Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 311 příspěvků vloženo, 950 editováno a 303 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - T-54M

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  T-54M T-54M
  Originální název:
  Original Name:
  T-54M
  Kategorie:
  Category:
  střední tank medium tank
  Výrobce:
  Producer:
  ZŤS, Martin, /
  VOZ 025, Nový Jičín, /
  Období výroby:
  Production Period:
  DD.MM.1968-DD.MM.1975
  Vyrobeno kusů:
  Number of Produced:
  1200
  - 500 v ZŤS / in ZŤS
  - 700 v VOZ 025 / in VOZ 025
  Prototyp vyroben:
  Prototype Built:
  DD.04.1966
  Osádka:
  Crew:
  4
  Technické údaje:
  Technical Data:
   
  Bojová hmotnost:
  Combat Weight:
  36000 kg 79366 lb
  Délka s kanónem dopředu:
  Length with Gun Forward:
  9000 mm 29ft 6in
  Délka korby:
  Hull Length:
  ? mm ?
  Celková šířka:
  Overall Width:
  3270 mm 10ft 8.75in
  Celková výška:
  Overall Height:
  27501) mm 9ft 0.25in1)
  Světlá výška:
  Ground Clearance:
  425 mm 1ft 4.75in
  Šířka pásu:
  Track Width:
  ? mm ?
  Měrný tlak:
  Ground Pressure:
  0,088 MPa 12.76 psi
  Pancéřování:
  Armour:
  ? ?
  Pohon:
  Propulsion:
   
  Typ:
  Type:
  V-54M
  - čtyřtaktní vznětový s kapalinovým chlazením
  - počet válců: 12
  - maximální kroutící moment: (2354 ± 49) Nm při 1200 ot/min
  V-54M
  - four-stroke, diesel, water cooled
  - number of cylinders: 12
  - maximum torque: (1736 ± 36) lb.ft at 1200 rpm
  Výkon:
  Power:
  427 kW při 2000 ot/min 572.6 bhp at 2000 rpm
  Převodové ústrojí:
  Transmission:
  - počet převodových stupňů: 5+1
  - ovládání: mechanické
  - number of gears: 5+1
  - control: mechanical
  Výkony:
  Performance:
   
  Rychlost na silnici:
  Road Speed:
  502) km/h 312) mph
  Rychlost v terénu:
  Cross-country Speed:
  273) km/h 173) mph
  Jízdní dosah po silnici:
  Cruising Range on Road:
  5004) km 3114) mi
  Jízdní dosah v terénu:
  Cross-country Cruising Range:
  3205) km 1995) mi
  Překonávání překážek:
  Obstacles Crossing:
   
  Svah:
  Gradient:
  30 ° 67 %
  Boční náklon:
  Side Slope:
  30 ° 67 %
  Překročivost:
  Trench Crossing:
  2,7 m 106,3in
  Výstupnost:
  Vertical Obstacle:
  0,8 m 31,5in
  Brodivost:
  Fording Depth:
  1,46) m 55,1in6)
  Výzbroj:
  Armament:
   
  Hlavní:
  Main:
  kanón D10-TGM
  - ráže: 100 mm
  - náboje pro kanón: 43 kusů
  - stabilizátor kanónu: STP-2 Cyklon
  - stabilizace ve svislé a vodorovné rovině
  - maximální rychlost střelby z místa: 7 ran/min
  - maximální rychlost střelby za pohybu: 4 rány/min
  - maximální dálka střelby:
      - se zaměřovacím dalekohledem: 6900 m
      - s polohovou libelou: 14600 m
      - dálka přímé střelby při výšce cíle 2 m: 1000 - 1100 m
  - navádění kanónu:
      - ve svislé rovině: pouze střelec
      - ve vodorovné rovině: střelec i velitel
  D10-TGM cannon
  - calibre: 100 mm
  - ammunition: 43 rounds
  - gun stabilizer: STP-2 Tsyklon
  - stabilization in vertical and horizontal plane
  - maximum rate of fire at standing: 7 rpm
  - maximum rate of fire at moving: 4 rpm
  - maximum firing range:
      - with aiming binoculars: 4.29 mi
      - with longitudinal bubble: 9.07 mi
      - range of direct fire at target with height 78.7 in: 0.62 - 0.68 mi
  - cannon guiding:
      - in vertical plane: gunner only
      - in horizontal plane: gunner and commander
  Vedlejší:
  Secondary:
  spřažený kulomet SGMT (později PKT ?)
  - ráže: 7,62 mm
  - maximální dálka mířené střelby: 2200 m
  - náboje pro spřažený kulomet: ? kusů


