9. hulánský pluk [1939-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 477 příspěvků vloženo, 1977 editováno a 466 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

9. hulánský pluk [1939-1939]

9 Pułk Ułanów Małopolskich/9th Uhlans Regiment

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  9. hulánský pluk
  9th Uhlans Regiment
  Originální název:
  Original Name:
  9 Pułk Ułanów Małopolskich
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  27.08.1939
  Předchůdce:
  Predecessor:
  9. hulánský pluk
  9th Uhlans Regiment
  Datum zániku:
  Disbanded:
  29.09.1939 1)
  Nástupce:
  Successor:
  -
  -
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  27.08.1939-23.09.1939 Podolská jezdecká brigáda
  23.09.1939-29.09.1939 Sloučená jezdecká brigáda
  27.08.1939-23.09.1939 Podolska Cavalry Brigade
  23.09.1939-29.09.1939 Combined Cavalry Brigade
  Dislokace:
  Deployed:
  27.08.1939-29.08.1939 Trembowla/? /
  29.08.1939-01.09.1939 Trembowla-Tarnopol-Lvov / -Tarnów-Krakov-Częstochowa-Koluszki-Kutno-Września-Nekla/přesun po železnici /
  01.09.1939-02.09.1939 Wagowo-Czachurki/prostor /
  02.09.1939-03.09.1939 Kostrzyń-Swarzędz-Poznań-severně Wysogotowo/přesun /
  04.09.1939 severně Wysogotowo-Poznaň-?/přesun /
  05.09.1939-06.09.1939 ?-Rożnowa/přesun /
  07.09.1939 Sompolno/les jižně /
  08.09.1939 Czołowo/prostor /
  09.09.1939 Dąbie/prostor /
  10.09.1939 prostor Poddębice/les východně /
  11.09.1939 Ujazd/prostor /
  12.09.1939 Chrząstów-Ujazd/prostor /
  13.09.1939-14.09.1939 Błonie/prostor /
  15.09.1939 ?/? přesun /
  16.09.1939 Budy Stare-Brochów/přesun /
  17.09.1939 Brochów-Grabina/přesun /
  18.09.1939 Grabina-Roztoka-Wiersze-Janówek-Palmiry/přesun /
  19.09.1939 Sieraków-prostor Laski/přesun /
  20.09.1939-21.09.1939 Laski-Wólka Węglowa-Varšava/Bielany /
  22.09.1939-23.09.1939 Varšava/kasárny 1. švališerského pluku /
  23.09.1939-26.09.1939 Varšava/prostor Chelmské ulice od Belwederské po Zakrzewskou /
  27.09.1939-28.09.1939 Varšava/ulice Piusa XI. /
  28.09.1939-29.09.1939 Varšava/kasárny 1. švališerského pluku /

  Velitel:
  Commander:
  27.08.1939-29.09.1939 Rudnicki, Klemens (podpułkownik dyplomowany kawalerii)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  27.08.1939-23(21?).09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 9. hulánského pluku 2)
  27.08.1939-03.09.1939; 07.091939-29.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 9. hulánského pluku 3)
  27.08.1939-29.09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 9. hulánského pluku 3)
  27.08.1939-23(21?).09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 9. hulánského pluku 2)
  27.08.1939-29.09.1939 kulometná eskadrona 9. hulánského pluku 4)
  27.08.1939-29.09.1939 protitanková četa 9. hulánského pluku 5)
  27.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 9. hulánského pluku 6)
  27.08.1939-29.09.1939 spojovací četa 9. hulánského pluku 7)
  27.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 9. hulánského pluku 8)
  27.08.1939-DD.09.1939; 23.096.1939-29.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 9. hulánského pluku 9)
  01.09.1939-03.09.1939 2. baterie 6. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
  08.09.1939-17.09.1939 3. baterie 6. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
  21.09.1939-23(?).09.1939 pěší eskadrona 9. hulánského pluku 11)


