Přerov, Letiště

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 479 příspěvků vloženo, 2006 editováno a 1030 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Přerov, Letiště

Přerov, Airfield

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Přerov, Letiště Přerov, Airfield
  Originální název:
  Original Name:
  Letiště Přerov
  Další názvy:
  Other Names:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Bochoř
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Henčlov
  Obec:
  Municipality:
  Přerov Přerov
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  49°26'13.339"N 17°24'33.808"E
  Vznik:
  Established:
  DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR
  Velitelé:
  Commanders:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
  Dislokované jednotky:
  Garrisoned Units:
  Datum od
  Date from
  Datum do
  Date to
  Jednotka
  Unit
  Stát
  Country
  01.01.1938 01.04.1939 Letecká povětrnostní stanice 16
  16th Air Weather Station
  15.09.1945 15.01.1946 Letištní peruť Přerov
  Air Base Squadron Přerov
  01.08.1946 01.07.1950 Letecká základna 11
  11th Air Base
  01.08.1946 01.03.1949 Letecký pluk 43
  43rd Air Regiment
  01.08.1946 01.07.1950 Letištní správa Přerov
  Airfield Authority of the 11th Air Base
  01.07.1950 15.01.1951 Letištní správa 11
  11th Airfield Authority
  15.01.1951 01.02.1951 11. letištní správa
  11th Airfield Authority
  01.02.1951 01.08.1991 11. letištní prapor
  11th Air Base Battalion
  15.02.1952 01.01.1953 Proudové výcvikové středisko letectva
  Air Force Jet Training Centre
  01.01.1953 01.05.1953 14. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
  14th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
  01.01.1953 01.11.1954 7. letecký školní pluk
  7th Air School Regiment
  01.05.1953 01.10.1956 24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
  24th Air Support Devices Company
  01.07.1954 01.11.1954 25. letecký bombardovací pluk
  25th Air Bomber Regiment
  01.11.1954 01.09.1965 25. bombardovací letecký pluk
  25th Bomber Air Regiment
  01.11.1955 01.09.1960 17. letištní prapor
  17th Air Base Battalion
  03.11.1955 01.10.1960 24. bombardovací letecký pluk
  24th Bomber Air Regiment
  DD.11.1955 01.08.1960 46. letecká divizní opravna
  46th Divisional Air Repair
  DD.MM.1955 01.10.1960 46. letecká spojovací rota
  46th Air Signal Company
  01.10.1956 01.10.1957 Prapor přistávacích zařízení SP-50
  Landing Devices SP-50 Battalion
  01.10.1957 01.09.1963 1. prapor pozemního zabezpečení navigace
  1st Ground Support Navigation Battalion
  DD.MM.1957 15.08.1958 104. protiletadlový dělostřelecký oddíl
  104th Anti-Aircraft Artillery Division
  01.09.1958 10.07.1960 Letka radiotechnického průzkumu
  Radio Technical Reconnaissance Squadron
  01.09.1959 01.09.1960 Zahraniční výcviková letka (bombardovací)
  Foreign Training Squadron (Bomber)
  01.08.1960 31.08.1961 25. letecká opravna
  25th Air Repair
  01.09.1960 01.09.1962 56. výcviková letka
  56th Training Squadron
  01.09.1961 01.09.1965 10. letecká opravna
  10th Air Repair
  01.09.1961 01.09.1962 51. výcviková letka
  51st Training Squadron
  01.09.1962 01.09.1965 29. letištní prapor
  29th Air Base Battalion
  01.09.1962 DD.08.1965 4. letecký školní pluk
  4th Air School Regiment
  01.09.1963 01.08.1991 1. prapor radiotechnického zabezpečení
  1st Electronic Support Battalion
  01.07.1965 01.09.1969 10. protiradiotechnický letecký oddíl
  10th Electronic Warfare Air Division
  01.09.1965 01.09.1969 2. letka vzdušného radiotechnického průzkumu
  2nd Air Radio Technical Reconnaissance Squadron
  01.09.1965 01.09.1969 2. stíhací bombardovací letecká divize
  2nd Fighter Bomber Air Division
  01.10.1965 01.08.1991 6. stíhací bombardovací letecký pluk
  6th Fighter Bomber Air Regiment
  DD.MM.1965 31.07.1991 2. letka
  2nd Squadron of 6th Fighter Bomber Air Regiment
  DD.MM.1965 31.12.1992 32. letecká vojsková opravna
  -
  DD.MM.1969 01.11.1991 21. letištní rota "S"
  21st Air Base Company "S"
  DD.MM.1969 01.09.1973 Výcvikové středisko letectva
