Ljubavskij , Pavel Nikolajevič

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 818 příspěvků vloženo, 2951 editováno a 1908 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Ljubavskij , Pavel Nikolajevič

Lyubavsky, Pavel Nikolaevich / Павел Николаевич Любавский

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Ljubavskij Lyubavsky
  Jméno:
  Given Name:
  Pavel Nikolajevič Pavel Nikolajevich
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Павел Николаевич Любавский
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  -
  Hodnost:
  Rank:
  generálmajor Major General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  24.04.1857 ?, Riazanská gubernia /
  24.04.1857 ?, Riazan province /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR ?
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel 190. Očakovského pešieho pluku
  velitel 243. Zlatoustovského rezervného práporu
  190th Ochakov Infantry Regiment Commander
  243rd Zlatoustov Reserve Battalion Commander
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  www.grwar.ru
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70473#515313Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Ljubavskij Lyubavsky
  Jméno:
  Given Name:
  Pavel Nikolajevič Pavel Nikolajevich
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Павел Николаевич Любавский
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1875 Vladimirske vojenské učilište
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1877 3. Aleksandrovské vojenské učilište
  DD.MM.1899-DD.MM.1899 kurz pre dôstojníkov streleckých jednotiek
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1875 Vladimir Military School
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1877 3rd Aleksandrov Military School
  DD.MM.1899-DD.MM.1899 Rifle Units Officers Course
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  22.05.1877 podporučík
  30.08.1879 poručík
  24.03.1883 kapitán (Bulharsko)
  DD.MM.1885 kapitán
  01.02.1886 štábny kapitán
  26.02.1901 podplukovník
  16.02.1905 plukovník
  14.05.1915 generálmajor
  22.05.1877 Second Lieutenant
  30.08.1879 Lieutenant
  24.03.1883 Captain (Bulgary)
  DD.MM.1885 Captain
  01.02.1886 Staff Captain
  26.02.1901 Lieutenant Colonel
  16.02.1905 Colonel
  14.05.1915 Major General
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:


  08.04.1875-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.1877-DD.MM.1878 54. Minský peší pluk
  DD.MM.1878-06.09.1879 vojenský pridelenec, Sofijské vojenské učilište
  25.10.1879-DD.MM.RRRR prepustený z Ruskej armády
  06.09.1879-DD.MM.RRRR velitel roty 2. družina, Kjustendil
  15.12.1884-16.09.1885 velitel 1. roty 2. pešieho pluku
  16.09.1885-DD.MM.RRRR prepustený z Bulharskej armády
  06.10.1885-DD.MM.1901 54. Minský peší pluk
  02.02.1901-DD.MM.RRRR štábny dôstojník, 54. Minský peší pluk
  16.02.1901-21.10.1907 velitel 1. praporu 54. Minského pešieho pluku
  21.10.1907-07.09.1910 velitel 243. Zlatoustovského rezervného práporu
  07.09.1910-22.11.1914 velitel 190. Očakovského pešieho pluku
  24.02.1915-14.05.1915 dôstojnícka rezerva Kyjevského vojenského okruhu
  14.05.1915-DD.MM.RRRR výslužba


  08.04.1875-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.1877-DD.MM.1878 54th Minsk Infantry Regiment
  DD.MM.1878-06.09.1879 Military Attache, Sofya Military School
  25.10.1879-DD.MM.RRRR Released from Russian Amry
  06.09.1879-DD.MM.RRRR Company Commander, 2nd Train, Kjustendil
  15.12.1884-16.09.1885 1st Company Commander, 2nd Infantry Regiment
  16.09.1885-DD.MM.RRRR Released from Bulgarian Army
  06.10.1885-DD.MM.1901 54th Minsk Infantry Regiment
  02.02.1901-DD.MM.RRRR Staff Officer, 54th Minsk Infantry Regiment
  16.02.1901-21.10.1907 1st Battalion Commander 54th Minsk Infantry Regiment
  21.10.1907-07.09.1910 243rd Zlatoustov Reserve Battalion Commander
  07.09.1910-22.11.1914 190th Ochakov Infantry Regiment Commander
  24.02.1915-14.05.1915 Officers Reserve, Kyjev Military Okrug
  14.05.1915-DD.MM.RRRR retired
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  MM.DD.1878
  Řád Sv. Anny 4. třídy
  Order of St. Anne 4th Class
  Орден Святой Анны степень
  -


