HODNOST - Australská armáda

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 476 příspěvků vloženo, 1217 editováno a 450 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

HODNOST - Australská armáda

  Avatar
  "Duty first"
  - "The fighting four" 4th Royal Australian Regiment (SAS)


  Austrálie je známá jako "země protinožců" (ale to samé bychom mohli říkat my o vás Very Happy ). Mnozí z vás vědí, že tu žijí klokani, ale to není vše. Máme také armádu, která je (jak jinak Smile ) jistě nejlepší na světě.


  Navazujeme na slavnou tradici Britského impéria. Naše jednotky prošly oběma Světovými válkami i Vietnamemale Celý svět zná naše hrdinné jednotky od Galipole, v druhé světové válce bojovaly posádky našich lodí do zemdlení se Zemí Vycházejícího slunce, zároveň jsou již po dlouhá desetiletí garantem míru v mnoha problémových lokalitách třetího světa.


  Vstupem do našich řad se stanete součástí slavné armády, poznáte dosud nepoznané a podíváte se na místa, o kterých se vám zatím mohlo jen zdát. Z vyprahlé Australské buše do pralesů severního Queenslandu a do hor v Novém Jižním Walesu. Z vod Indického oceánu přes neklidnou Indonésii na ostrovy širého Pacifiku. Čeká vás dobrodružství a netušené rozšíření obzorů. Proto neváhejte a vstupte do hodnostní skupiny AUSTRALSKÁ ARMÁDA.


  Těší se na vás Col. Chris Amber, vrchní velitel  "Inverbrackie" - pochod 4th Royal Australian Regiment
  Na závěr odkaz na skladbu Inverbrackie, která je zároveň "oficiální" hymnou hodnostní skupiny Australská armáda zde na fóru

  Hodnosti používané Australskou armádou v nezmenšeném provedení

  Coat of Arms
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/46697#182835Verze : 0
  Avatar
  Pravidla honostní skupiny Australská armáda


  Premabule
  My, členové hodnostní skupiny Australská armáda, se tímto zavazujeme, že budeme svojí službu v rámci ozbrojených složek fóra válka.cz plnit vždy čestně, s plným nasazením a tak, abychom v žádném případě nezklamali vlajku a zemi, které sloužíme. Velení hodnostní skupiny Australská armáda se rozhodlo stanovit pravidla hodnostní skupiny, která ustanoví základní principy služby.


  1) Stanoví podmínky pro přijetí do skupiny
  Členem hodnostní skupiny Australská armáda (dále jen Australská armáda) se může stát každý uživatel fóra válka.cz, který splní podmínky pro registraci na fóru a vytvoří si profil.


  2) Stanoví pravidla členství ve skupině
  A) Každý člen Australské armády je hrdým příslušníkem své hodnostní skupiny, což dává najevo nošením výložek v příslušné hodnosti, které dosáhl v rámci Australské armády.
  B) Člen Australské armády nesmí být současně členem žádné jiné hodnostní skupiny. Pokud se uživatel rozhodne vstoupit do Australské armády, musí se vzdát případného členství ve všech ostatních hodnostních skupinách. Členství v jiné armádě by bylo považováno za vlastizradu a přísně trestáno ve smyslu bodu 5) pravidel.


  3) Stanoví hierarchii velení ve skupině
  A) Hlavní slovo v záležitostech Australské armády má její velitel, kterým je důstojník jmenovaný generálním štábem fóra válka.cz (v současnosti Chris Amber).
  B) Velitel rozhoduje o pravidlech, zřízení a udělování vyznamenání a i o všech členech uživatelské skupiny.
  C) V případě velitelovy dlouhodobé nepřítomnosti a nutnosti vyřešit akutní situaci, přechází pravomoci na jeho zástupce (v současnosti Webster), kterým je člen uživatelské skupiny jmenovaný velitem (obvykle uživatel s nejvyšší hodností).
  D) Sám velitel skupiny a jeho zástupce podléhá velení celého fóra válka.cz.


