Přerov

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 394 příspěvků vloženo, 1643 editováno a 418 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Přerov

okr. Přerov

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Přerov Prerov
  Originální název:
  Original Name:
  Přerov
  Další názvy:
  Other Names:
  Prerau
  Nižší územní celek:
  Lower Administrative Area:
  okres Přerov Prerov District
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  49°27'18.00"N 17°27'57.00"E
  Místní části:
  Local Municipalities:
  Město
  Předmostí
  Lověšice
  Kozlovice
  Dluhonice
  Újezdec
  Čekyně
  Henčlov
  Lýsky
  Popovice
  Vinary
  Žeravice
  Penčice
  První písemná zmínka:
  First Written Reference:
  1019
  Vojenské objekty:
  Military Objects:
  Vznik
  Established
  Zánik
  Cancelled
  Název
  Name
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Přerov, Kasárny
  Přerov, Barracks
  DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Přerov, Letiště
  Přerov, Airfield
  Památky:
  Historical Sights, Places of Interest:
  -
  Muzea:
  Museums:
  - -
  Osobnosti:
  Personalities:
  Datum *
  Date *
  Datum †
  Date †
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  14.01.1891   - Hon, Jiří
  30.10.1893   Janoušek, Karel
  21.11.1900   Domes, Walter
  07.11.1901   Vašíček, Rudolf
  02.01.1904   Menclová, Dobroslava
  11.02.1905   - Boublík, Josef
  29.09.1911   Reicin, Bedřich
  10.07.1957   Zbořil, Ivo
  19.04.1963   Joch, Jindřich
    16.02.1975 Fusek, Alexander
  Dislokované jednotky:
  Garrisoned Units:
  Datum od
  Date from
  Datum do
  Date to
  Jednotka
  Unit
  Stát
  Country
  23.08.1920 01.10.1920 Domobranecký prapor č. 1
  1st Militia Battalion
  01.10.1920 01.05.1928 Jezdecká eskadrona 2/6
  2nd Squadron of the 6th Cavalry Regiment
  01.10.1920 01.05.1928 Jezdecká eskadrona 3/6
  3rd Cavalry Squadron of the 6th Cavalry Regiment
  01.10.1920 01.05.1928 Jezdecká eskadrona 4/6
  4th Cavalry Squadron of the 6th Cavalry Regiment
  01.06.1922 DD.09.1933 II. korouhev jezdeckého pluku 6
  2nd Guidon of the 6th Cavalry Regiment
  01.05.1928 DD.10.1928 Polní eskadrona 2/6
  2nd Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
  01.05.1928 DD.09.1933 Polní eskadrona 4/6
  4th Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
  01.05.1928 DD.09.1933 Polní eskadrona 5/6
  5th Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
  DD.10.1928 15.09.1933 Polní eskadrona 6/6 /kulometná/
  6th Squadron /Machine-gun/ of the 6th Cavalry Regiment
  DD.09.1933 24.09.1938 Dělostřelecký oddíl 82
  82nd Artillery Battalion
  01.01.1938 01.04.1939 Letecká povětrnostní stanice 16
  16th Air Weather Station
  24.09.1938 22.10.1938 Letka 63
  63rd Flight
  25.09.1938 22.10.1938 Letecká povětrnostní stanice 23
  23rd Air Weather Station
  30.09.1938 15.12.1938 Ústředna polních pošt
  Central Field Post Office
  DD.09.1938 DD.10.1938 II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304
  2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 304th Regiment
  DD.09.1938 DD.10.1938 II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305, velitelství
  Headquarters of the 2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 305th Regiment
  06.10.1938 22.10.1938 8. divise
  8th Division
  06.10.1938 22.10.1938 Telegrafní prapor 8
  8th Signal Battalion
  06.10.1938 22.10.1938 Velitelství dělostřelectva 8. divise
  Artillery Command of the 8th Division
  06.10.1938 22.10.1938 Velitelství telegrafního vojska 8. divise
  Signal Command of the 8th Division
  06.10.1938 22.10.1938 Velitelství ženijního vojska 8. divise
  Engineer Command of the 8th Division
  06.10.1938 22.10.1938 Ženijní rota 8
  8th Engineer Company
  26.10.1938 14.10.1938 5. oddělení /dopravní/ štábu hlavního velitelství
  5th Section /Transport/ of the Staff of the General Headquarters
  02.03.1945 29.03.1945 I. skupina Stíhací eskadry 77
  1st Group of the 77th Fighter Wing
  01.06.1945 01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 58
  58th Artillery Division
  15.09.1945 15.01.1946 Letištní peruť Přerov
  Air Base Squadron Přerov
  01.10.1945 01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 258
  258th Artillery Division
