Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 375 příspěvků vloženo, 1462 editováno a 390 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Luža, Vojtěch

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Luža Luža
  Jméno:
  Given Name:
  Vojtěch Vojtěch
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Vojtěch Luža
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  armádní generál in memoriam Army General In Memoriam
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  23.03.1891 Uherský Brod /
  23.03.1891 Uhersky Brod /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  03.10.1944 Hřiště /
  03.10.1944 Hriste /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  ? ?
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  ? ?
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/60748#218813Verze : 1
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Luža Luža
  Jméno:
  Given Name:
  Vojtěch Vojtěch
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Vojtěch Luža
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.09.1902-DD.06.1909 Státní reálka, Uherský Brod
  DD.10.1909-DD.07.1913 Vysoká škola technická, Brno
  DD.09.1902-DD.06.1909 State Real School, Uhersky Brod
  DD.10.1909-DD.07.1913 University of Technology, Brno
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.09.1914-DD.12.1914 Škola jednoročních dobrovolníků, Plzeň
  DD.09.1920-DD.10.1920 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
  DD.11.1922-DD.10.1923 Válečná škola, Praha
  DD.10.1925-DD.12.1925 Kurs pro generály a plukovníky, Versilles
  DD.09.1914-DD.12.1914 One-Year Volunteers School, Pilsen
  DD.09.1920-DD.10.1920 General Staff Officers Course, Prague
  DD.11.1922-DD.10.1923 War College, Prague
  DD.10.1925-DD.12.1925 Course for Generals and Colonels, Versailles
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  17.07.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
  20.07.1916 podporučík srbské armády
  16.01.1917 praporčík ruské armády
  01.07.1917 poručík ruské armády
  07.02.1918 poručík legií
  01.10.1918 kapitán legií
  16.11.1918 major legií
  01.04.1920 podplukovník legií
  07.06.1920 podplukovník pěchoty
  20.09.1923 podplukovník generálního štábu
  10.01.1925 plukovník generálního štábu
  16.07.1929 brigádní generál
  31.07.1934 divisní generál
  26.10.1946 armádní generál in memoriam
  17.07.1915 Ensign, Austro-Hungarian Armed Forces
  20.07.1916 Junior Lieutenant, Serbian Army
  16.01.1917 Ensign, Russian Army
  01.07.1917 Lieutenant, Russian Army
  07.02.1918 Lieutenant, Legions
  01.10.1918 Captain, Legions
  16.11.1918 Major, Legions
  01.04.1920 Lieutenant Colonel, Legions
  07.06.1920 Lieutenant Colonel of the Infantry
  20.09.1923 Lieutenant Colonel of the General Staff
  10.01.1925 Colonel of the General Staff
  16.07.1929 Brigade General
  31.07.1934 Division General
  26.10.1946 Army General in Memoriam
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  28.10.1920-18.10.1922 Velitel : Pěší pluk 5
  00.12.1923-10.02.1925 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
  10.02.1925-16.07.1929 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
  16.07.1929-00.09.1929 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
  DD.01.1930-DD.08.1932 Velitel : 1. horská brigáda
  DD.08.1932-DD.10.1934 Velitel : Válečná škola
  DD.10.1934-DD.10.1935 Velitel : Vysoká škola válečná
  15.10.1935-25.11.1935 Velitel : V. sbor
  15.11.1935-DD.11.1937 Velitel : IV. sbor
  DD.07.1937-27.09.1938 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně
  27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Velitelství II. armády
  22.10.1938-31.07.1939 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně

