Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 326 příspěvků vloženo, 1083 editováno a 361 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Protiletadlová raketová brigáda Nitra [2002- ]

Anti-aircraft Missile Brigade Nitra

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Protiletadlová raketová brigáda Anti-aircraft Missile Brigade
  Originální název:
  Original Name:
  Protilietadlová raketová brigáda Nitra
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.10.2002
  Předchůdce:
  Predecessor:
  2. protilietadlová raketová brigáda 2nd Anti-aircraft Missile Brigade
  Datum zániku:
  Disbanded:
  DD.MM.RRRR
  Nástupce:
  Successor:
  - -
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.10.2002-DD.MM.RRRR Veliteľstvo vzdušných síl
  01.10.2002-DD.MM.RRRR Air Force Command
  Dislokace:
  Deployed:
  01.10.2002-DD.MM.RRRR Nitra, kasárny

  Velitel:
  Commander:
  DD.MM.2002-DD.MM.2003 Dovalovský, Milan (Plukovník)
  DD.MM.2003-DD.MM.2005 Vojtek, Peter (Plukovník)
  15.11.2005-15.07.2013 Kováč, Vladimír (Plukovník)
  15.07.2013-01.03.2016 Lorinc, Miroslav (Plukovník)
  01.03.2016-DD.MM.RRRR Dovhun, Ladislav (Plukovník)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.07.2004-01.01.2005 Lorinc, Miroslav (Podplukovník)
  DD.MM.2005-01.06.2015 Bernát, Marián (Podplukovník)
  01.06.2015-01.07.2016 Antal, Ján (Podplukovník)
  01.07.2016-28.02.2018 Stolárik, Ľubomír (Podplukovník)
  01.03.2018-DD.MM.RRRR Tanyasi, Patrik (Podplukovník)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:
  Automaticky vyplněné položky:
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 1. protiletadlová raketová skupina
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 2. protiletadlová raketová skupina

  Ručně vyplněné položky:
  01.10.2002-DD.MM.RRRR veliťeľstvo a štáb brigády
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 1. protilietadlová raketová skupina
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 2. protilietadlová raketová skupina
  01.10.2002-30.09.2003 3. protilietadlová raketová skupina Neva
  01.10.2002-30.09.2003 4. protilietadlová raketová skupina (zreorganizovaná na 3. plrsk)
  01.10.2003-30.04.2005 3. protilietadlová raketová skupina
  01.10.2002-DD.MM.RRRR skupina ZPLR
  01.10.2002-DD.MM.RRRR technický oddiel
  01.07.2009-31.12.2012 1. protilietadlová raketová batéria Igla
  01.07.2009-31.12.2012 2. protilietadlová raketová batéria Igla
  01.01.2013-DD.MM.RRRR protilietadlový oddiel Igla
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR prápor logistiky
  Automatically linked items:
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 1st Anti-aircraft Missile Group
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 2nd Anti-aircraft Missile Group

  Manually added items:
  01.10.2002-DD.MM.RRRR Headquarters and Brigade Staff
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 1st Anti-aircraft Missile Group
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 2nd Anti-aircraft Missile Group
  01.10.2002-30.09.2003 3rd Anti-aircraft Missile Group Neva
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 4th Anti-aircraft Missile Group (disbanded)
  01.10.2003-30.04.2005 3rd Anti-aircraft Missile Group
  01.10.2002-DD.MM.RRRR ZPLR Group
  01.10.2002-DD.MM.RRRR Technical Battalion
  01.07.2009-31.12.2012 1st Anti-aircraft Missile Battery Igla
  01.07.2009-31.12.2012 2nd Anti-aircraf Missile Battery Igla
  01.01.2013-DD.MM.RRRR Anti-aircraf Division Igla
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Logistic Battalion
  Čestný název:
  Honorary Name:
  25.02.2011-DD.MM.RRRR protilietadlová raketová brigáda obrancov Tobruku
  25.02.2011-DD.MM.RRRR Nitrianska protilietadlová raketová brigáda 1)
  25.02.2011-DD.MM.RRRR Antiaircraft Missile Brigade of Tobruc´s Defenders
  25.02.2011-DD.MM.RRRR Nitra´s Antiaircraft Missile Brigade 1)
  Vyznamenání:
  Decorations:
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  1) historický názov


  1. a 2. protilietadlová raketová batéria Igla Protilietadlovej raketovej brigády vznikli z časti techniky a personálu zrušenej Protilietadlovej batérie 1. mb, Protilietadlovej batérie 2. mb, Protilietadlovej batérie Práporu podpory velenia PS a protilietadlových čiat mechanizovaných práporov 1. mb a 2. mb.
  1) historic name
  Zdroje:
  Sources:
  Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/49290#306553Verze : 2
  MOD
  Avatar
  Protilietadlová raketová brigáda Nitra


  Krycie číslo: VÚ 4405


  Podřízené jednotky:
  01.10.2002- veliteľstvo a štáb brigády
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 1. protilietadlová raketová skupina
  01.10.2002-DD.MM.RRRR 2. protilietadlová raketová skupina
  01.10.2002-30.09.2003 3. protilietadlová raketová skupina Neva
  01.10.2002-30.09.2003 4. protilietadlová raketová skupina (zreorganizovaná na 3. protilietadlovú raketovú skupinu)
  01.10.2003-30.04.2005 3. protilietadlová raketová skupina
  01.10.2002-DD.MM.RRRR skupina ZPLR
  01.10.2002-DD.MM.RRRR technický oddiel
  01.07.2009-31.12.2012 1. protilietadlová raketová batéria Igla
  01.07.2009-31.12.2012 2. protilietadlová raketová batéria Igla
  01.01.2013-DD.MM.RRRR protilietadlový oddiel Igla
  Výzbroj a vybavení
  01.10.2002- S-300 PMU
  01.10.2002- 2K12 Kub
  01.10.2002-30.09.2003 S-125 Něva
  01.07.2009-DD.MM.RRRR 9K38 IGLA  HISTÓRIA