  01.08.1946 01.07.1950 Letecká základna 11
  11th Air Base
  01.08.1946 01.03.1949 Letecký pluk 43
  43rd Air Regiment
  01.08.1946 01.07.1950 Letištní správa Přerov
  Airfield Authority of the 11th Air Base
  01.10.1947 DD.MM.1949 Dělostřelecký pluk 209
  209th Artillery Regiment
  01.10.1949 01.11.1950 21. dělostřelecká brigáda
  21st Artillery Brigade
  01.10.1949 01.11.1950 Dělostřelecký pluk 324
  324th Artillery Regiment
  01.07.1950 15.01.1951 Letištní správa 11
  11th Airfield Authority
  01.01.1951 01.11.1955 14. dělostřelecký pluk
  14th Artillery Regiment
  15.01.1951 01.02.1951 11. letištní správa
  11th Airfield Authority
  01.02.1951 01.08.1991 11. letištní prapor
  11th Air Base Battalion
  01.10.1951 01.11.1954 193. protiletadlový oddíl
  193rd Anti-Aircraft Division
  15.02.1952 01.01.1953 Proudové výcvikové středisko letectva
  Air Force Jet Training Centre
  01.01.1953 01.05.1953 14. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
  14th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
  01.01.1953 01.11.1954 7. letecký školní pluk
  7th Air School Regiment
  01.05.1953 01.10.1956 24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
  24th Air Support Devices Company
  01.07.1954 01.11.1954 25. letecký bombardovací pluk
  25th Air Bomber Regiment
  01.11.1954 01.09.1965 25. bombardovací letecký pluk
  25th Bomber Air Regiment
  01.11.1955 01.09.1960 17. letištní prapor
  17th Air Base Battalion
  01.11.1955 01.06.1957 193. protiletadlový dělostřelecký oddíl
  193rd Anti-Aircraft Artillery Division
  01.11.1955 01.10.1958 29. dělostřelecký pluk
  29th Artillery Regiment
  03.11.1955 01.10.1960 24. bombardovací letecký pluk
  24th Bomber Air Regiment
  DD.11.1955 01.10.1960 46. bombardovací letecká divize
  46th Bomber Air Division
  DD.11.1955 01.08.1960 46. letecká divizní opravna
  46th Divisional Air Repair
  DD.MM.1955 01.10.1960 46. letecká spojovací rota
  46th Air Signal Company
  01.10.1956 01.10.1957 Prapor přistávacích zařízení SP-50
  Landing Devices SP-50 Battalion
  01.08.1957 01.10.1960 46. letecká technická skupina
  46th Air Technical Group
  01.10.1957 01.09.1963 1. prapor pozemního zabezpečení navigace
  1st Ground Support Navigation Battalion
  DD.MM.1957 15.08.1958 104. protiletadlový dělostřelecký oddíl
  104th Anti-Aircraft Artillery Division
  01.09.1958 10.07.1960 Letka radiotechnického průzkumu
  Radio Technical Reconnaissance Squadron
  01.09.1959 01.09.1960 Zahraniční výcviková letka (bombardovací)
  Foreign Training Squadron (Bomber)
  01.08.1960 31.08.1961 25. letecká opravna
  25th Air Repair
  01.09.1960 01.09.1962 56. výcviková letka
  56th Training Squadron
  01.10.1960 01.09.1961 6. dělostřelecká divize
  6th Artillery Division
  01.09.1961 01.09.1965 10. letecká opravna
  10th Air Repair
  01.09.1961 01.09.1962 51. výcviková letka
  51st Training Squadron
  01.09.1962 01.09.1965 29. letištní prapor
  29th Air Base Battalion
  01.09.1962 DD.08.1965 4. letecký školní pluk
  4th Air School Regiment
  01.09.1963 01.08.1991 1. prapor radiotechnického zabezpečení
  1st Electronic Support Battalion
  01.07.1965 01.09.1969 10. protiradiotechnický letecký oddíl
  10th Electronic Warfare Air Division
  01.09.1965 01.09.1969 2. letka vzdušného radiotechnického průzkumu
  2nd Air Radio Technical Reconnaissance Squadron
  01.09.1965 01.09.1969 2. stíhací bombardovací letecká divize
  2nd Fighter Bomber Air Division
  01.09.1965 01.09.1969 32. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení
  32nd Signal and Radiotechnical Services Battalion
  01.10.1965 01.08.1991 6. stíhací bombardovací letecký pluk
  6th Fighter Bomber Air Regiment
  DD.MM.1965 31.07.1991 2. letka
  2nd Squadron of 6th Fighter Bomber Air Regiment
  DD.MM.1965 31.12.1992 32. letecká vojsková opravna
  -
  DD.MM.1969 01.11.1991 21. letištní rota "S"
  21st Air Base Company "S"
  DD.MM.1969 01.09.1973 Výcvikové středisko letectva
  Air Force Training Centre
  DD.08.1973 01.09.1992 28. letištní prapor
  28th Air Base Battalion
  01.09.1973 31.12.1992 1. letecký školní pluk
  1st Air School Regiment
  01.09.1973 01.09.1992 11. prapor radiotechnického zabezpečení
  11th Electronic Support Battalion