  Air Force Training Centre
  DD.08.1973 01.09.1992 28. letištní prapor
  28th Air Base Battalion
  01.09.1973 31.12.1992 1. letecký školní pluk
  1st Air School Regiment
  01.09.1973 01.09.1992 11. prapor radiotechnického zabezpečení
  11th Electronic Support Battalion
  DD.MM.1978 01.11.1991 30. letištní rota "S"
  30th Air Base Company "S"
  DD.MM.1978 01.11.1991 31. rota radiotechnického zabezpečení "S"
  31st Electronic Support Company "S"
  01.08.1991 31.12.1992 61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
  61st Air Base and Electronic Support Battalion
  01.09.1992 31.12.1992 5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
  5th Air Base and Electronic Support Battalion
  01.01.1993 31.10.1994 1. letecký školní pluk
  1st Air School Regiment
  01.01.1993 DD.MM.1993 5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
  5th Airfield and Electronic Support Battalion
  01.01.1993 31.12.1993 61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
  61st Airfield and Electronic Support Battalion
  01.11.1993 31.12.1994 35. letecká základna
  35th Air Base
  01.11.1993 DD.MM.1994 4. samostatná stíhací letka
  4th Separate Fighter Squadron
  01.01.1994 31.12.1994 32. letecká vojsková opravna
  -
  01.01.1994 31.12.1994 52. letecká vojsková opravna
  -
  01.12.1994 30.09.2000 Technická letka radiotechnického zabezpečení
  Radiotechnic Support Technical Squadron
  01.01.1995 30.11.2003 33. základna vrtulníkového letectva
  33rd Helicopter Air Force Base
  01.01.1995 31.08.1997 331. letka bojových vrtulníků
  331st Combat Helicopter Squadron
  01.01.1995 31.08.1997 332. letka dopravních a speciálních vrtulníků
  332nd Transport and Special Helicopters Squadron
  01.01.1995 30.06.1997 52. letecká opravárenská základna
  52nd Aircraft Maintenance Base
  01.07.1997 31.12.2003 32. letecká opravárenská základna
  32nd Aircraft Maintenance Base
  01.09.1997 31.12.2003 331. letka bojových vrtulníků
  331st Combat Helicopter Squadron
  01.09.1997 DD.MM.1999 332. letka bojových vrtulníků
  332nd Combat Helicopter Squadron
  01.09.1997 DD.MM.1999 333. vrtulníková letka
  333rd Helicopters Squadron
  01.09.1997 31.12.1998 334. vrtulníková letka
  334th Helicopter Squadron
  DD.MM.1999 31.12.2003 332. vrtulníková letka
  332nd Helicopters Squadron
  01.10.2000 31.12.2003 Technická letka radiotechnického zabezpečení a komunikačních prostředků / komunikačních systémů
  Electronic Support and Communication Devices / Communication Systems Technical Squadron
  01.01.2004 30.11.2013 23. základna vrtulníkového letectva
  23rd Helicopter Air Force Base
  01.01.2004 30.09.2008 231. letka bitevních vrtulníků
  231st Attack Helicopter Squadron
  01.01.2004 30.09.2008 232. vrtulníková letka
  232nd Helicopter Squadron
  01.01.2004 30.09.2008 234. technická letka oprav letecké techniky
  234th Technical Aircraft Maintenance Squadron
  01.01.2004 30.09.2008 235. prapor zabezpečení
  235th Support Battalion
  01.01.2004 30.09.2008 Rota radiotechnického zabezpečení a komunikačních systémů
  Electronic Support and Communication Systems Company
  01.10.2008 01.01.2011 232. technická letka oprav vrtulníků
  232nd Technical Helicopter Maintenance Squadron
  01.10.2008 31.12.2010 233. prapor zabezpečení
  233rd Support Battalion
  01.10.2008 01.01.2011 Rota Komunikačních a informačních systémů a letecké radionavigační služby
  Communication and Information System and Air Radionavigation Service Company
  01.01.2009 31.12.2010 231. vrtulníková letka
  231st Helicopter Squadron
  01.01.2011 30.11.2013 23. křídlo vrtulníkového letectva
  23rd Helicopter Air Force Wing
  01.01.2011 30.11.2013 231. vrtulníková letka
  231st Helicopter Squadron
  01.01.2011 30.11.2013 232. vrtulníková letka
  232nd Helicopter Squadron
  01.01.2011 30.11.2013 233. letka oprav letecké techniky
  233rd Aircraft Maintenance Squadron
  01.01.2011 30.11.2013 234. prapor zabezpečení velení
  234th Command Support Battalion
  01.01.2011 30.11.2013 235. prapor logistické podpory
  235th Logistic Support Battalion

