Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 301 příspěvků vloženo, 1015 editováno a 305 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Hess, Alexander

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Hess Hess
  Jméno:
  Given Name:
  Alexander Alexander
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Alexander Hess
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generálmajor in memoriam Major-General in Memoriam
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  04.05.1898 Karlova Huť /
  04.05.1898 Karlova Hut /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  10.08.1981 Broksville, Florida
  10.08.1981 Broksville, Florida
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel 310. perute
  velitel 2. leteckého sboru
  Commander of No. 310 Squadron
  Commander of II Air Corps
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  diplomat
  vedoucí výprav čs. letectva na OH v Berlíně (1936) a na leteckém soutěži v Curychu (1937)
  -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
  Irra, Miroslav: Československé vojenské letectva 1945-1950. Sv. 1. Organizační vývoj a personální výstavba. Cheb, Svět křídel 2006.
  Rajlich, Jiří - Sehnal, Jiří: Stíhači nad Kanálem, Naše Vojsko, Praha 1993, ISBN 80-206-0320-4
  Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 1. část, Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-17-9
  Rajlich, Jiří: Na nebi sladké Francie, Svět křídel, Cheb 2008, ISBN 978-80-86808-51-2
  aces.safarikovi.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/46651#345372Verze : 0
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Hess Hess
  Jméno:
  Given Name:
  Alexander Alexander
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Alexander Hess
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.06.1916 maturita na státní reálce v Praze II
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.1916-14.10.1916 škola pro důstojníky pěchoty v záloze
  DD.MM.RRRR-DD.03.1921 kurs leteckých pozorovatelů
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1924 pilotní a stíhací výcvik
  04.10.1937-DD.MM.RRRR kurs pro velitele oddílů
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  DD.09.1918 poručík
  DD.MM.192? nadporučík
  DD.MM.192? kapitán
  DD.MM.193? štábní kapitán
  DD.MM.193? major
  01.03.1941 podplukovník
  07.03.1945 plukovník
  10.09.1991 generálmajor in memoriam
  DD.09.1918 Lieutenant
  DD.MM.192? 1st Lieutenant
  DD.MM.192? Captain
  DD.MM.193? Staff Captain
  DD.MM.193? Major
  01.03.1941 Lieutenant Colonel
  07.03.1945 Colonel
  10.09.1991 Major-General in Memoriam
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  DD.03.1921-15.07.1921 Velitel : Letecká rota 61
  01.02.1925-01.04.1925 Velitel : Letka 2
  DD.05.1925-DD.04.1926 Velitel : Letka 34
  DD.07.1926-DD.08.1926 Velitel : Letka 34
  DD.11.1927-DD.02.1928 Velitel : Letka 38
  DD.04.1927-DD.06.1928 Velitel : Letka 36
  01.10.1929-00.09.1931 Velitel : Letka 2
  01.03.1938-09.08.1938 Velitel : III. peruť leteckého pluku 4
  15.09.1938-25.09.1938 Velitel : III. peruť leteckého pluku 4
  24.09.1938-10.11.1938 Velitel : III. peruť leteckého pluku 4, velitelství
  12.07.1940-28.02.1941 Velitel : 310. peruť RAF
  30.11.1946-01.08.1947 Velitel : Velitelství letectva 2. oblasti
  01.08.1947-25.02.1948 Velitel : II. letecký sbor

