment
  21.03.1920 28.06.1920 I. prapor horského pěšího pluku 2
  1st Battalion of the 2nd Mountain Infantry Regiment
  20.04.1920 04.10.1933 Horský pěší pluk 4
  4th Mountain Infantry Regiment
  15.07.1920 01.01.1923 Horský dělostřelecký pluk 202
  202nd Mountain Artillery Regiment
  26.08.1920 DD.10.1920 Pěší pluk 2
  2nd Infantry Regiment
  01.01.1921 15.09.1933 1. rota horského praporu XII
  1st Company of the 12th Mountain Battalion
  01.01.1921 15.09.1933 2. rota horského praporu XII
  2nd Company of the 12th Mountain Battalion
  01.01.1921 15.09.1933 3. rota horského praporu XII
  3rd Company of the 12th Mountain Battalion
  01.01.1921 15.09.1933 4. rota /kulometná/ horského praporu XII
  4th Company /Machine-gun/ of the 12th Mountain Battalion
  01.01.1921 15.09.1933 Horský prapor XII
  12th Mountain Battalion
  01.01.1921 15.09.1933 Náhradní rota horského praporu XII
  Replacement Company of the 12th Mountain Battalion
  01.01.1921 15.09.1933 Technická rota horského praporu XII
  Technical Company of the 12th Mountain Battalion
  00.08.1922 15.09.1933 Náhradní rota horského praporu XI
  Replacement Company of the 11th Mountain Battalion
  01.01.1923 DD.09.1935 Dělostřelecký pluk 202
  202nd Artillery Regiment
  01.10.1923 15.09.1933 Radiotelegrafní rota 4
  4th Radiotelegraphic Company
  DD.09.1925 DD.09.1933 Pěší pluk 14
  14th Infantry Regiment
  15.08.1926 24.09.1938 1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 4
  1st Company /Telegraph/ of the 4th Signal Battalion
  15.08.1926 01.08.1937 2. rota /telefonní/ telegrafního praporu 4
  2nd Company /Telephone/ of the 4th Signal Battalion
  15.08.1926 01.08.1937 3. rota /telefonní/ telegrafního praporu 4
  3rd Company /Telephone/ of the 4th Signal Battalion
  15.08.1926 24.09.1938 4. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 4
  4th Company /Radiotelegraphic/ of the 4th Signal Battalion
  15.08.1926 24.09.1938 Náhradní rota telegrafního praporu 4
  Depot Company of the 4th Signal Battalion
  15.08.1926 24.09.1938 Telegrafní prapor 4, velitelství
  Headquarters of the 4th Signal Battalion
  15.08.1926 15.09.1933 Telegrafní rota 11
  11th Telegraph Company
  15.08.1926 15.09.1933 Telegrafní rota 12
  12th Telegraph Company
  DD.10.1927 15.09.1933 Vozatajská rota 12
  12th Train Company
  DD.08.1933 25.09.1938 Pěší pluk 16
  16th Infantry Regiment
  15.09.1933 04.10.1933 10. rota horského pěšího pluku 4
  10th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
  15.09.1933 04.10.1933 11. rota horského pěšího pluku 4
  11th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
  15.09.1933 04.10.1933 12. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 4
  12th Company /Machine-gun/ of the 4th Mountain Infantry Regiment
  15.09.1933 04.10.1933 9. rota horského pěšího pluku 4
  9th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
  15.09.1933 01.01.1936 I. korouhev jezdeckého pluku 5
  1st Guidon of the 5th Cavalry Regiment
  15.09.1933 04.10.1933 III. prapor horského pěšího pluku 4
  3rd Battalion of the 4th Mountain Infantry Regiment
  15.09.1933 04.10.1933 Náhradní prapor horského pěšího pluku 4
  Replacement Battalion of the 4th Mountain Infantry Regiment
  15.09.1933 04.10.1933 Náhradní rota horského pěšího pluku 4
  Replacement Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
  15.09.1933 04.10.1933 Pomocná rota horského pěšího pluku 4
  Auxiliary Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
  15.09.1933 04.10.1933 Technická rota horského pěšího pluku 4
  Technical Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
  15.09.1933 25.09.1933 Vozatajská eskadrona 12
  12th Train Squadron