  DD.MM.1978 01.11.1991 30. letištní rota "S"
  30th Air Base Company "S"
  DD.MM.1978 01.11.1991 31. rota radiotechnického zabezpečení "S"
  31st Electronic Support Company "S"
  01.08.1991 31.12.1992 61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
  61st Air Base and Electronic Support Battalion
  01.09.1992 31.12.1992 5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
  5th Air Base and Electronic Support Battalion
  01.01.1993 31.10.1994 1. letecký školní pluk
  1st Air School Regiment
  01.01.1993 DD.MM.1993 5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
  5th Airfield and Electronic Support Battalion
  01.01.1993 31.12.1993 61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
  61st Airfield and Electronic Support Battalion
  01.11.1993 31.12.1994 35. letecká základna
  35th Air Base
  01.11.1993 DD.MM.1994 4. samostatná stíhací letka
  4th Separate Fighter Squadron
  01.01.1994 31.12.1994 32. letecká vojsková opravna
  -
  01.01.1994 31.12.1994 52. letecká vojsková opravna
  -
  01.12.1994 30.09.2000 Technická letka radiotechnického zabezpečení
  Radiotechnic Support Technical Squadron
  01.01.1995 30.11.2003 33. základna vrtulníkového letectva
  33rd Helicopter Air Force Base
  01.01.1995 31.08.1997 331. letka bojových vrtulníků
  331st Combat Helicopter Squadron
  01.01.1995 31.08.1997 332. letka dopravních a speciálních vrtulníků
  332nd Transport and Special Helicopters Squadron
  01.01.1995 30.06.1997 52. letecká opravárenská základna
  52nd Aircraft Maintenance Base
  01.07.1997 31.12.2003 32. letecká opravárenská základna
  32nd Aircraft Maintenance Base
  01.07.1997 30.09.2000 34. výcvikový prapor
  34th Training Battalion
  01.09.1997 31.12.2003 331. letka bojových vrtulníků
  331st Combat Helicopter Squadron
  01.09.1997 DD.MM.1999 332. letka bojových vrtulníků
  332nd Combat Helicopter Squadron
  01.09.1997 DD.MM.1999 333. vrtulníková letka
  333rd Helicopters Squadron
  01.09.1997 31.12.1998 334. vrtulníková letka
  334th Helicopter Squadron
  DD.MM.1999 31.12.2003 332. vrtulníková letka
  332nd Helicopters Squadron
  01.10.2000 31.12.2003 Technická letka radiotechnického zabezpečení a komunikačních prostředků / komunikačních systémů
  Electronic Support and Communication Devices / Communication Systems Technical Squadron
  01.01.2004 30.11.2013 23. základna vrtulníkového letectva
  23rd Helicopter Air Force Base
  01.01.2004 30.09.2008 231. letka bitevních vrtulníků
  231st Attack Helicopter Squadron
  01.01.2004 30.09.2008 232. vrtulníková letka
  232nd Helicopter Squadron
  01.01.2004 30.09.2008 234. technická letka oprav letecké techniky
  234th Technical Aircraft Maintenance Squadron
  01.01.2004 30.09.2008 235. prapor zabezpečení
  235th Support Battalion
  01.01.2004 30.09.2008 Rota radiotechnického zabezpečení a komunikačních systémů
  Electronic Support and Communication Systems Company
  01.10.2008 01.01.2011 232. technická letka oprav vrtulníků
  232nd Technical Helicopter Maintenance Squadron
  01.10.2008 31.12.2010 233. prapor zabezpečení
  233rd Support Battalion
  01.10.2008 01.01.2011 Rota Komunikačních a informačních systémů a letecké radionavigační služby
  Communication and Information System and Air Radionavigation Service Company
  01.01.2009 31.12.2010 231. vrtulníková letka
  231st Helicopter Squadron
  01.01.2011 30.11.2013 23. křídlo vrtulníkového letectva
  23rd Helicopter Air Force Wing
  01.01.2011 30.11.2013 231. vrtulníková letka
  231st Helicopter Squadron
  01.01.2011 30.11.2013 232. vrtulníková letka
  232nd Helicopter Squadron
  01.01.2011 30.11.2013 233. letka oprav letecké techniky
  233rd Aircraft Maintenance Squadron
  01.01.2011 30.11.2013 234. prapor zabezpečení velení
  234th Command Support Battalion
  01.01.2011 30.11.2013 235. prapor logistické podpory
  235th Logistic Support Battalion
  DD.MM.RRRR 01.10.1958 3. technická skupina
  3rd Technical Group
  Průmyslové podniky:
  Industry:
  Vlajka:
  Banner:
  Znak:
  Coat of Arms:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://goo.gl/G1zqk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#489442Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Přerov


