Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 335 příspěvků vloženo, 1057 editováno a 329 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

2. mechanizovaná brigáda [2006- ]

2nd Mechanized Brigade

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  2. mechanizovaná brigáda 2nd Mechanized Brigade
  Originální název:
  Original Name:
  2. mechanizovaná brigáda
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.10.2006
  Předchůdce:
  Predecessor:
  Mechanizovaná brigáda Mechanized Brigade
  Datum zániku:
  Disbanded:
  DD.MM.RRRR
  Nástupce:
  Successor:
  - -
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.10.2006-DD.MM.RRRR Veliteľstvo pozemných síl
  01.10.2006-DD.MM.RRRR Ground Forces Command
  Dislokace:
  Deployed:
  01.10.2006-DD.MM.RRRR Prešov, kasárny

  Velitel:
  Commander:
  01.10.2006-05.10.2006 Salaganič, Ján (Brigádny generál)
  05.10.2006-17.09.2007 Mečár, Štefan (Brigádny generál)
  17.09.2007-03.12.2007 Pach, Ivan 1) (Plukovník)
  03.12.2007-01.10.2010 Novosad, Ondřej (Brigádny generál)
  01.10.2010-01.10.2012 Navrátil, Karol (Plukovník)
  01.10.2012-01.05.2015 Michalko, Martin (Plukovník)
  01.05.2015-DD.MM.RRRR Stoklasa, Martin (Plukovník)
  DD.MM.RRRR-31.12.2018 Stoklasa, Martin (Brigádny generál)
  01.01.2019-DD.MM.RRRR Kubáň, Vladimír (Brigádny generál)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.07.2006-01.09.2008 Zmeko, Daniel (Podplukovník)
  01.09.2008-01.10.2010 Michalko, Martin (Podplukovník)
  01.10.2010-17.02.RRRR Stavrovský, Ján (Podplukovník)
  17.02.2014-01.04.2016 Kochanský, Ľubomír (Podplukovník)
  01.04.2016-DD.MM.RRRR Ivan, Jozef (Podplukovník)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:
  Automaticky vyplněné položky:
  01.10.2005-DD.MM.RRRR Rota ISTAR
  01.10.2006-01.07.2009 21. mechanizovaný prapor
  01.10.2006-DD.MM.RRRR 22. mechanizovaný prapor
  01.10.2006-01.10.2015 Prapor logistické podpory
  01.10.2006-01.07.2009 Protiletadlová baterie
  01.10.2006-01.07.2014 Průzkumná rota
  01.10.2006-DD.MM.RRRR Rota podpory velení
  01.10.2006-01.07.2009 Smíšený samohybný dělostřelecký oddíl
  01.10.2006-01.07.2009 Tankový prapor
  01.10.2006-DD.MM.RRRR Ženijní technická rota
  01.07.2009-DD.MM.RRRR 21. smíšený mechanizovaný prapor
  01.07.2009-DD.MM.RRRR Samohybný dělostřelecký oddíl
  01.07.2014-DD.MM.RRRR Prapor ISTAR
  01.09.2015-DD.MM.RRRR 23. motorisovaný prápor
  01.05.2016-28.02.2017 Středisko CIMIC a PSYOPS

  Ručně vyplněné položky:

  Automatically linked items:
  01.10.2005-DD.MM.RRRR ISTAR Company
  01.10.2006-01.07.2009 21st Mechanized Battalion
  01.10.2006-DD.MM.RRRR 22nd Mechanized Battalion
  01.10.2006-01.07.2009 Anti-Aircraft Battery
  01.10.2006-DD.MM.RRRR Command Support Company
  01.10.2006-01.07.2009 Composite Self-Propelled Artillery Battalion
  01.10.2006-DD.MM.RRRR Engineer Technical Company
  01.10.2006-01.10.2015 Logistics Support Battalion
  01.10.2006-01.07.2014 Reconnaissance Company
  01.10.2006-01.07.2009 Tank Battalion
  01.07.2009-DD.MM.RRRR 21st Composite Mechanized Battalion
  01.07.2009-DD.MM.RRRR Self-Propelled Artillery Battalion
  01.07.2014-DD.MM.RRRR ISTAR Battalion
  01.09.2015-DD.MM.RRRR 23rd Motorised Battalion
  01.05.2016-28.02.2017 Center of CIMIC and PSYOPS