  DD.09.1933 DD.09.1936 Polní eskadrona 1/5
  1st Field Squadron of the 5th Cavalry/Dragoon Regiment
  DD.09.1933 DD.09.1936 Polní eskadrona 2/5
  2nd Field Squadron of the 5th Cavalry/Dragoon Regiment
  DD.10.1933 31.12.1937 22. pěší brigáda
  22nd Infantry Brigade
  DD.11.1933 01.01.1936 Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 5
  Replacement Squadron of the 5th Cavalry Regiment
  DD.11.1933 01.01.1936 Náhradní korouhev jezdeckého pluku 5
  Replacement Guidon of the 5th Cavalry Regiment
  DD.11.1933 01.01.1936 Remontní eskadrona jezdeckého pluku 5
  Remont Squadron of the 5th Cavalry Regiment
  01.01.1936 26.09.1936 I. korouhev dragounského pluku 5
  1st Guidon of the 5th Dragoon Regiment
  01.01.1936 26.09.1936 Náhradní eskadrona dragounského pluku 5
  Replacement Squadron of the 5th Dragoon Regiment
  01.01.1936 26.09.1936 Náhradní korouhev dragounského pluku 5
  Replacement Guidon of the 5th Dragoon Regiment
  01.01.1936 26.09.1936 Remontní eskadrona dragounského pluku 5
  Remont Squadron of the 5th Dragoon Regiment
  00.09.1936 25.09.1938 Náhradní korouhev dragounského pluku 10
  Replacement Guidon of the 10th Dragoon Regiment
  01.08.1937 24.09.1938 2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 4
  2nd Company /Telegraph/ of the 4th Signal Battalion
  01.08.1937 24.09.1938 3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 4
  3rd Company /Telegraph/ of the 4th Signal Battalion
  00.09.1938 25.09.1938 Náhradní eskadrona dragounského pluku 10
  Replacement Squadron of the 10th Dragoon Regiment
  00.09.1938 25.09.1938 Remontní eskadrona dragounského pluku 10
  Remont Squadron of the 10th Dragoon Regiment
  30.09.1938 01.10.1938 Polní pošta 11
  11th Field Post Office
  22.10.1938 22.10.1938 12. divise
  12th Division
  22.10.1938 22.10.1938 Telegrafní prapor 12
  12th Signal Battalion
  22.10.1938 22.10.1938 Velitelství dělostřelectva 12. divise
  Artillery Command of the 12th Division
  22.10.1938 22.10.1938 Velitelství telegrafního vojska 12. divise
  Signal Command of the 12th Division
  22.10.1938 22.10.1938 Velitelství ženijního vojska 12. divise
  Engineer Command of the 12th Division
  02.05.1939 01.10.1940 Automobilní oddíl III
  3rd Automobile Detachment
  02.05.1939 01.10.1940 Telegrafní prapor II
  2nd Telegraph Battalion
  02.05.1939 01.10.1940 Vozatajská eskadrona 3
  3rd Charrioters Squadron
  02.05.1939 15.08.1939 Vozatajská eskadrona 3
  3rd Charioteers Squadron
  02.05.1939 20.10.1939 Vyšší velitelství 3
  3rd High Command
  09.05.1939 01.10.1940 Náhradní prapor pěšího pluku 2
  Replacement Battalion of 2nd Infantry Regiment
  09.05.1939 28.08.1939 Pěší pluk 2
  2nd Infantry Regiment
  09.05.1939 28.08.1939 Pěší prapor I/2
  1st Infantry Battalion
  09.05.1939 28.08.1939 Pěší rota 1/2
  1st Infantry Company
  09.05.1939 28.08.1939 Pěší rota 2/2
  2nd Infantry Company
  09.05.1939 28.08.1939 Pěší rota 3/2
  3rd Infantry Company
  01.08.1939 28.08.1939 Dělostřelecká baterie 5/2
  5th Artillery Battery
  01.08.1939 28.08.1939 Dělostřelecká baterie 6/2
  6th Artillery Battery
  01.08.1939 28.08.1939 Dělostřelecká baterie 7/2
  7th Artillery Battery
  01.08.1939 28.08.1939 Dělostřelecká baterie 7/3
  7th Artillery Battery
  01.08.1939 28.08.1939 Dělostřelecká baterie 8/2
  8th Artillery Battery
  01.08.1939 28.08.1939 Dělostřelecká baterie 8/3
  8th Artillery Battery
  01.08.1939 28.08.1939 Dělostřelecká baterie 9/3
  9th Artillery Battery
  01.08.1939 28.08.1939 Dělostřelecký oddíl II/2
  2nd Artillery Battalion
  01.08.1939 28.08.1939 Dělostřelecký oddíl III/3
  3rd Artillery Battalion
  01.08.1939 28.08.1939 Dělostřelecký pluk 3
  3rd Artillery Regiment