  Ručně vyplněné položky:
  DD.07.1914-DD.09.1914 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 35, Plzeň
  DD.09.1914-DD.12.1914 vojenské studium, Plzeň
  DD.12.1914-DD.08.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, východoevropské válčiště
  30.08.1915-30.08.1915 zajetí na východoevropském válčišti
  DD.08.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
  DD.07.1916-DD.10.1916 velitel pěší čety 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
  DD.10.1916-DD.01.1917 velitel kulometné roty 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
  DD.01.1917-DD.09.1917 velitel kulometného oddílu 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
  DD.09.1917-DD.05.1918 velitel kulometné roty 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště a přesun
  DD.05.1918-DD.03.1919 velitel praporu 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
  DD.03.1919-DD.04.1920 zástupce velitele 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
  DD.04.1920-DD.06.1920 repatriační dovolená
  DD.06.1920-DD.09.1920 velitel 2. československého střeleckého pluku, Litoměřice
  DD.09.1920-DD.10.1920 vojenské studium, Praha
  DD.10.1920-DD.11.1922 velitel Pěšího pluku 5, Praha
  DD.11.1922-DD.10.1923 vojenské studium, Praha
  DD.10.1923-DD.12.1923 důstojník Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.12.1923-DD.10.1925 přednosta 3. oddělení /operačního Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.10.1925-DD.12.1925 vojenské studium, Versilles
  DD.12.1925-DD.12.1929 přednosta 3. oddělení /operačního Hlavního štábu branné moci, Praha
  DD.12.1929-DD.10.1930 velitel Horské brigády 1, Ružomberok
  DD.10.1930-DD.08.1931 profesor Kursu pro vyšší velitele, Praha
  DD.08.1931-DD.02.1932 velitel Horské brigády 1, Ružomberok
  DD.02.1932-DD.07.1932 zástupce velitele Válečné školy, Praha
  DD.07.1932-DD.10.1934 velitel Válečné školy, Praha
  DD.10.1934-DD.10.1935 velitel Vysoké školy válečné, Praha
  DD.10.1935-DD.11.1935 velitel Sboru V, Trenčín
  DD.11.1935-DD.11.1937 velitel Sboru IV, Olomouc
  DD.11.1937-DD.09.1938 velitel Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
  DD.09.1938-DD.10.1938 velitel II. armády, branná pohotovost státu
  DD.10.1938-DD.07.1939 velitel Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
  Automatically linked items:
  28.10.1920-18.10.1922 Commander : 5th Infantry Regiment
  00.12.1923-10.02.1925 Commander : 3rd Section /Operating/ of the Headquarters of the Armed Forces
  10.02.1925-16.07.1929 Commander : 3rd Section /Operating/ of the Headquarters of the Armed Forces
  16.07.1929-00.09.1929 Commander : 3rd Section /Operating/ of the Headquarters of the Armed Forces
  DD.01.1930-DD.08.1932 Commander : 1st Mountain Brigade
  DD.08.1932-DD.10.1934 Commander : War College
  DD.10.1934-DD.10.1935 Commander : War College
  15.10.1935-25.11.1935 Commander : 5th Corps
  15.11.1935-DD.11.1937 Commander : 4th Corps
  DD.07.1937-27.09.1938 Commander : Land Military Headquarters in Brno
  27.09.1938-22.10.1938 Commander : Headquarters of the 2nd Army
  22.10.1938-31.07.1939 Commander : Land Military Headquarters in Brno

  Manually added items:
  DD.07.1914-DD.09.1914 One-Year Volunteer, Infantry Regiment No. 35, Pilsen
  DD.09.1914-DD.12.1914 Military Education, Pilsen
  DD.12.1914-DD.08.1915 Commander, Infantry Platoon, Infantry Regiment No. 35, East European Theatre of War
  30.08.1915-30.08.1915 Prisoner of War, East European Theatre of War
  DD.08.1915-DD.07.1916 Prisoner of War, Russian POW Camps
  DD.07.1916-DD.10.1916 Commander, Infantry Platoon, 1st Serbian Volunteer Regiment, East European Theatre of War
  DD.10.1916-DD.01.1917 Commander, Machine Gun Company, 1st Serbian Volunteer Regiment, East European Theatre of War
  DD.01.1917-DD.09.1917 Commander, Machine Gun Detachment, 2nd Czechoslovakian Rifle Regiment, East European Theatre of War
  DD.09.1917-DD.05.1918 Commander, Machine Gun Company, 2nd Czechoslovakian Rifle Regiment, East European Theatre of War and transfer
  DD.05.1918-DD.03.1919 Commander, Battalion, 2nd Czechoslovakian Rifle Regiment, Siberian Theatre of War
  DD.03.1919-DD.04.1920 Deputy Commander, 2nd Czechoslovakian Rifle Regiment, Siberian Theatre of War and transfer
  DD.04.1920-DD.06.1920 Repatriation Holidays
  DD.06.1920-DD.09.1920 Commander, 2nd Czechoslovakian Rifle Regiment, Litomerice
  DD.09.1920-DD.10.1920 Military Education, Prague
  DD.10.1920-DD.11.1922 Commander, Infantry Regiment 5, Prague
  DD.11.1922-DD.10.1923 Military Education, Prague
  DD.10.1923-DD.12.1923 Officer, Main Staff of Armed Forces, Prague
  DD.12.1923-DD.10.1925 Chief, 3rd Unit (Operations), Main Staff of Armed Forces, Prague
  DD.10.1925-DD.12.1925 Military Education, Versilles
  DD.12.1925-DD.12.1929 Chief, 3rd Unit (Operations), Main Staff of Armed Forces, Prague
  DD.12.1929-DD.10.1930 Commander, Mountain Brigade 1, Ruzomberok
  DD.10.1930-DD.08.1931 Professor, Higher Commanders Course, Prague
  DD.08.1931-DD.02.1932 Commander, Mountain Brigade 1, Ruzomberok
  DD.02.1932-DD.07.1932 Deputy Commander, War College, Prague
  DD.07.1932-DD.10.1934 Commander, War College, Prague
  DD.10.1934-DD.10.1935 Commander, War College, Prague
  DD.10.1935-DD.11.1935 Commander, Corps V, Trencin
  DD.11.1935-DD.11.1937 Commander, Corps IV, Olomouc
  DD.11.1937-DD.09.1938 Commander, Land Military Command in Brno, Brno
  DD.09.1938-DD.10.1938 Commander, 2nd Army, State of Military Emergency
  DD.10.1938-DD.07.1939 Commander, Land Miliatry Command in Brno, Brno
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1917
  Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
  Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
  Орден Святой Анны 3 степень с мечами
  -


