Zajatecký tábor Stalag VIII D Teschen

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 586 příspěvků vloženo, 2258 editováno a 443 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Zajatecký tábor Stalag VIII D Teschen

Vývoj zajateckého tábora v Českém Těšíně

  Avatar
  Na jaře 1941 vznikl na územíČeského Těšína ,v místě zvaném Kontešinec ,kmenový zajatecký tábor,jenž nesl označení Stalag VIII D Teschen.
  Na tomto místě byly vystavěny v době 1.sv.války dřevěné baráky v nichž byl umístěn lazaret pro rakouské vojáky.Po roce1918 zde byly umístěny čs.jednotky a v roce 1938,po ukupaci Českého Těšína Poláky,zde byla armáda Polská. Po obsazení Českého Těšína na počátku září 1938 umístila v něm nacistická Wehrmacht svá vozidla,neboť staré baráky byly sešlé stářím a hodily se pouze jako garáže.


  Po rozhodnutí,že na Kotěšinci budou umístění váleční zajatci,provedly civilní stavební firmy nutné rychlé opravy.Mimo oprav baráků byly vybudovány strážní věže a tábor byl obehnán ostnatým drátem.Bylo odstraněno křoví v okolí tábora a vystavěny baráky pro velitelství a další potřeby k řízení.


  Od léta 1941 nebyl tábor příliš rozsáhlý.Podle dochovaných dokladů tam byly tyto počty zajatců


  SRPEN 1941------------BŘEZEN 1942-----------ČERVENEC1942
  Francouzi 3552.............3272............................2910
  Jugoslávci 2040.............1481............................1252
  Belgičané 249................256.............................237
  Poláci............................1365............................1340


  Některé zprávy uvádějí,že pod Těšínský tábor patřilo i 150 zajatců anglických.
  V průběhu jednoho roku,od léta 1941 do léta 1942,spravoval stalag okolo 7000 zajatců,kteří byli rozmístěni v desítkách míst v oblasti Těšínska ,na Opavsku a na severní Moravě.Přímo v Těšínském táboře bylo umístěno několik desítek nemocných v tamním lazaretu,několik stovek Francouzů,několik desítek Belgičanů,několik Jugoslávců a Poláků.


  Velitel ,jehož jméno se dosud nepodařilo zjistit měl k dispozici strážní jednotku v počtu 610 mužů.V té době pod správu tábora nespadali sovětští váleční zajatci.Ti byli umístěni v zajateckém stalagu pod vratislavským vojenským okruhem v Lambinowicích u Opolí.  V září 1942 byl Těšínský stalag zrušen jako samostatná jednotka a stal se filiálkou velkého stalagu v Lambinowicích s označením Stalag VIII B,pobočka Těšín
  Tábor v Lambinowicích vyrostl ve skutečný gigant.Vsrpnu 1942 spravoval 25 tis.zajatců,ale v roce 1943 měl už okolo 100 tisíc.Koncem roku 1943 tento tábor řídil dokonce více než 121 ticíc zajatců,z nichž vysoké procento tvořili sovětští zajatci.V r.1943 přišli do tábora italští zajatci pod názvem italští vojenští internování.


  Na podzim 1943 proto vznikl znovu samostatný kmenový tábor Stalag VIII B Teschen.V Lambinowicích byl vytvořen nový tábor onačovaný číslem 344.


  Velitelem nového tábora se stal korvetní kapitán Gylek a to až so prosince 1944,kdy byl vystřídán plukovníkem Thielebeinem,který zůstal velitelem až do evakuace komplexu.Velitelem pro pracovní nasazaní byl kapitán von Loos,zpravodajské skupiny major Birghof a oddělení pošty řídil kapitán Heiduczek


  Po přestěhování velitelství do Těšína se mohlo umístit v táboře pouze 1650 zajatců,proto byl tábor rozšířen východním směrem.
  V listopadu 1944 těšínský stalag spravoval 60 179 zajatců,prapor 559 se sídlem v Rybniku střežil dalších 16 842 zajatců.
  Koncem roku 1944 se plánovala další zásadní změna v táboře.Měl se stát lazaretem pro sovětské zajatce nemocné tuberkulózou.K tomu již nedošlo z důvodu evakuace tábora.
  Rozsah těšínského stalagu:


  ---------ÚNOR 1944--------LISTOPAD 1944------LEDEN 1945

  SSSR.........49575.................50463....................45392
  Anglie........11131.................12824....................12824
  Itálie...........9699.....................194.......................329
  Jugosl. ........1310...................1108......................1093
  Francie............51.......................44.........................26
  Belgie............160.....................158........................152
  Polsko.............42........................0............................0
  Rapidní pokles italských zajatců mezi únorem a listopadem 1944způsobila skutečnost,že v záři 1944 baly většina Italů propuštěna ze zajetí.  Na počátku r.1945 pracovalo v:


  hornictví............................43 647 zajatců
  těžký průmysl....................11 405
  zemědělství.........................1 015
  lesnictví.................................500
  doprava...............................1 204
  řemeslná výroba.....................175
  veřejné služby........................288
  práce u Wehrmachtu..............1 752
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45466#177356Verze : 0
  Avatar
  ROZMÍSTĚNÍ A POČTY SOVĚTSKÝCH ZAJATCŮ  označení__zaměstnavatel_________místo______odvětví______počet  R 325_____Melderwerke__________Karviná____průmysl________142


  R 189_____Vítkovické těžířstvo____Dombrová__doly___________864


  R 182_____šachta Johana_________Karviná____doly_________1 266


  R 168_____šachta Barbora________Karviná____doly_________1 017


  R 216_____šachta Žofie___________Orlová____doly___________297


  R 276_____šachta František________Suchá____doly___________365


  R 155_____Severní dráha__________Petřvald__doly___________726


  R 241_____šachta Suchá___________Suchá____doly___________614


  R 625_____Montanwerke___________Petřvald__doly___________21


  R 41_____landrát________________Bohumín__pom.práce_______41
  _
  R 665_____velkostatek____________Rychvald__zemědělství_____43


  R 23_____železárny______________Třinec____průmysl________841


  R 752_____landrát________________Těšín_____průmysl________13  Toto jsou stavy sovětských zajatců v polovině roku 1944 na území dnešní České Republiky.Na území Polska byla pracovní komanda mnohem početnější.U každého dolu nebo hutě byly vybudovány pobočné tábory s mnoha sty nebo tisíci zajatci,kteří byli od roku 1943 nezbytnou pracovní sílou!
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45466#177362Verze : 0
  Avatar
  ROZMÍSTĚNÍ A POČTY NESOVĚTSKÝCH ZAJATCŮ  ANLIČTÍ ZAJATCI


  E 728__Říšské dráhy_________Bohumín_______pom.práce_______188  ITALŠTÍ ZAJATCI


  It 6____železárny____________Třinec________průmysl__________413
  It 26___Beg.u.Hüttenges______Petřvald_______doly____________420
  It 12___rourovna____________Bohumín______průmysl__________201
  It 36___šachta Hohenegger____Karviná_______doly_____________711
  It 51___lesní závod___________Těšín________lesní práce________74
  It 61___fy.Zöllner____________Těšín_________průmysl__________12
  It 63___fy.Stasierski__________Těšín_________průmysl__________2  JUGOSLAVŠTÍ ZAJATCI