  Ručně vyplněné položky:
  11.05.1916-26.04.1917 Pěší pluk č. 88 - jednoroční dobrovolník
  26.04.1917-DD.11.1918 Pěší pluk č. 102
  DD.11.1918-31.12.1918 Pěší pluk 48
  30.06.1919-01.05.1920 Pěší pluk 17
  DD.03.1921-DD.MM.RRRR Letecký pluk 2
  01.09.1924-DD.MM.RRRR Letka 2
  31.01.1925-DD.MM.RRRR Letka 32 - velitel
  22.05.1925-DD.MM.RRRR Letka 34 - velitel
  13.09.1926-DD.MM.RRRR Letka 11 - velitel
  30.03.1927-DD.MM.RRRR Letka 36 - velitel
  DD.11.1927-DD.02.1928 Letka 38 - velitel
  14.09.1927-20.10.1927 detašmán v Boce Kotorské
  05.06.1928-DD.MM.RRRR Letka 11 - velitel
  15.03.1929-01.10.1929 Letka 10 - velitel
  01.10.1929-DD.MM.RRRR Letka 2 - velitel
  01.09.1931-01.03.1934 Cvičná letka Leteckého pluku 1 - velitel
  01.03.1934-DD.MM.1937 Ministerstvo národní obrany - referent III/1. oddělení
  DD.MM.1937-DD.MM.1938 Letecký pluk 4
  DD.MM.1938-25.10.1938 Letecká peruť III/1 - velitel
  25.10.1938-DD.MM.1938 Polní peruť III/2 - velitel
  DD.MM.1938-DD.MM.1939 Letecká peruť III/1 - velitel
  DD.MM.1940-14.04.1940 Československá vojenská správa v Paříži
  15.04.1940-16.05.1940 Výcvikové středisko stíhačů v Chartres
  16.05.1940-13.06.1940 Místní letecká obrana Chartres
  12.07.1940-28.02.1941 310. peruť RAF - velitel
  01.03.1941-30.09.1941 styčný důstojník při Velitelství stíhacího letectva
  DD.MM.1942-DD.09.1945 čs. letecký atašé v USA
  21.09.1945-15.02.1946 čs. letecký atašé v Kanadě
  DD.03.1946-30.11.1946 Ministerstvo národní obrany
  30.11.1946-01.08.1947 Velitelství letectva 2. oblasti - zatímní velitel
  01.08.1947-27.02.1948 II. letecký sbor - zatímní velitel
  Automatically linked items:
  DD.03.1921-15.07.1921 Commander : 61st Air Company
  01.02.1925-01.04.1925 Commander : 2nd Flight
  DD.05.1925-DD.04.1926 Commander : 34th Flight
  DD.07.1926-DD.08.1926 Commander : 34th Flight
  DD.04.1927-DD.06.1928 Commander : 36th Flight
  DD.11.1927-DD.02.1928 Commander : 38th Flight
  01.10.1929-00.09.1931 Commander : 2nd Flight
  01.03.1938-09.08.1938 Commander : 3rd Squadron of the 4th Air Regiment
  15.09.1938-25.09.1938 Commander : 3rd Squadron of the 4th Air Regiment
  24.09.1938-10.11.1938 Commander : Headquarters of the 3rd Squadron of the 4th Aviation Regiment
  12.07.1940-28.02.1941 Commander : No. 310 Squadron RAF
  30.11.1946-01.08.1947 Commander : Air Command of 2nd Area
  01.08.1947-25.02.1948 Commander : II Air Corps

  Manually added items:
  11.05.1916-26.04.1917 88th Infantry Regiment
  26.04.1917-DD.11.1918 102nd Infantry Regiment
  DD.11.1918-31.12.1918 48th Infantry Regiment
  30.06.1919-01.05.1920 17th Infantry Regiment
  DD.03.1921-DD.MM.RRRR 2nd Air Regiment
  01.09.1924-DD.MM.RRRR 2nd Flight
  31.01.1925-DD.MM.RRRR 32nd Flight - Commander
  22.05.1925-DD.MM.RRRR 34th Flight - Commander
  13.09.1926-DD.MM.RRRR 11th Flight - Commander
  30.03.1927-DD.MM.RRRR 36th Flight - Commander
  DD.11.1927-DD.02.1928 38th Flight - Commander
  14.09.1927-20.10.1927
  05.06.1928-DD.MM.RRRR 11th Flight - Commander
  15.03.1929-01.10.1929 10th Flight - Commander
  01.10.1929-DD.MM.RRRR 2nd Flight - Commander
  01.09.1931-01.03.1934 Training Flight of the 1st Air Regiment - Commander
  01.03.1934-DD.MM.1937 Ministry of National Defense
  DD.MM.1937-DD.MM.1938 4th Air Regiment
  DD.MM.1938-25.10.1938 3rd Air Squadron of the 1st Air Regiment - Commander
  25.10.1938-DD.MM.1938 3rd Field Squadron of the 1st Air Regiment - Commander
  DD.MM.1938-DD.MM.1939 3rd Air Squadron of the 1st Air Regiment - Commander
  DD.MM.1940-14.04.1940
  15.04.1940-16.05.1940 CIC Chartres
  16.05.1940-13.06.1940 Patrouille DAT Chartres
  12.07.1940-28.02.1941 No. 310 squadron RAF - Commander
  01.03.1941-30.09.1941 Fighter Command - Liaison Officer
  DD.MM.1942-DD.09.1945 Czechoslovak Air Attache (USA)
  21.09.1945-15.02.1946 Czechoslovak Air Attache (Canada)
  DD.03.1946-30.11.1946 Ministry of National Defense
  30.11.1946-01.08.1947 Air Command of 2nd Area - Commander
  01.08.1947-27.02.1948 II Air Corps - Commander
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  27.10.1940
  Záslužný letecký kříž
  Distinguished Flying Cross
  Distinguished Flying Cross
  -