  01.08.1939 28.08.1939 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 3
  Replacement Battalion of 3rd Artillery Regiment
  09.09.1939 DD.MM.1939 Letka 45
  45th Flight
  14.09.1939 01.10.1939 Polní armáda Bernolák
  Field Army Bernolák
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší prapor 104
  104th Infantry Battalion
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší prapor 105
  105th Infantry Battalion
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší prapor 106
  106th Infantry Battalion
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší prapor 107
  107th Infantry Battalion
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 1/104
  1st Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 1/105
  1st Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 1/106
  1st Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 1/107
  1st Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 2/104
  2nd Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 2/105
  2nd Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 2/106
  2nd Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 2/107
  2nd Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 3/104
  3rd Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 3/105
  3rd Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 3/106
  3rd Infantry Company
  15.09.1939 11.10.1939 Pěší rota 3/107
  3rd Infantry Company
  24.09.1939 01.10.1940 Dělostřelecká baterie 5/2
  5th Artillery Battery
  24.09.1939 01.10.1940 Dělostřelecká baterie 6/2
  6th Artillery Battery
  24.09.1939 01.10.1940 Dělostřelecká baterie 7/2
  7th Artillery Battery
  24.09.1939 01.11.1939 Dělostřelecká baterie 7/3
  7th Artillery Battery
  24.09.1939 01.10.1940 Dělostřelecká baterie 8/2
  8th Artillery Battery
  24.09.1939 01.11.1939 Dělostřelecká baterie 8/3
  8th Artillery Battery
  24.09.1939 01.11.1939 Dělostřelecká baterie 9/3
  9th Artillery Battery
  24.09.1939 22.06.1941 Dělostřelecký oddíl II/2
  2nd Artillery Battalion
  24.09.1939 01.10.1940 Dělostřelecký oddíl III/3
  3rd Artillery Battalion
  24.09.1939 01.10.1940 Dělostřelecký pluk 3
  3rd Artillery Regiment
  24.09.1939 01.10.1940 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 3
  Replacement Battalion of 3rd Artillery Regiment
  01.10.1939 01.10.1940 Pěší pluk 2
  2nd Infantry Regiment
  01.10.1939 01.10.1940 Pěší prapor I/2
  1st Infantry Battalion
  01.10.1939 01.10.1940 Pěší rota 1/2
  1st Infantry Company
  01.10.1939 01.10.1940 Pěší rota 2/2
  2nd Infantry Company
  01.10.1939 01.10.1940 Pěší rota 3/2
  3rd Infantry Company
  20.10.1939 01.10.1940 Velitelství divisní oblasti 3
  3rd Divisional District Command
  01.11.1939 01.10.1940 Dělostřelecká baterie 10/3
  10th Artillery Battery
  01.11.1939 01.10.1940 Dělostřelecká baterie 11/3
  11th Artillery Battery
  01.11.1939 01.10.1940 Dělostřelecká baterie 12/3
  12th Artillery Battery
  01.11.1939 01.10.1940 Dělostřelecká baterie 9/3
  9th Artillery Battery
  01.10.1940 30.08.1944 Automobilní prapor 2
  2nd Automobile Battalion
  01.10.1940 30.08.1944 Doplňovací okresní velitelství Prešov
  Enlist District Command Prešov
  01.10.1940 22.06.1941 Dělostřelecká baterie 4/2
  4th Artillery Battery
  01.10.1940 22.06.1941 Dělostřelecká baterie 5/2
  5th Artillery Battery
  01.10.1940 22.06.1941 Dělostřelecká baterie 6/2
  6th Artillery Battery
  01.10.1940 30.08.1944 Náhradní prapor pěšího pluku 6
  Replacement Battalion of 6th Infantry Regiment
  01.10.1940 22.06.1941 Pěší pluk 6
  6th Infantry Regiment
  01.10.1940 22.06.1941 Pěší prapor I/6
  1st Infantry Battalion
  01.10.1940 22.06.1941 Pěší rota 1/6
  1st Infantry Company
