Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 340 příspěvků vloženo, 985 editováno a 286 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Basl, Antonín

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Basl Basl
  Jméno:
  Given Name:
  Antonín Antonín
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Antonín Basl
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  brigádní generál Brigade General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  PhDr. PhDr.
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  01.09.1889 Praha / 01.09.1889 Prague /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  04.04.1937 Praha /
  04.04.1937 Prague /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel Pěšího pluku 24
  zástupce velitele Vojenského zeměpisného ústavu
  velitel Vojenského zeměpisného ústavu
  Commander, Infantry Regiment 24
  Deputy Commander, Military Geographical Institute
  Commander, Military Geographical Institute
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archív - Vojenský historický archív Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/60153#216928Verze : 0
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Basl Basl
  Jméno:
  Given Name:
  Antonín Antonín
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Antonín Basl
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.09.1899-DD.07.1907 Státní gymnasium, Královské Vinohrady
  DD.10.1908-DD.MM.RRRR Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta
  DD.09.1899-DD.07.1907 ?
  DD.10.1908-DD.MM.RRRR ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.11.1912-DD.05.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
  DD.09.1919-DD.11.1921 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
  DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
  DD.11.1931-DD.07.1932 Kurs pro vyšší velitele, Praha
  DD.11.1912-DD.05.1913 ?
  DD.09.1919-DD.11.1921 ?
  DD.11.1921-DD.09.1922 ?
  DD.11.1931-DD.07.1932 ?
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
  04.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
  15.04.1918 poručík legií
  15.08.1918 nadporučík legií
  30.11.1918 kapitán legií
  28.02.1919 major legií
  01.01.1920 major pěchoty
  20.09.1922 major generálního štábu
  28.06.1923 podplukovník generálního štábu
  04.05.1928 plukovník generálního štábu
  16.02.1935 brigádní generál
  01.10.1913 ?
  04.08.1914 ?
  15.04.1918 ?
  15.08.1918 ?
  30.11.1918 ?
  28.02.1919 ?
  01.01.1920 ?
  20.09.1922 ?
  28.06.1923 ?
  04.05.1928 ?
  16.02.1935 Brigade General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  00.10.1927-04.05.1928 Velitel : 5. oddělení /školské a výcvikové/ hlavního štábu branné moci
  04.05.1928-00.11.1930 Velitel : 5. oddělení /školské a výcvikové/ hlavního štábu branné moci
  DD.11.1930-DD.09.1932 Velitel : Pěší pluk 24
  01.04.1934-23.03.1937 Velitel : Vojenský zeměpisný ústav

  Ručně vyplněné položky:
  DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 11, Praha
  DD.11.1912-DD.05.1913 vojenské studium, Praha
  DD.05.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, Praha
  DD.08.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, balkánské válčiště
  12.12.1914-12.12.1914 zajetí na balkánském válčišti
  DD.12.1914-DD.04.1918 srbské a italské zajatecké tábory
  DD.04.1918-DD.06.1918 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, italské válčiště
  DD.06.1918-DD.07.1918 velitel pěší čety 31. československého střeleckého pluku, italské válčiště
  DD.07.1918-DD.09.1918 velitel pěší roty 31. československého střeleckého pluku, italské válčiště
  DD.09.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 39. československého střeleckého pluku, italské válčiště
  DD.11.1918-DD.09.1919 velitel praporu 39. československého střeleckého pluku, italské a slovenské válčiště
  DD.09.1919-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
  DD.09.1922-DD.12.1923 důstojník 1. oddělení /organisačního/ hlavního štábu, Praha
  DD.12.1923-DD.01.1927 přednosta mírové skupiny 1. oddělení /organisačního/ hlavního štábu, Praha
  DD.01.1927-DD.10.1927 zástupce velitele Pěšího pluku 38, Beroun
  DD.10.1927-DD.11.1930 přednosta 5. oddělení /školského a výcvikového/ hlavního štábu, Praha
  DD.11.1930-DD.11.1931 velitel Pěšího pluku 24, Znojmo
  DD.11.1931-DD.07.1932 vojenské studium, Praha
  DD.07.1932-DD.09.1932 velitel Pěšího pluku 24, Znojmo
  DD.09.1932-DD.03.1934 zástupce velitele Vojenského zeměpisného ústavu, Praha
  DD.03.1934-DD.04.1937 velitel Vojenského zeměpisného ústavu, Praha
  Automatically linked items:
  00.10.1927-04.05.1928 Commander : 5th Section /Education and Training/ of the Headquarters of the Armed Forces
  04.05.1928-00.11.1930 Commander : 5th Section /Education and Training/ of the Headquarters of the Armed Forces
  DD.11.1930-DD.09.1932 Commander : 24th Infantry Regiment
  01.04.1934-23.03.1937 Commander : Military Geographic Institute

