Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 340 příspěvků vloženo, 983 editováno a 283 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Letecká základna Prešov [2004-2009]

Air Base Prešov

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Letecká základna Prešov Air Base Prešov
  Originální název:
  Original Name:
  Letecká základňa Prešov
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.10.2004
  Předchůdce:
  Predecessor:
  3. letecká základňa 3rd Air Base
  Datum zániku:
  Disbanded:
  01.07.2009
  Nástupce:
  Successor:
  Vrtuľníkové krídlo Helicopter Wing
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.10.2004-01.07.2009 Veliteľstvo vzdušných síl
  01.10.2004-01.07.2009 Air Forces Command
  Dislokace:
  Deployed:
  01.10.2004-01.07.2009 Prešov, letiště

  Velitel:
  Commander:
  01.10.2004-05.09.2005 Kelemen, Miroslav (Plukovník)
  05.09.2005-01.07.2009 Korba, Miroslav (Plukovník)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  DD.MM.2005-01.07.2009 Hurčík, Stanislav (Podplukovník)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:
  Automaticky vyplněné položky:
  01.10.2004-01.07.2009 Vrtulníkové letecké křídlo

  Ručně vyplněné položky:

  01.10.2004-30.06.2009 veliteľstvo a štáb základne
  01.10.2004-30.06.2009 Vrtuľníkové krídlo
  01.10.2004-30.06.2009 Technické krídlo
  01.10.2004-DD.MM.2007 prápor podpory velenia LZ
  DD.MM.2007-30.06.2009 rota podpory velenia LZ
  Automatically linked items:
  01.10.2004-01.07.2009 Helicopter Wing

  Manually added items:
  01.10.2004-30.06.2009 Headquarters and Base Staff
  01.10.2004-30.06.2009 Helicopter Wing
  01.10.2004-30.06.2009 Technical Wing
  01.10.2004-DD.MM.2007 Combat Support Battalion
  DD.MM.2007-30.06.2009 Combat Support Company
  Čestný název:
  Honorary Name:
  01.10.2004-30.06.2009 Letecká základna generálplukovníka Jána Ambruša
  01.10.2004-30.06.2009 Air Base of Colonel General Jan Ambrus
  Vyznamenání:
  Decorations:
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  VÚ 6335 VÚ 6335
  Zdroje:
  Sources:
  Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6,, www.vojenstvi.cz ISSN : 1802-1514 http://www.vrtulnik.cz www.mil.sk, archív autora archív autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/49175#306575Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Letecká základna Prešov


  Krycie číslo: VÚ 6335


  Počet osob
  ?
  Výzbroj a vybavení
  01.10.2004-30.06.2009 Mi-24D
  01.10.2004-30.06.2009 Mi-24V
  01.10.2004-30.06.2009 Mi-17
  01.10.2004-30.06.2009 Mi-2
  01.10.2004-30.06.2009 UAZ-469
  01.10.2004-30.06.2009 Praga V3S  Poznámka :  Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, http://www.vrtulnik.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/49175#384812Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Znak Leteckej základne Prešov priznaný RMO č. 66/2003 zo dňa 12.12.2003 (s účinnosťou od 16.12.2008)

  Znak Leteckej základne Prešov
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/49175#295496Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Citace :

  Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky zo 16.septembra 2003 o zapožičaní četného názvu


  Čl. 1
  Základné ustanovenie


  V súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky zapožičiavam Vojenskému útvaru 6335 Prešov čestný názov LETECKÁ ZÁKLADŇA GENERÁLPLUKOVNÍKA JÁNA AMBRUŠA.


  Čestný názov Vojenskému útvaru 6335 Prešov zapožičiavam pri príležitosti 11. výročia jeho vzniku za príkladné plnenie úloh vo výcviku a výchove, v bojovej príprave, pri plnení partnerských cieľov a za vzornú reprezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky doma i v zahraničí.


  Od vzniku Vojenského útvaru 6335 Prešov preukázal lietajúci, technický a zabezpečovací personál pri plnení úloh leteckej, pátracej a záchrannej služby, v humanitárnych operáciách a pri živelných a ekologických pohromách na území Slovenskej republiky vysokú úroveň zodpovednos-ti, pripravenosti a profesionality.


  Zapožičanie čestného názvu Vojenskému útvaru 6335 Prešov po letcovi a bojovníkovi, príslušníkovi zahraničného odboja generálplukovníkovi Jánovi Ambrušovi, ktorý sa zaslúžil o výstavbu československého letectva na Slovensku po 2. svetovej vojne, prispeje k posilneniu hrdosti jej príslušníkov na bohaté tradície slovenského vojenského letectva a k ďalšiemu rozvíjaniu ná-rodných a vojenských tradícií vo Vojenskom útvare 6335 Prešov, vo vzdušných silách, ako aj v ozbrojených silách Slovenskej republiky.


  Príslušníkom Vojenského útvaru 6335 Prešov blahoželám k zapožičaniu čestného názvu.


  Čl. 2
  Účinnosť


  Tento rozkaz nadobudne účinnosť 1. novembra 2003.


  Rudolf S C H U S T E R , v. r., prezident Slovenskej republiky  Zdroj: RPSR č.8/2003
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/49175#259918Verze : 0
  MOD