  História Protilietadlovej raketovej brigády (plrb) Nitra sa začína písať v rokoch druhej svetovej vojny 1. novembra 1940, kedy bol československou vládou v Londýne vytvorený Československý peší prápor 11 - Východní v Palestíne. Táto jednotka pod velením podplukovníka Karla Klapálka plnila bojové úlohy československej vojenskej skupiny na Strednom východe, kde sa najviac preslávila v bojoch pri meste Tobruk. Potom bol prápor presunutý do prístavného mesta Haifa a následne bol zreorganizovaný na 200. československý ľahký protilietadlový pluk– Východný. Po skončení bojov v Severnej Afrike bol pluk premiestnený do Európy, kde bol prezbrojený a reorganizovaný na československú obrnenú brigádu. Svoju bojovú činnosť v 2. svetovej vojne zakončila brigáda bojom pri francúzskom prístavnom meste Dunkerque.


  Ďalším historickým medzníkom bolo zriadenie protilietadlový oddielu 11 (plo) Praha–Pohořelec (?) dňa 17. novembra 1950, ktorý bol neskôr (v júli 1957?) redislokovaný do Stříbra. Oddiel prešiel niekoľkými reorganizáciami premenovaniami, až v roku 1979 je premenovaný na 11. protiletadlový raketový pluk (plrp). Od svojho vzniku bol útvar niekoľkokrát prezbrojený bojovou technikou od protilietadlových guľometov kalibru 12,7 mm, cez protilietadlové dvojkanóny 30 mm PLDvK vz. 53/59 a protilietadlové kanóny kalibru 57 mm a 85 mm. V rokoch 1979 až 1980 bol pluk vybavený novým protilietadlovým raketovým kompletom 2K12 KUB.


  V roku 1990 bola dekrétom prezidenta ČSFR Václava Havla prepožičaná bojová zástava 11. protilietadlovému raketovému pluku a o rok neskôr mal pluk pridelený čestný názov „Tobrucký “. V júni 1991 bol 11. plrp premiestnený do posádky Nitra a daný do podriadenosti 2. divízie Letectva a PVO Brno. V decembri (?) roku 1991 bol 11. plrp premenovaný na 13. protiletadlový raketový pluk a prešiel pod velenie 1. divize PVO vo Zvolene.


  Rok po vzniku Slovenskej republiky prechádza pluk do podriadenosti 3. zboru Letectva a PVO vo Zvolene. V januári 1995 reorganizáciou 13. plrp vznikla 36. protilietadlová raketová brigáda, ktorej súčasťou sa stal protilietadlový raketový oddiel vyzbrojený najmodernejším protilietadlovým raketovým systémom S-300PMU. 1. októbra 2002 sa uskutočnila organizačná zmena, kedy do podriadenosti brigády prešla protilietadlová raketová skupina v Rožňave, ako posledná súčasť zrušenej 35. protilietadlovej raketovej brigády v Rožňave. Od 1.7.2009 sa z podriadenosti Pozemných síl OS SR ku brigáde pričlenili dve protilietadlové raketové batérie Igla, ktoré od 1.1.2013 vytvorili Protilietadlový oddiel Igla.  Zdroj: Ročenka MOSR 2002 ISBN 80-88842-62-X, ISSN : 1802-1514, Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.vvzs.mil.sk, archív autora, Kronika 35. plrb Nitra

  Znak plrb Nitra
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/49290#206772Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Znak protilietadlovej raketovej brigády Nitra priznaný Nariadením ministra obrany SR č. 102/2010 z 29.11.2010 o priznaní znakov.  Zdroj: Vestník MO SR č. 103/2010 z 30.11.2010

  Oficiálny znak plrb Nitra
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/49290#381425Verze : 0
  MOD
  Avatar
  25.02.2011 obdržala brigáda rozkazom prezidenta SR č. 1/2011 zo 07.02.2011 zapožičaný historický názov Nitrianska protilietadlová raketová brigáda za úspešné nadväzovanie na tradície vojenských útvarov dislokovaných v meste Nitra.
  Rovnaký deň a rovnakým rozkazom obdržala brigáda zapožičaný aj čestný názov Protilietadlová raketová brigáda obrancov Tobrúku za dôsledné a nepretržité zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR, za dosahovanie trvalo výborných výsledkov v bojovej príprave a ostrých streľbách, pri plnení cieľov síl, ako aj za aktívnu účasť na humanitárnej pomoci, pri odstraňocvaní následkov živelných pohrôm, havárií a katastrof.
  Zdroj: Vestník MO SR č.12/2011
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/49290#392175Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na slávnostnom ceremoniáli v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave prepožičal 17.04.2018 bojové zástavy Protilietadlovej raketovej brigáde z Nitry a Ženijnému práporu zo Serede.
  Bojovú zástavu prevzali veliteľ plrb Nitra plk. Ladislav Dovhun a veliteľ žpr Sereď pplk. František Mihalovič.


  Zdroj:
  www.prezident.sk
  http://www.mil.sk/76839/?pg=1


  Linked from : https://forum.valka.cz/topic/postview/597645
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/49290#597646Verze : 0
  MOD
  Avatar
  máte tam dve chyby:
  1. 4. plrsk bola zrušená a nemáte uvedený dátum zrušenia
  2. skupina zabezečenia PL rakiet a technický oddiel neexistujú súbežne. TO vznikol reorganizovaním skZPLR...
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/49290#336034Verze : 0