Politické složky protifašistického odboje 1939-1945 - neúplný přehled

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 456 příspěvků vloženo, 1248 editováno a 2461 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Politické složky protifašistického odboje 1939-1945 - neúplný přehled

  Avatar
  Politické složky protifašistického odboje 1939-1945  Název strany nebo organizace Zahájeni
  činnosti :
  Ukončení
  činnosti :
  Český název strany nebo organizace
  Barykada Wolności 1940 1941 Barikáda svobody
  Bojowa Organizacja Ludowa (BOL) 1941 1942 Bojová lidová organizace
  Centralizacja Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych 1944 1945 Centrála demokratických, socialistických a syndikalistických stran
  Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych 1939 1940 Ústřední výbor organizací směřujících k samostatnosti
  Czyn Chłopsko-Robotniczy 1940 1942 Rolnicko-dělnický boj
  Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940 1945 Zemské zmocněnectví vlády Polské Republiky
  Front Walki za Naszą i Waszą Wolność 1941 1942 Fronta boje za naší a vaší svobodu
  Kierownictwo Walki Cywilnej 1941 1943 Vedení civilního boje
  Kierownictwo Walki Konspiracyjnej 1942 1943 Vedení skrýtého boje
  Kierownictwo Walki Podziemnej 1943 1945 Vedení odboje
  Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego 1940 1942 Kruh přátel Sovětského Svazu
  Komenda Obrońców Polski 1939 1943 Velitelství obránců Polska
  Konfederacja Narodu 1940 1943 Národní konfederace
  Konfederacja Okrągłego Stołu (KOS) 1941 1942 Konfederace kulatého stolu
  Konfederacja Tatrzańska 1941 1942 Tatranská konfederace
  Korpus Bezpieczeństwa 1943 1944 Bezpečnostní sbor
  Krajowa Reprezentacja Polityczna 1943 1944 Zemská politická reprezentace
  Naczelny Komitet Ludowy 1943 1944 Vrchní lidový výbor
  Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP) 1940 1943 Dohodový politický výbor
  Polscy Socjaliści (PS) 1941 1943 Polští socialisté
  Polska Ludowa 1940 1942 Lidové Polsko
  Polska Ludowa - Organizacja Ludu Pracującego 1940 1942 Lidové Polsko - Organizace pracujícího lidu
  Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa (PLAN) 1939 1944 Polská lidová akce svrchovanosti
  Polska Niepodległa 1939 1944 Nezávislé Polsko
  Polska Partia Robotnicza (PPR) 1942 1948 Polská dělnická strana
  Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 1939 1945 Polská socialistická strana
  Polski Związek Wolności 1939 1945 Polský svaz svobody
  Proletariusz 1941 1942 Proletář
  Rada Jedności Narodowej 1944 1945 Rada národní jednoty
  Rada Obrony Narodowej 1940 1940 Rada národní obrany
  Rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie 1940 1941 Dělnicko-rolnické revoluční rady
  Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (RPPS) 1943 1944 Dělnická strana polských socialistů
  Robotniczo-Chłopska Organizacja Bojowa 1941 1942 Dělnicko-rolnická bojová organizace
  Spartakus 1939 1940 Spartakus
  Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR 1941 1942 Spolek přátel SSSR
  Stronnictwo Demokratyczne 1939 1944 Demokratická strana
  Stronnictwo Ludowe "Roch" 1939 1945 Lidová strana "Roch"
  Stronnictwo Narodowe 1921 1945 Národní strana
  Stronnictwo Pracy 1937 1946 Strana práce
  Sztandar Wolności 1940 1941 Prapor svobody
  Wolność - Równość - Niepodległość (WRN) 1939 1944 Svoboda - Rovnost - Nezávislost
  Zjednoczenie Demokratyczne 1944 1945 Demokratické sdružení
  Zjednoczenie Robotniczo-Chłopskie 1940 1942 Dělnicko-rolnické sdružení
  Związek Syndykalistów Polskich (ZSP) 1939 1944 Svaz polských syndikalistů
  Związek Walki Wyzwoleńczej 1941 1942 Svaz osvobozeneckého boje
  Zydowski Komitet Narodowy 1942 1943 Židovský národní výbor
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/68582#240437Verze : 0
  MOD