  4) Stanoví právo členů skupiny na vyjadření vlastního názoru
  A) Australská armáda je vojenská organizace, což znamená, že členové s nižší hodností poslouchají a bez výhrady plní rozkazy členů s vyšší hodností.
  B) Ovšem naše Australská armáda nabízí možnost každému členovi svobodně vyjadřit svůj názor či stížnost a to prostřednictvím soukromé správy zaslané veliteli skupiny (v současnosti Chris Amber), případně jeho zástupci (v současnosti Webster). Žádost bude přečtena, vzata na vědomí a bude na ní odpovězeno.
  C) Uživatel se nemusí obávat žádných postihů, za jakýkoliv projevený názor, pokud nepůjde o vyloženě vulgární útok na velitele skupiny či jeho zástupce či o zjevné porušení pravidel.


  5) Stanoví postihy za přestupky proti pravidlům skupiny
  A) Členové Australské armády podléhají všem obecným pravidlům fóra válka.cz a v případě jejich porušení podléhají všeobecně platným trestům.
  B) Velitel skupiny či jeho zástupce má právo potrestat člena hodnostní skupiny v případě porušení interních pravidel hodnostní skupiny Australská armáda. Výše trestu závisí na uvážení velitele skupiny či jeho zástupce. Tresty jsou vyjmenovány v následujícím bodu.
  C) Možné tresty za porušení pravidel Australské armády (v pořadí dle vážnosti přestupků ) : Osobní napomenutí (soukromou zprávou - pouze velitelxhříšník) - Napomenutí (veřejně oznámené všem na fóru) - Důtka - Odebrání čestných vyznamenání - Vyloučení z uživatelské skupiny - Předání Popravčí četě válka.cz


  6) Stanoví pravidla pro udělování a nošení vyzamenání
  A) Na vyznamenání Australské armády má nárok každý řádný člen Australské armády, který splní stanovené podmínky pro jeho udělení. Dále mají na vyznamenání Australské armády nárok ti nečlenové hodnostní skupiny, kterým se velitel skupiny či jeho zástupce rozhodne příslušné vyznamenání udělit. Podmínkou je splnit kritéria pro udělení vyznamenání.
  B) Člen Australské armády je povinen nosit stužky k jemu uděleným vyznamenáním a to uspořádané do řad maximálně po třech na levé straně hrudi své služební či slavnostní uniformy.
  C) Při vícenásobné udělení téhož vyznamenání, nepřibývá uživateli na uniformu další stužka. Vícenásobné udělení je indikováno malými hvězdami našitými na příslušné stužce (bronzová za každé jedno vyznamení tohoto typu, stříbrnná reprezentuje pět a každá zlatá deset).
  D) 1) Pořadí stužek repezentujících vyznamenání je stanoveno pořadím precedence vyznamenání udělovaných v rámci Australské armády. 2) Člen Australské armády je povinen na prvních místech nosit vyznamenání udělovaná Australskou armádou a to v tomto daném pořadí. 3) Vyznamenání udělená mu jinými hodnostními skupinami je povinen nosit až za těmito. Protože Australská armáda není v tomto případě oprávněna posuzovat, která jiná hodnostní skupina má větší právo precedence, jsou vyznamenání jiných armád nošeny v pořadí podle prvního písmene oficiálního názvu země, do které daná armáda patří. V případě, že člen Australské armády získá v rámci jiné hodnostní skupiny více než jedno vyznamenání, jsou dále řazena podle jejich precedence v dané hodnostní skupině.


  7) Závěrečná ustanovení
  A) Členové hodnostní skupiny Australská armáda jsou povinni se stanovenými pravidly bez výhrady řídit.
  B) Ve smyslu demokratických principů nejsou povinni dělat nic, co pravidla výslovně nepřikazují a nesmí jim být bráněno v ničem, co pravidla výslovně nezakazují.
  C) Velitel hodností skupiny si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv libovolně upravovat.
  D) Tato pravidla jsou platná k 25.10.2006.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/46697#183726Verze : 0