  28.10.1940
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  Czechoslovak medal "For Gallantry"
  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy" I. stupeň
  Medal for Merit 1st Class
  Československá vojenská medaile "Za zásluhy"" I. stupeň
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
  The Commemorative Medal of the Czechoslovak Army
  Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí
  se štítky Francie a Velká Británie / with France and Great Britain clasps


  DD.MM.RRRR
  Medaile Za obranu
  Defence Medal
  Defence Medal
  -


  DD.MM.RRRR
  Válečná medaile 1939-1945
  War Medal 1939-1945
  War Medal 1939-1945
  -


  DD.MM.RRRR
  Evropská hvězda leteckých osádek
  Air Crew Europe Star
  Air Crew Europe Star
  -


  DD.MM.RRRR
  Hvězda 1939-1945
  1939–45 Star
  1939–45 Star
  se štítkem Bitva o Británii / with Battle of Britain Clasp
  Poznámka:
  Note:
  DD.01.1940- odchod do exilu
  DD.06.1948- odchod do exilu


  hodnost v RAF - Group Captain
  číslo v RAF - 81 888
  RAF Rank - Group Captain
  RAF No. - 81 888
  Zdroje:
  Sources:
  Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
  Irra, Miroslav: Československé vojenské letectva 1945-1950. Sv. 1. Organizační vývoj a personální výstavba. Cheb, Svět křídel 2006.
  Rajlich, Jiří - Sehnal, Jiří: Stíhači nad Kanálem, Naše Vojsko, Praha 1993, ISBN 80-206-0320-4
  Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 1. část, Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-17-9
  Rajlich, Jiří: Na nebi sladké Francie, Svět křídel, Cheb 2008, ISBN 978-80-86808-51-2
  aces.safarikovi.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/46651#457765Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Generálmajor in memoriam, Group Captain Alexander Hess

  * 4. květen 1898, Karlova Huť
  + 10. srpen 1981, Brooksvill


  Po absolvování reálného gymnasia v Praze byl v červnu 1916 odveden a jako jednoroční dobrovolník nastoupil k Infanterie-Regiment Nr. 88, od října 1916 velel četě na ruské a od dubna 1917 na italské frontě, kde byl dvakrát zraněn, válku zakončil v hodnosti poručíka a velitele protiplynové jednotky. Po návratu z fronty začal studovat strojní obor na Českém vysokém učení technickém v Praze, v červnu 1919 vstoupil dobrovolně do armády a sloužil jako velitel čety Pěšího pluku 71 domácího vojska v Nových Hradech a Žilině.

  V květnu 1920 přešel do stavu vzduchoplavectva, absolvoval kurs pro letecké pozorovatele a působil u Letecké roty 1 v rámci Leteckého pluku 2 v Olomouci. V létě 1924 absolvoval kurs na piloty jednomotorových letadel a kurs na stíhací piloty v rámci Vojenského leteckého učiliště v Chebu a byl zařazen k Letce 33. pluku. V září 1924 byl přemístěn k Letce 2 od Leteckého pluku 1 ve Kbelích, v rámci pluku velel od února 1925 Letce 32, od května 1925 Letce 34, od září 1926 Letce 11, od března 1927 Letce 36 a zároveň se účastnil činnosti leteckého détachementu v Komboru. V červnu 1928 se stal opět velitelem Letky 11, od března 1929 velel Letce 10, od října 1929 Letce 2 a od března 1931 zastával funkci velitele cvičné letky Leteckého pluku 1 Tomáše Garrigue Masaryka ve Kbelích. V březnu 1934 byl jmenován výcvikovým referentem na III. odboru [leteckém] Ministerstva národní obrany, jako velitel letecké výpravy reprezentoval Československo na XI. letních olympijských hrách v Berlíně v červenci 1936 a na IV. mezinárodním leteckém závodě v Curychu v červenci a srpnu 1937. Po absolvování Kursu pro velitele oddílů a vojskových těles v Praze byl v prosinci 1937 jmenován velitelem peruti Leteckého pluku 4 v Pardubicích, za branné pohotovosti státu na podzim 1938 velel Polní peruti III/4, dosáhl hodnosti majora letectva.