  protiletadlový kulomet vz.36/48M DŠKM
  - ráže: 12,7 mm
  - náboje pro protiletadlový kulomet: 300 kusů
  - maximální dostřel se zaměřovačem: 3500 m
  SGMT (later PKT ?) coaxial machine gun
  - calibre: 7,62 mm
  - maximum range of aimed shooting: 1.37 mi
  - ammunition for coaxial machine gun: ? rounds


  vz.36/48M DShKM anti-aircraft machine gun
  - calibre: 12,7 mm
  - ammunition for anti-aircraft machine gun: 300 rounds
  - maximum range with gunsight: 2,17 mi
  Uživatelské státy:
  User States:
  Poznámka:
  Note:
  1) s kulometem DŠKM, 2400 mm bez kulometu
  2) maximální, 30 - 35 km/h průměrná
  3) průměrná v terénu
  4) bez přídavných sudů, s přídavnými sudy 650 - 715 km
  5) bez přídavných sudů, s přídavnými sudy 410 - 450 km
  6) bez přípravy, s přípravou:
  - maximální rychlost proudu: 1,5 m
  - maximální hloubka vody: 5 m
  - maximální šířka vodní překážky: 1 000 m


  spotřeba paliva:
  - na silnici: 190 - 210 l/100 km
  - v terénu: 300 - 330 l/100 km

  spotřeba oleje:
  - na silnici: 6 - 8 l/100 km
  - v terénu: 7 - 11 l/100 km

  ochrana proti ZHN:
  - ochrana při výbuchu atomové zbraně: kolektivní, automatické uzavírání bojového a řidičského prostoru
  - ochrana při průjezdu zamořeným prostorem: vytvoření přetlaku

  požární zařízení:
  - automatická signalizace požárů a uvedení zařízení do chodu, možnost ručního ovládání

  zadýmovací zařízení: tepelné, trvale zabudované

  napětí v elektrické síti vozidla: 24 V

  objem všech palivových nádrží: 960 l
  (z toho přídavné nádrže 280 l)


  Zaměřovací, pozorovací a orientační přístroje:
  přístroje používané ve dne:
  - zaměřovací dalekohled střelce: TŠ-2B-22 nebo TŠ-2A-22
  přístroje nočního vidění:
  - zaměřovací infradalekohled střelce: TPN-1-22-11
  (dálka viditelnosti 800 m)
  - zaměřovací infradalekohled velitele: TKN-1
  (dálka viditelnosti 300 m)
  - infrahled řidiče: TVN-2
  (dálka viditelnosti 60 m)
  střelecký infrasvětlomet: L-2


  Spojovací prostředky:
  radiostanice: R-113
  - frekvenční rozsah: 20,000-22,375 MHz
  - dělení frekvenčního rozsahu: po 25 kHz
  - dosah: do 20 km
  tankové hovorové zařízení: R-124
  1) with DShKM machine gun, 7ft 10,48in without machine gun
  2) maximum, 19 - 22 mph average
  3) average in terrain
  4) without auxiliary fuel barrels, with barrels 404 - 444 mi
  5) without auxiliary fuel barrels, with barrels 255 - 280 mi
  6) without preparation, with preparation:
  - maximum speed of water flow: 295,3 ft/min
  - maximum depth of water: 16 ft
  - maximum length of water obstacle: 3281 ft


  fuel consumption:
  - road: 1.49 - 1.35 mi/Imp gal
  - terrain: 0.94 - 0.86 mi/Imp gal

  oil consumption:
  - road: 47.08 - 35.31 mi/Imp gal
  - terrain: 40.35 - 25.68 mi/Imp gal

  NBC protection:
  - protection at nuclear weapon explosion: collective, automatic closing of combat and driver´s compartment
  - protection at crossing through contaminated area: creation of overpressure

  fire-fighting equipment:
  - automatic signalization of fires and initiation of fire extinguishing, manual control available

  smoke equipment: of heat type, permanently installed

  nominal voltage: 24 V

  volume of all fuel tanks: 211.2 Imp gal
  (from that auxiliary tanks 61.6 Imp gal)


  Sighting, vision and orientation devices:
  day vision devices:
  - gunner´s aiming binoculars: TSh-2B-22 or TSh-2A-22
  night vision devices:
  - gunner´s aiming infrared binoculars: TPN-1-22-11
  (visibility up to 2625 ft)
  - commander´s aiming infrared binoculars: TKN-1
  (visibility up to 984 ft)
  - drivers´s infrared sighting device: TVN-2
  (visibility up to 197 ft)
  infrared searchlight: L-2


  Communication equipment:
  radio station: R-113
  - transmission bandwith: 20,000-22,375 MHz
  - dividing of transmission bandwith: 25 kHz
  - range: up to 12,4 mi
  tank intercom system: R-124
  Zdroje:
  Sources:
  Hlavní takticko-technická data tankové a automobiní techniky ČSLA, Naše vojsko 1976
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/48910#338634Verze : 0
  MOD
  Avatar
  T-54M
  (T-54AM)


  Jedná se o modernizaci starších tanků řady T-54A tak, aby byly svými provozními a bojovými parametry srovnatelné s tanky T-55A. Modernizace byla zahájena v roce 1968. Takto modifikované tanky bývají rovněž označovány jako T-54AM.