  01.10.1940 22.06.1941 Pěší rota 2/6
  2nd Infantry Company
  01.10.1940 22.06.1941 Pěší rota 3/6
  3rd Infantry Company
  01.10.1940 22.06.1941 Spojovací prapor 2
  2nd Signal Battalion
  01.10.1940 DD.MM.1944 Velitelství divisní oblasti 2
  2nd Divisional District Command
  01.10.1940 30.08.1944 Vozatajská eskadrona 2
  2nd Charrioter Squadron
  DD.MM.1940 DD.MM.1944 Vojenská nemocnice 3
  3rd Military Hospital
  22.06.1941 30.06.1941 1. divise
  1st Division
  25.07.1941 30.08.1944 Dělostřelecká baterie 4/2
  4th Artillery Battery
  25.07.1941 30.08.1944 Dělostřelecká baterie 5/2
  5th Artillery Battery
  25.07.1941 30.08.1944 Dělostřelecká baterie 6/2
  6th Artillery Battery
  25.07.1941 30.08.1944 Dělostřelecký oddíl II/2
  2nd Artillery Battalion
  25.07.1941 30.08.1944 Pěší prapor I/6
  1st Infantry Battalion
  25.07.1941 30.08.1944 Pěší rota 1/6
  1st Infantry Company
  25.07.1941 30.08.1944 Pěší rota 2/6
  2nd Infantry Company
  25.07.1941 30.08.1944 Pěší rota 3/6
  3rd Infantry Company
  12.08.1941 30.08.1944 Pěší pluk 6
  6th Infantry Regiment
  DD.MM.1941 DD.09.1944 Vojenská věznice Prešov
  Military Prison Prešov
  18.05.1944 30.08.1944 Armádní velitelství
  Army Headqarters
  18.05.1944 30.08.1944 Skupina vzdušných zbraní
  Air Arms Group
  01.06.1944 30.08.1944 Spojovací prapor 2
  2nd Signal Battalion
  DD.04.1945 01.10.1949 Posádkové velitelství Prešov
  Military Command Prešov
  DD.05.1945 01.10.1949 Doplňovací okresní velitelství Prešov
  District Replacement Command Prešov
  01.06.1945 01.09.1945 Dělostřelecký oddíl II/10
  2nd Artillery Battalion
  01.06.1945 01.10.1945 Pěší pluk 14
  14th Infantry Regiment
  01.06.1945 01.10.1945 Pěší prapor I/14
  1st Infantry Battalion
  28.07.1945 01.10.1945 Spojovací prapor 10
  10th Signal Battalion
  01.09.1945 15.09.1945 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 10
  Replacement Battalion of 10th Artillery Regiment
  01.09.1945 01.10.1945 Náhradní prapor pěšího pluku 14
  Replacement Battalion of 14th Infantry Regiment
  01.10.1945 01.12.1945 Automobilní prapor 8
  8th Automobile Battalion
  01.10.1945 01.10.1947 Náhradní prapor pěšího pluku 20
  Replacement Battalion of 20th Infantry Regiment
  01.10.1945 01.09.1949 Náhradní prapor pěšího pluku 32
  Replacement Battalion of 32nd Infantry Regiment
  01.10.1945 01.10.1947 Pěší prapor III/20
  3rd Infantry Battalion
  01.10.1945 01.10.1949 Zbrojnice 17
  17th Armory
  DD.09.1946 26.10.1950 Pěší pluk 20
  20th Infantry Regiment
  01.10.1946 01.05.1950 Letištní správa Prešov
  Airfield Authority Prešov
  01.10.1946 DD.03.1946 Pěší pluk 20
  20th Infantry Regiment
  01.10.1946 01.10.1949 Pěší prapor I/20
  1st Infantry Battalion
  DD.03.1947 01.10.1948 Vojenská nemocnica 25
  25th Military Hospital
  01.10.1947 01.10.1949 Dělostřelecký oddíl III/11
  3rd Artillery Battalion
  01.01.1949 01.08.1949 Pohraniční prapor XI
  11th Border Guards Battalion
  01.10.1949 01.01.1954 Krajské vojenské velitelství Prešov
  Regional Military Command Prešov
  01.10.1949 DD.05.1951 Náhradní prapor pěšího pluku 20
  Replacement Battalion of 20th Infantry Regiment
  01.10.1949 26.10.1950 Pěší rota 1/20 /samostatná/
  1st Infantry Company /Indipendent/
  01.10.1949 26.10.1950 Pěší rota 3/20 /samostatná/
  3rd Infantry Company /Indipendent/
  01.10.1949 26.10.1950 Rota těžkých zbraní 5/20 /samostatná/
  5th Heavy Guns Company /Indipendent/
  15.12.1949 DD.12.1949 Rota protiletecké ochrany 7
  7th Anti-Aircraft Company
  01.05.1950 15.01.1951 Letištní správa 15
  15th Airfield Authority
  10.10.1950 01.12.1950 Výsadkový prapor 65
  65th Airborne Battalion
  01.12.1950 01.09.1960 65. výsadkový prapor
