4. pěší divize [1921-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 590 příspěvků vloženo, 2625 editováno a 686 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

4. pěší divize [1921-1939]

4 Dywizja Piechoty

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  4. pěší divize 4th Infantry Division
  Originální název:
  Original Name:
  4 Dywizja Piechoty
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.12.1921
  Předchůdce:
  Predecessor:
  4. pěší divize [1919-1921] 4th Infantry Division [1919-1921]
  Datum zániku:
  Disbanded:
  24.08.1939
  Nástupce:
  Successor:
  4. pěší divize [1939-1939] 4th Infantry Division [1939-1939]
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast VIII [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 Corps District No. VIII
  Dislokace:
  Deployed:
  Toruň

  Velitel:
  Commander:
  01.12.1921-01.05.1922 Minkiewicz-Odrowąż, Henryk (generał podporucznik)
  06.06.1922-19.10.1924 Zieliński, Franciszek (generał brygady)
  03.12.1924-DD.08.1927 Zarzycki, Ferdynand (generał brygady)
  31.07.1927-28.04.1937 Maxymowicz-Raczyński, Włodzimierz (pułkownik/ generał brygady (od 01.01.1930))
  28.04.1937-24(?).08.1939 Bołtuć, Mikołaj (pułkownik dyplomowany/generał brygady (od 19.03.1938))
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.12.1921-DD.MM.1924 ?
  DD.MM.1924-DD.MM.1924 ? Müller, Leopold Stanisław (podpułkownik Sztabu Generalnego)
  DD.MM.1924-DD.02.1926 ?
  DD.02.1926-DD.MM.1928 Horak, Alojzy (podpułkownik Sztabu Generalnego)
  DD.MM.1928-DD.DD.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-24(?).08.1939 Leszczyński, Julian Albin (podpułkownik dyplomowany)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  01.12.1921-27.08.1939 14. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-27.08.1939 63 pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-27.08.1939 67 pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-27.12.1931 4. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
  31.12.1931-27.08.1939 4. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 4. pěší divize [193R-1939]


  01.12.1921-24.08.1939 14th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 63th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 67th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-31.12.1931 4th Field Artillery Regiment [1921-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 4th Light Artillery Regiment [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 Telegraphic Company of 4th Infantry Division [193R-1939]


  Čestný název:
  Honorary Name:
  -
  -
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:

  http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
  wapedia.mobi.
  Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70604#385294Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
  Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
  Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
  Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
  dowódca dywizji velitel divize Division Commander Bołtuć, Mikołaj (generał brygady)
  dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Durski-Trzasko, Antoni (pułkownik dyplomowany kawalerii)
  szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Leszczyński, Albin Julian (podpułkownik dyplomowany)
  I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Rozwadowski, Stanisław Andrzej (kapitan dyplomowany)
  II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Przybylski, Czesław Leon Antoni (kapitan)
  komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Cymerman, Franciszek (major)
  dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Emmerling, Aleksander Marian (major)
  oficer taborowy vozatajský důstojník Wodziński, Wacław I (kapitan)
  oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Kulpa, Stanisław II (kapitan)
  dowódca 14 Pułku Piechoty velitel 14. pěšího pluku Commander of 14th Infantry Regiment Sudol, Franciszek (pułkownik)
  dowódca 63 Pułku Piechoty velitel 63. pěšího pluku Commander of 63rd Infantry Regiment Winiarski, Władysław Marian (podpułkownik dyplomowany)
  dowódca 67 Pułku Piechoty velitel 67. pěšího pluku Commander of 67th Infantry Regiment Komuniecki, Karol Wojciech (podpułkownik)
  dowódca 4 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 4. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 4th Light Artillery Regiment Czerwiński, Andrzej (podpułkownik dyplomowany)
  dowódca kompanii łączności 4 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 4. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 4th Infantry Division Hammer, Jan Stanisław (kapitan)

  Zdroj:
  Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Fundacja Centrum Dokumentacyjnego Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70604#392988Verze : 0
  MOD
  Avatar

  POLSKÁ REPUBLIKA 4 DYWIZJA PIECHOTY
  4. PĚŠÍ DIVIZE

  Datum vzniku 01.12.1921
  Předchůdce 4. pěší divize
  Datum zániku 27.08.1939
  Následovník 4. pěší divize
  Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast
  Dislokace 12.1921-08.1939 Toruń
  Velitelé divize
  Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 14. pěší pluk
  12.1921-08.1939 63. pěší pluk
  12.1921-08.1939 67. pěší pluk
  12.1921-10.1931 4. polní dělostřelecký pluk
  10.1931-08.1939 4. lehký dělostřelecký pluk
  ??.1931-08.1939 4. telegrafní rota
  Čestný název
  Vyznamenání
  Literatura
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70604#248876Verze : 0
  MOD