Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 311 příspěvků vloženo, 950 editováno a 303 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Sponeck, Hans von

generálporučík

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  von Sponeck von Sponeck
  Jméno:
  Given Name:
  Hans Hans
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Hans Emil Otto Graf von Sponeck
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  Generálporučík Lieutenant General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  hrabě Earl
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  12.02.1888 Düsseldorf /
  12.02.1888 Düsseldorf /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  23.07.1944 Germersheim /
  23.07.1944 Germersheim /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel: 22. pěší divize
  velitel: XXXXII. armádní sbor
  Commander of the 22nd Infantry Division
  Commander of the XXXXII Army Corps
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  nositel Rytířského kříže
  popraven v souvislosti se spiknutím 20. července
  recipient of the Knight's Cross of the Iron Cross
  executed in connection with 20 July plot
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Graf_von_Sponeck
  foto: http://goo.gl/EJRM6
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/58308#467169Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  von Sponeck von Sponeck
  Jméno:
  Given Name:
  Hans Hans
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Hans Emil Otto Graf von Sponeck
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.02.1938 Generálmajor
  01.02.1940 Generálporučík
  01.02.1938 Major General
  01.02.1940 Lieutenant General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  10.11.1938-DD.10.1939 Velitel : 22. pěší divize
  DD.10.1939-10.10.1941 Velitel : 22. (kluzáková) pěší divize
  10.10.1941-29.10.1941 Velitel : XXXXII. armádní sbor
  DD.11.1941-31.12.1941 Velitel : XXXXII. armádní sbor
  DD.MM.RRRR-12.10.1937 Velitel : Letecká župa 4
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Letecká župa III
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Letecká župa VII
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Letecká župa IV

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  10.11.1938-DD.10.1939 Commander : 22nd Infantry Division
  DD.10.1939-10.10.1941 Commander : 22nd (Airlanding) Infantry Division
  10.10.1941-29.10.1941 Commander : XXXXII Army Corps
  DD.11.1941-31.12.1941 Commander : XXXXII Army Corps
  DD.MM.RRRR-12.10.1937 Commander : 4th Air Region
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Commander : 3rd Air Region
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Commander : 7th Air Region
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Commander : 4th Air Region

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  14.05.1940
  Rytířský kříž Železného kříže 1939
  Knight's Cross of the Iron Cross
  Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
  -


  DD.MM.RRRR
  Železný kříž 1. třídy
  Iron Cross 1st Class
  Eisernes Kreuz I. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  Železný kříž 2. třídy
  Iron Cross 2nd Class
  Eisernes Kreuz II. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  - Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
  Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
  Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  - Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
  Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
  Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
  Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
  Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914 – 1918 für Frontkämpfer
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Graf_von_Sponeck
  http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_von_Sponeck
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/58308#467171Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Generalleutnant Graf Hans Emil Otto von Sponeck  Narodený : 12.02.1888 v Düsseldorfe
  Popravený: 23.07.1944 v Germersheime
  Hans Sponeck sa narodil ako najmladšie dieťa v rodine s dôstojníckou tradíciou a výchovou. Otec, Rittmeister westfalskeho hulánskeho pluku (Westfälisches Ulanen Regiment Nr. 5) Emil August Josef Anton Graf Sponeck zomrel len niekoľko mesiacov po jeho narodení vo veku 38 rokov. Mladý Hans Sponeck strávil detstvo so svojou matkou Marie vo Freiburgu oblasť Breisgau neďaleko hradu Burg Sponeck.


  1898 - 1905 kadetka v Karlsruhe
  1905 kadetka Gross-Lichterfelde
  19.03.1908 vyradenie v hodnosti poručík ku Gardovému pluku č.5, 7.rota
  1913 pobočník veliteľa II. práporu / Gardového pluku č.5


  I. svetová vojna
  1914 účastní sa počiatočných bojov s Gardovým plukom č.5
  1915 vo februári je zranený, po návrate na frontu je pridelený vo funkcii pobočník veliteľa 262. pešieho pluku, od jesene veliteľ roty
  1916 dôstojník generálneho štábu hlavného velenia armádnej skupiny von Württemberg
  16.09.1917 povýšený do hodnosti kapitán a prevelený ako štábny dôstojník ku "Vyššiemu generálnemu štábu"