  65th Airborne Battalion
  01.01.1951 01.11.1955 10. chemická četa
  10th Chemical Platoon
  15.01.1951 15.03.1951 15. letištní správa
  15th Airfield Authority
  01.10.1951 09.05.1955 Výsadková brigáda
  Airborne Brigade
  01.12.1951 01.08.1953 2. letecký školní pluk
  2nd Air School Regiment
  DD.12.1951 DD.08.1953 22. letištní prapor
  22nd Air Base Battalion
  01.04.1952 DD.MM.1953 3. vidová hlásna rota
  3rd Observation Warning Company (156th)
  01.10.1952 01.04.1952 2. vidová hlásna rota
  2nd Observation Warning Company of the 156th Electronic Regiment
  01.10.1952 01.09.1960 71. výsadkový prapor
  71st Airborne Battalion
  01.10.1952 01.10.1957 Průzkumná četa
  Reconnaissance Platoon
  01.10.1952 01.11.1954 Rota technického zabezpečení
  Technical Support Company
  01.01.1953 15.08.1954 35. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby III. třídy
  35th Electronic Air Support Devices Platoon 3rd Class
  01.01.1953 01.10.1960 Posádková nemocnice Prešov
  Garrison Hospital Prešov
  01.01.1953 01.11.1957 Spojovací rota
  Signal Company
  01.11.1953 01.09.1969 Balonová rota
  Baloon Company
  01.11.1953 01.11.1955 Chemická četa
  Chemical Platoon
  01.11.1953 01.10.1957 Výsadková protiletadlová baterie
  Airborne Anti-Aircraft Battery
  01.11.1953 01.11.1957 Ženijní rota
  Engineer Company
  01.01.1954 01.04.1960 Krajská vojenská správa Prešov
  Regional Military Command Prešov
  01.01.1954 01.10.1958 Mestská vojenská správa Prešov
  City Military Command Prešov
  01.01.1954 31.12.1992 Okresná vojenská správa Prešov
  District Military Command Prešov
  01.01.1954 01.11.1956 Vojenská stavební správa Prešov
  Military Construction Office Prešov
  15.08.1954 15.11.1955 7. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
  7th Air Support Devices Company
  01.09.1954 01.10.1958 Posádková správa Prešov
  Military Administration Prešov
  19.10.1954 01.11.1955 15. letištní prapor
  15th Air Base Battalion
  01.11.1954 01.10.1957 Automobilní rota
  Automobile Company
  01.11.1954 01.10.1957 Automobilní škola
  Automobile School
  01.11.1954 27.10.1955 Letka vlečných terčů
  Towed Targets Squadron
  07.12.1954 DD.MM.1955 3. dopravní letka
  3rd Transport Squadron
  07.12.1954 DD.MM.1955 4. kluzáková letka
  4th Glider Squadron
  09.05.1955 01.09.1960 22. výsadková brigáda
  22nd Airborne Brigade
  01.11.1955 01.10.1957 Brigádní výsadková škola
  Airborne Brigade School
  01.11.1955 01.11.1957 Četa chemické ochrany
  Chemical Defence Platoon
  15.11.1955 19.08.1959 Týlová záloha letadel
  Aircraft Rear Storage
  27.11.1955 31.10.1957 173. dělostřelecký výsadkový oddíl
  173rd Artillery Airborne Division
  01.11.1956 01.10.1958 Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Prešov
  Regional Military Accommodation and Construction Office Prešov
  01.10.1958 01.10.1960 12. rota pozemního zabezpečení navigace
  12th Ground Support Navigation Company
  01.10.1958 01.10.1959 22. výsadková průzkumná rota
  22nd Airborne Reconnaissance Company
  01.10.1958 01.09.1960 72. výsadkový prapor
  72nd Airborne Battalion
  01.08.1959 01.09.1966 5. letištní prapor
  5th Air Base Battalion
  19.08.1959 01.09.1966 1. letecký školní pluk
  1st Air School Regiment
  DD.03.1960 01.09.1960 Zahraniční výcviková letka (elementární)
  Foreign Training Squadron (Elementary)
  30.07.1960 01.09.1964 10. rota chemické ochrany
  10th Chemical Defence Company
  30.07.1960 31.10.1991 10. spojovací prapor
  10th Signal Battalion
  30.07.1960 01.09.1961 18. automobilní rota
  18th Automobile Company
  30.08.1960 01.10.1960 10. protiletadlový dělostřelecký oddíl
  10th Anti-Aircraft Artillery Division