  Zánik:
  Cancelled:
  DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45161#455300Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Přerov, letiště


  Nacházelo se na 49° 27´ severní zeměpisné šířky a 17° 25´ východní zeměpisné délky, jeho nadmořská výška činila 265 m. Jednalo se o nepravidelný čtyřúhelník o rozměrech 965 x 760 m, první postavený objekt se nacházel v severním rohu plochy. Letiště bylo dáno prozatímně do provozu v srpnu 1938


  Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
  jedna letka Leteckého pluku 2,
  doplněná Leteckou radioelektrickou stanicí 19,
  Leteckou povětrnostní stanicí 16.


  Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
  Recenze knihy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45161#176478Verze : 0
  Avatar
  Přerov ( Henčlov / Bochoř) (4,5 km JZ od města Přerov)  1. Zeměpisné souřadnice:
  1.a) "Henčov" nebo tzv. Základna (areál původního "travnatého" letiště 49°26'13.339"N 17°24'33.808"E
  1.b) "Bochoř" (nové letiště s betonovou VPD)49° 25' 33.37", 17° 24' 17.71"
  2. Nadmořská výška: 206 m
  3. Zeměpisný směr dráhy: 066° / 246°
  4. Rozměry: 2 500 x 60 m
  5. Povrch VPD: beton
  6. Přívodné radiostanice: (na směru 066°)
  a) VPRNS: (dálná) CK 213,5 kHz (3900 m od vstupního prahu VPD)
  b) BPRNS: (bližná) C 441,0 kHz (950 m od vstupního prahu VPD)


  Volací znak: „CvrčeK


  Zdroj: Bez nich by nevzlétli, Svět křídel 2008

  Dráhový systém (Foto vlastní sbírka)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45161#339980Verze : 0
  Avatar
  Zabezpečovací a letecké útvary a jednotky, umístěné po r. 1945 na letišti.  A) Letištní a týlové zabezpečení:  Letecká základna 11 VÚ 5480 (1946- 1949)
  Letecká základna 11 VÚ 2729 (1949- 1950)
  Letištní správa 11 / 11. letištní správa Přerov VÚ 2729 (1950- 1951)
  11. letištní prapor VÚ 2729 (1951- 1960)
  29. letištní prapor VÚ 4326 (1962- 1965)
  21. letištní rota „S“ VÚ 4417 (1965-1973)
  30. letištní rota „S“ VÚ 8215 (1978- 1991)
  28. letištní prapor VÚ 1105 (1973- 1992)
  5. prapor letištního a RTZ Přerov VÚ 6788 (1992-1993)
  61. prapor letištního a RTZ Přerov VÚ 4971 (1991-1993)
  35. letecká základna Přerov VÚ 2065 (1994- 1994)
  46. letecká divizní opravna
  32. letecká vojsková opravna
  52. letecká opravárenská základna  B) Radiotechnické zabezpečení:


  14. radiotechnická četa LZS I. třídy neměla (1953-1953)
  24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků VÚ 1118 (1953- 1956)
  Prapor přistávacího zařízení SP-50 VÚ 1118 (1956-1957)
  1. prapor pozemního zabezpečení navigace VÚ 1118 (1957- 1963)
  1. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 1118 (1963- 1991)
  11. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 5960 (1973-1992)
  1. rota RTZ „S“ VÚ 1545 (1965- 1971)
  31. rota RTZ „S“ VÚ 6307 (1978- 1991)