  DD.MM.1879
  Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči
  Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords
  Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
  -


  DD.MM.1889
  Řád Sv. Stanislava 2. třída
  Order of St Stanislaus 2nd Class
  Орден Святого Станислава 2-я степень
  -


  DD.MM.1903
  Řád Sv. Vladimíra 4. třída
  Order of St. Vladimir 4th Class
  Орден Святого Владимира 4-я степень
  -


  DD.MM.1907
  Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
  Order of St. Anne 2nd Class with Swords
  Орден Святой Анны 2 степень с мечами
  -


  DD.MM.1911
  Řád Sv. Vladimíra 3. třída
  Order of St. Vladimir 3rd Class
  Орден Святого Владимира 3-я степень
  -


  12.05.1914
  Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
  Order of St. Vladimir 3rd Class with Swords
  Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  www.grwar.ru
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70473#515337Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Generálmajor Pavel Nikolajevič Ljubavskij
  Генерал-майор Павел Николаевич Любавский


  P.N.Ljubavskij sa narodil 24. apríla 1857 v Rjazanskej gubernii v rodine miestnej šľachty. V roku 1875 ukončil Vladimirske vojenské učilište v Kyjeve a v ďalšom štúdiu pokračoval na 3. Aleksandrovskom vojenskom učilišti. Toto učilište absolvoval v roku 1877 v hodnosti podporučíka a bol odvelený k 54. Minskému pešiemu pluku. V rokoch 1877 - 1878 sa zúčastnil rusko-tureckej vojny a bol vyznamenaný vojenským rádom svätej Anny IV. stupňa.

  V roku 1878 bol pridelený ako poradca k bulharskej armáde a pôsobil na vojenskom učilišti v Sofii. V roku 1879 bol uvoľnený zo služby v ruskej cárskej armáde, aby mohol formálne vstúpiť do bulharskej armády. Pôsobil v 2. družine v Kjustendile a v roku 1883 bol povýšený do hodnosti kapitána bulharskej armády. V roku 1884 bol prevelený k 2. Strumskému pešiemu pluku v ktorom slúžil do roku 1885.

  Dňa 16.9.1885 bol P.N.Ljubavskij uvoľnený zo služby v bulharskej armáde a znovu prijatý do ruskej cárskej armády. Nastúpil k 54. Minskému pešiemu pluku v hodnosti kapitána. V roku 1899 absolvoval kurz pre dôstojníkov streleckých jednotiek a v roku 1902 bol v hodnosti podplukovníka poverený velením 1. práporu 54. Minského pešieho pluku. Po vypuknutí rusko-japonskej vojny v roku 1904 bojoval v Mandžusku a bol povýšený do hodnosti plukovníka. V bojoch sa vyznamenal a bola mu udelená zlatá šabľa za chrabrosť. V októbri 1907 bol poverený velením 243. Zlatoustovského rezervného práporu a v júli 1910 prevzal velenie 190. Očakovského pešieho pluku.

  Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol tento pluk v zostave 48. pešej divízie nasadený na fronte. P.N.Ljubavskij stál na jeho čele až do 22.11.1914 (5.12. podľa gregoriánskeho kalendára), kedy bol z dôvodu ochorenia stiahnutý z frontu. Do aktívnej služby sa vrátil hneď 11.12.1914, ale už o necelé tri mesiace bol 24.2.1915 opäť stiahnutý z frontu a prevelený do kádrovej zálohy pri štábe Kyjevského vojenského okruhu. Dňa 14.5.1915 bol povýšený do hodnosti generálmajora a zároveň prepustený z ruskej cárskej armády do penzie a odišiel žiť do mesta Samara.

  Osudy P.N.Ljubavskeho počas občianskej vojny v Rusku nie sú známe a historici o ňom zatiaľ nedisponujú žiadnymi informáciami.


  Zdroje:
  1. Valentin Juško: "48. pechotnaja divizija" (Reitar č.5/2004, Moskva 2004)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70473#248229Verze : 0