  Manually added items:
  DD.10.1912-DD.11.1912 ?
  DD.11.1912-DD.05.1913 ?
  DD.05.1913-DD.09.1913 ?
  DD.08.1914-DD.12.1914 ?
  12.12.1914-12.12.1914 ?
  DD.12.1914-DD.04.1918 ?
  DD.04.1918-DD.06.1918 ?
  DD.06.1918-DD.07.1918 ?
  DD.07.1918-DD.09.1918 ?
  DD.09.1918-DD.11.1918 ?
  DD.11.1918-DD.09.1919 ?
  DD.09.1919-DD.09.1922 ?
  DD.09.1922-DD.12.1923 ?
  DD.12.1923-DD.01.1927 ?
  DD.01.1927-DD.10.1927 ?
  DD.10.1927-DD.11.1930 ?
  DD.11.1930-DD.11.1931 ?
  DD.11.1931-DD.07.1932 ?
  DD.07.1932-DD.09.1932 ?
  DD.09.1932-DD.03.1934 ?
  DD.03.1934-DD.04.1937 ?
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1918
  Válečný záslužný kříž
  War Merit Cross
  Croce al Merito di Guerra
  -


  DD.MM.1918
  Pamětní medaile na sjednocení Itálie
  United Italy Commemorative Medal
  Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
  -


  DD.MM.1918
  Pamětní válečná medaile 1915-1918
  War Medal 1915-1918
  Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
  -


  DD.MM.1919
  Válečný kříž 1918
  War Cross 1918
  Válečný kříž 1918
  -


  DD.MM.1920
  Řád italské koruny důstojník (4. třída)
  Order of Crown of Italy Officer (4th Class)
  Ordine Della Corona d´Italia
  -


  DD.MM.1921
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.1922
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  DD.MM.1925
  Řád Čestné legie 5. třída
  Order of Legion of Honour 5th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
  -


  DD.MM.1930
  Řád bílého orla 3. třída
  Order of White Eagle 3rd Class
  Орден белог орла 3. cтепен
  -
  Rumunská spojená knížectví [1861-1881] / United Principalites of Romania [1861-1881]

  DD.MM.1935
  Řád Rumunské hvězdy 3. třída
  Order of Star of Romania 3rd Class
  Ordinul Steaua României Comandor
  -

  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/60153#381776Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Brigádní generál Antonin Basl (1 Feb 1889 - 4 Apr 1937)
  1927 - 1930: Chief of Section 5 (Training), High Command
  1932 - Mar 1934: Deputy Chief of the Military Geographic Institute
  Mar 1934 - 4 Apr 1937: Chief of the Military Geographic Institute


  Sources:
  Pořadní listina generálů zbrani (Schematismus) 1925, 1930 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
  Generalita Republiky Československé, stav listopadu 1920, srpnu 1938 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
  Československá Generalita: Armádní Generálové 1918-1938 by Jiří Fidler, Petr Havel, Petr Hofman, Vladimír Pilát, Andrej Romaňák, Eduard Stehlík
  http://www.vojenstvi.cz/
  Andris J. Kursietis, personal archives
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/60153#229156Verze : 0