  C) Letecké útvary:


  Letecký pluk 43 VÚ 2266 (1946-1948)
  Letecký pluk 43 „Dr. Edvarda Beneše“ VÚ 2266 (1948- 1949)
  (Dělostřelecká letka 2) VÚ 8671 (1950-?)
  2. letka 45. leteckého pluku (?-1952 )
  Proudové výcvikové středisko letectva VÚ 8010 (1952-1953)
  7. letecký školní pluk VÚ 8010 (1953-1954)

  25. bombardovací letecký pluk VÚ 9128 (1954-1965)
  24. bombardovací letecký pluk VÚ 1531 (1955-1960)
  Velitelský roj 46. bombardovací letecké divize VÚ 6806 (1955 -1960)
  (46.) Protiradiotechnická letka („Netopýr“) VÚ 6806 (1958 -1960)
  10. protiradiotechnický letecký oddíl VÚ 6200 (1965-1969)
  (Zahraniční letka) / 56. výcviková letka VÚ 3872 (1957 -1962)
  (Zahraniční letka) / 51. výcviková letka VÚ 8727 (1961 -1962)
  4. letecký školní pluk VÚ 8727 (1962-1965)
  Vel. roj 2. stíhací bombardovací letecké divize VÚ 2517 (1965 -1969)
  6. stíhací bombardovací letecký pluk „Opavský“ VÚ 3842 (1965-1990)
  Výcvikové středisko letectva VÚ 4450 (1969-1973)
  1. letecký školní pluk „Generála Janouška“ VÚ 8727 (1973-1992)

  82. stíhací letka (1993-?)
  4. samostatná stíhací letka VÚ 4055 (?-1994)
  33. základna vrt. letectva „Edvarda Beneše“ VÚ 4574 (1995 -2003)
  23. základna vrt. letectva „Edvarda Beneše“ VÚ 4574 (2004-2009)


  Zdroj: Bez nich by nevzlétli, Svět křídel 2008
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45161#339981Verze : 0
  Avatar
  Tak pomocí leteckých měřických snímků pocházejících z roku 1948 lze konstatovat toto.
  Areál letiště Bochoř a Henčlov je defacto stejný (tedy s tím že Bohoř je větší a jinak situovaný). Pokud se týká Henčlova, tak jeho budovy se nacházely na pozici 49°26'13.339"N, 17°24'33.808"E www.mapy.cz , krom těchto budov letiště tvořila louka, obdelníkového tvaru s delší stranou směrem k obci Bochoř a kratší k Henčlovu. Udané zeměpisné souřadnice (49° 27´ severní zeměpisné šířky a 17° 25´ východní zeměpisné délky,) lze prohlásit za chybné.


  Zdroj: letecký měřický snímek z roku 1948
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45161#344717Verze : 0
  Avatar

  Z historie letiště Přerov
  25.6.1911 - let Ing. Jana Kašpara s letounem Bleriot IX na vojenském cvičišti u Jezdeckých kasáren trati Přerov-Henčlov-Bochoř v délce 18min 40 sec
  10.3.1925 - Ministerstvo veřejných prací ČSR požádalo Stavební úřad Olomouc o vyhledání pozemku o rozloze 400 x 800m u města Přerova
  v roce 1936 - uvažuje se o ploše vlevo od Henčlova
  13.1.1927 - ustanovení přerovské skupiny MLL patřící pod olomouckou župu v Olomouci z iniciativy Ing. A. Němce
  23.9. 1927 - I. Letecký den za účasti letounů olomoucké župy MLL letouny 2x Aero A-12, 2x Brandenburg a roje vojenských stíhací letounů z Olomouce
  14.9.1930 - II.LD na propůjčených pozemcích statkáře L. Šilhavého u Výmyslova za účasti letounů MLL Olomouc
  15.2.1933 - byl založen plachtový odbor přerovské MLL, první lety větroně na vojenském cvičišti na svahu kopce u Újezdce
  4.5.1936 - návrh města Přerova MNO o zřízení letiště
  6.9.1936 - 6.9.1936 letecká expozice na Zemské výstavě 1936 v Přerově vystavované letouny Šmolík Š-20, Aero A-11, Zlín Z-XII, Zlín V.