  S 199__velkostatek___________Dol.Tošanovice__zemědělství______22
  S 212__velkostatek___________Ropice_________zemědělství______10
  S 201__lesní závod___________Kunčice_________Lesní práce______17
  S 202__velkostatek___________Kunčičky_______zemědělství______12
  S 215__pila__________________Karviná________průmysl_________61
  S 221__velkostatek___________Hor.Tošanovice__zemědělství______10
  S 221__velkostatek___________Třanovice_______zemědělství______5
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45466#177370Verze : 0
  Avatar
  V důsledku osamostatnění těšínského stalagu bylo nutno provést změnu v poštovním styku zajatců.
  Bylo vytvořeno zvláštní oddělení pod velením kap.Heiduczka a 11 poddůstojníku,dále 22 příslušníku Wehrmachtu,kteří ovládali jazyky zastoupené v táboře.Dále tam bylo 9 civilistů a 40 zajatců jako pomocníci.V březnu 1944 bylo pro 11 388 anglických zajatců zpracováno 99 452 dopisů a 44 246 korespondenčních lístků,prohlédnuto 1820 knih a 15 355 balíčků.
  Sovětských zajatců bylo v té době 50 877.Pro ně zpracovala táborová pošta za stejný měsíc 241 dopisů,189 korespondenčních lístků a79 knih.Zmíněná pošta šla na vrub sovětských občanů,kteří byli zavlečeni na práce do Německa a dověděli se ,že se jejich příbuzný nachází v těšínském stalagu
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45466#177372Verze : 0
  Avatar
  Vůči sovětským válečným zajatcům se vojenské,politické a hospodářské orgány dopustili zvláště těžkých zločinů.Již v roztříďovacích táborech za frontou došlo k fyzické likvidaci zajatých politických pracovníků RA,komunistů a komsomolců.Na počátku útoku na SSSR,kdy Němci získávali obrovské množství zajatců byli sovětští vojáci předurčeni prakticky k smrti hladem a vyčerpáním v průběhu několika málo týdnů.
  Po porážce u Moskvy v zimě 1941/42 rozhodly nejvyšší nacistické orgány,aby sovětští zajatci nebyli ničeni bez úžitku v táborech za frontou,ale byli přemístěni do Německa ,a tam v těžké práci ve válečném průmyslu byli pozvolna fysicky likvidování.Vytvořené podmínky si v ničem nezadali s podmínkami v koncentračních táborech!
  V roce 1943,kdy se početné skupiny sovětů dostaly pod správu stalagu v Těšíně,byla nejhorší doba již za nimi.Nemnoho přežilo z těch ,kteří byli převezeni na konci 1941 a v roce 1942 do táborů spravovaných stalagem v Lambinowicích.V tomto táboře umírali sovětští zajatci na následky
  hladu,nemocí,zejména tyfu,těžké práce po stovkách v průběhu několika týdnů.Po válce bylo nalezeno v hromadných hrobechna území tábora v Lambinowicích nejméně mrtvoly 40 tisíc sovětských zajatců!  Měsíční příděl jídla valečných zajatců v létě 1944


  maso--------------800/1000 g
  tuky---------------520/872 g
  brambory(řepa)--28000/21000 g
  sýr-----------------0/250 g
  cukr----------------440/700 g
  marmeláda--------0/700 g
  náhr.kávy---------88/88 g
  chléb---------------11000/97g
  první číslo značí sovětské zajatce,za lomítkem nesovětské.


  Sovětští zajatci dostávali místo brambor zpravidla různé druhy řepy,zejména vodnici.Maso bylo vždy z nuceného výseku a většinou koňské.Chléb pro sovětské zajatce byl pečen s přísadami nehodnotných řízků z cukrové řepy,rozemleté kůry ze stromů dalšími často nepoživatelnými přísadami.V nacistické hantýrce se mu říkalo "Ruský chléb".Hlavním jídlem byl eintopf z řepy,někdy brambor,zpravidla nejhorší kvality.Kousek podřádného chleba večer,ráno černá neslazená káva za žaludů a v poledne šálek smrduté polévky,eintopfu z řepy.Večer se fasoval chléb-jeden bochník z otrub a pilin na 10 zajatců.


  Nesovětští zajatci měli tento "jídelníček"
  Jednotná snídaně z černé neslazené kávy a 300 g normálního chleba.V neděli dostávali 425 g .Na oběd vesměs eintopf (3x týdně bezmasé).Na jeden eintopf se mělo použít 500 g brambor,30 g masa a 7 g tuku ( v neděli 10g).K večeři se vydávalo 25 g margarínu,hořký čaj.2x týdně nesovětští zajatci dostávali 50 g salámu velmi špatné kvality.Angličtí ,francouzští a belgičtí zajatci však také mohli dostávat potravinové balíčky prostřednictvím červeného kříže.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45466#177382Verze : 0
  Avatar
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, z jaké literatury jste čerpal pro svůj příspěvek? Předem děkuji za Vaši odpověď.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/45466#392214Verze : 0