  DD.MM.1918
  Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
  Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
  Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами
  -


  DD.MM.1919
  Válečný kříž
  Croix de Guerre
  Croix de Guerre
  -


  DD.MM.1919
  Řád Sokola - s meči
  Order of Falcon with Swords
  Řád Sokola - s meči
  -


  DD.MM.1920
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.1920
  Válečný kříž 1918
  War Cross 1918
  Válečný kříž 1918
  -


  DD.MM.1921
  Řád Čestné legie 5. třída
  Order of Legion of Honour 5th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
  -


  DD.MM.1921
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  DD.MM.1923
  Válečný záslužný kříž
  War Merit Cross
  Croce al Merito di Guerra
  -


  DD.MM.1924
  Pamětní medaile na válku 1914-1918
  Commemorative Medal for War 1914-1918
  Spomenica rata 1914-1918
  -


  DD.MM.1925
  Řád polského znovuzrození 3. třída
  Order of Polonia Restituta 3rd Class
  Order Odrodzenia Polski III Klasa
  -


  DD.MM.1926
  Pamětní Kříž na válku 1916-1919
  Commemorative Cross of the War 1916-1919
  Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
  -


  DD.MM.1926
  Řád Sv. Sávy 3. třída
  Order of St. Sava 3rd Class
  Орден Светог Саве 3. ред
  -


  DD.MM.1928
  Řád bílého orla 4. třída
  Order of White Eagle 4th Class
  Орден белог орла 4. cтепен
  -


  DD.MM.1932
  Řád Čestné legie 4. třída
  Order of Legion of Honour 4th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Officier
  -
  Rumunská spojená knížectví [1861-1881] / United Principalites of Romania [1861-1881]

  DD.MM.1932
  Řád Rumunské hvězdy 3. třída
  Order of Star of Romania 3rd Class
  Ordinul Steaua României Comandor
  -


  DD.MM.1936
  Řád Jugoslávské koruny 2. třída
  Order of Yugoslav Crown 2nd Class
  Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
  -


  DD.MM.1945
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  in memoriam


  DD.MM.RRRR
  Medaile za chrabrost Miloše Obiliče zlatá
  Bravery Medal Milosh Obilic Golden
  Mедаља за храброст Милош Обилић Златна
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/60748#375398Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Armádní generál in memoriam Vojtech Boris Luža


  * 26.03.1891, Uherský Brod
  + 02.10.1944, Hřiště
  - Československý generál, účastník 1. a 2. odboje
  - narodený 26.3.1891 v Uherskom Brode.
  - v rámci mobilizácie nastúpil 3.8.1914 k 33.pešiemu pluku v Plzni, o tri mesiace neskôr odoslaný na front.
  - 30.8.1915 zajatý v Haliči.
  - 11.4.1916 sa v zajatí prihlásil do srbskej dobrovoľníckej divízie.
  - 20.7.1916 ako podporučík srbskej armády nastúpil do záložného práporu v Odese. S 1.plukom srbskej divízie sa zúčastnil bojov proti rakúsko-uhorskej armáde.
  - 11.1.1917 vstúpil do československých légií, zaradený do 2. československého streleckého pluku. Vo funkcii veliteľa guľometného oddielu sa zúčastnil bitky pri Zborove. Boje proti bolševikom na Sibíri prešiel vo funkcii veliteľa 2.československého streleckého pluku.
  - do vlasti sa vrátil 22.4.1920.
  - v ČSR veliteľ 5.pešieho pluku.
  - 30.9.1923 ukončil štúdium na VŠV v Prahe. Pôsobil ako prednosta III. oddelenia MNO.
  - 16.6.1932 menovaný veliteľom VŠV.
  - 1935-1937 velil postupne V. zboru v Trenčíne a IV. zboru v Olomouci.
  - Po mníchovskom diktáte sa plne zapojil do iellegálnej práce a 29.9.1941 prešiel do ilegality. Udržiaval spojenie s najrôznejšími odbojovými skupinami.
  - v roku 1944 bol Londýnom poverený, aby stál v čele odboja na území protektorátu. Podieľal sa na založení Rady troch.
  - pri úteku pred gestapom bol 2.10.1944 v Hříšti na Přibyslavsku zastrelený českým četníkom.
  - povýšený na armádneho generála in memoriam.