  V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


  Sčítání lidu v roce 1930: 22 280 obyvatel (z toho 21 059 osob národnosti československé, 714 osob národnosti německé, 11 osob národnosti polské, 118 osob národnosti ruské, 13 osob národnosti srbochorvatské a 161 osob národnosti židovské).


  Posádka byla ustanovena v r. 1918.


  Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
  Dělostřelecký oddíl 82 (od září 1933),
  letka Leteckého pluku 2 (od ledna 1938),
  Letecká radioelektrická stanice 19 (od července 1938),
  Letecká povětrnostní stanice 16 (od ledna 1938),
  jednotlivé eskadrony II. korouhev Jezdeckého pluku 6 (od října 1920),
  II. korouhev Jezdeckého pluku 6 (od června 1922).


  Pro potřeby vojska byly ve městě k dispozici Jezdecké kasárny (postaveny roku 1854 pro potřeby vojenského školství), letecké jednotky se nacházely na vojenském letišti Přerov.


  Zdroj:
  VÚA Praha, fond Posádková velitelství
  J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
  Recenze knihy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#176479Verze : 0
  Avatar
   
  Období:
  Period:
  Československo 1945-1992 Czechoslovakia 1945-1992
  Jednotky a úřady umístěné v posádce:
  Units and military institutions located
  within garrison administrative boundaries:
  01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký oddíl 258
  01.10.1947-DD.MM.1949 Dělostřelecký pluk 209
  DD.MM.1949-31.12.1950 21. dělostřelecká brigáda
  DD.MM.1949-31.12.1950 Dělostřelecký pluk 324
  01.01.1951-DD.MM.1954 14. dělostřelecký pluk
  DD.MM.1954–DD.MM.1958 29. dělostřelecký pluk
  DD.MM.1957–14.08.1958 104. protiletadlový dělostřelecký oddíl
  01.10.1960-31.08..1961 6. dělostřelecká divize
  DD.MM.1955–DD.MM.1959 3. technická skupina
  DD.MM.1946–DD.MM.1949 Letecký pluk 43
  DD.MM.1946–31.12.1950 Letecká základna 11
  01.01.1951-31.03.1951 11. letecká základna 01.04.1951–DD.MM.1991 11. letištní prapor
  DD.MM.1949–31.12.1950 Spojovací letka 2
  01.01.1951-DD.MM.1952 2. letka 45. dělostřeleckého leteckého průzkumného pluku
  01.01.1953-31.10.1954 7. letecký školní pluk
  01.11.1954-31.08.1965 25. bombardovací letecký pluk
  03.11.1955-30.09.1960 24. bombardovací letecký pluk
  03.11.1955-31.8.1960 17. letištní prapor
  01.01.1953-30.04.1953 14. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
  01.05.1953-30.09.1956 24. rota LZP
  01.10.1956-30.09.1957 Prapor přistávacího zařízení SP-50
  01.10.1956-30.09.1963 1. prapor pozemního zabezpečení navigace
  01.10.1963-31.07.1991 1. prapor radiotechnického zabezpečení
  01.08.1991-31.12.1992 61. prapor letištního a RTZ
  DD.11.1955-30.09.1960 46. bombardovací letecká divize
  01.08.1957-30.09.1960 46. letecká technická skupina
  01.08.1957-30.09.1962 56. výcviková letka
  01.09.1960-30.09.1965 10. letecká opravna
  01.10.1965-31.12.1992 32. letecká vojsková opravna
  01.08.1961-30.09.1962 51. výcviková letka
  01.09.1962-30.09.1965 4. letecký školní pluk
  01.09.1962-30.09.1965 29. letištní prapor
  01.09.1965-31.10.1971 21. letištní rota „S“
  01.07.1965-31.08.1969 10. protiradiotechnický letecký oddíl