  7.3.1937 - schválení výstavby kasáren pro leteckou jednotku městem Přerov
  a darování plochy 800 x 1000m pro zřízení letiště

  Květen 1937 - byl vypracován projekt letiště
  Podzim 1937 - výstavba příjezdové cesty k letišti o délce 300 m
  Září 1937 - přesun 63. letky Leteckého pluku 2 v Olomouci na budované letiště Letadla ve výzbroji Aero A-100, Aero A-101, B-71 (licenční sovětské SB-2) a Praga E-39, 1.12.1938 stálé přemístění 63. letky velitel letky mjr. V. Skoba zástupce VL npor. B. Horák první důst. Por. F.Fajtl
  Březen 1938 - počátek stavebních prací na letišti
  Červenec-srpen 1938 - výstavba prvního hangáru
  Říjen 1938 - letiště je hotovo ze 70%
  4.11.1938 - podpis nájemní smlouvy mezi městem Přerov a vojenskou správou na 25 let s Platností od 1.4.1938 do 31.3.1963
  21.12.1938 - zahájení kolaudace (hangár)


  Březen 1939 - letiště je vyhodnoceno jako stalé vojenské letiště o rozměrech 780 x 1000m


  Po válce obnovení provozu na cvičišti nad Újezdcem plachtaři, jejich činnost byla ukončena v dubnu 1946, kdy se plachtaři přestěhovali na letiště v Henčlově


  15.9.1945 - pro zajištění provozuschopnosti letiště vzniká pozemní jednotka Letištní peruť Přerov na základě Zvláštního důvěrného rozkazu č.1 VL 3.O ze dne 6.9.1945 Velitelem ustanoven mjr.let. Oto Lazar
  Září 1945 - nabídka MNO na dobudování vojenského a vybudování civilního letiště, město Přerov, to nabídlo zvětšení plochy v hlavním směru 340?/160? z původních 950 x 800m na 1200m
  Leden 1946 - Letištní peruť nahrazuje Letištní správa Přerov podléhající II.leteckému okruhu Brno
  Červen 1946 - zahájena výstavba dvou ocelových hangárů z Vítkovic, které byly dodány v Listopadu 1946
  1.8.1946 - zřízení Letecká základna 11 pro Letecký pluk 43 (zpravodajský), letouny C-3 a K-65
  1.9.1946 - zahájení pravidelného leteckého provozu
  Srpen 1947 - bylo rozhodnuto o budování betonové VPD v Přerově jako důsledek zavádění proudové letecké techniky na území ČSR


  leden-únor 1948 - byl zpracován projekt na betonovou VPD o délce 2000m ve směru 066°/246°, blíže k Bochoři
  3.3.1948 - udělen Leteckému pluku 43. čestný název Dr. E.Beneše
  10.3.1949 - byl pluk redislokován do Milovic


  1950-1951 - Letištní správa 11 / 11. letištní správa Přerov
  Květen 1950 - přemístění 2.letky 45.leteckého pluku z Plzně na letiště Henčlov pro spolupráci s dělostřelectvem. Letka odešla z letiště v březnu 1952
  1951-1991 - 11. letištní prapor


  Podzim 1951 - byla dobudována betonová VPD
  15.2.1952 - přesunutí Proudového výcvikového střediska letectva(PVSL) z Milovic, výcvik na letouny MiG-15/S-102
  konec roku 1952 - ukončen provoz z letiště Henčlov
  1.1.1953 - PVSL v Přerově přejmenován na 7. školní letecký pluk v podřízenosti 15. leteckého sboru, stav 10 letounů S-102 a pět CS-102, pluk zrušen 1.10.1954 a personál odchází do Pardubic
  květen 1954 - první přistání letounů Il-28 sevětskými posádkami
  1.11.1954-1.10.1960 - 46. letecká divizní opravna
  říjen 1954 - přemístění 25. bombardovacího leteckého pluku (bolp) z důvodu přeškolení a přezbrojení z letounů C-3 Siebel na Il-28
  listopad 1955 - přemístění 24.bolp- přeškolení a přezbrojení na Il-28 velitelství 46. bombardovací divize s velitelským rojem 46.bold do roku 1960. Štáb pluku, společně s létajícím personálem, užíval vícepatrovou budovu v Čechově ulici naproti dnešnímu OD Prior v centru města (původně patřila n. p.MORAVOSTAV)
  1959-1962
  1959-1960 vznik Zahraniční výcvikové (bombardovací) letky,
  od 01.09.1960 vztvoření 56.výcvikové letky (zahraniční), pro výcvik na bombardovacích a dopravních letounech