  Odlišnosti oproti verzi T-54A:
  - zvýšení ochrany osádky před účinky zbraní hromadného ničení
  - buldozerové a odminovací zařízení lze montovat jen na některé tanky
  - kanón typu D10-TGM
  - možná je montáž zaměřovačů TŠ-2A-22 i TŠ-2B-22
  - jiné uspořádání některých přístrojů v řidičském prostoru
  - výkonnější motor V-54M
  - kapalinové ovládání směrového ústrojí
  - odlišné napínání kolejových pásů
  - zlepšené zariadenie pre hklboké brodenie RIEKA
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/48910#184308Verze : 0
  Avatar
  Modernizácia tanku T-54A


  Problematika modernizácie tanku T-54A sa po prvý raz v ideovej rovine riešila na porade zástupcu náčelníka Generálneho štábu ČSĽA pre materiálne veci na jar 1964. Na porade sa zúčastnili odborníci z vývojového strediska TEES Martin a odborného pracoviska Vojenskej technickej akadémie A. Zápotockého v Brne. Začiatkom júla 1964 bolo k otázkam modernizácie T-54A zvolané do TEES Martin pracovné rokovanie za účasti zástupcov MNO a ministerstva všeobecného strojárstva. V rámci rokovania boli prekonzultované otázky spojené s opravárenskou kapacitou vojenských podnikov rezortu obrany a výrobou potrebnej súčiastkovej základne pre modernizáciu.


  Samotná modernizácia T-54A sa v rámci ČSĽA začala koncepčne riešiť až po zasadnutí Technickej rady Náčelníka Generálneho štábu koncom roka 1964. Jej podstatou bolo v rámci generálnych opráv tankov T-54A, uskutočniť ich modernizáciu použitím agregátov tanku T-55 tak, aby ich technické parametre zodpovedali tankom T-55A. Prijaté opatrenia sa v lete 1965 konzultovali s odborníkmi Vojenskéhoopravárenského závodu v Žitomíre (dnešná Ukrajina). Pri konzultáciách sa po tvrdila správnosť čs. koncepcie. Začiatkom augusta 1965 vybralo ministerstvo obrany za riešiteľa úlohy modernizácie tanku T-54A Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín (ďalej VOP 025). Podnik po konzultáciách s vývojovým strediskom TEES Martin pred ložil na jeseň 1965 MNO dokladovú správu, ktorá konkrétne riešila úlohu modernizácie T-54A. Začiatkom novembra 1965 po spresnení požiadaviek zo strany ministerstva začal VOP 025 so stavbou prototypu modernizovaného tanku. Koncom apríla 1966 si prototyp prezreli členovia Vojensko-technickej rady MNO, ktorí bezprostredne po prehliadku predložili úlohu modernizácie Vojenskej komisii ÚV-KSČ. Tá 5. 5. 1966 modernizáciu tanku T-54A na tank T-54M schválila. O niekoľko dní na to sa vo VOP 025 uskutočnili s prototypom podnikové a hneď aj kontrolné skúšky. V priebehu skúšok došlo k poruchám na motore, stabilizátore a protipožiarnom zariadení. Po odstránení porúch prevzalo prototyp Vojenské skúšobné stredisko 020 Doksy (ďalej VZS 020). To s prototypom vykonalo intenzívne jazdno-technické a strelecké skúšky, pri ktorých vozidlo vyhovelo. Po skúškach bol prototyp ponechaný VOP 025 Nový Jičín ako vzorové vozidlo. Skúšky s druhým prototypom postaveným začiatkom roka 1967 boli opäť vo VZS 020 Doksy. Pri náročných jazdných a streleckých skúškach prototyp uspel, na základe čoho komisia MNO-TAS odporučila jeho zavedenie do výzbroje ČSĽA.


  V rokoch 1968 – 1975 sa vo VOP 025 Nový Jičín modernizovalo 700 kusov T-54A na T-54M a ďalších 500 tankov modernizovali Závody ťažkého strojárstva Martin.