  01.10.1960 01.09.1961 10. protiletadlový dělostřelecký pluk
  10th Anti-Aircraft Artillery Regiment
  01.10.1960 01.09.1963 19. prapor pozemního zabezpečení navigace
  19th Ground Support Navigation Battalion
  01.10.1960 01.09.1963 Divizní hudba Prešov
  Divisional Military Band Prešov
  01.10.1960 31.12.1992 Posádková správa Prešov
  Military Command Prešov
  01.10.1960 01.09.1961 Vojenská nemocnice Prešov
  Military Hospital Prešov
  30.07.1961 01.09.1961 10. průzkumná rota
  10th Reconnaissance Company
  01.09.1961 01.09.1964 18. průzkumná dělostřelecká baterie
  18th Reconnaissance Artillery Battery
  01.09.1961 01.09.1966 18. průzkumná rota
  18th Reconnaissance Company
  01.09.1961 01.09.1975 60. automobilový prapor
  60th Automobile Battalion
  01.10.1961 15.10.1968 10. protiletadlový oddíl
  10th Anti-Aircraft Division
  06.07.1962 01.09.1964 18. dělostřelecké dílny
  18th Artillery Workshop
  06.07.1962 01.09.1964 18. technické opravny
  18th Technical Workshop
  01.09.1963 01.09.1966 19. prapor radiotechnického zabezpečení
  19th Electronic Support Battalion
  01.09.1964 01.04.1992 71. automobilní prapor
  71st Automobile Battalion
  01.09.1966 31.12.1992 14. průzkumný prapor
  14th Reconnaissance Battalion
  01.09.1966 01.12.1990 14. tanková divize
  14th Tank Division
  01.09.1966 31.10.1980 14. technické opravny
  14th Technical Workshop
  15.10.1968 01.09.1978 10. opravny
  10th Repair
  01.09.1969 30.11.1981 10. rota chemické ochrany
  10th Chemical Defence Company
  01.10.1970 01.03.1973 Výcvikové středisko specialistů letectva
  Air Force Specialist Training Centre
  01.09.1973 31.12.1992 Vojenská střední odborná škola letecká
  Military Secondary Technical School of Air Force
  01.09.1973 28.08.1991 Vojenské letecké učiliště
  Military Air Force School
  01.09.1978 31.12.1992 10. letecká vojsková opravna
  10th Air Military Repair
  31.10.1980 31.12.1992 14. prapor oprav techniky
  14th Hardware Service Battalion
  31.10.1980 01.01.1981 14. velitelská baterie
  14th Command Battery
  01.01.1981 31.12.1992 14. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
  14th Command and Artillery Reconnaissance Battery
  31.11.1981 31.10.1991 10. prapor chemické ochrany
  10th Chemical Defence Battalion
  01.12.1990 31.10.1991 14. motostřelecká divize
  14th Motor Rifle Division
  28.08.1991 31.12.1992 Vojenská střední škola letecká
  Military Secondary School of Air Force
  31.10.1991 01.03.1992 14. baterie radiolokačního průzkumu a velení
  14th Command and Radar Surveillance Battery
  31.10.1991 31.12.1992 14. rota chemické ochrany
  14th Chemical Defence Company
  31.10.1991 31.12.1992 14. spojovací prapor
  14th Signal Battalion
  30.11.1991 31.12.1992 62. uzel rádiového a radiotechnického průzkumu
  62nd Radio Electronic Intelligence Node
  01.03.1992 31.12.1992 14. baterie protivzdušné obrany
  14th Air Defence Battery
  31.10.1992 31.12.1992 33. automobilní prapor
  33rd Automobile Battalion
  31.10.1992 31.12.1992 4. letecká základna
  4th Air Base
  31.10.1992 31.12.1992 4. vrtulníkový pluk
  4th Helicopter Regiment
  01.01.1993 01.10.1995 14. prapor oprav techniky
  14th Hardware Service Battalion
  01.01.1993 01.10.1995 14. průzkumný prapor
  14th Reconnaissance Battalion
  01.01.1993 01.10.1995 14. rota chemické ochrany
  14th Chemical Protection Company
  01.01.1993 01.10.1995 14. spojovací prapor
  14th Signal Battalion
  01.01.1993 01.10.1995 4. letecká základna
  4th Air Base
  01.01.1993 01.10.1995 4. vrtulníkový pluk
  4th Helicopter Regiment
  01.01.1993 DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Prešov
  Garrison Headquarters Prešov
  01.11.1994 01.04.2000 2. armádní sbor
  2nd Army Corps
