SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 449 příspěvků vloženo, 1886 editováno a 500 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor)

3D rádiolokátor

  Avatar
  Rádiolokátor P-90 je určený na zisťovanie vzdušných cieľov a k navedeniu vlastných stíhacích lietadiel. Rádiolokátor zisťuje tri súradnice, azimut, šikmú diaľku a výšku cieľa, pracuje v decimetrovom pásme vĺn.


  Základné parametre:
  Diaľka zistenia stíhača MiG-17/diaľka zistenia výšky:  48/- kmHc=100m
  90/87 kmHc=500m
  225/209 kmHc=3000m
  294/292 kmHc=10000m

  Horná hranica zistenia cieľov: 50 km
  Doba rozvinutia na pripravenom stanovišti: 15 dní  Zdroj: www.vko.ru

  Pohľad na anténny systém
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/68673#240809Verze : 0
  Avatar
  Anténny systém spolu so systémom otáčania (APU-antenno-povorotnoe ustrojstvo) bol umiestnený na železobetónovej konštrukcii. Ďalej sa tu nachádzali časti anténo-vlnovodnej trasy, prijímacie a vysielacie kontajnery, vysielače synchrónneho servoprenosu otáčania spolu s blokom vysielania azimutálnych značiek, silové časti otáčania a s prúdový zberač.
  Veľká hmotnosť anténnej časti (130 ton) si vyžadovala aj špeciálnu konštrukciu železobetónového podstavca, oporno-otáčacieho zariadenia (OPU-oporno-povorotnoe ustrojstvo), ktoré zabezpečilo otáčanie antény rýchlosťou v rozmedzí (2,5 – 5)ot/min.
  Ostatná aparatúra bola umiestnená v prívesoch a kontajneroch. Do zostavy P-90 patril aj 110 metrový stožiar, ktorý sa umiestňoval 2 km od radaru a slúžil na justáž anténnych systémov.
  Anténne-otáčacie zariadenie (APU-antenno-povorotnoe ustrojstvo) sa skladalo z dvoch rovnakých anténnych systémov, umiestnených na oporno-otáčacom zariadení, ktoré pracovali v celom pásme pracovných frekvencií. Každý anténny systém pozostával z vysielacej a prijímacej antény, antény rozpoznávania a antény systému potlačenia aktívnych porúch.
  Vysielacia anténa sa skladala z vlnovodného žiariča a dvojkrivého reflektoru o rozmere 13,5x5m, sériovo vyrábané stroje mali anténu rozmeru 13,5x7m.
  Prijímacia anténa sa skladala z parabolického zrkadla o rozmere 18x15 m a z mnohokanálového žiariča, tvarovala 21 parciálnych smerových charakteristík (diagramov) vo vertikálnej rovine. Šírka charakteristiky prvých ôsmich kanálov vo vertikálnej rovine bola 1 stupeň, smerom hore sa rozširovala, a v 21-om kanále mala šírku 3,5 stupňa. Výkonové charakteristiky susedných kanálov príjmu sa prekrývali na polovičnej úrovni výkonu. U sériovo vyrábaných rádiolokátorov bol počet prijímacích kanálov zvýšený na 24.
  Anténa systému potlačenia aktívneho rušenia bola skonštruovaná ako rovinný žiarič s nesymetrickým parabolickým reflektorom, vo vertikálnej rovine smerová charakteristika pokrývala uhly v rozpätí od 0,5 do 25 stupňov. V horizontálnej rovine smerová charakteristika prekrývala maximálne úrovne bočných slučiek smerovej charakteristiky prijímacej antény.
  Vysielací systém sa skladal z kryštálom stabilizovaného riadiaceho generátora, násobiča frekvencie, pracujúceho v impulznom režime, modulátora a výkonového klistrónového zosilňovača. Výkon vysielača bol 2,7-3 MW. V rádiolokátore P-90 boli štyri vysielače, po dva pre každý anténny systém. Vo vysielacom zariadení boli prvýkrát použité nové konštrukčné prvky, 3MW výkonový zosilňovač- klystrón s kvapalinovým chladením, v modulátore komutujúci tyratrón.
  Prijímacie zariadenie malo 42 prijímačov (21 kanálov x 2 anténne systémy), prijímače boli dvojkanálové, určené pre súčasné prijatie, zosilnenie a spracovanie signálov dvoch frekvencií: A i B pre prvú anténu, G a D pre druhú.
  Vzdušná situácia sa zobrazovala na troch typoch indikátorov: indikátor kruhového obzoru IKO, indikátor „azimut-diaľka“ IAD a indikátor výšky IV. Všetky indikátory boli umiestnené v jednej skrini, rádiolokátor mal 7 indikátorových skríň.

  Celkový pohľad na stanovište rádiolokátora P-90
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/68673#240961Verze : 0
  Avatar
  Pohľad na časť prístrojových prívesov

  zdroj:www.vko.ru  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/68673#240985Verze : 0
  Avatar
  pohlad na skrine s indikátormi


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/68673#240987Verze : 0
  Avatar
  Následující fotografie jsou z www.vko.ru

  Klystron vysílače "Agat"

  Pohled do přívěsu RTP

  Pohled do přívěsu PKU

  Aparatura "Kaskad" spřažená s RLS "Pamir"

  Komplet výnosných indikátorů na velitelském stanovišti

  Pohled do přívěsu PU

  Pohled do kontejneru s přijímací aparaturou

  Pohled do kontejneru s vysílací aparaturou
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/68673#242337Verze : 0
  Avatar
  Následující diagramy jsou z www.vko.ru


  Doplňující informace k obrázkům Pamir_14_vyzar_diag.jpg a Pamir_15_vyzar_diag.jpg:


  - oba diagramy slouží pro srovnání vzhledem ke stíhacímu letounu MiG-17


  - oranžová kontura - stíhací letoun MiG-17


  - modrá kontura - stíhací letoun T-3


  - růžová kontura - bombardovací letoun Tu-16


  - ostatní popisy nejsou, bohužel, čitelné  Doplňující informace k obrázkům Pamir_16_vyzar_diag.jpg a Pamir_17_vyzar_diag.jpg:


  - červená kontura - dvoufrekvenční režim při tau = 1 mikrosekunda


  - zelená kontura - jednofrekvenční režim při tau = 3 mikrosekundy


  - modrá kontura - dvoufrekvenční režim při tau = 3 mikrosekundy

  Prostory zjištění letounu s efektivní odraznou plochou odpovídající MiG-17 v amplitudovém režimu práce stanice

  Prostory rozlišení výšek letounu s efektivní odraznou plochou odpovídající MiG-17 v amplitudovém režimu práce stanice

  Prostory zjištění letounů s efektivní odraznou plochou odpovídající stíhacímu letounu T-3 a bombardéru Tu-16 v nominálním (jmenovitém) režimu práce stanice

  Prostory rozlišení výšek letounů s efektivní odraznou plochou odpovídající stíhacímu letounu T-3 a bombardéru Tu-16 v nominálním (jmenovitém) režimu práce stanice
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/68673#242357Verze : 0