  Oproti tanku T-54A bol modernizovaný T-54M vybavený:


  - ochranou osádky proti účinkom ZHN, novým stabilizátorom kanónu v dvoch rovinách,
  - novými prístrojmi na streľbu v noci,
  - výkonnejším motorom V-54M,
  - kvapalinovým posilňovačom ovládania smerového ústrojenstva,
  - zlepšeným zariadením pre hlboké brodenie „RIEKA“.


  Od roku 1973 do roku 1980 boli postupne všetky tanky T-54M vyzbrojené 12,7 mm PLG DŠKM vz. 38/46, ktorého lafeta sa montovala na vežičku nabíjača.


  Organizačne tvorili tanky T-54M až do roku 1989 výzbroj tankových práporov motostreleckých plukov, tankových plukov motostreleckých divízií a samostatných výcvikových práporov vo vojenských výcvikových priestoroch.


  Z výzbroje ČSĽA sa začali postupne stahovat v roku 1990. Ich samotná likvidácia podľa ustanovení Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe prebehla v rokoch 1992 až 1994.


  Dva kusy tohto tanku (jeden s vežovým číslo 012) sa nachádzajú v zbierkach VHM Piešťany.
  Zdroj : Turza, Peter: Stredný tank T-54M OBRANA č.7 2009 MO SR
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/48910#372575Verze : 0
  Avatar
  Tank T-54M vznikol modernizáciou tanku T-54A a jeho konštrukcia až nižšie uvedené odchylnosti zodpovedá konštrukcii tanku T-55A.  V T-54M sú oproti T-55A tieto zmeny :


  - prídavné zariadenie ( napr. kolesový odmínovač, buldozerová radlica ) je možné montovať len u niektorých vozidiel,


  - použitý kanón D 10-TGM,


  - bolo dovolené montovať zameriavač TŠ-2A-22 alebo TŠ-2B-22.  Korba a veža tanku


  Korba T-54M má tieto odlišnosti oproti tanku T-55A :


  - vedľa otvoru k vypúšťaniu paliva zo strednej palivovej nádrže, ktorý je uzatvorený zátkou smerom ku stredu dna korby je pôvodná zátka z T-54A, ktorá je z vnútra korby zavarená a nejde vyskrutkovať,


  - okrem 3 otvorov pre vypúšťanie paliva z prednej nádrže a zo schránkovej nádrže sa v prednej časti korby nachádza ešte jeden otvor z pôvodnej korby T-54A, uzatvorený, pevne zavarenou zátkou,


  - otvory v strope nad motorom, ktoré umožňujú prístup k motoru a k čističu vzduchu, zodpovedajú T-54A s tým rozdielom, že kryt otvoru nad čističom vzduchu sa neotvárá smerom k veži, ale smerom k pravej bočnici korby.  Ďalej má tank T-54M v priestore vodiča niektoré prístroje posunuté z pôvodnej polohy :


  - gyrokompas GPK-48 so zdrojom,
  - automat AS-2 požiarneho zariadenia.


  Do tanku sa montuje rádiová stanica R-113.
  Zdroj : Tank-21-4 Tank T-55 Technický popis – predpis ČSĽA, Praha, 1968
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/48910#383402Verze : 0
  Avatar
  T-54M ("bílá 598") na snímku z přelomu osmdesátých a devadesátých let.

  (www.csla.cz)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/48910#305340Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Ve službách 65. motostřeleckého pluku (VÚ 8522), Cheb, 1973/1974.

  Autor: Dušan Michal, poprvé uveřejněno na www.csla.cz


  (© Dušan Michal)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/48910#305711Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Pokud si pamatuji na dobu VZS v letech 1972-74, kdy jsem dělal velitele tanku, tak tanky T-54M a T-55A měly pouze 1 spřažený kulomet 7,62 mm. DŠK, pokud se nemýlím, se montovala až koncem 70. let. V T-54M byly RDST R-113 a v T-55A byly RDST R-123.


  Pokud se nemýlim, T-54 už stabilizátor měla.


  K.Kunovski@seznam.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/48910#184364Verze : 0
  Avatar
  Ten motor to záleží na pohledu na věc.Pokud si odmyslíš vodní čerpadlo,lépe jeho umístění,tak jsou tyto motory a jejich komponenty naprosto shodné.Tzn.:vemeš motor V-55 vyměníš vstřiky a nastavíš jinak čerpadlo a máš V-2-34 akorát,že ho do T-34 nenacpeš neboť ti bude vadit právě to vodní čerpadlo,které je jak známo na boku motoru a je jedno zatím co u originálního V-2-34 jsou dva a jsou vespod neboť jak je znáno T-34 má chladiče dva.U kanónu sohlasím závěrový klín nelze zaměnit.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/48910#239743Verze : 0