  01.09.1965-31.08.1969 2.stíhací bombardovací letecká divize
  01.09.1965-31.08.1969 32. prapor spojení a RTZ
  01.09.1965-31.07.1991 6.stíhací bombardovací letecký pluk
  01.09.1968-31.08.1973 Výcvikové středisko letectva
  01.09.1973-31.12.1992 1. letecký školní pluk
  01.09.1973-31.12.1992 11. prapor radiotechnického zabezpečení
  01.09.1973-31.12.1992 28. letištní prapor
  01.10.1945-30.09.1947 258th Artillery Battalion
  01.10.1947-DD.MM.1949 209th Artillery Regiment
  DD.MM.1949-31.12.1950 21th Artillery Brigade
  DD.MM.1949-31.12.1950 324th Artillery Regiment
  01.01.1951-DD.MM.1954 14th Artillery Regiment
  DD.MM.1954–DD.MM.1958 29th Artillery Regiment
  DD.MM.1957–14.08.1958 104th Anti-aircraft Artillery Battalion
  01.10.1960-31.08..1961 6th Artillery Division
  DD.MM.1955–DD.MM.1959 3rd Technical Group
  DD.MM.1946–DD.MM.1949 43rd Air Regiment
  DD.MM.1946–31.12.1950 11th Airbase
  01.01.1951-31.03.1951 11th Airbase 01.04.1951–DD.MM.1991 11th Airport Battalion
  DD.MM.1949–31.12.1950 2nd Signal Flight
  01.01.1951-DD.MM.1952 2nd Squadron of 45th Air Reconnaissance Artillery Regiment
  01.01.1953-31.10.1954 7th Air Training Regiment
  01.11.1954-31.08.1965 25th Bomber Regiment
  03.11.1955-30.09.1960 24th 25th Bomber Regiment
  03.11.1955-31.8.1960 17th Airport Battalion
  01.01.1953-30.04.1953 14th Radio Technical Services Platoon Ist Class
  01.05.1953-30.09.1956 24th Radio Technical Services Company
  01.10.1956-30.09.1957 Radio Technical Services Battalion SP-50
  01.10.1956-30.09.1963 1st Radio Technical Services Battalion
  01.10.1963-31.07.1991 1st Radio Technical Services Battalion
  01.08.1991-31.12.1992 61st Radio Technical Services Battalion
  DD.11.1955-30.09.1960 46th Bomber Division
  01.08.1957-30.09.1960 46. letecká technická skupina
  01.08.1957-30.09.1962 56th Air Training Squadron
  01.09.1960-30.09.1965 10rh Air Repair
  01.10.1965-31.12.1992 32nd Air Troop Repair
  01.08.1961-30.09.1962 51st Air Training Squadron
  01.09.1962-30.09.1965 4th Air Training Regiment
  01.09.1962-30.09.1965 29th Airport Battalion
  01.09.1965-31.10.1971 21st Airport Company „S“
  01.07.1965-31.08.1969 10th 11th Anti Radio Technical Air Battalion
  01.09.1965-31.08.1969 2nd Fighter Bomber Division
  01.09.1965-31.08.1969 32nd Radio Technical Services Battalion
  01.09.1965-31.07.1991 6th Fighter Bomber Regiment
  01.09.1968-31.08.1973 Air Training Center
  01.09.1973-31.12.1992 1st Air Training Regiment
  01.09.1973-31.12.1992 11th Radio Technical Services Battalion
  01.09.1973-31.12.1992 28th Airport Battalion
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://vojenstvi.cz/vasedotazy_36.htm
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#402402Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Období:
  Period:
  Rakousko-Uhersko (1867-1918) Austria-Hungary (1867-1918)
  Jednotky a úřady umístěné v posádce:
  Units and military institutions located
  within garrison administrative boundaries:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. a 6. eskadrona dragounského pluku č. 12