  Weimarská republika a Reichswehr
  1921 veliteľ roty 4.pešieho pluku dislokovaný v Kolbergu
  1923 veliteľ 2.roty 9. pešieho pluku dislokovaný v Postupime
  1924 štáb veliteľa delostrelectva vojenského oblastného veliteľstva III. v Berline
  1927 organizačné oddelenie Ríšskeho ministerstva obrany
  01.02.1928 povýšený do hodnosti major
  1930 náčelník štábu 3.divízie v Berline
  1.10.1932 povýšený do hodnosti podplukovník


  Nemecká ríša
  01.10.1934 povýšený do hodnosti plukovník
  1934-1937 veliteľ 48. pešieho pluku dislokovaný v Neustrelitz
  12.09.1937 prevelenie k Luftwaffe ako veliteľ Luftgau III. v Berline
  01.02.1938 povýšený do hodnosti generálmajor
  11.03.1938 veliteľ Luftgau VII. v Mníchove
  10.10.1938 veliteľ 22. pešej divízie dislokovaná v Brémach


  II. svetová vojna
  18.08.1939
  posílený 16.peší pluk odvelený do Sliezska a následne sa zúčastňuje bojov v Poľsku k divízii sa pripája až v marci 1940
  xx.08.1939
  divízia si plní úlohy na Západnom vale
  xx.10.1939
  divízia je prevelená do výcvikového priestoru Sennelager k výsadkárskemu výcviku, po jeho ukončení je premenovaná na 22. pešia divízia(výsadková)
  01.02.1940
  povýšený do hodnosti generálporučík
  08.05.1940
  von Sponeck vedie bojovú poradu a predstavuje plán chystaných operácií v Holandsku v hostinci zu Wiedenbrück
  10.05.1940
  začiatok operácií v Holandsku
  xx.06.1940
  po odpočinku a dozbrojení sa zúčastňuje na operáciach vo Francúzku v priestore Dinant, Recroi und Saint Quentin
  14.10.1940
  vyznamenaný Rytierskym krížom radu železného kríža
  22.06.1941
  22. pešia divízia sa v rámci 11.armády účastní útoku na Sovietsky zväz
  10.10.1941
  von Sponeck je menovaný veliteľom XXXXII. armádneho zboru ktorý sa pod jeho velením podieľal na operáciách na Kryme a bol poverený zabezpečením pobrežia Kerčského polostrova.
  26.12.1941
  vylodenie 51. armády (244. strelecká divízia a 83. brigáda námornej pechoty) na Kerčskom polostrove.
  Adolf Hitler ako hlavný veliteľ pozemného vojska vydáva rozkaz zakazujúci ústup jednotkám na Východnej fronte bez vodcovho výslovného súhlasu (tento rozkaz sa dostal na veliteľstvo Skupiny armád Juh až 30.12.1941, s tohto dôvodu sa s ním von Sponeck nemohol oboznámiť)
  28.12.1941
  von Sponeckovy sa podarilo silami 46. pešej divízie, 4.horskej brigády (rumunskej) a 8. jazdeckej brigády (rumunskej) zneškodniť sovietske jednotky severne a južne od Kerča, sovietom sa darilo držať malé predmostie na severe polostrova. Von Sponeck požiadal veliteľa 11.armády generála pechoty von Mansteina tri krát o dovolenie ustúpiť s Kerčského polostrova, čo mu bolo dôrazne zakázané.
  29.12.1941
  časti 44. sovietskej armády sa pod ochranou značných síl čiernomorskej flotily vylodili u Feodosie čím hrozilo obkľúčenie XXXXII. armádneho zboru. Na základe vzniknutej situácie o 8:30 von Sponeck rozkázal XXXXII. armádnemu zboru ústup z Kerčského polostrova. Von Manstein vydal po obdržaní rádiovej depeše o ústupe proti rozkaz, ale tento rozkaz už nebol radistom štábu XXXXII. armádneho prijatý. 46. pešia divízia sa vydala na rýchly ústup k Parpačskej úžine, za cenu straty väčšiny delostrelectva.
  31.12.1941
  Von Sponeck pravdepodobne zabránil svojim rozhodnutím úplnému zničeniu 46. pešej divízie, ktorá spoločne s posíleným 213. peším plukom a rumunskými jednotkami vytvorili provizórnu obrannú líniu na Parpačskej úžine.
  Ale opustenie Kerčského polostrova malo následky pre všetkých zúčastnených. Veliteľ Skupiny armád Juh poľný maršal Walter von Reichenau najskôr odobral 46.pešej divízii všetky udelené pocty a jej vojakom všetky vyznamenania. Tento rozkaz bol zrušený až po smrti Reichenaua jeho nástupcom poľným maršalom von Bockom.
  O 12:00 prichádza rozkaz z vodcovho hlavného stanu, aby von Sponeck odovzdal velenie XXXXII. armádneho zboru a dostavil sa do Berlína kde bude postavený pred vojenský súd.
  23.01.1942
  von Sponeck je postavený pred Ríšsky vojenský súd, ktorému predsedá ríšsky poľný maršal Hermann Göring. Je vznesené obvinenie z neuposlúchnutia rozkazu v poli. Generál musí stáť dlhých sedem hodín pred tribunálom, pričom nie sú prizvaní svedkovia, ktorí by očistili jeho meno. Po krátkej porade je vynesený rozsudok smrti.
  20.02.1942
  Rozsudok bol po intervencii generálplukovníka Hasseho a veliteľa 11.armády generála pechoty von Mansteina, zmenený na 7 rokov väzenia vo vojenskej väznici pevnosť Germersheim.
  06.03.1942
  von Sponeck je prevezený na výkon trestu do pevnosti Germersheim
  20.07.1944
  po atentáte na Adolfa Hitlera sa von Sponeck nachádza na čiernej listine ako podozrivý s kontaktmi na opozíciu vo Wehrmachte. GESTAPO žiada vydanie von Sponecka, čo veliteľ väznice odmietol
  23.07.1944
  Heinrich Himmler dáva telefonicky rozkaz veliteľovi väznice vykonať popravu a osobne podať hlásenie o jej vykonaní. Von Sponeck je predvedený pred popravčiu čatu, odmieta zaviazať oči. Jeho posledné slová sú :
  " Štyridsať rokov som slúžil vlasti, ktorú s celého srdca milujem, ako vojak a dôstojník. Ak dnes musím položiť svoj život, tak zomieram s nádejou v lepšie Nemecko."
  7:13 je Hans von Sponeck popravený.
  24.07.1944
  na pohrebe von Sponecka je zakázané viesť smútočnú reč a vzdávať poctu zosnulému.
  Von Sponeckova manželka napriek pôvodnému zámeru nebola popravená, trestom jej napokon bolo iba domáce vezenie a zabavenie majetku. Jeho syn Hans Wilhelm Otto padol v bojoch na Done, stredný syn Hans-Curt slúžil počas vojny u Luftwaffe a zomrel v roku 1999 vo veku 88 rokov. Najmladší syn z druhého manželstva Hans-Christof bol jeden z prvých povolancov v Spolkovej republike Nemecko, ktorý odmietol nastúpiť vojenskú službu, ako kariérny diplomat pôsobil vo vysokých funkciách OSN.