  červen 1958 - letiště Přerov je zařazeno jako civilní letiště do sítě Čs. Aerolinií, letouny DC-3, Il-12, od roku 1960 Av-14T, ukončení civilního provozu v roce 1974


  01.09.1958 - srpen 1960 46. Protiradiotechnická letka ("Netopýr") speciální průzkumná jednotka k provádění radiotechnického průzkumu a REB
  15.09.1960 - 46. bold zrušena
  1961 - 51.výcvikové letky z Hradce Králové s letouny Mig-15
  1961-1962 - vytvoření 51.(zahraniční) výcvikové letky a zahájení přeškolování na dopravní letouny Il-14
  1962-1965 - 29. letištní prapor
  1962 - 10. letecké opravovny, od září 1964 v podřízenosti VLU
  září 1962 - sloučení letek MiG-15 a Il-14 a vytvoření 4.leteckého školního pluku, patřícího pod Letecké učiliště později Vyšší letecké učiliště v Košicích, pluk je zajišťován 11.lpr a 1.prRTZ
  září 1964 - bylo ukončeno létání s letouny Il-28 a začíná na L-200 Morava, část pilotů z letky Mig-15 na L-29 Delfín
  1965-1969 - Vel. roj 2. stíhací bombardovací letecké divize
  1965-1973 - 21. letištní rota „S“
  1965 - LO transformovány na 32.LVO
  Červenec 1965 - zřízení 10.protiradiotechnického oddílu s letouny Il-28 a Av-14T, oddíl sídlil v Želatovských kasárnách, byl rozpuštěn v září 1969 pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše území v srpnu 1968
  červenec 1965 - zrušení bombardovacího letectva v armádě
  01.09.1965 - přemístění 4.lšp na letiště Hájníky
  1965 - velitelství 2.stíhací bombardovací letecká divize do roku 1969 s Vel. rojem 2. stíhací bombardovací letecké divize
  19.5..1965 - zrušen 25.bolp
  01.07.1965 – 01.09.1969 - 10.prtlo v podřízenosti 10.LA s vrtulníky Mi-1 aMi-4
  23.9.1965 - přemístění 6. stíhacího bombardovacího leteckého pluku (sbolp) z letiště Hájníky letouny Mig-15 bis, bis SB, UTI, u pluku velitelský roj 6.sbolp s vrtulníky Mi-1
  září 1969 - dodávka L-29 Delfín k 6.sbolp zrušena 2.sbold, 6.sbolp patří do podřízenosti 34.sbold
  1969-1973 - Výcvikové středisko letectva
  1973 - 1.školní letecký pluk
  1973-1992 - 28. letištní prapor
  27.6.1973 - přistávají na letišti 6.sbolp první letouny Mig-21MF a UM. Do konce roku jsou přeškoleny první dvě letky a Mig-15 jsou vyřazeny.V druhé polovině roku 1974 je přeškolena i třetí letka, ve výzbroji zůstaly i nadále Mig-15 a L-29
  1978-1973 - 30. letištní rota "S". Jednotka byla určena k zabezpečení sovětských sil při případné operaci proti NATO,hlavně NSR.
  Do 1981 - je letiště využíváno letouny Jak-40 a Av-14T jako křižovatka poštovních letů na trati Praha-Přerov-Brno-Sliač
  1983 - pluk se účastní na výcviku pilotů lybijského letectva na Mig-21,stíhací výcvik byl u 3. letky 6. sbolp na letounech MiG 21 MF a UM
  22.6.1988 - první vývozní lety na letounech Su-22 u 6.sbolp
  30.1.1989 - 6.sbolp v podřízenosti velitelství 10.LA Hradec Králové
  1991-1993 - 61. prapor letištního a RTZ Přerov
  1991 - dostal 1.šlp do výzbroje letouny Mig-21, avšak výcvik na nich byl ukončen v roce 1993 Výcvik pokračuje na podzvukových L-29 a L-39MS ( prvních šest L-39MS přelétnuto 2.7.1992 z Vodochod, ev. čísla 0001-0006)