  01.10.1995 01.10.2000 2. prapor technického zabezpečení
  2nd Technical Support Battalion
  01.10.1995 01.12.2000 2. průzkumný prapor
  2nd Reconnaissance Battalion
  01.10.1995 01.04.2000 2. spojovací prapor
  2nd Signal Battalion
  01.10.1995 01.10.2001 34. letecká základna
  34th Air Base
  01.10.1995 01.10.2001 34. vrtulníkové křídlo
  34th Helicopter Wing
  01.10.2000 01.10.2015 Prapor logistické podpory
  Logistics Support Battalion
  01.10.2001 01.10.2004 3. letecká základna
  3rd Air Base
  01.10.2001 01.10.2004 3. vrtulníkové křídlo
  3rd Helicopter Wing
  01.07.2003 30.06.2014 Průzkumná rota
  Reconnaissance Company
  01.10.2004 01.07.2009 Letecká základna Prešov
  Air Base Prešov
  01.10.2004 01.07.2009 Vrtulníkové letecké křídlo
  Helicopter Wing
  01.07.2005 30.06.2009 Protiletadlová baterie
  Anti-Aircraft Battery
  01.07.2005 01.09.2014 Útvar vojenské policie Prešov
  Military Police Department in Presov
  01.10.2006 DD.MM.RRRR 2. mechanizovaná brigáda
  2nd Mechanized Brigade
  01.07.2009 DD.MM.RRRR Vrtulníkové křídlo
  Helicopter Wing
  01.01.2010 01.06.2013 SIGINT centrum Prešov
  Military SIGINT Centre
  01.07.2014 DD.MM.RRRR Prapor ISTAR
  ISTAR Battalion
  01.09.2014 DD.MM.RRRR Odbor policejního výkonu Prešov
  Department of Police Exercise Presov
  01.10.2015 DD.MM.RRRR Prapor CSS Prešov
  CSS Battalion Prešov
  DD.MM.RRRR DD.MM.1914 Pluk polních kanónů č. 18
  18th Field Cannon Regiment
  Průmyslové podniky:
  Industry:
  Datum od Datum do Název
  Name
  DD.MM.1948 01.01.2006 ?
  DD.MM.1948 01.01.2006 ?
  DD.MM.1948 01.07.1989 Automobilní opravárenský závod Prešov
  01.07.1989 01.01.2006 Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š.p.
  Vlajka:
  Banner:
  Znak:
  Coat of Arms:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  www.e-obce.sk
  www.wikipedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#396565Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Prešov


  V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


  Sčítání lidu v roce 1930: 21 775 obyvatel (z toho 16 525 osob národnosti československé, 937 osob národnosti maďarské, 947 osob národnosti německé, 557 osob národnosti ruské a 1 702 osob národnosti židovské).


  Posádka byla ustanovena na jaře 1919.


  Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
  velitelství Dvacáté druhé pěší brigády (říjen 1933 – prosinec 1937),
  Pěší pluk 2 (říjen 1920 – leden 1921),
  náhradní prapor Pěšího pluku 14 (říjen 1920 – září 1925 a září 1933 – prosinec 1936),
  Pěší pluk 14 (září 1925 – září 1933),
  Pěší pluk 16 (od září 1933),
  náhradní prapor Pěšího pluku 32 (od září 1933),
  Horský pěší pluk 4 (září 1933 – říjen 1933),
  Horský prapor 12 (leden 1921 – září 1933),
  Hraničářský prapor 10 (únor 1920 – březen 1920),
  náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 11 (od listopadu 1933),
  náhradní baterie Hrubého dělostřeleckého pluku 112 (červenec 1920 – září 1920),
  Dělostřelecký pluk 202 (červenec 1920 – září 1935),
  Dělostřelecký oddíl 261 (září 1933 – prosinec 1937),
  Horský dělostřelecký oddíl 262 (říjen 1920 – leden 1921),
  Remontní baterie 11 (od října 1936),
  Jezdecký pluk 5 (listopad 1933 – leden 1936),
  Dragounský pluk 5 (leden 1936 – září 1936),
  Dragounský pluk 10 (od září 1936),
  Vozatajská eskadrona 12 (od září 1933),
  Telegrafní prapor 4 (od srpna 1926),
  Vozatajská rota 12 (říjen 1927 – září 1933),
  Divisní zbrojní dílny 11 (září 1920 – leden 1922),
  Telegrafní sklad Zemského vojenského velitelství v Košicích (srpen 1926 – leden 1937),
  Posádková nemocnice Prešov (od března 1922),
  Doplňovací okresní velitelství Prešov (od března 1920).


