Multifunkční prapor [2004-2015]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 406 příspěvků vloženo, 1500 editováno a 224 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Multifunkční prapor [2004-2015]

Multifunctional Battalion / Multifunkčný prápor

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Multifunkční prapor Multifunctional Battalion
  Originální název:
  Original Name:
  Multifunkčný prápor
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.10.2004
  Předchůdce:
  Predecessor:
  1. dopravní prapor 1st Transport Battalion
  Datum zániku:
  Disbanded:
  01.11.2015
  Nástupce:
  Successor:
  Prapor logistiky Hlohovec Logistic Battalion Hlohovec
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.10.2004-01.11.2013 Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny
  01.11.2013-01.11.2015 Velitelství brigády bojového zabezpečení
  01.10.2004-01.11.2013 Command of Joint Logistic Support Group
  01.11.2013-01.11.2015 Headquarters of Combat Service Brigade
  Dislokace:
  Deployed:
  01.10.2004-01.11.2015 Hlohovec, Dukelské kasárny

  Velitel:
  Commander:
  01.10.2004-01.04.2008 Podhorec, Ľubomír (Podplukovník)
  01.04.2008-01.07.2009 Vontorčík, Elo (Podplukovník)
  01.07.2009-01.06.2011 Ličko, Daniel (Podplukovník)
  01.06.2011-01.08.2013 Melega, Adrián (Podplukovník)
  01.08.2013-01.11.2015 Murárik, Maroš (Podplukovník)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  01.10.2004-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb
  01.10.2004-30.06.2009 1. multifunkční rota
  01.10.2004-30.06.2009 2. multifunkční rota
  01.10.2004-30.06.2009 3. multifunkční rota
  01.10.2004-30.06.2009 rota zabezpečení vrtulníkového roje a práporu RCHBO
  01.07.2009-31.10.2015 rota podpory velení
  01.07.2009-31.10.2015 rota zásobovaní
  01.07.2009-31.10.2015 rota polních služeb
  01.07.2009-31.10.2015 rota evakuace
  01.10.2004-31.10.2015 obvazisko


  01.10.2004-DD.MM.RRRR Headquarters and staff
  01.10.2004-30.06.2009 1st Multifunkcional Company
  01.10.2004-30.06.2009 2nd Multifunkcional Company
  01.10.2004-30.06.2009 3rd Multifunkcional Company
  01.10.2004-30.06.2009 Company of Support of Helicopter Flight and NBC Battalion
  01.07.2009-31.10.2015 Command Support Company
  01.07.2009-31.10.2015 Supply Company
  01.07.2009-31.10.2015 Company of Field Sevices
  01.07.2009-31.10.2015 Evacuation Company
  01.10.2004-31.10.2015 obvazisko
  Čestný název:
  Honorary Name:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vyznamenání:
  Decorations:
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:

  Výzbroj a vybavení
  01.10.2004- UAZ-469
  01.10.2004- Praga V3S
  01.10.2004- STA Aktis
  01.10.2004- Tatra 815
  01.10.2004- UAZ-469
  01.10.2004- Praga V3S
  01.10.2004- STA Aktis
  01.10.2004- Tatra 815
  Zdroje:
  Sources:
  Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
  mlfpr.mil.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/67731#307045Verze : 1
  MOD
  Avatar
  VÚ 4444


  Organizačná štruktúra:
  Veliteľstvo
  1. multifunkčná rota
  2. multifunkčná rota
  3. multifunkčná rota
  rota zabezpečenia vrtuľníkového roja a práporu RCHBO


  Prápor vznikol 1.10.2004 reorganizáciou z 1. dopravného práporu, od svojho vzniku bol plne profesionalizovaný.


  Úloha práporu: zabezpečenie všestrannej logistickej podpory síl vyslaných na vedenie spoločných mnohonárodných vojenských operácií v zostave samostatného práporného (brigádneho) zoskupenia, zabezpečenie všestrannej logistickej podpory kdekoľvek na území SR na poskytnutie vojenskej podpory určeným orgánom štátnej správy pri vedení nevojnových operácií.


  Funkcie práporu:
  1. zásobovanie - materiálom všetkého druhu (vrátane náhradných dielcov, PHM a pitnej vody), jeho evidenciu, skladovanie a distribúciu k podporovaným jednotkám, zabezpečovanie prepravy bojovej techniky družstvami ťažkej prepravy
  2. poľné služby - zabezpečenie hygieny, prania a údržby ľahkej výbavy, ťažby, úpravy a distribúcie pitnej vody a výroba a distribúcia pekárenských výrobkov
  3. evakuácia - zber ranených z práporných obväzísk a ich odvoz do poľnej nemocnice, zber padlých príslušníkov podporovaných jednotiek, ich evidencia, vykonanie základných opatrení na ich identifikáciu (odber vzoriek DNA, odtlačkov prstov), uskladnenie pozostatkov a príparva na zabezpečenie ich prevozu na územie SR


  K 30.6.2009 bol prápor reorganizovaný do novej organizačnej štruktúry (viď tabuľka v úvode témy). Funkcie práporu sa nezmenili.


  Zdroj: materály mlfpr Hlohovec
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/67731#238922Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Oficialny znak mlfpr
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/67731#313416Verze : 0
  Avatar
  Nášivka / Patch

  Zdroj: www.aukro.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/67731#559550Verze : 0
  MOD