  27.08.1939-23(21?).09.1939 1st Squadron of the 9th Uhlans Regiment
  27.08.1939-03.09.1939; 07.09.1939-29.09.1939 2nd Squadron of the 9th Uhlans Regiment
  27.08.1939-29.09.1939 3rd Squadron of the 9th Uhlans Regiment
  27.08.1939-23(21?).09.1939 4th Squadron of the 9th Uhlans Regiment
  27.08.1939-29.09.1939 MG Squadron of the 9th Uhlans Regiment (as of 23.09.1939 Platoon)
  27.08.1939-29.09.1939 Antitank Platoon of the 9th Uhlans Regiment
  27.08.1939-DD.09.1939 Bicycle Platoon of the 9th Uhlans Regiment
  27.08.1939-29.09.1939 Signal Platoon of the 9th Uhlans Regiment
  27.08.1939-DD.09.1939 Auxilliary Squadron of the 9th Uhlans Regiment
  27.08.1939-DD.09.1939; 23(21?).09.1939-29.09.1939 Pioneer and Chemical Squad of the 9th Uhlans Regiment
  01.09.1939-03.09.1939 2nd Battery of the 6th Mounted Artillery Batalion
  08.09.1939-17.09.1939 3rd Battery of the 6th Mounted Artillery Batalion
  Čestný název:
  Honorary Name:
  Od DD.MM.RRRR „9 Pułk Ułanów Małopolskich“.
  As from DD.MM.RRRR „9 Pułk Ułanów Małopolskich“.
  Vyznamenání:
  Decorations:
  11.11.1966 byl pluku udělen Kapitulou Řádu Virtuti Militari v Londýně stříbrný kříž Řádu Virtuti Militari (č. 13 285) „za mimořádnou statečnost v období II. světové války 1939-1945“. 12)
  Poznámka:
  Note:
  1) Pluk zanikl při kapitulaci Varšavy.
  2) Při reorganizaci pluku v rámci Sloučené jezdecké brigády byla eskadrona v důsledku dosavadních ztrát zrušena a její příslušníci byli zařazeni do stavů dvou zbývajících eskadron. Przybyszewski píše, že tato reorganizace proběhla 21. září, ale rozkaz k reorganizaci byl vydán teprve 23. září.
  3) Při reorganizaci pluku v rámci Sloučené jezdecké brigády byla eskadrona doplněna a zachována.
  4) Od 23.09.1939 jako kulometná četa. Její součástí se stala část kulometné eskadrony 6. hulánského pluku
  5) Po reorganizaci se jejím velitelem stal ppor. v záloze Antoni Krzysztofowicz, bývalý velitel protitankové čety 6. hulanského pluku.
  6) Poslední záznam o činnosti čety v níže uvedených zdrojích je z 9. září, kdy jižně od obce Dąbie byla četa obklíčena odřadem německého III. praporu 46. pěšího pluku (30. pěší divize). Byla však osvobozena protiútokem 4. eskadrony a čety obrněných automobilů Obrněné korouhve č. 62. Velitel čety padl. V sestavě pluku po reorganizaci se neobjevuje.
  7) Je v sestavě pluku po reorganizaci 23. září.
  8) O činnosti jednotky nejsou v níže uvedených zdrojích žádné informace.
  9) O činnosti jednotky nejsou v níže uvedených zdrojích žádné informace, ovšem po reorganizaci 23. září měla být součástí každého jezdeckého pluku Sloučené jezdecké brigády.
  10) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
  11) Podle Przybyszewského byla vytvořena z hulánů bez koní (značné ztráty koní v dosavadních bojích) 21. září při reorganizaci pluku. Podle rozkazu o vzniku Sloučené jezdecké brigády ze dne 23. září měly mít pluky pouze po dvě řadové jezdecké eskadrony a tak byla pravděpodobně zrušena. Głowcki ji v sestavě pluku po reorganizaci neuvádí.
  12) Bojová zástava pluku jím nebyla dekorována, protože byla v roce 1944 v průběhu Varšavského povstání zničena.

  Zdroje:
  Sources:
  Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
  Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
  Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
  Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968.
  Przybyszewski, Andrej: 9 Pułk Ułanów Małopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2002
  Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70230#494372Verze : 0
  MOD
  Avatar
  9 Pułk Ułanów Małopolskich – 9. malopolský hulánský pluk


  Byl taktickým svazkem jezdectva jako součást Podolské jezdecké brigády.
  Poplachová mobilizace pluku proběhla v posádkovém městě Trembowla ve dnech 27. – 28. srpna 1939.
  Od 23. září byl součástí Sloučené jezdecké brigády armády „Varšava“.
  Pluk zanikl 29. září při kapitulaci Varšavy.


  Sestava k 1. září 1939:
  velitel pluku – diplomovaný podplukovník jezdectva Klemens Rudnicki
  I. zástupce velitele pluku – major jezdectva Stefan Tomaszewski (II)
  II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – major Zygmunt Elsner
  plukovní pobočník – setník Stanisław Szczepan Juszczak
  ordonanční důstojník – ?
  zpravodajský důstojník – setník Jerzy Poborowski
  zbrojní důstojník – podporučík Franciszek Longchamps de Barier (19. září zraněn)
  plynový důstojník – podporučík Edmund Romanowski (19. září zraněn)
  hospodářská eskadrona – setník Bohdan Zaorski
  lékař – podporučík dr Alfred Paczkowski
  veterinární lékař – kapitán lékař vet. Walerian Rutkowski
  kaplan – ?
  velitel trénů – ?
  bojový trén - ?
  těžký plukovní trén – ?
  1. eskadrona – setník Edward Pałka
  2. eskadrona – setník Antoni Bielecki
  3. eskadrona – setník Edward Ksyk
  4. eskadrona – setník Jerzy Poborowski (19. září padl)
  kulometná eskadrona – setník Bronisław Ciepiela (19. září zraněn)
  protitanková četa – poručík jezdectva Józef Kołat
  spojovací četa – setník Michał Kowalski
  cyklistická četa – podporučík Włodzimierz Siemieński
  ženijní a protichemické družstvo – ?


  Stav pluku 20. září:


  15 důstojníků
  400 poddůstojníků a hulánů
  390 koní  Sestava pluku po jeho doplnění 23. září částí jednotek 6. hulánského pluku:


  velitel - diplomovaný podplukovník Klemens Rudnicki
  zástupce velitele – major Stefan Tomaszewski (II)
  pobočník - setník Stanisław Szczepan Juszczak
  ordonanční důstojník – podporučík Kazimierz Rostworowski
  2. eskadrona – setník Antoni Bielecki
  3. eskadrona – setník Edward Ksyk
  kulometná četa - setník Bronisław Ciepiela
  spojovací četa - setník Michał Kowalski
  protitanková dělostřelecká četa – podporučík v záloze Antoni Krzysztofowicz


  V září 1939 padlo: 10 důstojníků a 70 poddůstojníků a hulánů pluku.
  Literatura: Roman Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969.
  Ludwik Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
  Piotr Bauer, Bogusław Polak, Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987, ISBN 83-03-01788-8.
  Smaczny, H.: Księga kawalerii polskiej 1914 – 1947 Rodowody – Barwa-broń, TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989, ISBN 83-00-02555-3.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70230#247461Verze : 0
  MOD