  31.7 1991 - 6.sbolp "Opavský" byl zrušen
  1992-1993 - 5. prapor letištního a RTZ Přerov
  1.1.1992 - 1.šlp v podřízenosti 1.smls Hradec Králové V květnu 1993 udělen čestný název"Generála Karla Janouška".
  1992 - letecké společnosti Olomex s.r.o. s letounem L-200 Morava, zánik v roce 2002
  1.1.1993-1.10.1994 - u 1.lšp vrtulníky Mi-2,8V druhé polovině roku 1993 bylo od 51. vrp předáno sedm vrtulníků Mi-2 (0242, 0244, 3302, 5432, 7741, ..) k 1. lšp a 4. sslt do Přerova. Z Bechyně byla předána Mi-8 0313.
  v říjnu 1993 - 82. sslt se přesunula do Přerova a k 1.11.1993 se přeměnila na 4. sslt (27x Mig-21MF/MU, 1x Mi-2). Podřízena v podřízenosti 2.dPVO Brno (ta je pod 4.sbor PVO Stará Boleslav)
  31. 12. 1993 - došlo k přejmenováni 32. LVO na 52. LVO a v roce 1996 na 32. leteckou opravárenskou základnu (32.LOZ).
  1994 - vznikla 35. letecká základna, která vznikla na základě zrušeného 5. prlrtz a 61. prlrtz
  1.1.1994 - 1.šlp v podřízenosti 3.sboru taktického letectva Hradec Králové
  1.10.1994 - byla 4.sslt zrušena a začleněna do 4. letecké základny PVO
  31.10.1994 - 1. lšp byl "přetransformován". V Pardubicích byla k 1.11.1994 ustanovena 34. základna školního letectva
  zpět nahoru Vrtulníky v Přerově
  1.12.1994 - na základě rozkazu ministra obrany je od 1.1.1995 ze zrušených vrtulníkových útvarů 51. vrtulníkového pluku Dr. E.Beneše v Prostějově a 11. vrtulníkového pluku v Plzni -Líních a 35. letecké základny Přerov založena 33. základna vrtulníkového letectva v Přerově
  15.12.1994 - zaujímá jeden vrtulník Mi-17 dvacetčtyři hodinovou službu Letecké pátrací a záchranné služby (LPZS) na letišti Přerov-Bochoř
  1.1.1995 - vznik 33. základny vrtulníkového letectva, základna má ve výzbroji vrtulníky Mi-2,Mi-8 PPA, Mi-9 IVOLGA, Mi-17, Mi-24 D, DU,V
  do 30.9. 1997 - v podřízenosti 3.sboru Taktického letectva Hradec Králové
  do 30.9. 2002 - v podřízenosti VeVzS ve Staré Boleslavi
  od 1.10. 2003 - v podřízenosti VeSpS v Olomouci
  23.8-27.9.1996 - účast jednoho přerovského a kbelského vrtulníku v misi IFOR
  1996-1997 - vybraní příslušníci základny se přeškolují v Polsku na vrtulníky W-3A Sokol
  8.10.1996 - Česká armáda převzala 11 vrtulníků W-3A Sokol od PZL Šwidnik
  20.3.1997 - 14.12.2001 mise SFOR
  Duben 1998 - drží jeden vrtulník Mi-17 povodňovou hotovost na letišti v Pardubicích při přívalových deštích na rychnovsku
  Červenec 1997 - přerovské vrtulníky se účastní záchranných prací při povodních na Moravě,operují z letiště Olomouc -Neředín, přerovské letiště bylo zatopeno
  1.1.1999 - 334. vrtulníková letka byla zrušena a vznikla 333. vrtulníkovou letku letecké-taktická skupiny
  1.4.1999 - založen 334. vrtulníkový roj sil okamžité reakce (SOR) vrtulníky Mi-17 v úpravě SOR
  16.12.1999 - Úřad civilního letectví certifikuje letiště pro provoz civilních letadel podle přístrojů jako neveřejné mezinárodní letiště
  8.10. - 14.11. 2001 - stráží bezletovou zónu kolem Dukovan dvě Mi-24