  Po okupaci českých zemí byl v létě 1939 převeden k zemské správě, v lednu 1940 však odešel do exilu a přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii se dostal do Francie, kde vstoupil do československých vojenských jednotek. Krátce působil jako referent III. odboru [leteckého] Vojenské správy, od poloviny dubna 1940 pak zastával neoficiální funkci velitele československých pilotů v Chestres, kde se přeučovali na francouzskou bojovou techniku. V červnu 1940 se zúčastnil bojů na Francií v rámci Escadrille Légere de Défense Chartres, po francouzské kapitulaci se mu podařilo na lodi Arry Scheffer dostat do Velké Británie. Zde byl po krátkém přeškolení 12. července 1940 jmenován velitelem 310. stíhací peruti v Duxfordu, velel jí během jejího nasazení v bitvě o Británii a až do 28. února 1941. Jeho podřízení do konce roku 1940 dosáhli 40 jistých sestřelů, 11 pravděpodobných sestřelů a šesti poškozených nepřátelských letadel při vlastní ztrátě čtyř pilotů, přičemž on sám dosáhl dvou jistých sestřelů, a to dokonce v jediném dni 31. srpna 1940. Počátkem března 1941 byl jmenován styčným důstojníkem u Fighter Command v Betley Priory a byla mu propůjčena britská hodnost Group Captain. V lednu 1942 se ocitl v čele Úřadu leteckého přidělence ve Washingtonu, podílel se na náboru dobrovolníků do letectva, propagoval úspěšné boje (v roce 1943 vydal knihu Byli jsme v bitvě o Anglii), působil ve funkci styčného důstojníka při 111th Operational Training Unit na Bahamách a koncem roku vedl československou delegaci při vzniku Mezinárodní organizace civilního letectví v Chicagu.

  V září 1945 byl postaven do čela Úřadu leteckého přidělence v Ottavě, v březnu 1946 se vrátil domů a stal se přednostou Studijní skupiny při Velitelství letectva Ministerstva národní obrany v Praze, od listopadu 1946 zastával funkci velitele letectva Vojenské oblasti 2 a v červnu 1947 se stal velitelem Leteckého sboru II. Po převzetí moci komunisty v ještě únoru 1948 odvolán z funkce a v červnu 1948 pensionován. Ve stejné době se mu podařilo odejít do exilu, dostal se do Spojených států amerických, kde později působil jako technický poradce letecké společnosti Pan American World Airways a na podzim 1965 odešel na odpočinek. Po smrti byly jeho tělesné ostatky pohřbeny na československém oddělení vojenského hřbitova v britském Brookwoodu, v září 1991 mu byla udělena hodnost generálmajora in memoriam.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/46651#182606Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Vzdušná vítězství Alexandra Hesse


  datum jednotka stroj protivník prostor
  31.08.1940 310. peruť Hurricane Mk.I
  R4085 NN-A
  Messerschmitt Bf 109E - jistě jižně od Hornchurchu
  31.08.1940 310. peruť Hurricane Mk.I
  R4085 NN-A
  Dornier Do 17 Z-2 W.Nr.3264 5K+KM
  4./KG3 - jistě
  Burnham-on-Crouch
  15.09.1940 310. peruť Hurricane Mk.I
  R4085 NN-A
  Messerschmitt Bf 109E - poškozen východně od Londýna

  zdroje
  Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 1. část, Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-17-9
  aces.safarikovi.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/46651#489399Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Poznámka v tabulce Osobnost - vojenská služba.

  V kolonce Průběh vojenské služby: jsem vycházel z medailonku v 1. díle Rajlichova Albionu (Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 1. část, Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-17-9). Z něj jsem ponechal v původní podobě průběh služby A. Hesse u letectva v meziválečném období, ačkoli se liší od údajů vložených Jirkou Fidlerem. Totéž se týká působení v čs. pěchotě po 1. sv. válce, kdy označení útvarů zřejmě vychází až z období po reorganizaci v roce 1920.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/46651#489356Verze : 0
  MOD