1. legionářská pěší divize [1921-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 442 příspěvků vloženo, 1871 editováno a 477 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

1. legionářská pěší divize [1921-1939]

1 Dywizja Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  1. legionářská pěší divize 1st Legions Infantry Division
  Originální název:
  Original Name:
  1 Dywizja Piechoty Legionów imienia Józefa Piłsudskiego
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.12.1921
  Předchůdce:
  Predecessor:
  1. legionářská pěší divize [1919-1921] 1st Legions Infantry Division [1919-1921]
  Datum zániku:
  Disbanded:
  24.08.1939
  Nástupce:
  Successor:
  1. legionářská pěší divize [1939-1939] 1st Legions Infantry Division [1939-1939]]
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast III [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 Corps District No. III
  Dislokace:
  Deployed:
  Wilno

  Velitel:
  Commander:
  01.12.1921-11.09.1926 Dąb-Biernacki, Stefan (pułkownik/generał brygady od 01.07.1923)
  07.09.1926-DD.03.1928 Popowicz, Bolesław (pułkownik)
  26.03.1928-15.10.1930 Kruszewski, Jan (pułkownik)
  25.10.1930-08.01.1938 Skwarczyński, Stanisław (generał brygady)
  23.02.1938-24.08.1939 Kowalski, Wincenty (generał brygady)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  DD.10.1925-DD.01.1926 Rawicz-Mysłowski, Mieczysław (podpułkownik Sztabu Generalnego)
  DD.01.1926-DD.10.1927 Świtalski, Adam (major Sztabu Generalnego)
  13.10.1927-05.01.1930 Langer, Gwido Karol (major dyplomowany)
  DD.MM.RRRR-24.08.1939 Parczyński, Czesław (podpułkownik dyplomowany)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  01.12.1921-24.08.1939 1. legionářský pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 5. legionářský pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 6. legionářský pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-31.12.1931 1. legionářský polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 1. legionářský lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 1. legionářské pěší divize[193R-1939]


  01.12.1921-24.08.1939 1st Legions Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 5th Legions Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 6th Legions Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-31.12.1931 1st Legions Field Artillery Regiment [1921-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 1st Legions Light Artillery Regiment [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 Telegraphic Company of 1st Legions Infantry Division[193R-1939]


  Čestný název:
  Honorary Name:
  18.02.1938-24.08.1939 Józefa Piłsudskiego
  18.02.1938-24.08.1939 Józefa Piłsudskiego
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:

  http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
  wapedia.mobi
  Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70601#385195Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
  Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
  Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
  Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
  dowódca dywizji velitel divize Division Commander Kowalski, Wincenty (generał brygady)
  I dowódca piechoty dywizyjnej I. velitel divizní pěchoty 1st. Commander of Divisional Infantry Szafran, Jarosław Adam Bolesław (pułkownik dyplomowany)
  II dowódca piechoty dywizyjnej II. velitel divizní pěchoty 2nd Commander of Divisional Infantry Bohusz-Szyszko, Zygmunt Piotr (pułkownik dyplomowany)
  szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Parczyński, Czesław Juliusz (podpułkownik dyplomowany)
  I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Tonn, Marian Bronisław (kapitan dyplomowany)
  II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Zaborowski, Wacław II (kapitan)
  komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Kulik, Bronisław (major)
  dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Gordon, Zygmunt Ireneusz (major)
  oficer taborowy vozatajský důstojník Obidziński, Lubomir Feliks (kapitan)
  oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Wiśniewski, Felicjan (kapitan)
  dowódca 1 Pułku Piechoty Legionów velitel 1. legionářského pěšího pluku Commander of 1st Legions Infantry Regiment Burczak, Kazimierz Franciszek (pułkownik dyplomowany)
  dowódca 5 Pułku Piechoty Legionów velitel 5. legionářského pěšího pluku Commander of 5th Legions Infantry Regiment Bąbiński, Kazimierz Damian (podpułkownik)
  dowódca 6 Pułku Piechoty Legionów velitel 6. legionářského pěšího pluku Commander of 6th Legions Infantry Regiment Engel, Stanisław Antoni (pułkownik)
  dowódca 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów velitel 1. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 1st Legions Light Artillery Regiment Czerwiński, Stefan (podpułkownik dyplomowany)
  dowódca kompanii łączności 1 Dywizji Piechoty Legionów velitel telegrafní roty 1. legionářské pěší divize Commander of Telegraphic Company of 1st Legions Infantry Division Woronowicz, Wacław (kapitan)

  Zdroj:
  Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70601#392985Verze : 0
  MOD