  8.-14.1.2002 - Státní podnik LOK odkoupil vrtulníky Mi-17 0801, 0804, 0806, 0810, 0813 a 0815
  13.5. 2002 - Bojového praporu a historického názvu "33. zVrL Edvarda Beneše"
  Srpen 2002 - přerovské vrtulníky se účastní záchranných prací při povodních v Čechách
  Listopad 2002 - zabezpečení Summitu NATO vrtulníky Mi-17,24/35 ze Kbel
  27.1.2003 - Armáda ČR získala z Ruska první tři bitevní vrtulníky Mi-24V (ev. č. 7353, 7354 a 7355), dodané v rámci deblokace zbývajícího ruského dluhu
  Červenec 2003 - čtyři nové vrtulníky Mi-24V 7356, 7357, 7358 a 0981
  31.12.2003 - Provoz vrtulníků Mi-24D u AČR byl ukončen.
  1.1.2004 - sloučení 32.LOZ s tlot. 33.zVrL a vytvořila se 234.tlolt
  květen 2005 - dodávka 16 vrtulníků Mi-171Š v rámci deblokace ruského dluhu
  13.4 - 14.12.2005 - mise EUFOR
  Duben 2005 - dorazila skupina českých pilotů, palubních techniků a techniků z 23. zVrL a z Úřadu státního ověřování kvality do letecké továrny v Ulan Ude, kde se přeškolí na nový vrtulník Mi-171Š.
  2.12.2005 - přivezl An-124 z Ruska do Pardubic poslední tři nové vrtulníky Mi-171Š.
  květen 2006 - vycvičení první instruktoři v létání s brýlemi pro noční vidění (NVG)
  17.1.2006 - přistálo v Pardubicích letadlo An-124 Ruslan s posledními třemi vrtulníky Mi-35
  9.2.2006 - byla v rámci deblokace ruského dluhu ukončena poslední dodávka vrtulníků do výzbroje Armády České republiky
  2.4.-16.12.2007 - mise KFOR
  5.4.2007 - česká vláda schválila, že Afghánistánu daruje 12 nepotřebných bojových a dopravních vrtulníků Mi-17/24
  19.8.2008 - přelet prvních bojových vrtulníků Mi-24V/35 z Přerova do Náměště nad Oslavou
  1.10.2008 - vznik letky bitevních vrtulníků v Náměšti nad Oslavou,
  vzniká 231. vrtulníková letka s vrtulníky Mi-17 a Mi-171Š ( 16 vrtulníků Mi-171Š,tři Mi-17 a pět Mi-17 v úpravě SOR) zrušen 5.roj SAR, vrtulníky W-3A Sokol přebírá základna Kbelyzároveň se v pohotovosti SAR střídají piloti ze Kbel, VeSpS Olomouc (s vrtulníkem W-3A) a 231.vrl (Mi-171Š
  prosinec 2008 - měly být dodány modernizované vrtulníky Mi-171Š, ve skutečnosti byly dodány až v červnu 2009
  1.5.2009 - vrtulníky Mi-171Š drží nepřetržitou pohotovost v rámci služby SAR
  11.2.2010 - ukončena hotovost vrtulníku Mi-17 či Mi-171Š pro SAR v Přerově. Hotovost se přesouvá na vrtulník Mi-35 v Náměšti nad Oslavou


  Zdroj:
  www.letisteprerov.eu
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45161#455306Verze : 1
  Avatar
  Dobrý den,
  prosil bych opravu v příspěvku Vojenské objekty:Přerov letiště: Z historie letiště Přerov (https://forum.valka.cz/topic/postview/339980/), kde je uved špatný rok - 22.6.1984 - první vývozní lety na letounech Su-22 u 6.sbolp.
  Správně má být 22.6.1988, protože pro 6.SBoLP byly tyto letouny smontovány od cca ůnora 1988 a předávány v květnu -červnu 1988. Prní vývozní lety byly uskutečněny u 1. letky ve středu 22.června 1988.


  S pozdravem bývalý letovod -programátor 1. letky Karel Mlčoch  Edit buko1: opravené
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45161#523170Verze : 1