  Manually added items:

  Čestný název:
  Honorary Name:
  03.09.2007-DD.MM.RRRR Mechanizovaná Brigáda generála Rudolfa Viesta
  30.04.2014-DD.MM.RRRR Prešovská mechanizovaná brigáda 2)
  03.09.2007-DD.MM.RRRR Mechanized Brigade of general Rudolf Viest
  30.04.2014-DD.MM.RRRR Prešov´s Mechanized Brigade 2)
  Vyznamenání:
  Decorations:
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  1)zástupca veliteľa - poverený velením
  2) historický názov priznaný Rozkazom Preziodenta SR z 28.4.2014 (vestník MO SR č. 31/2014)
  1) Second in Command - poverený velením
  2) historical name
  Zdroje:
  Sources:
  Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47278#295682Verze : 9
  MOD
  Avatar
  2. mechanizovaná brigáda


  Krycie číslo:


  Podřízené oddíly
  01.10.2006-30.06.2009 Tankový prápor
  01.10.2006-30.06.2009 21. mechanizovaný prápor
  01.07.2009- 21. zmiešaný mechanizovaný prápor
  01.10.2006- 22. mechanizovaný prápor
  01.10.2006-30.06.2009 Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel
  01.07.2009- Samohybný delostrelecký oddiel
  01.10.2006- Prápor logistickej podpory
  Podřízené setniny
  01.10.2006-30.06.2009 Protilietadlová batéria
  01.10.2006- Ženijná technická rota
  01.10.2006- Prieskumná rota
  01.10.2006- Rota podpory velenia
  01.10.2006- Rota ISTAR
  Výzbroj a vybavení
  01.10.2006- BVP-1
  01.10.2006- OT-90
  01.10.2006- BPsV Svatava
  01.10.2006- 9K111
  01.10.2006- 98 mm mínomet vz.97
  01.10.2006- T-72
  01.10.2006- UAZ-469
  01.10.2006- Praga V3S
  01.10.2006- 155 mm ShKH vz.2000 Zuzana
  01.10.2006- 152 mm ShKH vz.77 Dana
  01.07.2005-30.06.2009 9K35M3 Strela-10M3
  DD.MM.2007-30.06.2009 9K38 IGLA
  01.07.2005-30.06.2009 OT-90
  01.07.2005-30.06.2009 9V915  Zdroj: http://www.mbpo.mil.sk/ ,Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47278#184738Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Znak 2. mechanizovanej brigády Prešov (priznaný 6.2.2007).

  Znak 2. mechanizovanej brigády Prešov
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47278#208658Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Rozkaz Prezidenta Slovenskej republiky č. 12/2007 zo dňa 03.09.2007:


  Citace :

  12
  R O Z K A Z
  PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


  z 3. septembra 2007


  o zapožičaní čestného názvu  Čl. 1


  Podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej
  republiky zapožičiavam 2. mechanizovanej brigáde Prešov čestný názov MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA GENERÁLA RUDOLFA VIESTA.
  Čestný názov zapožičiavam 2. mechanizovanej brigáde Prešov za výborné plnenie úloh bojovej prípravy, výcviku a zabezpečenie bojovej pohotovosti.
  Príslušníci 2. mechanizovanej brigády Prešov profesionálne plnia úlohy súvisiace s obranou Slovenskej republiky. Hrdo sa hlásia k obdobiu národnooslobodzovacieho boja počas 2. svetovej vojny, s ktorým je bytostne spojené hrdinstvo, vernosť, statočnosť, odvaha a rozhodnosť jednej z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska, generála Rudolfa Viesta. Nezabúdajú na jeho významný podiel pri organizovaní protifašistického odboja a na aktívnu účasť v boji za našu slobodu.
  Zapožičanie čestného názvu 2. mechanizovanej brigáde Prešov po antifašistovi, vlastencovi a dôstojníkovi československej armády generálovi Rudolfovi Viestovi, ktorý sa významným spôsobom zúčastňoval na protifašistickom odboji doma i v zahraničí, prispeje k ďalšiemu rozvíjaniu jeho odkazu a obohateniu národných a vojenských tradícií ozbrojených síl Slovenskej republiky.
  Príslušníkom 2. mechanizovanej brigády Prešov blahoželám k zapožičaniu čestného názvu.