  Pro potřeby vojska byly k dispozici Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa, Masarykovy kasárny, Staré kasárny a Župní kasárny.


  Zdroj:
  ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
  J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
  Recenze knihy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#176467Verze : 0
  Avatar
  Buko nedávej tam ty vlaječky. Už se po několikáté opakuji a opravdu mě nebaví pořád dokola psát moderátorům aby něco nedělali.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334253Verze : 0
  Avatar
  V meste boli umiestnené jednotky Rakúsko-Uhorska, Československa, Slovenskej republiky, opäť Československa a následne ďalšej Slovenskej republiky. Medzitým pravdepodobne jednotky 3. ríše a ZSSR - myslím že tu sú vlajky namieste, pokiaľ nie je vložená tabuľka, ktorá jednoznačne definuje historické obdobia (niekde som ju videl medzi tvojimi návrhami). Naviac ide o pr=ispevok, ktorý sa aj tak časom vymaže.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334269Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Buko neboj já se v tom určitě vyznám i bez vlaječek - obzvláště když je to nalinkované.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334271Verze : 0
  Avatar

  Citace - buko1 :

  ozbrojené sily SR


  01.01.1993-30.09.1995 4. vrtuľníkový pluk

  Neviem ci je to takto spravne lebo vo vojenskej knizke mam:
  1.12.1993 - 29.11.1993, 4. vrt. pluk.
  30.11.1993-30.12.2000, 34. LZ
  V skutocnosti sme k 4. VrP nastupovali 22.12.1992.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334591Verze : 0
  Avatar
  to je ok lebo buko píše 1.1.1993 súčasť ASR... pred 1.1. to bola armáda ČSFR...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334594Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Ide ale o datum 30.9.1995
  preto som tam dal ten vypis z vojenskej knizky
  1.12.1993 - 29.11.1993, 4. vrt. pluk.
  30.11.1993-30.12.2000, 34. LZ
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334615Verze : 0
  Avatar
  Lubo to je asi v pořádku - do tohoto data byl hlavní správce letiště pluk poté základna. To neznamená, že by pluk zanikl ten existoval dál. Došlo k vytvoření jakéhosi vyššího organizačního celku na prešovském letišti.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334618Verze : 0
  Avatar
  Spravcom letiska bola LZ aj predtym, ale pluk bol samostatny, je mozne ze po 30.11.1993 to bol papierovo stale pluk, ale podriadeny 4.LZ.
  Ak je to tak, tak mam vo voj. knizke koninu.
  Mne to pripadalo ako mocensky boj, dovtedy boli Dzurilla a Antos na jednej urovni, ale od tohto datumu bol panom bohom na letisku Dzurilla a nemal som z toho dobry pocit, dokonca si pamatam ako som si povedal ze to bude perne vydrzat do dochodku.
  Okrem toho na letisku boli este dva samostatne utvary: Spravodajsky utvar, ten je tam doteraz a vojskove letecke opravovne, neskor zaclenene do LZ.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334621Verze : 0
  Avatar
  V stránek LZ sa píše: K 30.11.1993 bol 4. vrtuľníkový pluk transformovaný do 4. leteckej základne. Vzhľadom k tomu, že 4. základňa existovala paralelne s 4. vrp dak došlo :
  a) buď k zrušeniu pluku
  b) k jeho prepodriadeniu pod základňu (ako pluk)
  c) k jeho prepodriadeniu pod základňu a reorganizáciu z pluku na nižšiu jednotku


  Pravdepodobne prepodriadením pluku pod základňu stratil útvar svoju právnu subjektivitu (to by vysvetľovalo zápis v dokumentoch - prišiel o číslo útvaru), ale pokračoval ako jednotka vo svojej činnosti naďalej.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334624Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Něco lze nalézt zde www.vrtulniky.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334626Verze : 0
  Avatar
  Ale aj tu su niektore informacie zavadzajuce.
  4.LZ mala len jedneho pilota, lebo nim bol len velitel, zbytok stab, RTZ a LTZ, no u pluku boli vecsinou piloti co vrtulniky lietali aj v Cechach, dvaja velitelia letiek a aj ini vylietani chlapi.
  Ja som absolvoval preskolenie na MI-24D tak ako je tam spominane, lebo som bol v komisii ktora delila federalne letectvo, ale viac ako polovica ludi absolvovala preskolenie este na jesen 1992 priamo u utvarov v Prerove a Plzni.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45150#334678Verze : 0