Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 326 příspěvků vloženo, 1024 editováno a 326 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pilfousek, Rudolf

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Pilfousek Pilfousek
  Jméno:
  Given Name:
  Rudolf Rudolf
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Rudolf Pilfousek
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  plukovník Colonel
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  02.01.1899 Habartice /
  02.01.1899 Habartice /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  DD.MM.1980 1944 ?
  DD.MM.1980 1944 ?
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel Rychlé divise Commander Rapid Division
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  Slovenské krýdla, roč. 4, č. 5, str. 71
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/59421#545714Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Pilfousek Pilfousek
  Jméno:
  Given Name:
  Rudolf Rudolf
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Rudolf Pilfousek
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.1929-DD.MM.1931 Válečná škola Praha /
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR War College Praha /
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  31.08.1939 podplukovník
  DD.MM.1940 plukovník
  31.08.1939 podplukovník
  DD.MM.1940 plukovník
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  27.09.1938-18.11.1938 Náčelník štábu : 6. divise
  01.10.1940-22.06.1941 Velitel : Velitelství divisní oblasti 2
  22.06.1941-07.07.1941 Velitel : Rychlá skupina
  07.07.1941-25.07.1941 Velitel : Rychlá brigáda
  25.07.1941-03.08.1941 Velitel : Rychlá divise
  DD.08.1941-01.05.1942 Velitel : Velitelství vzdušných zbraní
  05.08.1942-01.08.1943 Velitel : Zajišťovací divise
  01.08.1943-10.08.1943 Velitel : 2. pěší divise
  18.05.1944-DD.06.1944 Velitel : Armádní velitelství

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  27.09.1938-18.11.1938 Chief of Staff : 6th Division
  01.10.1940-22.06.1941 Commander : 2nd Divisional District Command
  22.06.1941-07.07.1941 Commander : Rapid Group
  07.07.1941-25.07.1941 Commander : Rapid Brigade
  25.07.1941-03.08.1941 Commander : Rapid Division
  DD.08.1941-01.05.1942 Commander : Air Arms Command
  05.08.1942-01.08.1943 Commander : Assurance Division
  01.08.1943-10.08.1943 Commander : 2nd Infantry Division
  18.05.1944-DD.06.1944 Commander : Army Headqarters

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  MM.DD.1940
  Železný kříž 1939 II. třídy
  Iron Cross 2nd Class
  Eisernes Kreuz II. Klasse
  -


  DD.MM.1941
  - Kříž světové války 4. stupně
  World War Cross 4th Class
  Kríž svetovej vojny 4. stupňa
  -


  DD.MM.1941
  Slovenský válečný vítězný kříž III. třídy
  Slovakian War Victory Cross 3rd Class
  Slovenský vojenný víťazný kríž III. triedy
  -


  DD.MM.1941
  Záslužný řád německé orlice 1. třída
  Order of Merit of German Eagle 1st Class
  Verdienstorden vom Deutschen Adler 1. Klasse
  -


  DD.MM.1941
  Železný kříž 1939 I. třídy
  Iron Cross 1st Class
  Eisernes Kreuz I. Klasse
  -


  DD.MM.1943
  Válečný vítězný kříž III. třídy s meči
  War Victory Cross 3rd Class with Swords
  Vojenný víťazný kríž III. triedy s mečmi
  -


  DD.MM.RRRR
  Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
  Bravery medal - 2nd Class
  Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/59421#545715Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Plukovník generálneho štábu Rudolf Pilfousek


  - plukovník slovenskej armády, veliteľ Rýchlej skupiny a Rýchlej brigády v počiatočnej fáze útoku na ZSSR.


  nar.: 2.1.1899, Habartice, okres Frýdland, ČSR
  zomr. 1980, Nemecko* (október 1944 **)


  Dôstojník československej armády nemeckej národnosti. Pri mobilizácii 23.9.1938 pôsobil ako náčelník štábu 6. divízie "KALVODA", na základe výsledkov Mníchovskej dohody bol 8.10.1938 prepustený z armády v hodnosti podplukovník generálneho štábu (pplk. gšt.). Dňa 31.8.1939 nastupuje k ďalšej činnej službe do Slovenskej armády a zúčastňuje sa vojny proti Poľsku. V roku 1940 povýšený do hodnosti plukovník gšt. a od 22.6.1941 sa spočiatku ako veliteľ Rýchlej skupiny a neskôr Rýchlej brigády zúčastňuje bojov so ZSSR. V rokoch 1942 a 1943 pôsobil ako veliteľ Zaisťovacej divízie a podieľal sa na protipartizánskych operáciách na Ukrajine.
  Od mája 1944 veliteľ 2. divíznej oblasti, po vypuknutí SNP údajne vstúpil do jednotiek SS (v októbri 1944 v hodnosti Standartenführer v 16. SS-Panzergrenadier-Division "Reichsführer SS", v roku 1945 mal pôsobiť ako veliteľ "Heimatschutz Slovensko" (Domobrana)) ***
  Po skončení vojny žil v Nemecku, kde v roku 1980 zomrel. (podľa ** zomrel v októbri 1944 ako Standartenführer 16. SS-Panzergrenadier-Division "Reichsführer SS")


  Zdroj:
  www.vojenstvi.cz , ISSN 1802-1514
  www.biblio.uottawa.ca
  www.axishistory.com
  www.wehrmacht-awards.com **
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Pilfousek ***  * podľa uvedeného zdroja mal Pilfousek pohreb v roku 1980 v Nemecku
  ** zdroj uvádza úmrtie Rudolfa Pilfouska v októbri 1944, zdroj pripúšťa možnosť že niektoré osoby nemuseli v skutočnosti zahynúť
  *** uvedená veta je neoverený preklad zo zdroja označeného hviezdičkou. Ani autor poľského zdroja tento údaj nemá overený


  Pozn. k dosiahnutej hodnosti: niektoré zdroje udávajú dosiahnutú hodnosť Generál II. triedy, čo ale nie je potvrdené vojenským archívom.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/59421#213997Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Vážení,
  dovoluji si přiložit fotografii plukovníka Rudolfa Pilfouska, na které je označen číslicí 1. Fotografie byla pořízena v létě 1941, během projevu generála Ferdinada Čatloše, ministra obrany Slovenské republiky.


  P. S.
  Na základě poznámek získaných od Ing. Ivana Bajtoše z Košic, upřesňuji datum vzniku fotografie, která byla pořízena v ukrajinském Samboru v pátek 4. července/júla 1941.


  Obdobná fotografie se nachází na těchto i-stránkách:
  https://forum.valka.cz/topic/postview/87296/
  www.geocities.com

  Generál Ferdinad Čatloš promlouvá k vojákům, napravo v přilbě plukovník Rudolf Pilfousek (1).
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/59421#260491Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Podľa "Věcný věstník MNO, ročník XII., číslo 32 z 22.6.1929, čl. 450 Povolání dústojníkú do I. ročníku válečné školy v r. 1929" bol kpt. Rudolf Pilfousek z del. pl. 7 na základe vykonaných skúšok prijatý do I. ročníka válečnej školy.


  Zdroj: Zborník príspevkov z odborného seminára ku 110. výročiu narodenia gen. Štefana Jurecha: Štefan JURECH 1898-1945; ISBN 978-80-969375-6-1
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/59421#313609Verze : 0
  MOD