  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st Squadron, 12th Dragoon Regiment


  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  "Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
  Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#416316Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Pomník Jana Blahoslava


  Pomník biskupovi Jednoty bratrské Janu Blahoslavovi. Nachází se přibližně uprostřed Horního náměstí, naproti zámku. Je takřka kruhové půdorysu, s hlavním motivem postavy přerovského rodáka Jana Blahoslava, který hledí k zámku a v rukou svírá Bibli českou, za sochou se pak nachází sloupoví nesoucí nápisy "Vyvolen a vyslán 1549-1555" a "Stal se starším Jednoty".  Zdroj:
  http://www.hrady.cz/index.php?OID=4202
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#523794Verze : 0
  Avatar
  Historické vyobrazení

  Rok 1913 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156413787735183/?type=3&theater

  Rok 1926 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156413947735167/?type=3&theater

  Rok 1911 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/174933429216552/?type=3&theater

  Gymnasium a kostel sv. Vavřince na pohlednici z roku 1910 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762298473813375/?type=3&theater

  Rok 1919 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762821053761117/?type=3&theater

  Celkový pohled na město na pohlednici z roku 1920 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/174933285883233/?type=3&theater

  Bečva a město na pohlednici z roku 1918 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156414141068481/?type=3&theater

  Celkový pohled na město, pohlednice z roku 1930 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/761763453866877/?type=3&theater

  Náměstí ze zámkem na pohlednici z roku 1898 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762821510427738/?type=3&theater

  Dolní náměstí na pohlednici z roku 1899 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156414554401773/?type=3&theater

  Přerovské náměstí na pohlednici z roku 1919 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/746555625387660/?type=3&theater

  Mostní ulice a zámek na pohlednici z roku 1911 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762298960479993/?type=3&theater
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#526302Verze : 0
  Avatar
  Kostel sv. Michala
  Zdroje:
  mapy.cz

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#595992Verze : 0
  Avatar
  Horní náměstí


  Na Horním náměstí se nachází Radnice, hrad a zámek Přerov, socha sv. Rocha, pomník Jana Blahoslava a řada historických měšťanských domů.


  Zdroje:
  Vlastní návštěva

  Foto vlastní

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#595995Verze : 0
  Avatar
  Náměstí T. G. Masaryka

  Foto vlastní

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#597950Verze : 1
  Avatar
  Kaplička

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#597951Verze : 0
  Avatar
  Socha sv. Jana Nepomuckého

  Foto vlastní
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45162#597952Verze : 0