Bonč-Brujevič, Michail Dmitrijevič

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 365 příspěvků vloženo, 1233 editováno a 390 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Bonč-Brujevič, Michail Dmitrijevič

Mikhail Dmitriyevich Bonch-Bruyevich / Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  BončBrujevič BonchBruyevich
  Jméno:
  Given Name:
  Michail Dmitrijevič Mikhail Dmitriyevich
  Jméno v originále:
  Original Name:
  БончБруевич, Михаил Дмитриевич
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generálporučík Lieutenant General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  žádný none
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  žádný none
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  08.03.1870 Moskva
  08.03.1870 Moscow
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  03.08.1956 Moskva
  03.08.1956 Moscow
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel Severního frontu
  náčelník štábu Vrchního velitele
  náčelník štábu Polního štábu Revoluční vojenské rady republiky
  commander of North front
  chief of staaf from general commander
  chief of staaf from chief of Field staff Republic revolution military council
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  byl první generál, který během Říjnové revoluce přešel na stranu bolševiků
  30.11.1914 (08.12.1914) vydal rozkaz č.90 "Instrukce o vzduchoplavectví", kterým byla založena Vzdušná obrana
  first general which in the October revolution passed to the Bolsheviks side
  30.11.1914 issued a statement nro. 90 "Instruction about aeronautics", whereby has been founded Air defence
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  Ruská armáda ve Velké válce: BončBrujevič, Michail Dmitrijevič
  Wikipedia:: BončBrujevič, Michail Dmitrijevič
  Chronos: BončBrujevič, Michail Dmitrijevič
  100leté výročí založení PVOS v Rusku
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45193#523021Verze : 0
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Bonč-Brujevič Bonch-Bruyevich
  Jméno:
  Given Name:
  Michail Dmitrijevič Mickhail Dmitriyevich
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Бонч-Бруевич, Михаил Дмитриевич
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Konstantinovský zeměměřický institut
  DD.MM.RRRR-08.07.1891 Matematická fakulta Moskevské univerzity
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Konstantinoff geodetical institue
  DD.MM.RRRR-08.07.1891 Mathematic faculty of Moscow univerzity
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  09.09.1991-DD.MM.1892 Vojenský kurz Moskevské pěchotní junkerské školy
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1898 Nikolajevská akademie generálního štábu (1. kvalifikační třída)
  09.09.1991-DD.MM.1892 Military course of Moscow infantry yunkers school
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1898 Nikolayew academy of generalstaff (1st qualifying class)
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  12.08.1892 podporučík
  12.08.1896 poručík
  25.05.1898 Štábní kapitán, přejmenován na Kapitán generálního štábu
  04.04.1903 Podplukovník
  14.12.1907 Plukovník
  01.10.1914 Generálmajor
  DD.MM.1944 Generálporučík
  12.08.1892 Sub-Lieutenant
  12.08.1896 Lieutenant
  25.05.1898 Staff-Captain, renamed to General staff Captain
  04.04.1903 Lieutenant-Colonel
  14.12.1907 Colonel
  01.10.1914 Major-General
  DD.MM.1944 Lieutenant-General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:


  DD.MM.1892-DD.MM.RRRR Příslušník 12. granátnického Astrachaňského pluku
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1896 Příslušník gardového Litovského pluku
  26.11.1898-15.02.1900 Starší pobočník štábu gardového 2. kozáckého pluku v Kamenec-Podolsku
  15.02.1900-13.12.1902 Обер-офицер для поручений (nevím, co to je) při štábu Kijevského vojenského okruhu
  11.10.1900-06.10.1901 Zkušební velení (Цензовое командование) rotě 167. Ostorožského pěchotního pluku *)
  13.12.1903-18.19.1904 Starší pobočník štábu Kijevského vojenského okruhu
  19.09.1904-03.09.1908 Přednášel vojenské vědy na Kijevské vojenské škole
  01.05.1905-01.08.1905 Zkušební velení (Цензовое командование) praporu 129. Besarabskému pěchotnímu pluku *)
  15.05.1906-14.07.1906 Převelen k dělostřelectvu
  03.09.1908-21.10.1908 Štábní důstojník štábu Varšavského vojenského okruhu
  21.10.1908-09.01.1910 Náčelník štábu Libavské pevnosti
  09.01.1910-10.03.1914 Štábní důstojník Nikolajevské vojenské akademie, odpovědný za posluchače - důstojníky
  10.03.1914-10.09.1914 Velitel 176. Pěrevoločenského pěchotního pluku
  10.09.1914-17.09.1914 General kvartimejster štábu 3. armády generála N.V.Ruzkého **)
  17.09.1914-01.04.1915 General kvartimejster štábu armády Severo-západního frontu generála N.V.Ruzkého **)
  01.04.1915-20.08.1915 V podřízenosti Vrchního velitele, určitý čas zastával funkci Náčelníka štábu 6. armády
  20.08.1915-25.02.1916 Náčelník štábu armád Severního frontu
  25.02.1916-DD.MM.RRRR Přešel do podřízenosti Hlavního velitele Severního frontu
  DD.03.1916-DD.MM.RRRR Velitel posádky ve Pskovu (bydlel zde hlavní byt generála Ruzkovského)
  DD.02.1917-DD.MM.RRRR Kooptován do Výkonného výboru Pskovského sovětu pracujících a vojenských zástupců
  29.08.1917-09.09.1917 Dočasný výkonný hlavní velitel Severního frontu
  09.09.1917-DD.02.1918 Povolán do Hlavního stanu nařízením náčelníka štábu Vrchního velitele
  DD.10.1917-DD.MM.RRRR Náčelník posádky Mogileva
  07.11.1917-DD.MM.RRRR Náčelník štábu Vrchního velitele
  DD.02.1918-DD.MM.RRRR Povolán do Petrohradu k organizaci obrany hlavního města a hranic republiky
  DD.03.1918-DD.08.1918 Vojenský vedoucí Vyššího vojenského sovětu
  DD.MM.1919-DD.MM.1919 Pověřen dočasným výkonem funkce Náčelníka polního štábu Revolučního sovětu republiky
  DD.03.1919-10.01.1919 Náčelník Vyššího geodetického velení
  DD.MM.1919-DD.MM.RRRR Odešel do výslužby


  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  MM.DD.1900
  Řád Sv. Stanislava 3. třída
  Order of St Stanislaus 3rd Class
  Орден Святого Станислава 3-я степень
  -


  DD.MM.1903
  Řád Sv. Anny 3. třídy
  Order of St. Anne 3rd Class
  Орден Святой Анны 3 степень
  -


  DD.MM.1906
  Řád Sv. Stanislava 2. třída
  Order of St Stanislaus 2nd Class
  Орден Святого Станислава 2-я степень
  -


  06.12.1910
  Řád Sv. Anny 2. třídy
  Order of St. Anne 2nd Class
  Орден Святой Анны 2 степень
  -


  06.12.1913
  Řád Sv. Vladimíra 4. třída
  Order of St. Vladimir 4th Class
  Орден Святого Владимира 4-я степень
  -


  22.09.1914
  Svatojiřská zbraň
  St George Weapon
  Георгиевское оружие
  -


  25.10.1914
  Řád Sv. Vladimíra 3. třída
  Order of St. Vladimir 3rd Class
  Орден Святого Владимира 3-я степень
  -
  Poznámka:
  Note:
  *) Цензовое командование = zkušební (připouštěcí) velení: v Ruské imperátorské armádě bylo stanoveno, že kandidát ke jmenování do funkce na Generálním štábu musel po absolvování Akademie generálního štábu 1 rok "zkušebně" velet rotě. Před jmenováním do funkce velitele pluku musel zkušebně velet po dobu 4 měsíců praporu.
  **) Генерал-квартирмейстер = General kvartimejster = nejbližší pomocník náčelníka štábu odpovědný za rozmístění a přesuny vojsk a nemocnic, jejich bojovou přípravu, mobilizační hotovost, příprava map, budování opevnění a zabezpečení týlové infrastruktury
  -
  Zdroje:
  Sources:
  Ruská armáda ve Velké válce: Bonč-Brujevič, Michail Dmitrijevič
  Wikipedia:: Bonč-Brujevič, Michail Dmitrijevič
  Chronos: Bonč-Brujevič, Michail Dmitrijevič
  100-leté výročí založení PVOS v Rusku
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45193#523026Verze : 1