  zdroj : Jiří Fidler - Generálové legionáři, Brno 1999
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/60748#90610Verze : 1
  Avatar
  Seznam jeho vyznamenání :


  Čs. válečný kříž 1918, Čs. řád Sokol s meči, Čs. revoluční medaile, Čs. medaile Vítězství, L´Ordre National de la Legion d´Honneur – Officier, L´Ordre National de la Legion d´Honneur – Chevalier, Croix de Guerre avec palme, Orděn svjatoj Anny III. stěpeni s mečami i bantom, Orděn svjatogo Vladimira IV. stěpeni s mečami i bantom, Orden Beli orao IV. reda, Orden Svetog Save III. reda, Orden Jugoslovenske krune II. reda, Uspomenica za rat i oslobodjenje 1914 – 1918, srbská Zlatá medaile za statečnost, Polonia Restituta III. stupně, Ordinul Steaua Romaniei eu spade in gradul Comandor cu paglica de Virtute Militara – IV. stupeň, Crucea Commemorativa a rarboiului 1916 – 1918, italský La croce al Merito di Guerra, Čs. válečný kříž 1939, Řád Milana Rastislava Štefánika II. třídy, Záslužný kříž ministra obrany ČR II. stupně


  Zdroj : www.vets.estranky.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/60748#306955Verze : 0
  Avatar
  Dovolím si upřesnit správné a snad lépe pochopitelné názvy dekoraci pana generála::
  FRANCIE:
  Řád Čestné legie - důstojník
  Válečný kříž 1914-18 s pochvalou na stuze(palma)


  Rusko:
  Řád Sv. Anny III. st. s meči
  Řád Sv. Vladimíra IV. st. s meči?

  Srbsko:
  Řád Bílého orla IV. stupně (nevíme zda s meči,které byly založeny v roce 1915)
  Řád Sv. Sávy III. Stupně (komander)
  Pamětní medaile na válku a jednotu 1914-18(nesprávně Válečný kříž 1914-18)
  Zlatá Obeličova medaile Za chrabrost(typ 1914-18)


  Jugoslávie:
  Řád Jugoslávské koruny II.třídy(komander s hvězdou)


  Polsko:
  Řád Obrození Polska III.třídy-komander(Polonia Restituta 1918)


  Rumunsko:
  Komander řádu Rumunské hvězdy s meči, typ do roku 1932
  Důstojník řádu Rumunské koruny
  Válečný kříž 1916-18


  Italie:
  Válečný a záslužný kříž 1915-18


  Dále bych chtěl upozornit,že pan generál měl právo na své Revoluční medaili nosit štítek SERBIA. Válečný kříž 1918 má na své stuze také doplňky v podobě lipových ratolestí.  Snažil jsem se tyto názvy upřesnit pro potřebu čtenářů neznalých odborných terminů běžně používaných., Bohužel ani opisovači z kmenových listů nepovažovali za nutné objasnit co který význam znamená a ke kterému státu či řádu jej přiřadit. Myslím,že zde máme slušnou sekci faleristickou a tak ji využijme.


  Upřesnění ČSR:
  l. Válečný kříž 1918 3x lipová ratolest
  2. Řád Sokola s meči
  3. Čs. revoluční medaile,měl právo nosit štítky bojiště v Srbsku, Rusku .
  4. Čs. medaile Vítězství.


  Po roce 1945-48 obdržel dále in memoriam:
  - Válečný kříž 1939 a dále řád Milana Rastislava Štefánika (komander s hvězdou)


  Je zcela jisté,že obdržel im memoriam i další dekorace Národních gard a zcela určitě některé plukovní medaile. Přesné názvy však již nezjistíme neb některé dekorace se do kmenového listu nezapisovali,ale pokud se nemýlím,je pozůstalost po panu generálovi uložena ve VHÚ a zde jsou i jednotlivé dekrety.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/60748#306962Verze : 0