  Čl. 2


  Tento rozkaz nadobúda účinnosť 3. septembra 2007.  Ivan G A Š P A R O V I Č , v. r.
  prezident
  Slovenskej republiky
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47278#241120Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Nášivka / Patch

  Zdroj: www.aukro.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47278#559554Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Na základe rozkazu Prezidenta Slovenskej republiky č. 1 o zapožičaní bojovej zástavy z 16.04.2010 bola 2. mechanizovanej brigáde v Prešove s účinnosťou od 30.04.2010 zapožičaná bojová zástava. Slávnostný akt zapožičania bojovej zástavy (spolu s uvedením nového veliteľa brigády - plukovníka Karola Navrátila - do funkcie) prezidentom SR Ivanom Gašparovičom bol realizovaný 01.10.2010.  Zdroj: archív autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47278#373366Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Rozkazom Prezidenta SR z 28.04.2014 bol 2. mechanizovanej brigáde zapožičaný dňom 30.04.2014 historický názov Prešovská mechanizovaná brigáda (Vestník MO SR č. 31/2014).

  Citace - z rozkazu: :

  Mesto Prešov je historicky spojené s vojenskými zväzkami a vojenskými útvarmi; v súčasnosti je sídlom vojenského zväzku - 2. mechanizovanej brigády Prešov. Po druhej svetovej vojne pôsobil v meste peší pluk patriaci k 10. pešej divízii v Košiciach. Táto divízia bola viac ráz reorganizovaná a jej veliteľstvo bolo v roku 1960 premiestnené práve do Prešova. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 bola divízia reorganizovaná na mechanizovanú brigádu. Miestom jej dislokácie opäť zostalo mesto Prešov.
  Príslušníci vojenského zväzku - 2. mechanizovanej brigády Prešov sú hrdí a sebavedomí nositelia historických tradícií mesta a všestranne rozvíjajú tradície ozbrojených síl Slovenskej republiky; príkladne plnia úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky najmä pri zaručovaní obrany našej vlasti, bezpečnosti štátu, ale aj pri humanitárnej pomoci, odstraňovaní následkov živelných pohrôm, havárií a katastrof.
  Zapožičanie historického názvu vojenskému zväzku - 2. mechanizovanej brigáde Prešov zaväzuje všetkých jej príslušníkov prejavovať hrdosť na svoj zväzok a mesto Prešov, naďalej pokračovať v úspešnej vzájomnej spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy mesta a rozvíjať tradície ozbrojených síl Slovenskej republiky.


  Zdroj: archív autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47278#512036Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Chcel by som poopraviť to čo je napísané v štruktúre o rote ISTAR. ISTAR nie je jednotka rádioelektornického boja .. ako je uvedené v plnom znení názvu je to jednotka spravodajstva, pozorovania, označovania cieľov a prieskumu .. teda niečo čo by sa dalo nazvať rotou hĺbkového prieskumu. Jednotky tohto typu sú označované ako ISTAR, STAR, RSTA.


  zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/ISTAR
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47278#257814Verze : 0
  Avatar
  rajco: rota ISTAR vznikla k 1.10.2005 reorganizáciou - zrušením práporu elektronického boja v Štúrove, prieskumného práporu v Bardejove a strediska elektronického prieskumu v Prešove. Primárnou úlohou tejto jednotky zostáva elektronický prieskum (na rozdiel od prieskumnej roty mb v Prešove a prieskumnej roty ľb Topoľčany v Leviciach). Štandartný hĺbkový prieskum v OS SR zabezpečuje 5.pŠU.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47278#257937Verze : 1
  MOD