  Po skončení vojny boli pozostatky Hansa von Sponecka premiestnené na pamätný vojenský cintorín v Dahn.


  Vyznamenania :

  1914 Eisernes Kreuz I. Klasse und II. Klasse
  / 1914 Železný kríž I. a II. triedy
  Königlich Bayerische Militär-Verdienstorden IV. Klasse mit Schwertern
  Ritterkreuz I. Klasse des Kgl. Württembg. Friedrichs-Ordens mit Schwertern
  Ritterkreuz II. Klasse des Grossherzoglich-Badischen Ordens vom Zähringer Löwen mit Schwertern
  Fürstlich Lippisches Kriegsverdienstkreuz

  Verwundetenabzeichen, 1918 in Silber / Odznak za zranenie, 1918 v striebre
  Königlich Preussische Rettungsmedaille am Bande
  Ehrenritter des Johanniter-Ordens

  Ehrenkreuz für Frontkämpfer / Čestný kríž frontového vojaka
  Rechtsritter des Johanniter-Ordens
  Wehrmacht-Dienstauszeichnung / Vyznamenanie za dlhú službu v armáde
  Spange zum Eiseren Kreuz I. Und II. Klasse / Spona k železnému krížu I. a II. Triedy
  Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes / Rytiersky kríž rádu Železného kríža 14.10.1940
  Ordin Mihai Viteazul / rumunský Rad Michala Údatného III. triedy: 19.09.1941

  Zdroje:
  1.http://www.historic.de/Home/home.html
  2.Erich von Manstein, Ztracená vítězství, Vydavateľstvo JOTA, 1.vydanie, 2006, ISBN 80-7217-443-6
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/58308#210527Verze : 0